�A_�D/adımını geri atmak/ TRKE SZLK - ADıMıNı GERI ATMAK - adımını geri atmak
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

adımını geri atmak


adımını geri atmak
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  adımını geri atmak
  adımlamak
  akçıllanmak
  akın
  akis
  aksamak
  aksetmek
  alacağı olmak
  alarga etmek
  alaşağı etmek
  alıkoymak
  amorti etmek
  aramak
  ardın ardın
  argaçlamak
  ariyet
  arka
  arka arka
  art
  artmak
  asıntı
  aşağı kalmamak
  atak
  ateş etmek
  ateş yağdırmak
  ateşe tutmak
  atılan ok geri dönmez
  atıvermek
  atkılamak
  ATMA
  atmak
  auta atmak
  avdet
  avdet etmek
  avurtlamak
  ayak değiştirmek
  ayak hatası
  azat etmek (veya eylemek)
  bağdalamak
  bakiye
  barbakan
  baş halatı
  baş kıç olmak
  başına çalmak
  başına çalsın!
  başvurmak
  bembeyaz kesilmek (veya olmak)
  beyni atmak
  boğaz durmaz
  bombalamak
  borç
  borçlunun dili kısa gerek
  boş dönmek
  bozarmak
  budala
  bumerang
  car etmek
  carlamak
  caz yapmak
  cemşat
  cırcır delgi
  çalmak
  çamura taş atmak
  çark etmek
  çarşamba pazarına çevirmek
  çek valf
  çekilmek
  çekimsenmek
  çekmek
  çengel takmak
  çevirmek
  çıkarmak
  çiftelemek
  çullamak
  dan dun konuşmak (veya etmek)
  dar kaçmak
  davranmak
  dedikodu çıkarmak
  defigam etmek
  degaj yapmak
  demediğini bırakmamak (veya koymamak)
  demirlemek
  depozito
  destursuz atmak
  destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar
  dışkılamak
  dikmek
  dilli
  dökmek
  döküntü
  döndürmek
  dönmek
  DÖNÜT
  dren
  dümen yelpazesi
  düşürmek
  ekleştirmek
  ekmeğinden etmek
  ekmek
  elinin tersiyle çarpmak
  elinle ver, ayağınla ara
  ellibir
  Erteletim
  esastan bozma
  faraş
  fırlatmak
  fink
  fonda etmek
  gelene git denilmez
  gelişmek
  geri
  geri almak
  geri basmak
  geri çevirmek
  geri dönüşümlü
  geri dönüşümsüz
  geri kafalılık
  geri vites
  geri zekalılık
  gerilek
  gerileme
  gerilemek
  gerileyici
  gerilik
  gerisin geriye
  gerzek
  gıcırtı
  gır atmak
  glüten
  göbek bağı
  gökten ne yağdı da yer kabul etmedi
  götün götün
  götürmek
  gövde
  gülle atma
  güvenilirlik
  hadi hadi
  harın
  hayır dememek
  hazmetmek
  herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz
  hız almak
  hücum
  ıskartaya çıkarmak (veya ayırmak)
  ıslatmak
  ıtrah etmek
  iade
  iade etmek
  iadeli taahhütlü
  ibnelik etmek
  icat çıkarmak
  iftira etmek
  ihraç etmek
  iki tek
  ikicilik
  ileri
  ileri uç oyuncusu
  imza vermek
  imzalamak
  irkilmek
  istinkaf
  istinkaf etmek
  istirdat
  işemek
  işin içinden çıkmak (veya sıyrılmak)
  it değmekle deniz pis olmaz
  izine dönmek
  kabahati (birine veya bir şeye) yüklemek
  kaçıngan
  kaçınganlık
  kaçınmak
  kahkaha tufanı kopmak
  kalın ünlü
  kapakçık
  kapı dışarı etmek (veya atmak)
