İR_İU/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

İR_İU <-- İR_İU --> İU_İZirade
irade beyanı
irade dışı
irade kaybı
irade yitimi
iradeci
iradecilik
iradeli
iradesiz
iradesizlik
iradımesel
iradi
iradiye
iranist
iranistik
İranlı
irap
irat
irat etmek
irca
irca etmek
irdeleme
irdelemek
irfan
iri
iri iri
iri kıyım
iri laf
iri yapılı
iri yarı
iribaş
irice
iridyum
irileşme
irileşmek
irileştirme
irileştirmek
irili ufaklı
irilik
irin
irinlenme
irinlenmek
irinli
irinti
iris
irite
irkiliş
irkilme
irkilmek
irkilti
irkiltici
irkiltme
irkiltmek
irkinti
İRKME
irkmek
İrlandalı
irmik
irmik helvası
ironi
ironik
irrasyonalist
irrasyonalizm
irrasyonel
irrealist
irredantist
irredantizm
irs
irsal
irsaliye
irsaliye faturası
irsen
irsî
irsiyet
irşat
irşat etmek
irtibat
irtibat kurmak
irtibatlı
irtibatsız
irtibatsızlık
irtica
irticai
irtical
irticalen
irtifa
irtifak
irtifak hakkı
irtihal
irtihal etmek
irtikap
irtisam
irtişa
is
İSA
isabet
isabet almak
isabet etmek
isabet oldu
isabetli
isabetlilik
isabetsiz
isabetsizlik
isal
İSALE
ise tutmak
İsevi
İsevilik
isfendan
ishak kuşu
ishal
ishal olmak
ishalli
isilik
isim
isim babası
isim cümlesi
isim çekimi
isim durumu
isim gövdesi
isim hakkı
isim hali
isim koymak
isim kökü
isim tabanı
isim takmak
isim tamlaması
isim vermek
isim yapmak
isimci
isimcilik
isimden türeme fiil
isimden türeme isim
isimlendirilme
isimlendirilmek
isimlendirme
isimlendirmek
isimli
İSİMLİK
isimsiz
isimsizlik
isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar
iskalarya
iskambil
iskambil kağıdı
iskambil kağıdı gibi devrilmek
iskan
iskan belgesi
iskan etmek
iskana açmak
iskandil
iskandil etmek
İskandinav
İskandinav dilleri
İskandinavyalı
iskarpela
iskarpin
iskarto
iskele
iskele alabanda
iskele almak
iskele babası
iskele kelepçesi
iskele kuşu
iskelet
iskelet gibi
iskelet mobilya
iskelete dönmek
iskeleti çıkmak
iskemle
iskerlet
iskete
iskilip
İskitçe
İskitler
İskoç
İskoçça
iskoçya ipliği
iskonto
iskonto etmek (veya yapmak)
iskontolu
iskontosuz
iskorbüt
iskorçina
iskorpit
iskorpitgiller
iskota
İslam
İslam gizemciliği
islam gizemcisi
İslam hukuku
İSLAMCI
İslamcılık
İslami
İslamiyet
İslamlaşma
İslamlaşmak
İslamlaştırma
İslamlaştırmak
İslamlık
İslav
İslavca
islavist
islavistik
isleme
islemek
islenme
islenmek
isli
isli küf
islim
islim arkadan gelsin
islim kebabı
islim tutmak
İsloven
ismen
ismet
İSMETLİ
ismetsiz
ismi çıkmak
ismi geçmek
ismi gibi bilmek
ismi lazım değil
ismi var cismi yok
ismini bağışlamak
ismini cismini almak
ismini cismini bilmemek
ismiyle cismiyle
isnaden
isnat
isnat etmek
isnat grubu
isot
ispalya
ispanya
İspanyol
ispanyol dansı
ispanyol müziği
ispanyol nezlesi
İspanyol paça
İspanyolca
ispanyolet
ispanyolet kilit
ispari
ispat
ispat etmek
ispati
ispatlama
ispatlamak
ispatlanış
ispatlanma
ispatlanmak
ispatlayabilme
ispatlayabilmek
ispatlayış
ispatlı
ispatlı şahitli
ispenç
ispençhorozu
ispençiyari
ispendek
ispermeçet
ispermeçet balinası
ispinoz
ispinozgiller
ispir
ispiralya
ispirto
ispirto ocağı
ispirtocu
ispirtolu
ispirtoluk
ispirtosuz
ispit
ispiyon
ispiyoncu
ispiyonculuk
ispiyonlama
ispiyonlamak
ispiyonlanma
ispiyonlanmak
ispiyonlatma
ispiyonlatmak
