�A_�D/abdestsiz yere basmamak/ TRKE SZLK - ABDESTSIZ YERE BASMAMAK - abdestsiz yere basmamak
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

abdestsiz yere basmamak


abdestsiz yere basmamak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.
  İlgili Kelimeler

  abajur
  abandırmak
  abanmak
  abdestsizlik
  abone
  acemi
  açığa çıkmak
  açık kapı hırsızı
  adımını attırmamak
  adlandırmak
  afiş
  ağınmak
  ağnamak
  ağrısız başına kaşbastı bağlamak
  akmak
  aksetmek
  aktarmak
  alacak verecekle ödenmez
  alaşağı etmek
  alnına kara sürmek
  alt
  anahtar
  arda
  arka üstü
  arkada kalanlar (veya arkadakiler)
  arkası yere gelmemek
  asılmak
  asma merdiven
  asmak
  aşağı
  aşındırmak
  atlama
  atlama taşı yapmak
  atlamak
  atlıkarınca
  atmak
  avlama
  ayağı alışmak
  ayağı uğurlu
  ayağı yerden kesilmek
  ayağına çabuk
  ayağını alamamak
  ayağını çekmek
  ayağını kesmek
  ayağının bastığı yerde ot bitmez
  ayağının pabucunu başına giymek
  ayak
  ayak atışı
  ayak atmamak
  ayak bağı
  ayak bağı olmak
  ayak basmak
  ayak basmamak
  ayak sürümek
  ayak teri
  ayakbastı
  ayakları geri geri gitmek
  ayaklı
  ayar
  ayazda kalmak
  ayazlamak
  bağlamak
  balık istifi
  barınmak
  basamak
  basınçlı hava
  baskın
  baskın yapmak
  basmak
  bastığı yerde ot bitmez
  baş olan boş olmaz
  başköşeye kurulmak
  batı
  bayrak dikmek
  belgegeçer
  Belgegeçerlemek
  belsoğukluğuna uğratmak
  bere
  beşlik simit gibi kurulmak
  bilasebep
  bilek güreşi
  bilgi teknolojileri
  bindirmek
  binmek
  bir köşeye atmak
  bir köşeye sinmek
  bir o yana, bir bu yana
  bir postum var atarım, nerede olsa yatarım
  birikişmek
  bitki
  bitki nakli
  boku bokuna
  bombardıman etmek
  boru
  boru hattı
  boş torba ile at tutulmaz
  boşu boşuna
  boşuna
  boylamak
  boyunduruk parası
  branda
  bulmak
  bülbülyuvası
  büzgü
  canını (Bir yere) dar atmak
  cazgırlık yapmak
  cebrî yürüyüş
  cehenneme kadar yolu var
  çağırmak
  çağrı
  çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme
  çağrılı
  çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider
  çamurluk
  çarçur
  çatal ayak
  çatapat
  çekici
  çekilmek
  çekmek
  çelik
  çelme
  çenesi durmamak
  çengel
  çerçeve
  çetele çekmek (veya tutmak)
  çıkartma
  çıkış takozu
  çıkmak
  çıkmaz
  çıvmak
  çivi
  çivilemek
  çivili
  çiviyukarı
  çocukla çocuk, büyükle büyük olmak
  Çökertmek
  çökmek
  çöküş
  dadanmak
  dağ dalak otu
  dağa kaldırmak
  dağılım
  daldalanmak
  dalıp çıkmak
  dama taşı
  dama taşı gibi oynatmak
  damlamak
  davete icabet etmek
  davetiye
  davetsiz gelen döşeksiz oturur
  dayanmak
  değiştirmek
  değmek
  dekor
  dekore etmek
  delege
  demirbaş
  derinlik
  dertsiz başını derde sokmak
  destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar
  devam
  dışarlık
  dışlanmak
  dikmek
  dipsiz kile, boş ambar
  dipsiz testi
  dirlik
  diz çökmek
  diz üstü
  diz üstü çökmek
  doğu
  doksan kapının ipini çekmek
  dolmak
  dolu
  dökme
  dökmek
  dömivole
  dönme dolap
  durduğu yerde
  dünyayı tutmak
  düşmek
  edebiyat yapmak
  eken biçer, konan göçer
  elmayı çayıra, armudu bayıra
  emanet bırakmak (veya vermek)
  emanet etmek
  enjektör
  erişmek
  erozyon
  eşiğini aşındırmak
  etek
  ezber okumak
  ezberden yapmak
  ezbere
  faiz
  fetva vermek
  fetvacı
  fidan
  filenk
  Fin hamamı
  flitlemek
  fol
  geçirmek
  geçmek
  gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme
  gelin gitmek
  gelmek
  gemi karaya oturmak
  gereksiz
  geri çevirmek
  geri dönmek
  geri göndermek
  geri vermek
  gerisin geri
  getto
  gezen ayağa taş değer
  gezinti
  gezmek
  gide gele
  gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var
  girimlik
  girip çıkmak
  gitmek
  gizlemek
  goygoycu
  göç etmek (veya eylemek)
  göçerme
  göçermek
  göçürmek
  gölermek
  gönderi
  gönderme belgesi
  göndermek
  görece
  götürmek
  göz görür, gönül katlanır
  gözden uzaklaşmak
  gözünü (veya gözlerini) (bir şeye) dikmek
  gözünü alamamak
  gurbete (veya gurbet ele) düşmek
  güreş
  güreşmek
  hacıağalık etmek
  hacıyatmaz
  halı
  hamallık
  hamamın namusunu kurtarmak
  hangi rüzgar attı?