  kapıdan çevirmek
  karaya vurmak
  karışmak
  karıştırmak
  karşıt anlamlı
  katakulli okumak
  kaynana ağzı
  kaytarmak
  kemiklerini kırmak
  kesin
  kesip biçmek
  kıç atmak
  kıçın kıçın
  kıçın kıçın gitmek
  kolaçan etmek
  kovmak
  köprüleri atmak
  kötek atmak (veya çekmek)
  kubur sıkmak
  kum dökmek
  kurşun atmak
  kurşun yağdırmak
  kurşun yağmuruna tutmak
  kurusıkı atmak
  kusmak
  küçük
  kündeden atmak
  laf çıkarmak
  lafını yedirmek
  lojistik
  manevra
  mantar atmak
  marizlemek
  marsıvaneşeği
  mavra atmak (veya sıkmak)
  mehter yürüyüşü
  meydana düşmek
  mitral yetersizlik
  moratoryuma gitmek
  muhayyer
  müdahale etmek
  mütebaki
  naftalinlemek
  nakzen iade etmek
  nakzetmek
  net
  ok yaydan (veya yayından) çıkmak
  oldubittiye getirmek
  olta atmak
  omuz kaldırmak
  ona buna dil uzatmak
  ornatma
  osmanlı tokadı atmak
  ödünç
  ödünç vermek
  ölüme koşmak
  öncelemek
  önüne bir kemik atmak
  örümcek kafalı
  palavra savurmak (veya atmak veya sıkmak)
  para çekmek
  paranın yüzü sıcaktır
  pasaportunu eline vermek
  patlatmak
  perende atmak
  poz kesmek (veya yapmak)
  püskürtmek
  raci
  rambursman
  reddetmek
  reddolunmak
  ret
  ricat
  ricat etmek
  ritmik sayma
  rumi takvim
  rücu
  rücu etmek
  safra atmak
  sağdan geri dönmek (veya etmek)
  sallamak
  sandık
  sarkıntılık etmek (veya yapmak)
  savsaklamak
  savurmak
  seğirdim
  sıçmak
  sığınma hakkı
  silaha davranmak
  silkelemek
  silkinmek
  silmek
  sindirim sistemi
  siper etmek
  siya siya gitmek
  softa
  söylemek
  söz atmak
  suratına indirmek
  sümkürmek
  sünger çekmek
  sünger geçirmek
  süpürmek
  sürme
  şamar patlatmak
  şamarlamak
  şut atmak (veya çekmek)
  takip
  takoz koymak
  taş düşürmek
  taş kırdırmak
  taşa tutmak
  taşlamak
  tava
  tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış
  tehalük etmek
  tekme atmak (veya vurmak)
  tekme tokat girişmek
  tekmelemek
  temek
  temel kazısı
  tepilmek
  tepmek
  ters yüzüne çevirmek
  ters yüzüne dönmek
  tersinmek
  teslim
  teşebbüs etmek
  tilkikuyruğu
  tokatlamak
  topu dikmek
  topuklamak
  tornistan etmek
  tozutmak
  töskürmek
  töskürtmek
  töskürü
  TURLAMAK
  tutu
  tuvalet (veya tuvaletini) yapmak
  tuvalet ispirtosu
  Tükürdüğünü yalamak
  tükürmek
  tütmek
  ufak
  uğratmak
  ununu elemek, eleğini asmak
  usulden bozma
  vaveyla koparmak
  vergi iadesi
  verkaç
  yabalamak
  yankı
  yankılamak
  yankılanmak
  yansıtıcı
  yansıtmak
  yapıştırmak
  yarı açık cezaevi
  yay
  yaya kalmak
  yazı tura atmak
  yere çalmak
  yumruklaşmak
  yumuşak yüzlü
  yüklemek
  yüksekten uçmak
  Yürük
  yürütmeyi durdurma
  yüz geri etmek
  yüzü pek
  yüzü yumuşak
  yüzüğü geriye çevirmek
  zeytin dalı uzatmak
  zifos atmak
  zonk


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1020508