ÇI_ÇL/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

ÇI_ÇL <-- ÇI_ÇL --> ÇM_ÇPçıban
çıban ağırşağı
çıban işlemek
çıbanbaşı
çıbanın başını koparmak
çıbanlaşma
çıbanlaşmak
çıdam
Çıfıt
Çıfıt çarşısı
Çıfıtlık
Çıfıtlık etmek
çığ
çığ düşmek
çığ gibi büyümek
çığa
çığalanma
çığalanmak
çığıltı
çığır
çığır açmak
çığırabilme
çığırabilmek
çığırış
Çığırma
çığırmak
çığırtı
çığırtkan
çığırtkanlık
çığırtma
çığırtmacı
çığırtmak
çığlık
çığlık atmak (veya koparmak veya basmak)
çığlık çığlığa
çığralık
çıkabilme
çıkabilmek
çıkacak
çıkagelme
çıkagelmek
çıkak
ÇIKAN
çıkar
çıkar budak
çıkar gözetmek
çıkar yol
çıkarabilme
çıkarabilmek
çıkarayazma
çıkarayazmak
çıkarcı
çıkarcılık
çıkarılabilme
çıkarılabilmek
çıkarılış
çıkarılıverme
çıkarılıvermek
çıkarılma
çıkarılmak
çıkarım
çıkarına bakmak
çıkarını tepmek
çıkarış
çıkarıverme
çıkarıvermek
çıkarma
çıkarma birliği
çıkarma botu
çıkarma gemisi
çıkarma harekatı
çıkarma işareti
çıkarma yeri
çıkarmak
çıkarsama
çıkarsever
çıkarseverlik
çıkartabilme
çıkartabilmek
çıkartı
çıkartılabilme
çıkartılabilmek
çıkartılış
çıkartılma
çıkartılmak
çıkartıverme
çıkartıvermek
çıkartma
çıkartmak
çıkarttırma
çıkarttırmak
çıkayazma
çıkayazmak
çıkı
çıkık
çıkıkçı
çıkıkçılık
çıkıklık
çıkılabilme
çıkılabilmek
çıkılama
çıkılamak
çıkılanma
çıkılanmak
çıkılatma
çıkılatmak
ÇIKILMA
çıkılmak
çıkın
çıkın etmek
çıkınlama
çıkınlamak
çıkıntı
çıkıntılı
çıkıntısız
çıkır çıkır
çıkış
çıkış almak
çıkış belgesi
çıkış çizgisi
çıkış hakemi
çıkış işlemi
çıkış kapısı
çıkış noktası
çıkış takozu
çıkış tüneli
çıkış vermek
çıkış yapmak
çıkış yeri
çıkış yolu
çıkışabilme
çıkışabilmek
Çıkışamamak
çıkışlı
çıkışma
çıkışmak
çıkıştırabilme
çıkıştırabilmek
çıkıştırma
çıkıştırmak
çıkıt
çıkıverme
çıkıvermek
ÇIKKIN
çıkkınlaşma
çıkkınlaşmak
çıkma
çıkma durumu
çıkmadık canda umut var
çıkmak
çıkmaklık
çıkmalı
çıkmalı tamlama
çıkmalı tümleç
çıkmaz
çıkmaz ayın son çarşambası
çıkmaz sokak
çıkmaza girmek
çıkmaza sokmak
çıkmazlık
çıkra
çıkralık
çıkrık
çıkrıkçı
çıkrıkçılık
çıkrıkçın
çıkrıklı
çıkrıksız
çıktı
çıktı almak
çılbır
ÇILDIR
çıldır çıldır
çıldırabilme
çıldırabilmek
çıldırasıya
çıldırış
çıldırıverme
çıldırıvermek
Çıldırma
çıldırmak
çıldırtabilme
çıldırtabilmek
çıldırtıcı
çıldırtıcılık
çıldırtma
çıldırtmak
çılgın
çılgına dönmek
çılgınca
çılgıncasına
çılgınlaşabilme
çılgınlaşabilmek
çılgınlaşma
çılgınlaşmak
çılgınlık
çıma
çıma vermek
çımacı
çımacılık
çımariva
çımbar
çımkırma
çımkırmak
çın
çın çın
çın çın inletmek
çın çın ötmek
çın tutmak
çınar
çınarcık
çınargiller
ÇINARLI
çınarlık
çınayaz
çıngar
çıngar çıkarmak (veya koparmak)
çıngar kopmak (veya çıkmak)
çıngı
çıngıl
çıngır çıngır
çıngırağı çekmek
çıngırak
çıngırakçı
çıngırakçılık
çıngıraklı
çıngıraklı deve kaybolmaz
