�R_�U/adam olacak çocuk bokundan belli olur/ TRKE SZLK - ADAM OLACAK çOCUK BOKUNDAN BELLI OLUR - adam olacak çocuk bokundan belli olur
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

adam olacak çocuk bokundan belli olur


adam olacak çocuk bokundan belli olur
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  abdest
  abdest almak
  abdestli
  abdestsiz
  abone etmek
  abone olmak
  acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur
  aç aç ile yatınca arada dilenci doğar
  açığa çıkmak
  açığa vurmak
  AÇIK
  açık oy
  açıktan atamak
  açıktan atanmak
  açısal sapma
  adam adama gerek olur
  adam başı
  adam başına
  adam boyu
  adam kıtlığında
  adam olana bir söz yeter
  adam yokluğunda
  adamsız
  adem
  adı üstünde
  adlar dizgesi
  adres kitabı
  ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
  ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar
  ağartı
  ağırlık
  ağız
  ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar
  ağzından dökülmek
  ahlat
  aidat
  aile fotoğrafı
  ak don kara don geçitte belli olur
  akarsu pislik tutmaz
  akı
  akı karası geçitte belli olur
  akıcılık ölçeği
  akım
  akım trafosu
  AKIMCI
  aklı dağılmak
  aksak
  akşam piyasası
  al elmaya taş atan çok olur
  alaşım
  alem
  alemi var mı?
  alfabe
  alıcı kuşun ömrü az olur
  alışkanlıktan (veya alışkanlığından) kopamamak
  alkış tutmak
  Allah bilir
  Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
  alt değirmen güçlü akar
  alt kurul
  altık
  altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
  altından çapanoğlu çıkmak
  ana çizgi
  ana sav
  anlaşılmak
  anlaşmalı iflas
  ansiklopedi
  antika mobilya
  araya girmek
  arazi taraması
  ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz
  ARGÜMAN
  ariyet
  arkadan arkaya
  armut dalının dibine düşer
  arpalık
  asker çıkarmak
  askerlik yoklaması
  askı
  Aslan
  aslan yatağından belli olur
  asmagiller
  aşırı doyma
  aşikar
  aşikar etmek
  aşikar olmak
  aşikare
  aşinalık göstermek
  aşkın
  atına bakan ardına bakmaz
  atışmak
  atlama
  avurtları çökmek (veya birbirine geçmek)
  ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez
  ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin
  ayakaltında dolaşmak
  ayan
  ayan olmak
  ayar
  ayarı bozuk
  ayarlamak
  ayarsız
  aygıt
  ayıptır söylemesi
  aytışmak
  azınlıkta kalmak
  baba adam
  bağırmak
  bağlanmak
  bahis açmak
  bahsi kazanmak
  bakarsın
  bakındı
  bale
  basın özeti
  basit faiz
  başına gelen başmakçıdır
  başına kahya kesilmek
  başmüzakereci
  bayrak
  bayrak gibi
  bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü
  bekarlık maskaralık
  beklenti
  bekletme süresi
  belirli belirsiz
  belirmek
  belirtik
  belitleme
  belkili
  belli belirsiz
  belli belirsizlik
  bellilik
  bellisiz
  benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur
  besbelli
  bet suratlı
  beyanname
  bırakmak
  bıyık altından gülmek
  biçim almak
  biçimci
  biçimlenmek
  biçki
  biçki yapmak
  biçkici
  biçmek
  bildirim ödencesi
  bildirme kipi
  bilgi şöleni
  bilim
  bilinen
  bilinmeyen
  bin işçi, bir başçı
  bindirim
  binicinin sağı solu olmaz
  bir ağaçta gül de biter diken de
  bir baltaya sap olamamak
  bir karar
  bir ölçüde
  bir söyle on dinle
  bire ... vermek
  birim
  birlik
  bombalamak
  borçluluk dengesi
  bostan bozuntusu
  bostan gök iken pazarlık yapılmaz
  boş ite menzil olmaz
  boşaltma havzası
  boyar madde
  bölge
  bölgeci
  bölgecilik
  bölünme
  böyle gelmiş böyle gider
  bröve
  bu abdestle daha çok namaz kılınır
  budak
  burs
  buz kalıbı
  buz üstüne yazı yazmak
  bütüncü ekonomi
  büyük
  büyükşehir
  büyüme hızı
  cahil
  cankurtaran çanı
  cep
  cephe
  cerre çıkmak
  cıvalı zar
  cinayet
  cinayet işlemek
  çağrı cihazı
  çakıl çukul
  çaktırmadan
  çapanoğlu
  çaprazlama
  çatı
  çatır çatır
  çekici
  çekmek
  çeşitleme
  çevre sağlığı
  çıkarım
  çıkarmak
  çıkışlı
  çıkmak
  çıplak gözle
  çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin
  çizim
  çocuk
  çocuk dili
  çocuk edebiyatı
  çözmek
  dağ oluşu
  dağılmak
  dağıtmak
  daha neler!
