�A_�D/açık zaman/ TRKE SZLK - AçıK ZAMAN - açık zaman
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

açık zaman


açık zaman
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  aba vakti yaba, yaba vakti aba
  aceleye gelmek
  açık olmak
  adam adama gerek olur
  adım adım izlemek
  agu
  ağlama ölü için, ağla deli için
  ağlayabilmek
  ağzından düşmemek (veya düşürmemek)
  ahir zaman
  ahit
  aile bahçesi
  akarsu
  aklının köşesinden geçmemek
  akmak
  akompanyatör
  aksi şeytan
  ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz
  alelade
  alışıldık
  allah selamet versin
  ara
  ara sıra
  arası soğumak
  arayı soğutmak
  argo
  arka
  arkada bırakmak
  armudun önü, kirazın sonu
  art zamanlı dil bilimi
  asenkron
  askı
  Asla
  asrısaadet
  aşık daima bey oturmaz
  at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
  at olur, meydan olmaz (veya bulunmaz), meydan olur (veya bulunur), at olmaz (veya bulunmaz)
  at ölür, itlere bayram olur
  atım tepmez, itim kapmaz deme
  av köpeği avdan kalmaz
  ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez
  ayı sevdiği yavrusunu hırpalar
  ayıpsız dost isteyen dostsuz kalır
  az tamah çok ziyan getirir
  babalı
  bacaklarını uzatmak
  bacı
  bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
  bağlama zarf-fiili
  balık kavağa çıkınca
  basit
  başat karakter
  başı üstünde yeri olmak
  başlangıçta
  baştan sona
  baz yük
  bazı dingil döner, bazı teker
  belediye encümeni
  bengilik
  bermutat
  beş vakit
  beşer şaşar
  bıçak yarası geçer (veya onulur), dil yarası geçmez (veya onulmaz)
  bildirme kipi
  binicinin sağı solu olmaz
  BİNYIL
  bir daha mı
  bir günden bir güne
  bir kenarda durmak
  birinci
  birinci çağ
  birleşik zaman
  boş durmamak
  böyle gelmiş böyle gider
  bugün
  bugünden yarına
  buldum bilemedim, bildim bulamadım
  cafcafından geçilmemek
  cakasından geçilmemek
  cumburlop
  çağ
  çağrışım
  çakışmak
  çalgın
  çalımına gelmek (veya getirmek)
  çanaksı hücreler
  çatlama
  çekim
  çekim eki
  çekimlemek
  çekimli fiil
  çektiri
  çeyrek
  çıkmaz ayın son çarşambası
  çiğ toprak
  ÇOKTAN
  dağ başından duman eksik olmaz
  dakika
  dalyarak
  dar vakit
  dedi mi
  değişim
  dek
  dem
  dembedem
  deniz kenarında dalga eksik olmaz
  denklem
  devinim
  devir
  devirli
  devran
  devre
  dinamik analiz
  dizi
  dönem
  dört üstü, murat üstü
  dumanı üstünde
  dur! (veya durun!)
  durup durup
  duvak
  dün bir, bugün iki
  dünya malı dünyada kalır
  dünyada
  düşün düşün, boktur işin
  ebediyen
  ebet
  edim
  ekmeklik
  eksik etmemek
  el emeği göz nuru
  eli ermek
  elinin altında (olmak)
  emanet eşeğin yuları gevşek olur
  emniyet düğmesi
  erenlerin sağı solu olmaz
  erişmek
  erte
  eski
  eş zaman
  eş zamanlı
  eş zamanlı dil bilimi
  eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir
  eşref saati
  etüt
  evrim
  evvel zaman içinde, kalbur saman içinde
  ezel
  ferda
  fırsat
  fırsat bu fırsat
  fırsat bulmak
  fırsat kollamak (veya gözlemek)
  fiil
  fiil çekimi
  fundagiller
  gahice
  gazete
  gece gündüz
  geçende
  geçirmek
  geçmiş
  geçmiş zaman
  geçmiş zaman görünümü
  geçmiş zaman sıfat-fiili
  Gel zaman git zaman
  gelecek
  gelecek zaman
  gelecek zaman görünümü
  gelecek zaman kipi
  gelecek zaman sıfat-fiili
  gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir
  gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan
  geniş zaman
  geniş zaman görünümü
  geniş zaman sıfat-fiili
