�A_�D/abacı kebeci (ara yerde) sen neci?/ TRKE SZLK - ABACı KEBECI (ARA YERDE) SEN NECI? - abacı kebeci (ara yerde) sen neci?
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

abacı kebeci (ara yerde) sen neci?


abacı kebeci (ara yerde) sen neci?
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  açık olmak
  ada bana, adayım sana
  adamlık sende kalsın
  adımlamak
  ağababa
  ağaç ne kadar uzasa göğe ermez
  ağaç olmak
  ağlatan gülmez
  ağrıma
  ağzı kara
  ahali
  akaç
  akaçlamak
  aksak
  akşam piyasası
  akşamlamak
  alabacak
  alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
  alıkoymak
  Alman usulü
  ambarda kurutma
  ana cadde
  anaerobik
  anbean
  antrakt
  ara cümle
  ara seçim
  ara tümce
  arabozan
  aracı
  arada bir
  arada sırada
  arasız
  arbitraj
  ardı ardına
  ardiye
  argo
  arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
  arkadan söylemek
  arkası alınmak
  artsız arasız
  askıya çıkarmak
  askıya çıkmak
  asyön
  aşağı
  ateşle barut bir yerde durmaz
  ayağa düşmek
  ayak divanı
  ayna
  ayrıt
  baba
  baca dolgusu
  badas
  bağlamak
  baraj mesafesi
  barınmak
  barıştırmak
  baskına uğramak
  baş olan boş olmaz
  başköşe
  batsat
  bazen
  bazı bazı
  beklemek
  belgesel film
  bellek
  bırakmak
  bir abam var atarım, nerede olsam yatarım
  bir aralık
  bir araya gelmek
  bir çöplükte iki horoz ötmez
  bir defada
  bir dikişte
  bir fit bin büyü yerine geçer
  bir nefeste
  birbiri üstüne gelmek
  birikim
  birikinti
  birleşik cümle
  boş bırakmak
  boşanmak
  boyuna
  bölme
  bölücülük
  bu
  bucak bucak
  bucak bucak aramak
  bulunmak
  buluntu
  buracıkta
  burada
  buradayım diye bağırmak
  büyük çember
  cafcafından geçilmemek
  cakasından geçilmemek
  cambaz
  canın isterse!
  cart curt
  celseyi tatil etmek
  cephe
  cereyanda kalmak
  cinas
  cirit atmak
  Çakılıp kalmak
  çaşıt
  çat pat
  çatışma
  çatlak
  çatlak ses
  çayır
  çırak
  çivilemek
  çivilenmek
  çiy
  çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz
  çöreklenmek
  dağdan gelip bağdakini kovmak
  delta
  demir atmak
  demirbaş
  diken üstünde oturmak (veya olmak)
  dikilip durmak (veya kalmak)
  dikiş tutturamamak
  dilcik
  diline dolamak (veya takmak)
  dillerde dolaşmak (veya gezmek)
  dinlenmek
  direkt
  dolanıp durmak
  dolmak
  dolu
  doluşmak
  domdom kurşunu
  dönenmek
  dönmek
  dört duvar arasında kalmak
  duraklı
  durmadan
  durmak
  durup durup
  düğümlenmek
  dünya kelamı etmek
  dünya yüzü görmemek
  düşmek
  eğlenmek
  eğleşmek
  eğreti oturmak
  eken biçer, konan göçer
  ekmediği yerden biter
  el altında
  el freni
  elinin altında (olmak)
  eş bacaklılar
  eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin
  evi sırtında
  fareler cirit oynamak
  fasıla
  fasıla vermek
  fasılasız
  fasit
  fazlalık etmek
  ferdî kaza sigortası
  fesat
  fesat çıkarmak (veya fesada vermek)
  fetret
  fıkır fıkır kaynamak
  fırtına kopmak (veya patlamak)
  fışkırmak
  fiskos etmek
  fişek salıvermek
  fitçilik
  fitne
  fitne fesat çıkarmak
  fitne sokmak
  fitneci
  fitnelik
  gahi
  gammaz
  garibe bir selam bin altın değer
  gece gündüz
  gece gündüz dememek
  gece yatısı
  gecelemek
  geçiş
  geçmek
  gemi dövünmek
  gemiyi tutmak
  gezmek
  gır geçmek
  giyinmek
  gök eşleği
  göl olmak
  gölge
  Göreyim seni
  gözaltı
  gözaltına almak
  gözü (veya gözleri) (bir şeyde veya bir şeyin üzerinde) olmak
  guano
  günaşırı
  günleri sayılı olmak
  güzlemek
  ha bire
  hadi canım sen de
  halvet
  harem selamlık olmak
  hatalı yürüme
  hava tahmini
  havuzcuk
  haydi oradan
  hayır dile komşuna, hayır gele başına
  hazır bulunmak (veya olmak)
  her yerdelik
  her zaman
  herkesin geçtiği köprüden sen de geç
  hoplamak
  huzur
  hücre
  ıramak
  ısıcam
  ısırık
  ikamet
  ikamet etmek
  iki ahbap çavuş
  ikramiye
  iletki
  iplicik
  is
  isabet etmek
  iskele