  daire
  dakikalık
  dalga
  dalga periyodu
  dalgalı
  dalgıç
  davranmak
  değişken
  deklare etmek
  deneyim
  deneyüstücülük
  deodorant
  deprem kuşağı
  derinden
  ders çalışmak
  ders yapmak
  destekleme alımı
  deşifre olmak
  devam
  deve boynuz ararken kulaktan olmuş
  devirmek
  devre mülk
  devrim
  devrimci
  devrimcilik
  dışa vurmak
  dışa vurum
  dışarı vurmak
  dikilmek
  dil
  dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda
  DİNGO
  direy
  diş göstermek
  dizgine gelmek
  dizim
  dizin
  dogma
  doğa yürüyüşü
  doğal gaz
  doğmadık çocuğa don biçilmez
  doğrultu
  doğum izni
  doktor
  dokuz babalı
  dolaşmak
  dolmuş uçak
  donanma
  dostluk okkayla, alışveriş dirhemle
  doyma
  doz
  dökmek
  dönem
  dönüm
  dönüştürmek
  dörtçeker
  dudak (veya dudağını) bükmek
  dudak ucuyla söylemek
  durmak
  durum almak
  düşünme yasaları
  düzen
  e mi!
  eden bulur, inleyen ölür
  edilgen fiil
  edilgi
  eğitici film
  eğitim almak
  eğitmek
  eğreti
  eh
  ek
  el yarası onulur, dil yarası onulmaz
  elçilik uzmanı
  elektronik posta
  eleme sınavı
  eli kulağında
  eli uz
  elini belli etmek (veya göstermek)
  elle tutulur
  emanet hayvanın kuskunu yokuşta kopar
  emek
  emprezaryo
  endemik
  engelleme
  erenlerin sağı solu olmaz
  erişim
  erk
  erkek
  eser miktarda
  esinti
  eş güdüm
  eş güdümlemek
  eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış
  eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir
  eşek kocamakla tavla başı olmaz
  eşik (veya eşiğini) atlamak
  etken
  etkinlik
  etmen
  etüt
  evet
  evrişik
  ezcümle
  ezel
  ezgi
  Ezilip büzülmek
  faili meçhul
  failimuhtar
  fal açmak (veya bakmak)
  fasıl
  faş olmak
  faşing
  fennî muayene
  festival
  fetva çıkarmak
  fırsat bilmek
  fışkırtıcı
  flu
  fuar
  garajcı
  gazel
  geçende
  geçici
  Geçinmeye gönlü olmamak
  geçit töreni
  geçmiş zaman sıfat-fiili
  gelir
  gelmek
  gemi aslanı
  gemiyi rotasına koymak
  genel af
  genel zeka
  germe
  gezici topluluk
  gezinmek
  gezinti
  gitmek
  giyinmek
  gizlemek
  gizli
  gizli dernek
  gizli sıtma
  gizlice
  golf
  göçebe
  gölge gibi
  gölgelik
  gönül rızası
  görünen köyün uzağı olmaz
  görünür
  göz (veya gözünün) ucuyla bakmak
  göz göre göre
  gözaltı
  gözaltına almak
  göze görünmek
  gözetlemek
  gözleği
  gözleri bayılmak
  gözleri evinden (veya yuvalarından) uğramak (veya fırlamak)
  gözleri velfecri okumak
  gözlerinin içi gülmek
  gözü görmemek
  gözü göz değil
  gözünde (veya gözlerinde) şimşek (veya şimşekler) çakmak
  gözünü (veya gözlerini) kan bürümek
  gramlık
  gri pasaport
  güdümlemek
  güdümlü sanat
  gümrük birliği
  gün doğmadan kimliği söylenmez
  gün gibi açık
  günlerden bir gün
  günlü
  güreş
  güzel bürünür, çirkin görünür
  hac
  hafif
  hafifçe
  hafiften
  hah
  halk
  halk ağzı
  halk dili
  halk edebiyatı
  ham ervah
  hancı sarhoş yolcu sarhoş
  hanedan
  hangi bir
  haraca bağlamak
  haramın temeli olmaz
  harekat
  hareket
  harita
