ön ses TÜRKÇE SÖZLÜK - ÖN SES - ön ses
Ana sayfa


ön ses
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Kelimenin oluştuğu seslerden ilki.




  İlgili Kelimeler

  a, A
  aday adayı
  afoni
  agu
  agulamak
  ağız
  ağustos böceği
  ahlamak
  AKIŞMA
  akis
  akit vaadi
  akompanyatör
  akort
  akortsuzlaştırmak
  akortsuzluk
  aksetmek
  alçak ses
  alın
  ana kapı
  ANADOLU
  aperitif
  arayüz
  arife
  arka
  arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser
  artık
  aruz
  asmolen
  Asurca
  aşık kemiği
  avan proje
  avaz
  avcı hattı
  avurt ünsüzü
  ayyuka çıkmak
  azı
  b, B
  bağırmak
  bam teli
  banda almak
  bant
  bant doldurmak
  bariton
  baş
  baş üstü
  başlangıç
  bel
  belit
  bemol
  benlik çatışması
  beşli
  bileşik
  bili bili
  billur gibi
  bindirmek
  birleşik kelime
  bitişik kelime
  bodoslamadan
  boğaz
  boğuk
  boğuklaşmak
  boğumlanma
  boğumlanmak
  buğulu
  burun
  c, C
  cam elyafı
  canavar düdüğü
  cangıl cungul
  cart
  cayırdatmak
  cazırdamak
  Ce
  cephe
  cımbızlamak
  cır cır
  cırıldamak
  cırlamak
  cırt
  cırtlak
  cırtlamak
  cız
  cız etmek
  cızırdamak
  cızlamak
  cumbadak
  cumbul cumbul
  cumbuldamak
  cumburlop
  cup
  curcunalı
  ç, Ç
  çağanoz
  çağıldamak
  çağlamak
  çağlayık
  çakıldak
  çakıldamak
  çakıltı
  çakır çukur
  çalışma dolabı
  çalıştay
  çalmak
  çalpara
  çan
  çan çan
  çangır çungur
  çat
  çat etmek
  çatal ses
  çatallı
  çatır çatır
  çatır çatır etmek
  çatırdamak
  çatlak ses
  çav
  çekişli
  çenilemek
  çerçeve anlaşma
  çetrefil
  çevir sesi
  çeviri yazı
  çığlık
  çın çın
  çın çın inletmek
  çın çın ötmek
  çıngır çıngır
  çıngırak
  çıngıraklı yılan
  çınlamak
  çırpınmak
  çıt
  çıt çıkarmamak
  çıt çıkmamak
  çıtır çıtır
  çıtırdamak
  çıtırdatmak
  çıtpıt
  çoklu ortam
  çuhçuh
  d, D
  dağılım
  damak ünsüzü
  damaksı
  Damaksıllaşmak
  davudi
  davul çalmak (veya dövmek)
  demek
  demkeş
  deneyimci
  dengeci
  derinleşmek
  desibel
  dıbır dıbır
  dıbır dıbır yürümek
  dızdız
  dibace
  didon
  dik
  diktafon
  dil
  dil bilgisi
  dil bilimi
  dil laboratuvarı
  dilsiz
  dinleme salonu
  dirsek
  dirsek kemiği
  diskjokey
  diskotek
  diş eti-damak ünsüzü
  dişilik
  diyez
  dizem
  do
  doldurmak
  dörtçeker
  döşgömü
  dudak eşlemesi
  dudaksıl
  durak
  duraklamak
  duş kabini
  duyarga
  duygusal düşünme
  duymak
  duyulur duyulmaz
  düdük
  düet
  düz baskı
  düzen
  e, E
  ek
  elektrik zili
  elektronik çalgılar
  eşleme
  eşlemek
  eşlemesiz
  etüt
  eyer kaşı
  ezgi
  f, F
  fa
  fanyol
  far
  FASET
  fıs fıs
  fışıldama
  fışıldamak
  fışırdamak
  fışırdatmak
  fokurdamak
  fonem
  fonetik
  fonetikçi
  fonolog
  fonoloji
  fonolojik
  fosurdamak
  fosurtu
  foş
  foşurdamak
  g, G
  gacır gucur
  gacır gucur etmek
  gacırdamak
  GAK
  gaklamak
  gala
  gazel
  geçiş
  Genizsil
  gerdan
  gerilim