çıngıraklı yılan
çıngıraklı yılangiller
çıngırdak
çıngırdama
çıngırdamak
çıngırdatma
çıngırdatmak
çıngırtı
çınlak
ÇINLAMA
çınlamak
çınlamalı
çınlatabilme
çınlatabilmek
çınlatış
çınlatma
çınlatmak
çınlayabilme
çınlayabilmek
çınlayış
çınsabah
çıpa
çıpı çıpı
çıpıl çıpıl
çıpır
çıpır makinesi
çıplak
çıplak alev
çıplak at
çıplak gözle
çıplak maaş
çıplak maden
çıplak mülkiyet
çıplak resim
çıplak tohumlular
çıplak ücret
çıplaklar kampı
çıplaklaşma
çıplaklaşmak
çıplaklaştırma
çıplaklaştırmak
çıplaklık
çır çır
çıra
çırağ
çırak
çırak almak
çırak çıkarmak
çıraklık
çıraklık etmek
çırakma
çırakman
çıralı
çıralık
çıramoz
ÇIRASIZ
çırçıl
çırçıplak
çırçıplaklık
çırçır
çırçırlama
çırçırlamak
çırılçıplak
çırılçıplaklık
çırnık
çırpabilme
çırpabilmek
çırpı
çırpı gibi
çırpı ipi
çırpı vurmak
çırpıcı
çırpılabilme
çırpılabilmek
çırpılma
çırpılmak
çırpınabilme
çırpınabilmek
çırpınış
çırpınıverme
çırpınıvermek
çırpınma
çırpınmak
çırpıntı
çırpıntılı
çırpış
çırpışma
çırpışmak
çırpıştırılış
çırpıştırılma
çırpıştırılmak
çırpıştırış
çırpıştırıverme
çırpıştırıvermek
çırpıştırma
çırpıştırmak
çırpıya getirmek
çırpma
çırpmacı
çırpmacılık
çırpmak
çırptırma
çırptırmak
çıt
çıt çıkarmamak
çıt çıkmamak
çıt etmek
çıta
çıtak
çıtayı yükseltmek
çıtçıt
çıtçıtlama
çıtçıtlamak
çıtı pıtı
çıtır çıtır
çıtır çıtır etmek
çıtır çıtır konuşmak
çıtır pıtır
çıtırbom
Çıtırdama
çıtırdamak
çıtırdatabilme
çıtırdatabilmek
çıtırdatış
çıtırdatma
çıtırdatmak
çıtırdayabilme
çıtırdayabilmek
çıtırdayış
çıtırtı
çıtkırıldım
çıtkırıldımlık
ÇITLAMA
çıtlamak
çıtlatabilme
çıtlatabilmek
çıtlatılabilme
çıtlatılabilmek
çıtlatılış
çıtlatılma
çıtlatılmak
çıtlatış
çıtlatıverme
çıtlatıvermek
çıtlatma
çıtlatmak
çıtlayabilme
çıtlayabilmek
çıtlayış
ÇITLIK
çıtpıt
çıvgar
çıvgın
çıvma
çıvmak
çıyan
çıyan gibi
çıyan gözlü
çıyanlık
çıyanlık etmek
çızıktırma
çızıktırmak
çiçeğe kesmek
çiçeği burnunda
çiçeğimsi
çiçek
çiçek açmak (veya vermek)
çiçek aşısı
çiçek bahçesi
çiçek biti
çiçek boyası
çiçek bozuğu
çiçek çıkarmak
çiçek çocukları
çiçek durumu
çiçek dürbünü
çiçek gibi
çiçek olmak
çiçek pazarı
çiçek sapçığı
çiçek sapı
çiçek soğanı
çiçek suyu
çiçek tacı
çiçek tozu
çiçek yağı
çiçek yaprağı
çiçekçi
çiçekçilik
çiçekevi
çiçekleme
çiçeklemek
çiçeklendirme
çiçeklendirmek
çiçeklenebilme
çiçeklenebilmek
çiçekleniş
çiçekleniverme
çiçeklenivermek
çiçeklenme
çiçeklenmek
çiçekleşme
çiçekleşmek
çiçekli
çiçekli bitkiler
çiçeklik
çiçeksever
çiçekseverlik
ÇİÇEKSİ
çiçeksime
çiçeksimek
çiçeksiz
çiçeksiz bitkiler
çift
çift atış
çift ayaklılar
çift camlı
çift cinsellik
çift çubuk
çift dalma
çift desimetre
çift dikiş
çift direkli
çift dirsek
çift dişliler
çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin
çift görmek