  geyikler kırkımında
  girmek
  gitgide
  GİTTİ
  gittikçe
  göbeği biriyle bağlı (veya beraber kesilmiş)
  gölgesine yatmak
  gönlün yazı var, kışı var
  göz aşinalığı
  göz gördüğünü ister
  göz kamaştırmak (veya almak)
  gözdemiri
  gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz
  güleç
  gülmek
  gün
  gün geçer, kin geçmez
  gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz
  günü gününe uymaz
  güvercin
  güzellerin talihi çirkin olur
  hal
  hamlamak
  hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir
  havale gelmek
  hazır yemek
  hemen hemen
  hengam
  hep
  her daim
  her dem
  her yerdelik
  hidroksil
  hin
  ırmak roman
  iken
  ikinci çağ
  ikindi
  ileri
  ilk
  ilkbahar
  ilkel
  imza
  imza sahibi
  inci taşı
  insan beşer, kuldur şaşar
  israf
  işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına
  işten güçten vakit bulamamak
  ivme
  iyi (veya temiz) iş altı ayda çıkar
  iyi gün
  izlemek
  kaba kuşluk
  kaçta
  kader birliği etmek
  kaim
  kalıcı
  kalkış yarışı
  kalmak
  kalubela
  kambriyen öncesi
  kara gün
  kara kış
  kariyer
  kaşık çalımı
  kaşla göz arasında
  katiyen
  katkı maddesi
  kavuşum dönemi
  kedigözü
  kıran girmek
  kırıtkan
  kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır
  kış
  kıvam
  kıyamet
  kızan
  kil
  kimileyin
  kimse bilmez, kim kazana kim yiye
  kişinin kendine ettiğini kimse edemez
  klasik
  koca kuşluk
  Kona göçe
  konserve
  köken bilimi
  kronoloji
  kronolojik
  kullanılmış
  kura
  kuşak
  kuşluk
  lodos
  maden devri
  mazi
  mevkute
  mevsim
  meydan vermemek
  mı / mi, mu / mü
  milattan önce
  milattan sonra
  modülasyon
  musahip
  muvakkaten
  müjde
  mütalaa
  naip
  ne güne duruyor?
  ne kadar
  neden sonra
  nefesli
  okramak
  olur a!
  oyalanmak
  ölmez çiçek
  ölü saat
  ölümsüz
  ömür çürütmek
  ön
  önce
  önceden satış
  önder
  özel
  pansiyon
  papaz her gün pilav yemez
  paralel
  pat sat
  PERLİT
  pineklemek
  punt
  rivayet birleşik zamanı
  RÖLANS
  ruzname
  saat
  saat farkı
  sabah
  sacayağı
  saç sakal ağartmak
  sağ olsun
  sağ para
  sağır
  salise
  saniye
  sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner
  sara
  sedefsi bulut
  sel gibi akmak
  senkron
  sık
  sıra
  sıralı sırasız
  sittinsene
  sofra tahtası
  soğuk savaş
  sonra
  sonsuzluk
  sorulu görünüm
  sosyal oluşum
  sönüm
  sönümlemek
  sönümsüz
  streptokok
  su gibi akmak
  su uyur, düşman uyumaz
  sularında
  süre
  süre aşımı
  süreç
  sürek
  sürmek
  sütun
  şartlı birleşik zaman
  şimdilik
  ta
  takke düştü, kel göründü
  tarih
  tav
  tekerleme
  teknokrat
  TERMİN
  tevatür
  tevellüt
  tıngır
  toprak olmak
  trans
  tutmak
  uzak
  uzamak
  uzun
  üç birlik kuralı
  ülkü
  üstünden (şu kadar zaman) geçmek
  üzeri
  üzüm üzüme baka baka kararır
  vadesiz hesap
  vakit
  vakit nakittir
  vakit vakit
  vakitli vakitsiz
  vakta ki
  vaktini almak (veya yemek)
  ya
  yakın
  yakınsamak
  yalancının evi yanmış, kimse inanmamış
  yalın zaman
  yarın
  yaş
  yaş kesim
  yatık çit
  Yatıp kalkıp
  yaz
  yaz dönemi
  yeni
  yeri soğumadan
  yerinden oynamak
  yeşil saat
  yıl
  yılankemiği
  yıldız zamanı
  yıllatmak
  yoklama
  yön gösterme eki
  yumurta kapıya dayanmak (veya gelmek)
  yüzyıl
  zaman
  zaman belirteci
  zaman bilimi
  zaman bilimsel
  zaman birimi
  zaman dizini
  zaman eki
  zaman tanımak
  zaman zarfı
  zamane
  zarf
  zurna


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  6,738281E-02