  gık
  gıldır gıldır
  gırıl gırıl
  gırt
  gırtlak
  gırtlaksı
  giriş
  giymek
  GONK
  göbek
  göğüs
  göğüs kemiği
  göğüs sesi
  gölgede (veya gölgesinde) kalmak
  gösteren
  Göstergeç
  göz merceği
  göz zarı yangısı
  gözene
  gözyaşı kemiği
  guguk guguk
  guguk kuşu
  gulu gulu
  gurk etmek
  guruldamak
  güldür güldür
  güm güm etmek
  gümbürdemek
  gümlemek
  gümletmek
  gümrah
  gümrahlaşmak
  gürlemek
  gürül gürül
  gürüldemek
  gürültü bastırmak
  gürültü kirliliği
  ğ, Ğ
  h, H
  haber stüdyosu
  hahha
  haldır haldır
  halk ağzı
  hapşu
  hart hurt
  haşır huşur
  haşırdamak
  hatır hutur
  HATİF
  hatiften gelmek
  hav
  hava
  hece
  hemze
  hıçkırık
  hık
  hırçın
  hırıl hırıl
  hırıldamak
  hırıltı
  hırlamak
  hışıldamak
  hışıltı
  hışıltılı
  hışıltısız
  hışırdamak
  homurdanmak
  hoparlör
  horhor
  hoşt
  höpürdetmek
  huzur
  ı, I
  ıh
  ıslık
  ıslıklı ünsüz
  i, İ
  iç cep
  iç ses
  içinden okumak
  ikili
  ikiz ünlü
  ikiz ünsüz
  iletken
  ince
  ince ses
  ince ünlü
  inlemek
  j, J
  jaketatay
  k, K
  kadife gibi
  kafa
  kafa sesi
  kakırdamak
  kakofoni
  kalbur kemiği
  kalça kemiği
  kalın
  kalın ses
  kanguru
  kapalı devre yayını
  kapı duvar
  kaporta
  kapriçyo
  karın
  karşı
  karteks dolabı
  kaş
  kat
  katır kutur
  kaynak
  kaynak yapmak
  kaynana zırıltısı
  kazma diş
  kehanet
  kelebek camı
  kelime
  keman yayı
  kesel perdesi
  kesici diş
  keskin
  kesme işareti
  kıkırdamak
  kılçık
  kırınım
  kısık
  kış
  kıtır kıtır
  kıtırdamak
  kıtırdatmak
  kirpiksi cisim
  kişnemek
  kitap dolabı
  koçbaşı
  kol
  koma
  konçerto
  konut
  koyut
  kreşendo
  kromatik
  kruvaze
  kulağına fısıldamak
  kulaklık
  kuşak
  kuzu kuzu
  küçük
  küçük ad
  Kürt
  küt
  kütlemek
  kütletmek
  küttedek
  kütürdemek
  kütürdetmek
  La
  laklak
  langır lungur
  lap
  Lehçe
  lıkır
  lıkır lıkır
  lıkırdamak
  loppadak
  lopur
  löpür
  lüp
  m, M
  maç maç
  mağara sesi
  makas
  maskarata
  maşa
  me
  mekan akustiği
  menfaat gütmek
  mırıl mırıl
  mırıltı
  mırlamak
  mışıldamak
  mi
  mikrofoncu
  miyav
  miyavlamak
  miyop
  muhrik
  mukaddime
  mutabakat zaptı
  müzik dolabı
  n, N
  nabız yoklaması
  nabzını yoklamak
  nağme
  narsist kompleksi
  net
  neva
  o, O
  oktav
  org
  ö
  ö, Ö
  öhö
  ön avurt
  ön avurt ünsüzü
  ön ayak
  ön damak
  ön damak ünsüzü
  ön hekimlik
  ön kol kemiği
  ön koşul
  ön ödemeli
  ön ödemesiz
  ön rapor
  ön seçici
  ön seçim
  ön ses türemesi
  ön şart
  ön teker
  ön yargılı
  önden çekişli
  önerti
  örme kepenek
  ötmek
  öttürmek
  ötümlü
  ötümlü ünsüz
  ötümsüz ünsüz
  özek ağacı
  p, P
  parazit
  parazitlenmek
  pat
  patır patır
  patırdamak
  patırdatmak
  pati
  patlamak
  patlangaç
  patlayıcı ünsüz
  peltek diş ünsüzü
  pençe
  pençe atmak
  perde
  pes perde
  pes ses
  pesleşmek
  peşin fikir
  peşin hüküm
  peşin yargı
