�U_�Z/adı (bile) olmamak/ TRKE SZLK - ADı (BILE) OLMAMAK - adı (bile) olmamak
Ana sayfa

KEL�ME �NDEKS�
ZU_ZZ <--   AA_AD   --> AE_AH

adı (bile) olmamak


adı (bile) olmamak
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  ... demeye kalmamak
  abdala `kar yağıyor` demişler, `titremeye hazırım` demiş
  aç kurt aslana saldırır
  aç kurt yavrusunu yer
  aç ne yemez, tok ne demez
  açlık ile yokluğun arası yarım yufka
  açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna
  adı (bile) olmamak
  afyon yutmak
  ağzını bıçak açmamak
  ağzının kaşığı (veya kalıbı veya lokması) olmamak
  akıl almamak
  akıl karı olmamak
  akla sığmamak
  aklı başında olmamak
  alay gibi gelmek
  alçak
  aleyhine olmak
  Alıp vereceği olmamak
  allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin
  anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
  arkası olmamak
  aşağı kalmamak
  atım tepmez, itim kapmaz deme
  avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
  ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış
  aylak olmak
  az buz olmamak
  aza sormuşlar: `nereye?` `çoğun yanına` demiş
  bana mısın dememek
  baş yastığı baş derdini bilmez
  başı yastık yüzü görmemek
  başıboş kalmak
  başkafiye
  baykuşun kısmeti ayağına gelir
  beş parasız kalmak
  bırakmak
  bıyığını balta kesmez olmak
  Bile bile lades
  bililtizam
  bir dikili ağacı olmamak
  bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece
  bir papel (veya pul) etmemek
  bir şeye benzememek
  bir tarakta bezi olmamak
  boş oturmak
  boynu eğri olmak
  cahil kalmak
  can düşmanı
  canım dese canın çıksın diyor sanmak
  çengi ölüsü çalgı ile kalkar
  Çıkışamamak
  çıt çıkmamak
  da / de
  dadacılık
  dahi
  danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
  dengesi bozulmak
  donmak
  dumanı doğru çıksın
  dünya bir araya gelse
  dünyayı tozpembe görmek
  edememek
  ekmeğini taştan çıkarmak
  eksilmek
  elde olmamak
  eli eline değmemek
  eli varmamak (veya gitmemek)
  eline kalmak
  elle tutulacak tarafı (veya yanı) kalmamak
  elle tutulur tarafı olmamak
  er olan ekmeğini taştan çıkarır
  erkek sel, kadın göl
  esası olmamak
  eser kalmamak
  eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez
  eski kimliğine bürünmek
  eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez
  eşi manendi (veya menendi veya benzeri) olmamak (veya bulunmamak veya yok)
  etrafı boş bulmak
  eyvallah etmemek
  eyvallahı olmamak
  fayda etmemek
  fayda vermemek
  fiske kondurmamak (veya dokundurmamak)
  gavur eziyeti
  gavur olmak
  geçmek
  geri kalmak
  geri kalmamak
  göğe direk, denize kapak olmaz
  hacet kalmamak
  haddi olmamak
  hafif gelmek
  hakikatsiz çıkmak
  hali kalmamak
  hariç olmak
  harta
  hastalanmak
  hatır için çiğ tavuk yemek
  hatta
  hayır gelmemek
  hayır görmemek
  hazıra dağlar dayanmaz
  hemen hemen
  hep
  hiç değilse (veya olmazsa)
  hiç kimse
  Hiçbir
  hiçbiri
  hoşnut olmak (veya kalmak)
  ilişiği kalmamak
  isyan etmek
  it sürü para kazan
  kafası yerinde olmamak
  kafasını kaşıyacak vakti olmamak
  kalıbının adamı olmamak
  kalkmak
  kalp olmamak
  kar etmemek
  kar helvası
  karavana
  karı olmamak
  karnı tok sırtı pek olmak
  kasten
  kaydı kuydu olmamak
  kendi gölgesinden korkmak
  kendi yağıyla kavrulmak
  kendinde olmamak
  kendini ateşe atmak
  kesesi elvermemek
  keyfinin kahyası olmamak
  kılına dokunmamak
  kıskanmak
  kısmeti kesilmek
  komşu komşunun külüne (veya tütününe) muhtaçtır
  köpek bile yal yediği kaba pislemez
  köpek ekmek veren kapıyı tanır
  kör kurttan bile vazgeçmemek
  kumar oynamak
  külhancının beyliği hamamcılık demişler
  latife latif gerek
  mahal kalmamak
  maksat muhabbet olsun
  mesafe bırakmak (veya koymak)
  midesiz
  mutabık olmak
  nazlanmak
  ne hesaba gelmek ne de kantara
  ne sakala minnet ne bıyığa
  of bile dememek
  on para etmemek
  on paraya on takla (veya taklak) atmak
  onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar
  ortada olmak
  osuruğu cinli
  ölüm kalım meselesi (veya savaşı) yapmak (veya olmak)
  ölüm orucu
  ölüme koşmak
  ölümlük dirimlik
  ölüsü bile yetmek
  para etmemek
  pay bırakmak
  payidar kalmak (veya olmak)
  pot gelmek
  rahat olmak
  rol oynamak
  ruhu (bile) duymamak
  sakınması olmamak
  sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna
  simgecilik
  sokakta kalmak
  sol tarafından kalkmak
  solda sıfır kalmak
  son gelmemek
  sonsuz küçük
  sonsuzlaşmak
  sora sora bağdat (veya kabe) bulunur
  söz düşmemek
  söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir
  sözünü esirgememek (veya sakınmamak)
  su içinde
  sulugözlü
  sükûtla geçiştirmek
  şeytan görsün yüzünü
  şöyle dursun
  taammüden
  taammüt
  takati yetmemek
  tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış
  temel kakmak
  tenezzül etmek
  ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)
  uçkuruna gevşek olmak
  uşaklık etmek
  üstü başı dökülmek
  üstüne vazife olmamak
  üşenmek
  vakti olmak
  vakti olmamak
  var yok
  ya devlet başa ya kuzgun leşe
  yakışık almamak
  yalan yere
  yalan yere yemin etmek
  yalancının evi yanmış, kimse inanmamış
  yapıntı
  Yaptığını bilmemek
  yar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın
  yaralı parmağa işememek
  yaya kalmak
  yazının cahili olmak
  yeri yurdu belirsiz olmak
  yersiz yurtsuz kalmak
  yüzü olmamak
  zemzem suyu ile yıkanmak
  zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0703125