çift ile koyun, gerisi oyun
çift kağıtlı
çift kanatlılar
çift kapı
çift kişilik
çift kol
çift koşmak
çift küme
çift motorlu
çift parmaklılar
çift pencere
çift sayı
çift sürmek
çift vuruş
çift yıldız
çift yumurta ikizi
çift zamanı
çiftçi
çiftçilik
çiftçilik etmek
çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane `gelecek yıl` çıkmış
çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek hak
çifte
çifte atmak
çifte bahis
çifte çubuğa gitmek
çifte demir
çifte dikiş
çifte gitmek
çifte kavrulmuş
çifte kıskaç
çifte koşmak
çifte kumrular
çifte nağra
çifte standart
çifte standartlı
çifte standartlık
çifte standartsız
çifte şans
çifte vatandaş
çifte vatandaşlık
çifte vurmak
çifte yemek
çiftehane
çifteleme
çiftelemek
çiftelenme
çiftelenmek
çifteleşme
çifteleşmek
çifteleyebilme
çifteleyebilmek
çifteli
çifter çifter
çiftesiz
çiftetelli
çifti bozmak
ÇİFTLEME
çiftlemek
çiftlenme
çiftlenmek
çiftleşebilme
çiftleşebilmek
çiftleşme
çiftleşmek
çiftleştirebilme
çiftleştirebilmek
çiftleştirilebilme
çiftleştirilebilmek
çiftleştirilme
çiftleştirilmek
çiftleştiriş
çiftleştirme
çiftleştirmek
çiftlik
çiftlik kahyası
çiftlik kebabı
çiftteker
çifttekerci
çifttekercilik
Çigan
Çigan müziği
çiğ
çiğ börek
çiğ çiğ
çiğ çiğ yemek
çiğ düşmek
çiğ iplik
çiğ kaçmak
çiğ köfte
çiğ köfteci
çiğ renkçi
çiğ süt emmiş
çiğ toprak
çiğ yemedim ki karnım ağrısın
çiğde
çiğdem
çiğden vermek
ÇİĞİL
çiğin
çiğindirik
çiğit
çiğitli
çiğleşme
çiğleşmek
çiğlik
çiğlik etmek
çiğnek
çiğnem
çiğneme
çiğnemeden yutulmaz
çiğnemek
çiğnemik
çiğnemlik
çiğnenebilme
çiğnenebilmek
çiğneniş
Çiğnenme
çiğnenmek
çiğnetebilme
çiğnetebilmek
çiğnetilme
çiğnetilmek
çiğnetme
çiğnetmek
çiğneyebilme
çiğneyebilmek
çiğneyiş
çiğneyiverme
çiğneyivermek
çikolata
çikolatacı
çikolatacılık
çikolatalı
çikolatasız
çil
çil çil
çil yavrusu gibi dağılmak
çile
çile çekmek
çile çıkarmak (veya doldurmak)
çileci
çilecilik
çileden çıkarmak
çileden çıkmak
çilehane
çilek
çilek kompostosu
çilek reçeli
çilek suyu
çilek üzümü
ÇİLEKÇİ
çilekçilik
çilekeş
çilekeşlik
çilekli
çileksi
çileli
çileme
çilemek
çilenti
çilesi dolmak
çileye girmek
çilingir
çilingir sofrası
çilingirlik
ÇİLLENME
çillenmek
çilli
ÇİLSİZ
çim
çim çim
çimbali
çimçek
çimdik
çimdik atmak (veya basmak)
Çimdikleme
çimdiklemek
çimdiklenme
çimdiklenmek
çimdirme
çimdirmek
çimek
çimen
çimenli
çimenlik
çimensiz
çimento
çimentocu
çimentoculuk
çimentolama
çimentolamak
çimentolanma
çimentolanmak
çimentolatma
çimentolatmak
çimentolayabilme
çimentolayabilmek
çimentolu
çimentosuz
ÇİMLEME
çimlemek
çimlendirebilme
çimlendirebilmek
çimlendirilebilme
çimlendirilebilmek
çimlendirilme
çimlendirilmek
çimlendirme
çimlendirmek
çimleniş
çimleniverme
çimlenivermek
çimlenme
çimlenmek
çimleyiş
