�R_�U/ad bilimi/ TRKE SZLK - AD BILIMI - ad bilimi
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

ad bilimi


ad bilimi
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişim, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı.
  İlgili Kelimeler

  a, A
  ad almak
  ad bilimci
  ad bilimsel
  ad cümlesi
  ad gövdesi
  ad tabanı
  ad tamlaması
  addan türeme ad
  addan türeme fiil
  adlandırabilmek
  adlandırılabilmek
  adlandırılış
  adlandırış
  adlandırıvermek
  adlandırmak
  adlanmak
  adlaşmak
  adlaştırmak
  adsal
  adsız
  aeroloji
  ağaç bilimci
  ağaç bilimsel
  ahlak bilimci
  ahlak bilimi
  ahlak bilimsel
  ahlakiyat
  akın
  akıntı bilimci
  akronim
  akustik
  ana deniz bilimi
  anestezi bilimci
  anestezi bilimsel
  anesteziyoloji
  anlam bilimci
  anlam bilimsel
  anlatım bilimi
  anlatım bilimsel
  antropolog
  antropoloji
  arkeoloji
  art zamanlı dil bilimi
  arziyat
  asabiye
  asalak bilimci
  asalak bilimsel
  astronomi
  aşık
  at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
  b, B
  bağlaçlı tamlama
  bakteriyolojik
  başlık
  başlık atmak (veya koymak)
  bay
  bayan
  bayramlık ad
  bediiyat
  belirtisiz tamlama
  belirtme durumu
  beyaz eşya
  beyaz et
  biçem bilimci
  biçim bilimi
  bildirme kipi
  bilimsever
  bilişim
  birader
  birleşik ad
  birleşik fiil
  birleşik isim
  bitki bilimci
  bitki coğrafyası
  biyofizik
  biyoloji
  bostan
  botanik
  böcek bilimci
  budun bilimci
  bulunma durumu
  burç
  buzul bilimci
  bürün
  büyü
  büyükbaş
  c, C
  celali
  cicianne
  cinsellik bilimci
  cinsellik bilimi
  cinslik bilimi
  ç, Ç
  çalışmacı
  çekim
  çekim eki
  çekişmek
  çene
  çıkma durumu
  çocuk bilimci
  çorbacı
  d, D
  da / de
  damat
  davar
  deme
  demek
  demirperde
  demografi
  dendroloji
  denilmek
  deniz bilimci
  deniz bilimi
  denmek
  deontoloji
  deontolojik
  derlem
  destek doku
  didon
  dikiş okuması
  dil laboratuvarı
  dinamik
  diyabetoloji
  diyalektoloji
  doğa bilimleri
  doğu bilimci
  dominyon
  dölüt
  durum
  e, E
  eczacılık
  edebiyat bilimi
  edim bilimi
  eğitim
  ek fiil
  endokrinoloji
  ensefalit
  entomoloji
  epigrafi
  erat
  ergonomi
  eskatologya
  eski dünya
  estetik
  eş zamanlı dil bilimi
  etik
  etik bilimi
  etimoloji
  etiyoloji
  etiyolojik
  etnoloji
  evren bilimi
  evrimcilik
  f, F
  felekiyat
  Felemenk
  fen
  fenoloji
  fenolojik
  fenomenoloji
  fenomenolojik
  fiil çekimi
  fiilimsi
  filo
  filoloji
  fiziki coğrafya
  folklor
  folklorculuk
  folklorik
  fonoloji
  fonolojik
  fosil
  Frenk
  fütürolog
  fütüroloji
  fütürolojik
  g, G
  gastroenteroloji
  gastroenterolojik
  gavur icadı
  genel coğrafya
  general
  genetik
  geriatri
  gerontoloji
  gizlicilik
  glasyoloji
  glasyolojik
  göbek adı
  gök cismi
  görevsel dil bilimi
  görüngü bilimi
  gösterge bilimi
  gövde
  göze bilimi
  grafoloji
  grandük
  gurultu
  ğ, Ğ
  h, H
  halk bilimsel
  halkiyat
  hayvan bilimci
  hayvanat
  helmintoloji
  helmintolojik
  hematoloji
  hematolojik
  hidrojeoloji
  hidroloji
  hidrolojik
  histoloji
  histolojik
  hücre bilimi
  ı, I
  ışın bilimci
  i, İ
  İbrani
  içtimaiyat
  ikili kök
  iklim bilimci
  ilahiyat
  ilkel
  ilmiahlak
  im bilimi
  immünoloji
  immünolojik
  ipek böceği kelebeği
  isim
  isim babası
  isim cümlesi
  isim çekimi
  isim durumu
  isim gövdesi
  isim hali
  isim kökü
  isim tabanı
  isim tamlaması
  isimden türeme isim
  isimlendirmek
  isimli
  İSİMLİK
  istanbul lalesi
  istatistik
  iyelik eki
  j, J
  jeoloji
  jeomorfoloji
  jeomorfolojik
  k, K
  kafir
  kan bilimci
  kan bilimi