  hastaya döşek sorulmaz
  hayal
  hayal meyal
  hayalet
  hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde
  hazır
  hazırlık sınıfı
  hediye kuponu
  hendek
  her şeyin yokluğu yokluktur
  herhangi
  herhangi bir
  herhangi biri
  herif
  hesapsız
  hizmetçi
  huzur hakkı
  ılgım salgım
  ısı yayımı
  ısıracak it (veya köpek) dişini (veya dişlerini) göstermez
  ıslıklamak
  ışıkölçer
  IŞINTI
  ışıntı lambası
  iç geçirmek
  için için gülmek (veya gülümsemek)
  için için kaynamak
  içine atmak
  içlenmek
  içten içe
  idareten
  ihtisas yapmak
  ikebana
  ilgi göstermek
  ilgi toplamak
  incecikten
  indibindi
  insan sarrafı
  insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında
  isabet etmek
  isimsiz
  istenmeyen kişi
  istiskal
  istiskal etmek
  iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
  iş merkezi
  işaret fişeği
  işaret sıfatı
  işaret vermek
  işi oluruna bırakmak
  işlevcilik
  itmek
  izbandut
  izinli
  izinli çıkmak
  izne çıkmak (veya ayrılmak)
  kabahat etmek (veya işlemek)
  kabiliyetli çırak ustayı geçer
  kabuk yönetim
  kaçamak
  kadar
  kadın
  kadife elli
  kafasından geçirmek
  kağıt açmak
  Kalandır
  kalıcı
  kalımsız
  kalın
  kalıplanmak
  kalıplaşmak
  kalıplaşmış
  kalmak
  kamp
  kampanya
  kanalizasyon
  kanını içine akıtmak
  kanıya varmak
  kanlı canlı
  kapalı kutu
  kapan duygu
  kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz
  kara suları
  karaltı
  karanlık
  karantina
  kardeş parti
  karmanyolacı
  karnaval
  karşısına almak
  karyokinez
  kasıntı
  katalog
  kataloglamak
  katı
  katıksız
  kavak, yaprağını tepeden dökerse kış çok olur
  kaynaç
  kaynakça
  kaynaklı
  kaynamak
  kaynatmak
  kayyum
  kaza geliyorum demez
  kazı
  keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar
  kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
  kelle sağ olsun da külah bulunur
  kendini hissettirmek
  kesenek
  kesim
  kesin kayıt
  kıl
  kıraat
  kıraat etmek
  kırma
  kırmızı çizgi
  kırmızı nokta
  kısa günün karı az olur
  kısmet
  kış kışlığını, kuş kuşluğunu gösterir
  kıya
  kıyamet mi kopar?
  kız tavlası
  kızevi naz evi
  kızını (veya evladını) dövmeyen dizini döver
  kilogramlık
  kilometrelik
  kir götürmek
  kir tutmak
  kira
  kiralama
  kiralamak
  kiralık adam
  kireçlenmek
  kişi başına
  kitaplık
  klasman
  klinik
  kocakarı soğuğu
  kokart
  kolaçan
  konsolit
  kont gibi
  konuşlanmak
  konuşmak
  konuşmaya dalmak
  konut dokunulmazlığı
  konut kredisi
  kooperatifleşmek
  kopil
  kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden
  koruyucu aile
  koymak
  kozmografya
  kökenli
  köklü
  köpek ekmek veren kapıyı tanır
  köpeksiz köy bulmuş da çomaksız (veya değneksiz) geziyor
  köprücük kemiği
  kör görmez, sezer
  kör kör parmağım gözüne
  köşe tutmak
  kötü gözle bakmak
  kredi
  kromotropizm
  kulak kabartmak
  kullanmak
  kumanda
  kura
  kuracı
  kurdele
  kurdele takmak
  Kurgulamak
  kurmak
  kurultay
  kuş mu konduracak?
