�E_�H/adamakla mal tükenmez/ TRKE SZLK - ADAMAKLA MAL TüKENMEZ - adamakla mal tükenmez
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

adamakla mal tükenmez


adamakla mal tükenmez
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  açıktan para almak
  ağanın gözü öküzü semiz eder
  ağır kayıp
  ahzükabz
  akar edinmek
  akara kokara bakma, çuvala girene bak
  aktif
  alacak
  alacaklandırıcı
  alacaklandırmak
  alış fiyatı
  allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir
  ana erki
  ara mal
  arz
  arz talep
  ata erki
  ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
  ataerkil
  atasözü
  atfen
  atfetmek
  baba mirası
  babadan kalma
  babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
  bağ bahçe
  bağışlamak
  bağlı kredi
  balcı kızı daha tatlı
  başlık almak
  başlık parası
  başlık vermek
  benimsemek
  bir dostluk kaldı!
  birikim
  boğuntuya getirmek
  boynuna geçirmek
  buluntu
  cana gelecek mala gelsin
  cebellezi
  cebine indirmek (veya atmak)
  çıkmak
  çıplak mülkiyet
  çift çubuk
  çultutmaz
  dağılım
  dalgalanma
  damga harcı
  defolu
  deklarasyon
  deve yapmak
  devir
  devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
  devretmek
  dış pazar
  dipsiz kile, boş ambar
  dirimlik
  diyet
  dolandırıcı
  dolanım
  dolaşım
  dökme yük
  drahoma
  dünyalık
  efektif fiyat
  elde avuçta (bir şey) kalmamak
  elde avuçta (ne varsa)
  emlak
  emtia
  envanter
  eşantiyon
  eşelmobil
  etiketlemek
  etiketlenmek
  fason
  fazla mal göz çıkarmaz
  finans
  fiyat
  fuar
  ganimet
  gayrisafi millî hasıla
  geçirmek
  geçit hakkı
  gelberi etmek
  gelmek
  GETİRİM
  gönlü tok
  gözden çıkarmak
  gümrük
  gümrükten mal kaçırır gibi
  hacir altına almak
  hava oyunu
  hayalî ihracat
  hayat standardı
  hırsız malı
  hissedar
  hortumlamak
  ıskarta
  iç etmek
  ihale
  ihraç
  ihraç etmek
  ikame mal
  imal
  imal etmek
  imalat
  istem
  istifçilik
  işlem görmek
  işporta malı
  işportacı
  işportacılık
  ithal
  ithal etmek
  ithal malı
  ithalat
  ithalatçılık
  izafe
  izafe etmek
  izafeten
  kabullenmek
  kaça patlamak?
  kaçak
  kaçakçı
  kaçırmak
  kakalamak
  kalite kontrolü
  kamu güvenliği
  kamyon faresi
  kaparoz
  kapatma
  karaborsaya düşmek
  Karun
  kasa fişi
  katma değer vergisi
  kaydetmek
  kayıt
  kayıttan düşmek
  kaza
  kaza geçirmek
  kazanç
  kazıkçı
  kedinin boynuna ciğer asılmaz
  kefenin cebi yok
  kese
  kira bedeli
  kişiselleştirmek
  komşu boncuğunu çalan gece takınır
  kredi
  kredi açmak
  krediaçan
  lisans
  lokma
  madde
  maddeci
  maddecilik
  maddi
  maddi zarar
  maddiyat
  mal beyanı
  mal bildirimi
  mal canı kazanmaz, can malı kazanır
  mal edinmek
  malca
  malcı
  mali
  maliyet
  mallanmak
  mamelek
  marda
  masrafsız
  matah
  menkul
  meslek
  meta
  mezat malı
  MİHR
  miras
  mirî mal
  mülk
  müşteri
  nakdî vergi
  naylon fatura
  od ocak
  oturmak
  ödeme belgesi
  ödünç vermek
  Ölmek var, dönmek yok!
  ölümlük dirimlik
  öndelik
  özel mülkiyet
  pahacı
  pasif
  patlamak
  pazarcı
  piyasa
  planlı büyüme
  posta treni
  proje
  rüşvet
  rüşvet vermek
  salgın
  satımlık
  satın almak
  sermaye mal
  servet
  sınırlı sorumluluk
  sınırsız sorumluluk
  sıra malı
  sindirmek
  spot alım
  spot mağaza
  spot satım
  sunu
  sunu ve istem
  sürümlü
  sürümsüz
  şikar
  şusu busu
  tapon mal
  taponcu
  tarihî tiyatro
  tasfiye
  taşımacılık
  temellük
  temsilci
  tevarüs etmek
  ticaret
  tok
  toplumlaştırmak
  transit geçmek
  tüketici
  ucuz alan, pahalı alır
  ucuz etin yahnisi yavan (veya tatsız) olur
  ücret
  üretim
  üstünde kalmak
  üstüne oturmak
  üstüne yatmak
  üzerinde kalmak
  üzerine oturmak
  vakfetmek
  vakıf malı
  variyetli
  varlık
  veraset ve intikal vergisi
  vitrin
  yağmur yağarken küpünü doldurmak
  yamamak
  yapım
  yel üfürdü, sel (veya su) götürdü
  Yığımlık
  yok satmak
  yutmak
  yük
  zekat
  zekat vermek
  zengin etmek
  zengin olmak
  zimmetine geçirmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  6,152344E-02