  kanseroloji
  kanserolojik
  kapı halkı
  karakuş
  kardeş şehir
  karma tamlama
  karşılaştırmacı
  Katolik
  kavram
  kelebek
  kemik bilimci
  kınalı kuzu
  Kıpçak
  kısaltma
  kısaltmalı kelime
  Kızılelma
  kibernetik
  kişi
  kitab-ı mukaddes
  kitaplık bilimci
  klimatoloji
  klimatolojik
  kod adı
  kolej
  komşu
  kongre
  koşaç
  kozmoloji
  kök bilgisi
  köken bilimci
  köken bilimi
  köken bilimsel
  Köroğlu
  kriminoloji
  kriptoloji
  kronoloji
  ksiloloji
  ksilolojik
  kura
  kura çekmek
  kurt
  kurt bilimci
  kurt bilimi
  kuş bilimci
  kuvvet komutanları
  küçük ad
  küçükbaş
  kütüphanecilik
  lakap
  lakap takmak
  lehçeci
  leksikoloji
  leksikolojik
  lengüistik
  limnoloji
  limnolojik
  lisaniyat
  liste başı
  litoloji
  litolojik
  lotarya
  lotus
  m, M
  madde
  maden bilimi
  mağara bilimci
  mahlas
  mandarin
  manisa lalesi
  mantar bilimci
  mantık
  marabut
  marka
  mastar
  matematiksel
  Mehmetçik
  metalürji
  metalürjik
  meteor
  metodoloji
  mikoloji
  mikolojik
  mikrokok
  mineral bilimci
  mineral bilimi
  mineroloji
  minerolojik
  mobilya
  morfoloji
  motorlu taşıt
  mühür
  müsemma
  mütenekkir
  mütenekkiren
  müzik bilimci
  müzikoloji
  müzikolojik
  n, N
  nam
  nebatat
  nekroloji
  nekrolojik
  Nemçe
  nöroloji
  o, O
  oftalmoloji
  oftalmolojik
  ok atmak
  oktan
  olay bilimi
  olmak
  onomastik
  ontoloji
  ontolojik
  ornitoloji
  ornitolojik
  orografya
  oryantalizm
  osteoloji
  osteolojik
  oşinografi
  ö, Ö
  ölçü bilimci
  ön ad
  özel ad
  özel isim
  p, P
  paleontoloji
  panteon
  paraf
  parapsikoloji
  parazitoloji
  pedagoji
  pedoloji
  pedolojik
  petrografi
  piroksen
  plastron
  potas
  psikoloji
  punto
  r, R
  radyoloji
  rahmetli
  romanoloji
  ruh bilgini
  ruh bilimci
  ruh bilimsel
  ruh ölçümü
  ruhiyat
  ruhiyatçı
  ruhiyatçılık
  ruhsal
  rutherfordyum
  s, S
  san
  sayılma
  sayımsal
  sayma
  sebep bilimi
  seksoloji
  seksolojik
  semantik
  semiyoloji
  semiyotik
  ses bilgisi
  ses bilimi
  sıfat
  sıfat-fiil
  sıfırcı
  sıtma bilimi
  sibernetik
  simgesel mantık
  sismoloji
  sismolojik
  sitoloji
  sitolojik
  Slav
  softa
  solucan
  somut isim
  sosyolengüistik
  sosyoloji
  sosyolojik
  soyut isim
  söz bölükleri
  sözlük bilimci
  stilistik
  strateji
  su bilimci
  ş, Ş
  şarkiyat
  şeytaniğnesi
  t, T
  Tahtacı
  takma ad
  takma isim
  takmak
  tamlama
  tamlanan
  tamlayan
  tamlayan durumu
  tanıtma adı
  tarım coğrafyası
  tefsir
  tekfur
  tektonik
  tel kurdu
  teleoloji
  teleolojik
  teoloji
  tesmiye
  teşrin
  ticaret coğrafyası
  ticari unvan
  topluluk adı
  toplum bilimci
  toplumcu gerçekçilik
  toplumsal bilim
  toponimi
  toprak bilimci
  töre bilimi
  travmatoloji
  travmatolojik
  triboloji
  tümleç
  türemiş ad
  türemiş isim
  türetme
  türetme eki
  Türkiyat
  türklük bilgisi
  türklük bilimi
  Türkolog
  Türkoloji
  türkolojik
  u, U
  uçaksavar
  Ulah
  uykuluk
  uzay bilimi
  uzay bilimsel
  ü, Ü
  üç aylar
  üç durum yasası
  ün
  üstsubay
  v, V
  var
  varlık bilimci
  veksilloji
  vitamin
  y, Y
  yalın ad
  yalın durum
  yalın isim
  yanardağ bilimci
  yapı bilgisi
  yapı bilimsel
  yapısalcılık
  yardımcı fiil
  yaşam bilimleri
  yazı bilimci
  yazın bilimci
  yazın bilimi
  yazıt bilimci
  yenge
  yer adı bilimi
  yer bilimci
  yırtıcı kuş
  yokluk eki
  yosun
  yönelme durumu
  yüzey bilimci
  z, Z
  zaman bilimi
  zaman bilimsel
  zararlılar
  zincirleme ad tamlaması
  zincirleme isim tamlaması
  zooloji
  zoolojik
  zootekni


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,078125