  hapis
  hapis kalmak
  hapsetmek
  hardal yakısı
  harekete geçmek
  hasret gitmek
  hava değiştirmek
  hava kanalı
  havaya savurmak
  hedef göstermek
  hesap tutmak
  hırtlamba gibi giyinmek
  hiçten
  hücum
  hürya etmek
  ıstampa
  ışınlamak
  içecek suyu olmak
  içeriye dalmak
  iktiran
  iletken
  iletmek
  iltimas
  imza sahibi
  iniş takımları
  inmek
  insan kuş misali
  insanın adı çıkacağına canı çıksın
  intikal
  irsaliye
  isabet etmek
  iskan etmek
  israf
  israf etmek
  israfa kaçmak

  İŞGALİYE
  işlemek
  iteği
  itibar mektubu
  jeotropizma
  kabul
  kaçak
  kaçakçı
  kaçmak
  kafasını sokmak
  kaide
  kakılıp kalmak
  kakmak
  kaldırmak
  kalkmak
  kambiyo
  kamçı
  kamera şakası
  kapağı atmak
  kapamak
  kapanmak
  kapı
  kapı kapı dolaşmak (veya gezmek)
  kapı komşusu yapmak (veya etmek)
  karanlığa kalmak
  kargo
  karıncalanmak
  karşı
  karşılama töreni
  kasap, yağı bol olunca gerisini yağlar
  katman bulut
  katranlamak
  kaydetmek
  kayırmak
  kayıt
  kayıt kabul
  kayıttan düşmek
  kaz adımı
  kazayağı
  kazığa vurmak
  kazık
  keçe
  kehribar
  kelepçe
  Keloğlan
  kendini bir yerde bulmak
  kendini dar atmak
  kepçelemek
  kesyapıştır
  kıblenüma
  kıçüstü
  kıçüstü oturmak
  kına (veya kınalar) yakmak (veya koymak veya sürmek veya vurmak veya yakınmak veya yakılmak)
  kırk kapının ipini çekmek
  kırmızı dipli mumla davet etmek
  kıvrılmak
  kızdırma
  kibrit çakmak
  kilidi küreği olmamak
  kilit kürek altına almak
  kilitlemek
  kolsu ayaklılar
  komşu kapısına çevirmek
  konargöçer
  kondurmak
  konmak
  konsomatris
  konuk
  konuk gelmek
  konuşlanmak
  konvoy
  kordon
  kordon altına almak
  koruma aracı
  koşmak
  koydurmak
  koymak
  koyuvermek
  kök
  kök salmak
  kökertmek
  köpek bile yal yediği kaba pislemez
  köpekkuyruğu
  köpeksiz köye (veya sürüye) kurt iner (veya girer)
  köprü
  köprü kurmak
  köşe dolabı
  köşebent
  köşelik
  kum havuzu
  kundak
  kundak sokmak (veya koymak)
  kurban gitmek
  kurtarma aracı
  kurtarma gemisi
  kuru kuruya
  kuruntuya kapılmak
  kuzulamak
  küçük köprü
  külçe kesilmek
  kümelenmek
  kürek
  laf söyledi bal kabağı!