  kuşak
  kuşak bağlama
  kutlu gün doğuşundan bellidir
  kült
  kültür balıkçılığı
  küme
  küp şeker
  kür
  laf yetiştirmek
  lamekan
  LİBERO
  limoni hava
  lonca
  mahallî seçim
  mahdut
  mahsus
  makine
  makine gibi adam
  makineci
  makyaj
  MAKYÖR
  makyöz
  malum
  mart ayı dert ayı
  maruf
  marufiyet
  masa
  maydanoz olmak
  mecburi hizmet
  meclis araştırması
  mekanizma
  meslek
  mevduat
  mevkute
  meydana çıkarmak
  meydana çıkmak
  meydana vurmak
  meydanda
  mıklep
  milimetrelik
  MODÜLER
  muayyeniyet
  mukannen
  muzır yayın
  müfreze
  mühendis
  mühürlemek
  mülakat vermek
  münazara
  Müslüman adam
  müstakil
  müzekkere
  müzik
  müzik köşesi
  nabzı atmak
  nazar
  ne demek?
  ne mümkün
  ne münasebet!
  ne yazar
  nedense
  nerede akşam, orada sabah
  nerede hareket, orada bereket
  nerede kaldı ki
  nesne
  nesnesiz
  nevri dönmek
  nifak tohumu
  nirengi
  nişanlamak
  nokta nokta
  noter
  nöbet
  nöbet beklemek (veya tutmak)
  nöbet çalmak
  numaralı
  odaklanmak
  oflamak
  ok
  okuma saati
  okunmak
  olabilir
  olagelmek
  olumlu
  oluşmak
  oradan buradan
  orman kibarı
  orta
  ortada
  ortada olmak
  ortadan söylemek
  oruç
  otopark
  oturak
  oturma izni
  oturmak
  Oturmalık
  oyun
  ödenek
  ödenekli
  öfke yüzü göstermek
  öğrenci
  öğreti
  öğretim
  öhö
  ölçülü
  ölçümleme
  ömür sürmek
  ön seçim
  ön uyum
  önder
  önerme
  önüne gelen
  Öp babanın elini
  örgü
  örgün eğitim
  örtmek
  örtülü
  öteki beriki
  ÖTELEMEK
  öz geçmiş
  özel sayı
  özgü
  özgü olmak
  paket
  palyaço gibi
  panayır
  pansiyon
  papatya falı
  para aktarımı
  paranoya
  paraşüt ile atlamak
  PARAVAN
  paravan yapmak
  parça almak
  park etmek
  parti
  patlamak
  payelendirmek
  pazar
  pazubent
  perhiz
  perşembenin gelişi çarşambadan bellidir
  pes etmek
  peyda
  pırlanta
  piç
  planlama
  planlamak
  plansız programsız
  politik davranmak
  popüler kültür
  pozitif ayrımcılık
  pozitif hukuk
  program
  programlı
  programsız
  proje
  protesto
  puflamak
  RAHT
  ralli
  randevu
  randevu almak
  randevu vermek
  randevulaşmak
  randevusu olmak
  rastlantı
  renk vermemek
  renksiz
  resmî giysi
  rolüne çıkmak
  ruhsatname
  saat
  saat başı
  saatlik
  sabır
  sabit olmak
  saçmak
  saf tutmak
  saflara ayırmak
  sağlam kazığa bağlamak
  sağlık kontrolü
  sahne
  salgın
  salık
  sallanmak
  salon adamı
  saman altından su yürütmek
  sanat
  saniyelik
  santimetrelik
  sapaklık
  sargı bezi
  sarımsağı gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış
  sarih
  sarsıntısız
  sayılı
  sebep
  seçim
  sekreter
  serbest çalışma
  serbest enerji
  serbest yük
  serpmek
  serseri
  serseri kurşun
  serseri mayın
  seyir
  seyyar
  seyyar satıcı
  sezdirmek
  sezmek
  sezon
  sınıf
  sınıfsız
  sınırlamak
  sınırlanmak
  sınırlı doğru
  sırasına geçmek
