ÇA_ÇD/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

ÇA_ÇD <-- ÇA_ÇD --> ÇE_ÇHçaba
çaba göstermek
çaba harcamak
çabalama
Çabalama kaptan ben gidemem
çabalamak
çabalanma
çabalanmak
çabalatma
çabalatmak
çabalayabilme
çabalayabilmek
çabalayadurma
çabalayadurmak
çabalayış
çabasız
çabasızlık
çabucacık
çabucak
çabuk
çabuk olmak
çabuk parlayan çabuk söner
çabukça
çabuklaşabilme
çabuklaşabilmek
çabuklaşma
çabuklaşmak
çabuklaştırabilme
çabuklaştırabilmek
çabuklaştırılabilme
çabuklaştırılabilmek
çabuklaştırılma
çabuklaştırılmak
çabuklaştırma
çabuklaştırmak
çabukluk
çaça
çaça balığı
çaçaça
çaçalık
çaçaron
Çaçaronca
çaçaronluk
çadır
çadır ağırşağı
çadır bezi
çadır çanağı
çadır çatı
çadır çiçeği
çadır devlet
çadır direği
çadır kent
çadır tiyatrosu
çadırcı
çadırcılık
çadırlı
çadırlı ordugah
çadıruşağı
çağ
çağ açmak
çağ atlamak
çağ dışı
çağ dışı olmak (veya kalmak)
çağa
çağanoz
çağanoz gibi
Çağatayca
çağcıl
çağcıllaşma
çağcıllaşmak
çağcıllaştırma
çağcıllaştırmak
çağcıllık
çağdaş
çağdaşlaşabilme
çağdaşlaşabilmek
çağdaşlaşma
çağdaşlaşmak
çağdaşlaştırabilme
çağdaşlaştırabilmek
çağdaşlaştırılabilme
çağdaşlaştırılabilmek
çağdaşlaştırılma
çağdaşlaştırılmak
Çağdaşlaştırma
çağdaşlaştırmak
çağdaşlık
çağı geçmek
çağı yakalamak
çağıl çağıl
Çağıldama
çağıldamak
çağıldayış
çağıltı
çağıltılı
çağın gerisinde kalmak
çağını aşmak
çağırabilme
çağırabilmek
çağırım
çağırış
çağırıverme
çağırıvermek
ÇAĞIRMA
çağırmak
çağırtabilme
çağırtabilmek
çağırtı
çağırtılma
çağırtılmak
çağırtkan
çağırtma
çağırtmaç
çağırtmak
çağla
çağla yeşili
Çağlama
Çağlamadan çatlamak
çağlamak
çağlar
çağlayabilme
çağlayabilmek
çağlayan
çağlayancerit
çağlayık
çağlayış
çağlayıverme
çağlayıvermek
ÇAĞMA
çağmak
çağnak
çağrı
çağrı belgesi
çağrı cihazı
çağrı kağıdı
çağrıcı
çağrıcılık
çağrılabilme
çağrılabilmek
çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme
çağrılı
çağrılık
çağrılış
ÇAĞRILMA
çağrılmak
çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider
çağrım
çağrısız
çağrışım
çağrışım yapmak
çağrışımcı
çağrışımcılık
çağrışımlı
çağrışımsal
çağrışımsız
çağrışma
çağrışmak
çağrıştırabilme
çağrıştırabilmek
çağrıştırış
çağrıştırıverme
çağrıştırıvermek
çağrıştırma
çağrıştırmak
ÇAK
çak çak olmak
çakabilme
çakabilmek
çakal
çakal armudu
çakal eriği
çakal yağmuru
çakalboğan
çakaloz
çakar
çakaralmaz
ÇAKER
çakı
çakı gibi
çakı suyu kesiyor
çakıcı
çakıl
çakıl çukul
çakıl kuşu
çakıl taşı
çakıl yol
çakılabilme
çakılabilmek
çakılayazma
çakılayazmak
çakıldak
çakıldama
çakıldamak
çakıldatma
çakıldatmak
çakılı
çakılı kalmak
Çakılıp kalmak
çakılış
çakılıverme