  lava
  lavaş
  levha
  lokomobil
  lüzumsuz yere
  manevra
  mayınlamak
  mayna etmek
  mazbut
  mekan tutmak
  menkul
  merdiven
  merdiven basamak basamak çıkılır
  merhaba
  mıhlanmak
  mideye indirmek
  millenmek
  muamma asmak
  mum duruşu
  mum yakmak
  muvasalat
  müdavim
  müdavim olmak
  mühürlemek
  münakale
  müntesip
  mürtefi
  mürur tezkeresi
  müteveccih
  müteveccihen
  nafile
  nafile yere
  nahak yere
  nakavt
  nakil
  nakletmek
  navlun
  nazır
  NEREYE
  neyse ne
  nur inmek
  okkanın altına gitmek
  okumak
  onurlandırmak
  oradan oraya
  ORAYA
  ortaya koymak
  otlatmak
  otostop
  oturak
  oturmak
  ovmak
  öfkesini çıkarmak (veya almak)
  öte
  pabuç eskitmek (veya paralamak)
  paket tur
  pala
  pamuk
  para çekmek
  para yatırmak
  paraşüt
  paraşütçü
  parayı araya değil, paraya vermeli
  parmak basmak
  patırtı
  patlangaç
  pavkırmak
  pes etmek
  pıt
  PİMPİRİK
  pimpiriklenmek
  pimpirikli
  pisi pisine
  plaket
  plase
  pof
  pompa
  posta
  posta etmek
  posta yapmak
  postacı
  postaya atmak (veya vermek)
  puan tutturmak
  ralli
  rampa etmek
  rap rap
  raptetmek
  raptiye
  sahaya çıkmak
  saka beygiri gibi
  saklamak
  saklı
  salgın
  salıncak
  salkım söğüt
  sallanmak
  sapan
  sara
  secde
  secde etmek
  seğirtmek
  sekmek
  seksen kapının ipini çekmek
  sele gitmek
  semtine uğramamak
  sergi sermek
  sergilemek
  serilmek
  sermek
  serpmek
  servise çıkmak
  SEVKİYAT
  seyir
  seyyar satıcı
  sıçramak
  Sığınmacı
  sığınmak
  sığmak
  sıkışmak
  sıkıştırmak
  sıla
  sılacı
  sıralı
  sırasız
  sırtını dayamak (veya vermek)
  sırtını yere getirmek
  sırtüstü yatmak
  sıvamak
  siftinmek
  sikke
  sirto
  smaç
  sobe
  sobelemek
  soğutmak
  sokağa atmak
  sokmak
  sokuşmak
  sokuşturmak
  soluğu (bir yerde) almak
  stok etmek
  su borusu
  suples
  sünger
  sürgüne göndermek
  sürre emini
  sürüklemek
  sürüklenmek
  sürünceme
  sürüncemede bırakmak (veya tutmak)
  sürüncemede kalmak
  sürüngen
  sütun
  şangırdamak
  şangırtı
  şap
  şereflendirmek
  şeytanın bacağını (veya ayağını) kırmak
  şıngırdamak
  şişirmek
  tabana kuvvet
  tabanları yağlamak
  tabanlık
  tahassun
  tahsis
  tahterevalli
  takılmak
  takla
  takmak
  taksi çevirmek
  tamire vermek
  tandır
  tantana yapmak (veya etmek)
  taramak
  tasma
  taşımacı
  taşımacılık
  taşımak
  taşınmak
  taşmak
  tebdilimekanda ferahlık vardır
  tehacüm
  tekercik
  tekerlekli sandalye
  tekme atmak (veya vurmak)
  telef
  tempo tutmak
  tepegöz
  tepesi üstü
  tepinmek
  Terazi
  tescil etmek
  tesviye
  teşrif etmek
  teveccüh etmek
  tevekkeli
  tezgah açmak
  tezgahtarlık etmek
  tık
  tıkışmak
  tıklamak
  tıpırdatmak
  tıpış tıpış yürümek
  tırık
  tırmanmak
  top sürme
  toprak çekmek
  topukdöven
  toslamak
  tökezlemek
  trafik
  transport
  tur
  tuş
  tuşa getirmek
  tutmak
  tutuklamak
  tutuklu
  ulaşım
  uzatmak
  üst kat
  vakit nakittir
  varagele
  varılmak
  varmak
  vedia
  vida
  vinç
  volta
  vurmak
  yabana gitmek
  yabancı
  yağış
  yağışölçer
  yağlı kapıya konmak
  yalama uçuş
  yama gibi durmak
  yama vurmak
  yanak
  yankı
  yankı yapmak
  yanlış kapı çalmak
  yansı
  yapışık
  yapışmak
  yarım ayak
  yaslamak
  yastıkaltı
  yatık çit
  yatırmak
  yatmak
  yaygı
  yazı tura atmak
  yazılmak
  yazlığa çıkmak
  yedi kat yerin dibine geçmek
  yem dökmek (veya koymak)
  yer bulmak
  yer değiştirme
  yer değiştirmek
  yer minderi
  yer yatağı
  yere çalmak
  yere doğrulum
  yere yığılmak
  yere yıkılmak
  yere yönelim
  yerel
  yeri öpmek
  yerinde kalmak
  yerinden oynatmak
  yerleşik
  yerli
  yerli yerine
  yeröte
  yetiştirmek
  yıldırım takla
  yoğrulmak
  yol
  yol etmek
  yola çıkmak
  yola düzülmek
  yolculuk
  yolculuk etmek
  yolda kalmak
  yoldan kalmak
  yollanmak
  yolundan kalmak
  yolunu tutmak
  yorgun mermi
  yön
  yular
  yumuşak iniş
  yükleme
  yüklemek
  yüksek
  yükünmek
  yürümek
  yürüyüş
  yürüyüşe geçmek
  yüz sürmek
  yüzgöz olmak
  yüzünün derisi yere geçmek
  yüzüstü
  zarfçı
  zarfçılık
  zıplamak
  zırt pırt
  ziyan etmek
  ziyan zebil olmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,09375