İM_İP/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

İM_İP <-- İM_İP --> İR_İUimaj
imajinasyon
imal
imal etmek
imalat
imalatçı
imalatçılık
imalathane
imale
imale etmek
imale yapmak
imalı
imam
imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz
imam nikahı
imam nikahlı
imam osurursa cemaat sıçar
imam suyu
imambayıldı
imame
imamet
imamevi
imamın abdest suyu gibi
imamkayığı
imamkayığına binmek
imamlık
iman
iman etmek
iman getirmek
iman sahibi
iman tahtası
imana gelmek
imana getirmek
imanı gevremek
imanı yok
İMANIM
imanına kadar
imaniye
imanlı
imansız
imansız gitmek
imansız peynir
imansızlık
imar
imar etmek
imara açılmak
İMARCI
imarcılık
imaret
imarethane
imbat
imbik
imbikten çekmek
imdada (veya imdadına) koşmak (veya yetişmek)
imdadına erişmek
imdat
imdat etmek
imdat ummak
imdatçı
imdi
imece
imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu
imeceye girmek
imge
imgeci
imgecilik
imgelem
imgeleme
imgelemek
imgelenme
imgelenmek
imgeli
imgesel
imha
imha ateşi
imha etmek
imitasyon
imkan
imkan vermek
imkanı yok
imkansız
imkansızlaşma
imkansızlaşmak
imkansızlaştırma
imkansızlaştırmak
imkansızlık
imla
imla etmek
imla yanlışı
imlaya gelmemek
imleç
İmlek
imleme
imlemek
imlik
immoral
immoralizm
immünoloji
immünolojik
imparator
imparator otu
imparatoriçe
imparatoriçelik
imparatorluk
imrahor
İMRANLI
imren
imrence
imrendirme
imrendirmek
imrenilme
imrenilmek
imreniş
imrenme
imrenmek
imrenti
İMROZ
imsak
imsak etmek
imsak vakti
imsakiye
imtihan
imtihan etmek
imtihan olmak
imtihan vermek
imtihana çekmek
imtina
imtina etmek
imtisal
imtisal etmek
imtisas
imtiyaz
imtiyazlı
imtiyazsız
imtiyazsızlık
imtizaç
imtizaç etmek
imtizaçsız
imza
imza atmak
imza çizelgesi
imza etmek
imza günü
imza kağıdı
imza sahibi
imza sirküleri
imza toplamak
imza töreni
imza vermek
imzalama
imzalamak
imzalanış
imzalanma
imzalanmak
imzalatabilme
imzalatabilmek
imzalatma
imzalatmak
imzalayabilme
imzalayabilmek
imzalayış
imzalı
imzasız
imzayı basmak (veya çakmak)
in
in cin
in cin top oynamak
in cin yok
in gibi
in misin, cin misin
inada binmek (veya bindirmek)
inadı tutmak
inadım inat olmak
inadına
inak
inakçı
inakçılık
inaksal
inal
inam
inan
inan olsun
inanabilme
inanabilmek
inanca
inanca vermek
inancı
inancılık
inanç
inançlı
inançlılık
inançsız
inançsızlık
inandırabilme
inandırabilmek
inandırıcı
inandırıcılık
inandırılma
inandırılmak
inandırıverme
inandırıvermek
inandırma
inandırmak
inanılır gibi (veya şey) değil
inanılma
inanılmak
inanılmaz
inanılmazlık
inanırlık
inanış
inanıverme
inanıvermek
inanlı
inanma
inanmak
inanmazlık
inansız
inansızlık
inat
inat etmek
inatçı
inatçı keçi
inatçılık
inatla
inatlaşma
inatlaşmak
inayet
inayet etmek (veya eylemek)
inayet ola
inayette bulunmak
ince
ince ağrı
ince ayrım
ince bağırsak
ince donanma
ince düşünceli
ince düşüncelilik
ince düşünmek
ince eleyip (veya eğirip) sık dokumak
ince gül yağı
ince hastalık
ince iş
ince karın ağrısı
ince kesim
ince saz
ince ses
ince sıva
ince tutkal
ince ünlü
ince yağ
ince yapılı
ince zar
incecik
incecikten
inceden
inceden inceye
inceldiği yerden kopmak
inceleme
incelemeci
incelemecilik
incelemek
inceleniş
incelenme
incelenmek
inceletiş
inceletme
inceletmek
incelettirme
incelettirmek
inceleyici
inceleyicilik
inceleyiş
incelik
inceliş
incelme
incelmek
inceltici
inceltiş
inceltme
inceltme işareti
inceltmek
incerek
inci
inci (veya inciler) döktürmek
inci balığı
inci çiçeği