çakılıvermek
ÇAKILLI
çakıllık
ÇAKILMA
çakılmak
çakıltı
çakım
çakın
çakıntı
çakıntılı
çakıntısız
çakır
çakır ayaz
çakır çukur
çakır pençe
çakırcı
çakırcılık
çakırdiken
çakırdikenlik
çakırdoğan
çakırkanat
çakırkeyif
çakırkeyiflik
çakırlaşma
çakırlaşmak
çakısız
ÇAKIŞ
çakışabilme
çakışabilmek
çakışık
ÇAKIŞMA
çakışmak
çakışmalı
çakıştırabilme
çakıştırabilmek
çakıştırılma
çakıştırılmak
çakıştırma
çakıştırmak
çakıverme
çakıvermek
çakma
çakma kapı
ÇAKMACI
çakmak
çakmak çakmak
çakmak taşı
çakmakçı
çakmakçılık
çakmaklaşma
çakmaklaşmak
çakmaklı
çakmaklık
çakmaksız
çakozlama
çakozlamak
ÇAKRA
çakşır
çakşırlı
çakşırsız
çaktırabilme
çaktırabilmek
çaktırılma
çaktırılmak
çaktırış
ÇAKTIRMA
çaktırmadan
çaktırmak
ÇAL
çalabilme
çalabilmek
ÇALACAK
çalak
çalakalem
çalakamçı
çalakaşık
çalakılıç
çalakürek
Çalap
çalapaça
çalar
Çalar saat
çalarma
çalarmak
çalçene
çalçenelik
çaldırabilme
çaldırabilmek
çaldırılma
çaldırılmak
çaldırış
ÇALDIRMA
çaldırmak
çalgı
çalgı aleti
çalgı çağanak
çalgı çalmak
çalgı orağı
çalgıcı
çalgıcı böcek
çalgıcı otu
çalgıcılık
çalgıç
çalgıhane
çalgılı
çalgılı çağanaklı
çalgın
çalgısal
çalgısız
çalı
çalı bülbülü
çalı çırpı
çalı dikeni
çalı fasulyesi
çalı gibi
çalı horozu
çalı kakıcı
çalı kuşu
çalı kuşugiller
çalı süpürgesi
çalık
çalık kavak
çalılandırma
çalılandırmak
çalılı
çalılık
çalım
çalım atmak (veya yapmak)
çalım satmak
çalım yemek
ÇALIMCI
çalımına gelmek (veya getirmek)
çalımından geçilmemek
çalımlama
çalımlamak
çalımlanış
çalımlanma
çalımlanmak
çalımlayabilme
çalımlayabilmek
çalımlayış
çalımlı
çalımlı çalımlı
çalımlık
çalımlılık
çalımsız
çalımsızlık
çalınabilme
çalınabilmek
çalınış
ÇALINMA
çalınmak
çalıntı
Çalıp çırpmak
çalısız
çalış
çalışabilme
çalışabilmek
çalışılma
çalışılmak
çalışım
çalışıp çabalamak
çalışkan
çalışkanlık
çalışma
çalışma barışı
çalışma belgesi
çalışma dolabı
çalışma gezisi
çalışma günü
çalışma hayatı
çalışma izni
çalışma kampı
çalışma karnesi
çalışma odası
çalışma ruhsatı
çalışma saati
çalışma yöntemi
çalışmacı
çalışmak
çalıştay
çalıştırabilme
çalıştırabilmek
çalıştıran
çalıştırıcı
çalıştırıcılı
çalıştırıcılık
çalıştırıcısız
çalıştırıcısızlık
çalıştırılabilme
çalıştırılabilmek
çalıştırılış
çalıştırılma
çalıştırılmak
çalıştırış
çalıştırıverme
çalıştırıvermek
çalıştırma
çalıştırmak
çalıştırtma
Çalıştırtmak
çalıverme
çalıvermek
çalkağı
çalkak
çalkalama
çalkalamak
çalkalanabilme
çalkalanabilmek
çalkalanış
çalkalanma
çalkalanmak
çalkalatış
çalkalatma
çalkalatmak
çalkalayabilme
çalkalayabilmek
çalkalayış
çalkama
çalkamak
çalkanabilme
çalkanabilmek
çalkanış
ÇALKANMA
çalkanmak