ÇİMME
çimmek
çin anasonu
çin çamı
çin gülü
çin lahanası
çin leylağı
çinakop
Çince
çinçilya
çinçilyagiller
Çingen
çingene
çingene ahtapotu
çingene palamudu
çingene pavuryası
Çingene pembesi
Çingenece
çingeneleşme
çingeneleşmek
çingenelik
çini
çini döşemek
çini mürekkebi
çinici
çinicilik
çinili
çinisiz
çinko
çinkograf
çinkografi
çinkomsu
Çinli
Çintemani
çintiyan
ÇİP
çipil
çipilleşme
çipilleşmek
çipilti
çipo
çipura
çir
çiriş
çiriş gibi
çiriş otu
çirişçi
çirişçi çanağı
çirişçilik
çirişleme
çirişlemek
çirişlenme
çirişlenmek
çirişli
çirişsiz
çirkef
çirkefçe
çirkefe taş atmak (veya çirkefi üzerine sıçratmak)
çirkefleşebilme
çirkefleşebilmek
çirkefleşme
çirkefleşmek
çirkefli
çirkeflik
çirkin
çirkin kaçmak
çirkince
çirkinleşebilme
çirkinleşebilmek
çirkinleşiverme
çirkinleşivermek
çirkinleşme
çirkinleşmek
çirkinleştirebilme
çirkinleştirebilmek
çirkinleştirilebilme
çirkinleştirilebilmek
çirkinleştirilme
çirkinleştirilmek
çirkinleştirme
çirkinleştirmek
çirkinlik
çirkinseme
çirkinsemek
çiroz
çirozlaşma
çirozlaşmak
çirozluk
çis
çise
çiseleme
çiselemek
çiseleyiverme
çiseleyivermek
ÇİSEME
çisemek
çisenti
çiskin
çiş
çiş etmek (veya yapmak)
çişi gelmek
çişik
çit
çit sarmaşığı
çit sarmaşığıgiller
çita
çitar
çitari
çiten
çiti
çiti yapmak
ÇİTİLEME
çitilemek
çitilenme
çitilenmek
ÇİTİLİ
ÇİTİLME
çitilmek
çitlembik
çitlembik gibi
ÇİTLEME
çitlemek
ÇİTME
çitmek
çitmik
çivi
çivi çıkar ama yeri kalır
çivi çiviyi söker
çivi gibi
çivi gibi olmak
çivi kesmek
çivi kırmak
çivi sokmak (veya sürmek)
çivi yazısı
çivici
çivicilik
çividi
çivileme
çivilemek
çivilenebilme
çivilenebilmek
çivilenme
çivilenmek
çiviletme
çiviletmek
çivileyebilme
çivileyebilmek
çivileyiverme
çivileyivermek
çivili
çivisi çıkmak
çivisiz
çivisiz kalkan
çivit
çivit mavisi
çivit otu
çivit rengi
çivitleme
çivitlemek
çivitlenme
çivitlenmek
ÇİVİTLİ
çivitsiz
çiviyukarı
çiy
çiyleme
çiylemek
çizdirebilme
çizdirebilmek
çizdirilebilme
çizdirilebilmek
çizdirilme
çizdirilmek
çizdirme
çizdirmek
çizebilme
çizebilmek
çizecek
çizelge
çizer
çizge
çizgi
çizgi çekmek
çizgi film
çizgi hakemi
çizgi im
çizgi ölçek
çizgi resim
çizgi roman
çizgileme
çizgilemek
çizgilenme
çizgilenmek
çizgileşme
çizgileşmek
çizgili
çizgilik
çizginme
çizginmek
çizgisel
çizgisinden sapmamak
çizgisiz
çizi
çizici
çizicilik
çizik
çizikli
çiziksiz
çiziktirebilme
çiziktirebilmek
çiziktiriş
çiziktiriverme
çiziktirivermek
çiziktirme
çiziktirmek
çizilebilme
çizilebilmek
çizili
çiziliş
çiziliverme
çizilivermek
ÇİZİLME
çizilmek
çizim
çizimci
çizimcilik
çizin çizin
çizinti
çiziş
çiziverme
çizivermek
çizme
çizmeci
çizmecilik
çizmeden yukarı çıkmak
çizmek
çizmeleri çekmek
çizmeli


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

4,492188E-02