  pey akçesi
  pır
  pır pır
  pırlangıç
  PIŞT
  pıt
  pıtır pıtır
  pilot kabini
  piyon
  pof
  poliklinik
  postulat
  prelüt
  prolog
  protez
  pruva
  puflamak
  püf
  pürüzlenmek
  pürüzlü
  pürüzsüz
  r, R
  radyofonik ses
  rap
  rap rap
  re
  renkli işitme
  ROTİL
  s, S
  sabır
  sağır
  sağır duvar
  sağır kapı
  sağır pencere
  saydam tabaka
  seda
  seğirdim
  selen
  sert damak
  ses
  ses aleti
  ses bilimi
  ses birimi
  ses değişmesi
  ses duvarı
  ses kakışması
  ses kesilmek
  ses kirişi
  ses kirişleri
  ses kuşağı
  ses organları
  ses seda kesilmek (veya kalmamak)
  ses uyumsuzluğu
  ses yitimi
  ses yolu
  ses yönetmeni
  sesçi
  sesçil alfabe
  sesli
  seslikçi
  sessiz
  sıfat
  sıklık
  sıtma görmemiş
  si
  silecek
  siren
  sol
  solfej
  somak
  somut ad
  son ses
  sonar
  soprano
  sosyal demokrasi
  sönmek
  söyleyiş
  söz
  söz başı
  söz kesimi
  söz yitimi
  stereofoni
  stopaj
  stüdyo
  sunu
  sunuş
  susmak
  ş, Ş
  şah
  şaha kalkmak
  şahlanmak
  Şahnişin
  şak
  şak şak
  şakımak
  şakır şakır
  şakırdamak
  şakırdatmak
  şaklamak
  şaklatmak
  şakrak
  şakşak
  şan
  şangırdamak
  şap
  şap gibi donmak (veya kalmak)
  şapadanak
  şapırdamak
  şapırdatmak
  şaplak
  şaplamak
  şaplatmak
  şıkırdatmak
  şıp
  şırak
  şırıl şırıl
  şırıldamak
  şırlama
  şırlamak
  şoför koltuğu
  şorlamak
  şufa
  şufa hakkı
  t, T
  tak
  tak etmek
  tak tak
  tak tuk
  takım
  takır takır
  takırtı
  tampon
  tamtam
  tangır tangır
  tangır tungur
  tangırdamak
  tangırdatmak
  taraf
  taslak
  tekmelik
  telaffuz organı
  telekonferans
  televizyon
  telli sazlar
  tenafür
  tertibat
  tık
  tıkır
  tıkırdamak
  tıksırık
  tın
  tıngadak
  tıngır
  tıngır tıngır
  tıngırdamak
  tını
  tınmak
  tıpır tıpır
  tıpırdamak
  tıpırdatmak
  tırak
  tırık
  tırık tırak
  tırınk
  tıs
  tıs yok
  tıslamak
  ti
  tik tak
  tiroit bezi
  titrek kavak
  titremek
  tiz
  tiz ses
  tizleşmek
  tok
  tokurdamak
  ton
  tonlulaşma
  tonmayster
  tonsuzlaşma
  topluluk
  toslamak
  trampet çalmak
  tuğ
  tunç kafiye
  türeme ünlü
  türeme ünsüz
  u, U
  uğuldamak
  uğultu
  uğur
  ulama
  ulumak
  uzun ünlü
  ü, Ü
  üçlü
  üfürüm
  ün
  ündeşlik
  ünlü
  ünlü türemesi
  ünsüz
  üzümgüneşi
  v, V
  vak vak
  vak vak etmek
  vaklamak
  vakvaklamak
  verici
  vık vık
  vınlamak
  vız
  vızıldamak
  videoteyp
  viyak
  viyaklamak
  vokal
  vokalist
  vurmak
  y, Y
  ya sabır çekmek
  yalayıp yutmak
  yalıtım
  yalıtımlı
  yamaç
  yan
  yanık ses
  yankı
  yankı bilimi
  yankı yapmak
  yankılanmak
  Yansılanım
  yansıtıcı
  yansıtmak
  yaprak
  yarasa
  yarım kanatlılar
  yay
  yeğinlik
  yeterlik eğitimi
  yırtıcı
  yırtık
  yönelteç
  yutmak
  yüksek ses
  yüz
  z, Z
  zangırdamak
  zengin kafiye
  zılgıt
  zıp
  zır zır
  zırıltı
  zil
  zurna


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0390625