  sızmak
  sigortacı
  silo yemi
  sinsice
  sistemik
  sistemli
  site
  siyasi parti
  soğuk
  soğuk savaş
  soğurma
  sokaktaki adam
  sokmak
  sokuşturmak
  sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir
  sorunsal
  sosyal düzen
  sönüm
  sönümlemek
  söyleşi
  söz düşürmek
  sözleşmek
  sözlük
  standart
  su terazisi
  su yüzüne çıkmak
  sultan
  süper
  süreç
  süreğen
  süreölçer
  süresiz
  sürgün
  şamandıralamak
  şarjör
  şartlı birleşik zaman
  şecereli
  şehir rehberi
  şekil almak
  şekilci olmak
  şen
  şenlik
  şerbet
  şişinmek
  şişmek
  şölen
  şövalye
  şunun bunun
  taayyün
  taç giyme töreni
  takdirname
  takım
  takip etmek
  taklit
  takoz koymak
  taksit
  taksit ödemek (veya vermek)
  taksite bağlamak
  taktik
  talik
  tan yeri ağarmak
  tanımak
  taraf
  taramak
  tarifeli
  tart suçu
  tat kazanmak
  tavır almak (veya takınmak)
  tayin etmek
  tebeyyün
  tebeyyün etmek
  tecessüs
  tehlike çanları çalmak
  tekeden süt çıkarmak
  tekinsiz
  teknikçi
  telaş göstermek
  telefon kulübesi
  telmih
  tembih
  tembih etmek
  temel
  temelli senatör
  tenis
  tenkil
  terbiye almak (veya görmek)
  tesirini göstermek
  tesisat
  teşekkül
  teşekkül etmek
  teşekkürname
  tıraş
  tırmanmak
  tikel önerme
  tip
  tonluk
  top
  top yuvarlaktır
  toplu konut
  toplu sözleşme
  toplu tartışma
  toplumsallaşma
  toplumsallaşmak
  topuk
  tören
  Tutturabildiğine
  tümel
  tümel önerme
  ucu açık
  ucu kapalı
  ucuz alan, pahalı alır
  usul
  usulcacık
  utanmak
  uzaktan eğitim
  uzaktan kumanda
  uzatma
  uzman
  üstünden akmak
  vakıf
  vakıf kurmak
  vakit vakit
  var yok
  varla yok arası
  varmak
  varsaymak
  varyant
  vazıh
  vaziyet almak
  veri bankası
  vesikalık fotoğraf
  voli yeri
  vurgulamak
  yabancı
  yabancılaşma
  yağ aldırma
  yağ ekletme
  yalama
  yalnızca
  yama gibi durmak
  yan gözle bakmak
  yana yakıla
  yansımak
  Yaradancılık
  yarım adam
  yarım mesai
  yas tutmak
  yaşını bitirmek
  yaşını doldurmak
  yatılı bölge okulu
  yatır
  yatmak
  yazı
  yazım
  yedek subay
  yedirmek
  yel gibi gelen sel gibi gider
  yemek
  yere yönelim
  yerel radyo
  yerel yayın
  yeri yurdu belirsiz olmak
  yerleşik
  yerli
  yeşil ışık yakmak
  yeterlik belgesi
  yeterlik eğitimi
  yetişkin
  yetki
  yıllık
  yoklama
  yoksun
  yoksun olmak
  yoldan çıkmak
  yorum
  yön
  YÖNELİK
  yönelmek
  yöneltmek
  yönerge
  yönetmek
  yönseme
  yöntem
  yöntem bilgisi
  yöntemli
  yöre
  yöresel
  yüklemek
  yürüyüş kolu
  yüzde
  yüze çıkmak
  yüzü gülmek
  yüzü karışmak (veya allak bullak olmak veya alabora olmak)
  yüzü seçilmemek
  yüzünden akmak
  yüzünden kan damlamak
  zahir
  zaman vermek
  zanaatçı
  zarfında
  zayiçe
  zibidi
  zil takıp oynamak
  zilsiz oynamak
  zorunluk
  zülfüyare dokunmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  9,082031E-02