çalkantı
çalkantı sacı
çalkantılı
çalkantısız
çalkar
çalkatma
çalkatmak
çalkayış
çalkı
çalma
çalma elin kapısını, çalarlar kapını
çalmacı
çalmaç
çalmadan oynamak
çalmak
çalpara
ÇALTI
çaltılık
çalyaka
çalyaka etmek
çam
çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz
çam balı
çam bölmesi
çam devirmek
çam fıstığı
çam sakızı
çam sakızı çoban armağanı
çam sakızı gibi
çam yarması
çam yeşili
çamaşır
çamaşır azgını
çamaşır deterjanı
çamaşır dolabı
çamaşır ertesi olmak
çamaşır ipeği
çamaşır ipi
çamaşır kazanı
çamaşır leğeni
çamaşır makinesi
çamaşır mandalı
çamaşır sabunu
çamaşır sepeti
çamaşır sodası
çamaşır suyu
çamaşır takımı
çamaşırcı
çamaşırcılık
çamaşırhane
çamaşırlık
ÇAMAT
çamça
çamçak
çamçak çamçak
ÇAMELİ
çamgiller
çamlık
çamoluk
çamuka
çamur
çamur atmak (veya sıçratmak)
çamur banyosu
çamur deryası
çamur gibi
çamur ığrıbı
çamur kalemi
çamura bulamak
çamura bulaşmak (veya batmak)
çamura taş atmak
çamura yatmak
çamurcuk
çamurcun
çamurdan çekip çıkarmak
çamurlama
çamurlamak
çamurlanabilme
çamurlanabilmek
çamurlanma
çamurlanmak
çamurlaşabilme
çamurlaşabilmek
çamurlaşma
çamurlaşmak
çamurlatma
çamurlatmak
çamurlayabilme
çamurlayabilmek
çamurlu
çamurluk
çamurlukçu
çamurlukçuluk
çamursuz
çamuru karnında, çiçeği burnunda
çan
çan çalmak
çan çan
çan çan etmek (veya ötmek veya konuşmak)
çan çiçeği
çan çiçeğigiller
çan kulesi
çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar
çanak
çanak ağızlı
çanak anten
çanak çömlek
çanak tutmak (veya açmak)
çanak üzengi
çanak yalamak
çanak yalayıcı
çanak yalayıcılık
çanak yaprak
çanakçı
çanakçılık
Çanakkale
çanakkaleli
çanakkalelilik
çanaklık
çanaksı
çanaksı hücreler
çancı
çancılık
çandı
ÇANDIR
çangal
çangıl çungul
çangır çungur
Çangırdama
çangırdamak
çangırtı
çanına ot tıkmak (veya tıkamak)
ÇANKIRI
çankırılı
çankırılılık
çanlı
çanlı şamandıra
çansız
çanta
çanta çiçeği
çantacı
çantacılık
çantada keklik
çantadan yetişmek
ÇANTALI
çantasız
çap
çapa
çapacı
çapacılık
çapaçul
çapaçulcu
çapaçulculuk
çapaçullaştırma
çapaçullaştırmak
çapaçulluk
çapak
çapaklanabilme
çapaklanabilmek
çapaklanış
çapaklanma
çapaklanmak
çapaklı
çapaksız
Çapalama
çapalamak
çapalanabilme
çapalanabilmek
çapalanış
çapalanma
çapalanmak
çapalatma
çapalatmak
çapalayabilme
çapalayabilmek
çapalayış
çapalı
çapanoğlu
çapanoğlunun abdest suyu gibi
çapar
çaparız
ÇAPARİ
ÇAPASIZ
çapçak
çapkıma
çapkımak
çapkın
çapkınca
çapkınlaşma
çapkınlaşmak
çapkınlık
çapla
çaplama
çaplamak
çaplı
ÇAPMA
çapmak
çaprak
çapraşık
çapraşıklaşma
çapraşıklaşmak
çapraşıklık
çapraşma
çapraşmak
çapraz
çapraz ateş
çapraz kafiye
çapraz kur