inci gibi
inci saçmak
inci taşı
incik
incik boncuk
incik kemiği
incik yahnisi
İncil
incinme
incinmek
incir
incir çekirdeği doldurmamak
incir kuşu
incirlik
incirsi meyve
incitici
inciticilik
incitilme
incitilmek
incitiş
incitme
incitmebeni
incitmek
incizap
inç
indeks
indeterminist
indeterminizm
indi
indibindi
indifa
indifa etmek
indifai
indikatör
indinde
indirebilmek
indirgeme
indirgemek
indirgen
indirgenebilir
indirgeniş
indirgenlik
indirgenme
indirgenmek
indirgeyici
indirgeyiş
indirilme
indirilmek
indirim
indirim merkezi
indirim saatleri
indirim yapmak
indirimli
indirimli satış
İndirimsiz
indiriş
indirme
indirmek
indirtme
indirtmek
indis
individüalist
individüalizm
indiyum
indükleç
indükleme
indükleme akımı
indükleme makinesi
indüklemek
inebolukütüğü
ineç
İnegöl
inegöl köftesi
inek
inek yağı
inekçi
inekçilik
inekhane
inekleme
ineklemek
ineklik
infak
infaz
infaz etmek
infaz masası
infaz memuru
İNFAZCI
infial
infial uyandırmak
infiale kapılmak
infilak
infilak etmek
infinitezimal
infirak
infirat
infiratçı
infiratçılık
infisah
infisah etmek
informel
informel eğitim
İngiliz
İngiliz anahtarı
ingiliz ingilizcesi
ingiliz ipi
ingiliz ipi ile asılmak
İngiliz sicimi
ingiliz sicimi ile asılmak
İngiliz siyaseti
İngiliz tuzu
İngilizce
ingin
inginlik
inha
inha etmek
inhibitör
inhidam
inhilal
inhilal etmek
inhimak
inhina
inhiraf
inhiraf etmek
inhisar
inhisar etmek
inhisara (veya inhisarına) almak
inhisarcı
inhisarcılık
inhisarında olmak
inhitat
inhitat etmek
ini
inik
inik deniz
inikas
inikas etmek
inikat
inildemek
İNİLME
inilmek
inilti
İNİLTİLİ
inim inim
inisiyatif
inisiyatifi ele almak (veya geçirmek)
inisiyatifini kullanmak
inisyal
iniş
iniş aşağı
iniş çıkış
iniş takımları
inişli
inişli çıkışlı
inişli yokuşlu
inkar
inkar etmek
inkarcı
inkarcılık
inkardan gelmek
inkıbaz
inkılap
inkılap etmek
inkılapçı
inkılapçılık
inkıraz
inkıraz bulmak
inkıraz gelmek
inkıraza uğramak
inkısam
inkıta
inkıtaya uğramak
inkıyat
inkıyat etmek
inkisar
inkisar etmek (veya inkisarda bulunmak)
inkisarı tutmak
inkisarıhayal
inkişaf
inkişaf etmek
inkübatör
inleme
inlemek
inletme
inletmek
inleyiş
inme
inme inmek
inmek
inmeli
inorganik
inorganik kimya
inorganik öge
inovasyon
inovatif
insaf
insaf etmek
insafa gelmek
insafına kalmış
insaflı
insaflılık
insafsız
insafsızca
insafsızcasına
insafsızlık
insafsızlık etmek
insan
insan ayağı değmemiş (veya basmamış)
insan ayaktan, at tırnaktan kapar
insan beşer, kuldur şaşar
insan biçimcilik
insan bilimci
insan bilimi
insan bilimsel
insan coğrafyası
insan çeşit çeşit, yer damar damar
insan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde
insan eli değmemiş (veya dokunmamış)
insan eti yemek
insan evladı
insan gibi
insan gönlünün artığını söyler
insan hali
insan içine çıkmak
insan insanın şeytanıdır
insan kendini beğenmese çatlar
insan kıymetini insan bilir
insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa
insan kurusu
insan kuş misali
insan müsveddesi
insan sarrafı
insan sözünden, hayvan yularından tutulur
insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur
insan yükü ağırdır
insanca
insancasına
insancı
insancıl
insancıllaşma
insancıllaşmak
insancıllık
insanda akıl bırakmamak (veya koymamak)
insangiller
insanımsılar
insanın adı çıkacağına canı çıksın
insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında
insanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı dilinden başka nesi var?
