�E_�H/abes bulmak/ TRKE SZLK - ABES BULMAK - abes bulmak
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

abes bulmak


abes bulmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • gereksiz, saçma sapan olarak kabul etmek:
  "Annem eniştemizin bu son sözlerini dinlemeyi artık abes bulurdu."- A. Ş. Hisar.
  İlgili Kelimeler

  abeslik
  ağırsamak
  aklı başına gelmek
  akşamlamak
  alıcı bulmak
  altını üstüne getirmek
  amele pazarı
  anlamak
  antipatik bulmak
  araştırmak
  arayı yapmak
  ARGÜMAN
  arka bulmak
  arkası kesilmek
  armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek
  at koşturmak
  avunmak
  az görmek
  azımsamak
  bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)
  barınmak
  barıştırmak
  baş almak
  baş göstermek
  başı üstünde yeri olmak
  başını sokmak
  başlık atmak (veya koymak)
  becermek
  beğenmek
  benzetmek
  bilmece çözmek
  bilmek
  bir biçimine getirmek
  bir kolayını bulmak
  bir yolunu bulmak
  boylam ölçeği
  bulgulamak
  BULMA
  buluvermek
  cevaz vermek
  çavlanmak
  çıkarmak
  çıkmak
  çirkinsemek
  çoğumsamak
  çökmek
  dağılmak
  defineci
  denemek
  dengeyi sağlamak
  denk getirmek
  derde (veya derdine) derman olmak
  dertleşmek
  doğrultmak
  doymak
  durulmak
  düşünmek
  efkarı dağılmak
  ekmek aslanın ağzında
  eli değmek
  eline fırsat geçmek
  eline geçmek
  er olan ekmeğini taştan çıkarır
  estek köstek etmek
  etmek
  fare deliği bin altın
  fesholunmak
  fırsat bulmak
  fırsatını düşürmek
  formül bulmak
  garipsemek
  geçmek
  gelin almak
  gelişmek
  gökte ararken yerde bulmak
  gözden ırak tutulmak
  gözüne kestirmek
  hacet görmek
  hak vermek
  haklı bulmak
  halletmek
  hoşlanmak
  ıraksınmak
  iğrenmek
  ilgilendirmek
  ilgilenmek
  inkıraz bulmak
  istilzam etmek
  iyileşmek
  kafası düzelmek
  kalkmak
  kanıklanmak
  karıştırmak
  karşılamak
  kavuk sallamak
  kefil göstermek
  kertesine gelmek
  keşfetmek
  kıvamına (veya kıvama) gelmek
  kızışmak
  koca bulmak
  kolayına gelmek
  kolayını bulmak
  komiğine gitmek
  kulp takmak
  kulpunu bulmak
  layığını bulmak
  lüzumsuz görmek
  mahzur görmek
  mübah görmek (veya saymak)
  münasebet kurmak
  münasip görmek
  nefsine yedirememek
  nihayetlenmek
  olmak
  oluruyla yetinmek
  onamak
  onmak
  ortalamak
  ortasını bulmak
  ölçüştürmek
  papazı bulmak
  paralel kaidesi
  paraya para (veya pul) dememek
  pazarlamak
  peresesine getirmek
  rast gelmek
  rast getirmek
  rastlamak
  razı olmak (veya gelmek)
  rıza göstermek
  saymak
  sempati duymak (veya beslemek)
  sevmek
  sınamak
  sırasına getirmek
  sokakta bulmamak
  sona ermek
  şifreyi çözmek
  takip
  takip etmek
  tam üstüne basmak
  taramak
  tartmak
  tasvip etmek
  tatmin etmek
  tecviz etmek
  tedarik etmek
  tensip etmek
  toplamak
  tuhafına gitmek
  ucunu bulmak
  uydurmak
  uygun görmek
  üne kavuşmak
  üstün bulmak (veya görmek)
  üzümün çöpü armudun sapı var demek
  vaki olmak
  yabansımak
  yaftalanmak
  yağma gitmek
  yakalamak
  yer kapmak
  yerini beğenmek
  yerini bulmak
  yetişmek
  yol bulmak
  yolunu bulmak
  yüzlenmek
  zamanı avlamak
  zevale ermek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  6,640625E-02