çapraza almak
çapraza sarmak
çaprazda sürmek
çaprazlama
çaprazlamak
çaprazlamasına
çaprazlaşma
çaprazlaşmak
çaprazlaştırma
çaprazlaştırmak
çaprazlık
çaprazölçer
çaprazvari
çapsız
çapsızlık
çaptan düşmek
çapul
çapula
çapulacı
çapulacılık
çapulcu
çapulculuk
çapullama
çapullamak
çapullanma
çapullanmak
çaput
çaput bağlamak
çar
çarçabuk
çarçur
çardak
çardaklı
çardaksız
çardaş
çare
çaresine bakmak
çaresiz
çaresiz kalmak
çaresizce
çaresizcesine
çaresizlik
çareviç
çargah
çarık
çarıkçı
çarıkçılık
çarıklı
çarıklı erkanıharp
çarıklık
ÇARIKSIZ
çariçe
çark
çark çevirmek
çark etmek
ÇARKA
çarka vermek (veya çektirmek)
çarkacı
çarkçı
çarkçıbaşı
çarkçılık
çarkı döndürmek
çarkıfelek
çarkıfelekgiller
çarkına etmek (veya okumak)
ÇARKIT
çarklı
ÇARKSIZ
çarlık
çarliston
çarliston biber
çarliston marka
çarliston marka kereste
çarmıh
çarmıha germek
çarnaçar
çarpabilme
çarpabilmek
çarpan
çarpan balığı
çarpanlara ayırma
çarpayazma
çarpayazmak
çarpı
çarpıcı
Çarpıcılık
çarpık
çarpık çurpuk
çarpık kentleşme
çarpıkça
çarpıklaşma
çarpıklaşmak
çarpıklaştırılma
çarpıklaştırılmak
çarpıklaştırma
çarpıklaştırmak
çarpıklık
çarpılabilme
çarpılabilmek
çarpılan
çarpılı
çarpılış
çarpılıverme
çarpılıvermek
çarpılma
çarpılmak
çarpım
çarpım cetveli
çarpım tablosu
çarpınma
çarpınmak
çarpıntı
çarpıntılı
çarpıntısı tutmak
çarpıntısız
çarpış
çarpışabilme
çarpışabilmek
çarpışılma
çarpışılmak
çarpışıverme
çarpışıvermek
çarpışma
çarpışmak
çarpıştırabilme
çarpıştırabilmek
çarpıştırılma
çarpıştırılmak
çarpıştırma
çarpıştırmak
çarpıtabilme
çarpıtabilmek
çarpıtılabilme
çarpıtılabilmek
çarpıtılış
çarpıtılma
çarpıtılmak
çarpıtış
ÇARPITMA
çarpıtmak
çarpıverme
çarpıvermek
çarpma
çarpma işareti
çarpma kapı
çarpmak
çarpmalı
çarpmasız
çarptırabilme
çarptırabilmek
çarptırılma
çarptırılmak
çarptırış
Çarptırma
çarptırmak
çarşaf
çarşaf çarşaf
çarşaf gibi
çarşaf kadar
çarşafa dolanmak
çarşafa girmek
çarşafçı
çarşafçılık
Çarşaflama
çarşaflamak
çarşaflanma
çarşaflanmak
çarşaflatma
çarşaflatmak
çarşaflı
çarşaflık
çarşafsız
çarşafsızlık
çarşamba
çarşamba karısı
çarşamba pazarı
çarşamba pazarına çevirmek
çarşı
çarşı ağası
çarşı ekmeği
çarşı iti ev beklemez
çarşı pazar dolaşmak (veya gezmek)
çarşılı
çarşısız
ÇASAR
çaşıt
çaşıtlama
çaşıtlamak
çaşıtlık
çat
çat etmek
çat kapı
çat orada çat burada çat kapı arkasında
çat pat
çatabilme
çatabilmek
çatak
çatak bayrak
çatal
çatal ağız
çatal aşı
çatal ayak
çatal bel
çatal bıçak takımı
çatal çivi
çatal don
çatal flama
çatal görmek
çatal iğne
çatal kaldıraç
çatal kargı
çatal kazık
çatal kazık yere batmaz (veya geçmez veya çakılmaz)