insani
insani yardım
insaniçincilik
insaniyet
insaniyet namına
insaniyetli
insaniyetsiz
insaniyetsizlik
insanlaşma
insanlaşmak
İNSANLI
insanlık
insanlık etmek
insanlık hali
insanlık sende kalsın
insanlık suçu
insanlıktan çıkmak
insanmerkezcilik
insanoğlu
insanoğlu çiğ süt emmiş
insansı
insansılar
insansız
insansız araç
insansız bölge
insanüstü
insektaryum
insicam
insicamlı
insicamlılık
insicamsız
insicamsızlık
insiraf
insirafi
insiyak
insiyaki
insülin
insülin iğnesi
inşa
inşa etmek
inşaat
inşaat çivisi
inşaatçı
inşaatçılık
inşallah
inşallahla maşallahla
inşat
inşat etmek
inşirah
inşirah bulmak
intaç
intaç etmek
intak
intan
intani
intaniye
intaniyeci
integral
integral denklemi
integral hesapları
integrasyon
intelijans
interaktif
interferometre
interferometri
interferon
interkinez
interkoneksiyon
intermezzo
internet
inti
intiba
intibah
intibak
intibak etmek
intibaksız
intibaksızlık
intifa
intifa hakkı
intifada
intiha
intihabat
intihal
intihap
intihar
intihar etmek
intihar saldırısı
intikal
intikal etmek
intikam
intikam almak
intikamcı
intikamcılık
intisap
intisap etmek
intişar
intişar etmek
intizam
intizamlı
intizamsız
intizamsızlık
intizar
intizar etmek
İNZAL
inzibat
inzibati
inzibatsız
inzimam
inzimam etmek
inziva
inzivaya çekilmek
ip
ip atlamak
ip cambazı
ip inceldiği yerden kopar
ip iskelesi
ip koptuğu yerden bağlanır
ip merdiven
ip takmak
ip torba
ip torbalı
İPÇİ
ipçik
ipçilik
ipe çekmek
ipe dizmek
ipe gelesice
ipe gitmek
ipe sapa gelmeyen (veya gelmez)
ipe un sermek
ipek
ipek ağacı
ipek baskı
ipek böceği
ipek böceği kelebeği
ipek böcekçiliği
ipek çiçeği
ipek gibi
ipek gülü
ipek matı
ipeka
ipekçi
ipekçilik
ipekhane
ipekli
ipham
ipi (birinin) eline geçmek
ipi çözmek
ipi çürük
ipi kırık
ipi kırmak
ipi koparmak
ipi sapı yok
ipil ipil
ipildeme
ipildemek
ipileme
ipilemek
ipilti
ipin ucunu kaçırmak
ipince
ipini çekmek
ipini kırmak
ipini koparmak
ipiyle kuyuya inilmez
ipka
ipka etmek
iple çekmek
iplemek
ipleri birinin elinde olmak
iplicik
ipliği pazara çıkmak
iplik
iplik çekmek
iplik iplik
iplik kurdu
iplik solucanlar
iplikçi
iplikçilik
iplikhane
ipliklenme
ipliklenmek
ipliksi
ipoteği çözmek (veya kaldırmak)
ipotek
ipotek altında tutmak
ipotek etmek
ipotekleme
ipoteklemek
ipotekli
ipsi
ipsi solucanlar
ipsiler
ipsiz
ipsiz sapsız
ipsizlik
iptal
iptal etmek
ipten kazıktan kurtulmuş
ipten kuşak kuşanmak
iptida
iptidai
iptidai mektep
iptidailik
iptidaları
iptila
iptizal
ipucu
ipucu vermek


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0390625