  istinabe
  işine bak!
  işlem
  iz
  joker
  kaçakçı
  kaçamak
  kaçamak yapmak
  kaçırmak
  kader birliği etmek
  kalıcı
  kalmak
  kamp
  kamp kurmak
  kapalı çarşı
  kapatılmak
  kapı yoldaşı
  kar kuytuda, para pintide eğleşir
  karakol kurmak
  karıncalanmak
  kartonpiyer
  katılgan doku
  katmerli katmerli
  katmerli katmerli gülmek
  kavalye
  kavga kaşağısı
  kayıt
  kaynamak
  kaynaşma
  kaynayan kazan kapak tutmaz
  kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğurur
  kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
  kemiksiz
  kesik kesik
  kesiklik vermek
  kesiksiz
  kesintili
  kesmek
  kestirme
  kırağı
  kırıntı
  kışı geçirmek
  kışlamak
  kışlatmak
  kıyamet kopmak
  kıyıda köşede kalmak
  kızak
  kimi vakit
  kimi zaman
  kirada oturmak
  kirişleme
  kirliye atmak
  kolayda
  Kona göçe
  konaklamak
  konik
  konmak
  kontak kapatmak (veya kapamak)
  konu komşu
  konuk olmak
  kopuksuz
  kopyalayapıştır
  kordiplomatik
  korku dağları bekler (veya aşırır)
  koydunsa bul
  kör bağırsak
  krupiye
  kulağı (veya kulakları) çınlasın
  kundak
  kundak sokmak (veya koymak)
  kundakçı
  kundakçılık
  kundaklamak
  kurakçıl
  kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz
  kurtlanmak
  kutu
  kuyruk
  kütle
  laf oturtmak
  laklak
  legato
  lok
  mabeyin
  malı ongun olanın adı angın olur
  matem havası
  mekik atmak
  meridyen çemberi
  merkezî yönetim
  mesafe
  meyan
  mıhlanmak
  millet
  minder çürütmek
  misafir kalmak
  misafir olmak
  mitralyöz gibi
  mola
  mola almak
  mola vermek
  muhafaza altına almak
  mukim
  mütemadi
  mütemadiyen
  müzevirlemek
  müzevirlik etmek
  nakşolmak
  narh
  ne ... ne ...
  nerede
  nerede akşam, orada sabah
  nerede hareket, orada bereket
  neresi
  nifak
  nifak sokmak
  nifak tohumu
  nokta koymak
  nüdist
  nüdizm
  oba
  odaklanmak
  okullaşmak
  olmak
  oracıkta
  ORADA
  orada burada
  ortada
  oturmak
  öğle tatili
  para çıkarmak
  paraya kıymak
  park etmek
  pat sat
  pineklemek
  portatif
  postu sermek
  pusu kurmak
  rahat
  randevu
  randevu almak
  randevu vermek
  randevulaşmak
  randevusu olmak
  rüzgar almak
  saat gibi işlemek
  sabahlamak
  saban sürmek
  sahne olmak
  sakin
  sakin olmak
  sallanmak
  salon çamı
  saltanat
  sana
  sana taşla vurana sen aşla var (veya dokun)
  sana yalan, bana gerçek
  sapma
  sardalya gibi istif olmak
  sekene
  sert tabaka
  sıçramak
  sığıntı
  sırtüstü
  silisçil
  sinema
  sirto
  sis perdesi
  sofra tahtası
  soluk aldırmamak
  soluksuz
  sonra
  soymak
  sözleşmek
  su kabağı
  süpürgelik
  süreklilik ilkesi
  sürgün
  sürüngenler
  şarbon
  şarkı
  şekerleme
  şeytan taşlama
  şıpırdamak
  şu
  şuracıkta
  ŞURADA
  şurada burada
  takarrür
  takılı kalmak
  takılmak
  takım
  tasası sana mı düştü?
  taş iliği
  tatil
  tatil etmek
  tatil köyü
  tatil olmak
  tatil yapmak
  tatile girmek
  tavassut
  teamül
  tebeşir
  tekerleme
  tembele iş buyur, sana akıl öğretsin
  temel cümle
  temerküz
  temerküz etmek
  tencere dibin kara, seninki benden kara
  teneffüs
  tepe camı
  tepegöz
  tepegözler
  terek
  teyemmüm
  tezvir
  tıkılmak
  tıkır tıkır
  tıkışıklık
  toplu sözleşme
  topluluk
  toprağı çekmiş
  tören düzeni
  TRAP
  tutmak
  tutunmak
  uğramak
  unutmak
  uyuklamak
  uzlaştırıcı
  uzlaştırıcılık
  vakit vakit
  vızır vızır
  vize
  vize sınavı
  yaban
  yağ uru
  yağır
  yakın
  yakında
  yan kağıdı
  yanık
  yankılanım
  yarma
  Yaşatmamak
  yatı
  yatır
  yatmak
  yazlamak
  yer almak
  yer sofrası
  yer yer
  yerinde saymak
  yerini bulmak
  yerini ısıtmak
  yerleşik
  yerleşmek
  yerli yerinde
  yerlileşmek
  yığılışmak
  yığınak
  yılaşırı
  yıllamak
  yoklama
  yoklamak
  yokum
  yol açmak
  yol ayrımına gelmek
  yorgunluk kahvesi
  yuvalanmak
  zaman zaman
  zıplamak
  zorlama


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  8,300781E-02