çatal kundak
çatal kuyruk
çatal matal kaç çatal
çatal sakal
çatal ses
çatal yürek
çatal yürekli
çatal yüreklilik
çatal zıpkın
çatalkuyruk
çatallanabilme
çatallanabilmek
çatallanış
çatallanma
çatallanmak
çatallaşabilme
çatallaşabilmek
çatallaşma
çatallaşmak
çatallaştırma
çatallaştırmak
çatallı
çatallı iğne
çatallık
çatalsız
çatana
çatanacı
çatanacılık
çatapat
çatı
çatı aktarmak
çatı arası
çatı ekleri
çatı eteği
çatı faresi
çatı kaplayıcı
çatı katı
çatı kirişi
çatı örtüsü
çatı penceresi
ÇATICI
çatıcılık
çatık
çatık çehre
çatık çehreli
çatık kaş
çatık kaşlı
çatık surat
çatık suratlı
çatık yüz
çatık yüzlü
çatıklaşma
çatıklaşmak
çatıklık
çatılabilme
çatılabilmek
çatıldama
çatıldamak
çatılı
çatılış
ÇATILMA
çatılmak
çatınma
çatınmak
çatır çatır
çatır çatır çatlamak
çatır çatır etmek
çatır çatır sökmek
çatır çutur
Çatırdama
çatırdamak
çatırdatma
çatırdatmak
çatırdayabilme
çatırdayabilmek
çatırdayış
çatırtı
çatırtılı
çatırtısız
ÇATISIZ
ÇATIŞ
çatışabilme
çatışabilmek
çatışık
çatışıklık
çatışılma
çatışılmak
çatışkı
çatışma
çatışmacı
çatışmacılık
çatışmak
çatıştırabilme
çatıştırabilmek
çatıştırılma
çatıştırılmak
çatıştırma
çatıştırmak
çatıverme
çatıvermek
çatıyı almak
çatkı
çatkılı
çatkılık
çatkın
çatkınlık
çatkısız
Çatladın mı?
çatlak
çatlak ses
çatlak zurna
çatlaklık
çatlama
çatlamak
çatlasa da (veya çatlasa da patlasa da)
çatlatabilme
çatlatabilmek
çatlatılabilme
çatlatılabilmek
çatlatılma
çatlatılmak
çatlatış
çatlatma
çatlatmak
çatlayabilme
çatlayabilmek
çatlayış
çatlayıverme
çatlayıvermek
çatma
çatma kaş
çatmacı
çatmacılık
çatmak
çatpat
çatra patra
çattırma
çattırmak
çav
çavalye
çavdar
çavdar ekmeği
çavdarlı
çavdarmahmuzu
çavdarsız
ÇAVDIR
çavela
çavlan
çavlanma
çavlanmak
çavlı
ÇAVMA
çavmak
çavşır
çavun
çavuş
çavuş kuşu
çavuş kuşugiller
çavuş üzümü
çavuşluk
çay
çay bahçesi
çay bardağı
çay dökmek
çay fincanı
çay kaşığı
çay kenarında kuyu kazmak
çay makinesi
çay ocağı
çay saati
çay servisi
çay şekeri
çay takımı
çayağacı
ÇAYAN
çaycı
çaycılık
ÇAYCUMA
çaydaçıra
çaydan geçip derede boğulmak
çaydanlık
çayevi
çaygiller
çayhane
çayhaneci
çayhanecilik
çayı görmeden paçaları sıvamak
çayır
çayır kuşu
çayır mantarı
çayır otu
çayır peyniri
çayır tavuğu
çayır teresi
çayır tirfili
çayır yulafı
çayırgüzeli
Çayırlama
çayırlamak
çayırlanma
çayırlanmak
çayırlaşma
çayırlaşmak
çayırlatma
çayırlatmak
ÇAYIRLI
çayırlık
çayırmelikesi
çayırsedefi
çayırsız
ÇAYKARA
çaylak
çaylak fırtınası
çaylakça
çaylaklaşma
çaylaklaşmak
çaylaklık
ÇAYLI
çaylı kek
çaylık


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

2,734375E-02