ispritizma
ispritizmacı
ispritizmacılık
israf
israf etmek
israfa kaçmak
İSRAFİL
İsrailli
istadya
İstanbul
istanbul efendisi
istanbul kekiği
istanbul lalesi
istanbulin
istanbullu
istanbulluluk
istasyon
istasyon yapmak
istatistik
İstatistikçi
istatistikçilik
istatistiki
istatistiksel
istavrit
istavrit azmanı
istavroz
istavroz çıkarmak
istediği gibi at koşturmak (düz oynatmak)
istediğini söyleyen istemediğini işitir
istek
istek duymak
istek uyandırmak
isteka
isteklendirici
isteklendirme
isteklendirmek
istekleniş
isteklenme
isteklenmek
istekli
isteksiz
isteksizce
isteksizlik
istem
isteme
isteme kipleri
istemek
istemem diyenden korkmalı
istemesini bilmek
istemli
istemseme
istemsiz
istemsizlik
istenç
istenç dışı
istenç yitimi
istenççi
istenççilik
istençli
istençsiz
istençsizlik
istenilme
istenilmek
isteniş
İSTENME
istenmek
istenmeyen adam
istenmeyen durum
istenmeyen kişi
ister
ister istemez
ister misin?
isteri
isteri nöbeti
isterik
isteşme
isteşmek
istetiş
istetme
istetmek
istettirme
istettirmek
isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara
isteyiş
istiane
istiane etmek
istiap
istiap etmek
istiap haddi
istiare
istibat
istibat etmek
istibdat
istical
istical etmek
isticar
isticar etmek
isticvap
istida
istidaname
istidat
istidatlı
istidatsız
istidatsızlık
istidlal
istidlal etmek
istif
istif etmek
istifa
istifa etmek
istifade
istifade etmek
istifaname
istifayı basmak
istifçi
istifçilik
istifham
istifini bozmamak
istifleme
istiflemek
istifleniş
istiflenme
istiflenmek
istifleyiş
İSTİFRA
istifra etmek
istifsar
istifsarıhatır
istiğfar
istiğfar etmek
istiğna
istiğrak
istihale
istihale etmek
istihare
istihareye yatmak
istihbar
istihbar etmek
istihbarat
istihbarat dairesi
istihbarat servisi
istihdaf
istihdaf etmek
istihdam
istihdam etmek
istihfaf
istihfaf etmek
istihkak
istihkam
istihkam sınıfı
istihkamcılık
istihkar
istihkar etmek
istihlak
istihlak etmek
istihraç
istihraç etmek
istihsal
istihsal etmek
istihza
istihza etmek
istihzalı
istihzar
istihzasız
istika
istikamet
istikamet vermek
istikbal
istikbal etmek
istiklal
istikra
istikrah
istikrah etmek
istikrar
istikrar bulmak
istikrarlı
istikrarlılık
istikrarsız
istikrarsızlık
İSTİKRAZ
istikraz etmek
istikşaf
istila
istila etmek
istilacı
istilacılık
istilzam
istilzam etmek
istim
istim arkadan gelsin
istim üstünde olmak
istimal
istimal etmek
istimara
istimator
istimbot
istimdat
istimdat etmek
istimlak
istimlak etmek
istimna
istimrar
istimzaç
istimzaç etmek
istinabe
istinaden
istinaf
istinaf mahkemesi
istinas
istinat
istinat duvarı
istinat etmek
istinatgah
istinga
istinga etmek
istinkaf
istinkaf etmek
istinsah
istinsah etmek
istintaç
istintaç etmek
istintak
istintak etmek
istirahat
istirahat etmek
istirdat
istirham
istirham etmek
istirhamda bulunmak
istiridye
istiskal
istiskal etmek
istismar
istismar etmek
istismarcı
istismarcılık
istisna
istisna etmek
istisnai
istisnasız
istişare
istişare etmek
istişare heyeti
istitrat
istiva
istiva hattı
istizah
istizah etmek
istizan
istizan etmek (veya eylemek)
istop
istop etmek
istralya
istrongilos
İsveççe
İsveçli
İsviçreli
isyan
isyan bayrağı (veya bayrağını) açmak (veya çekmek)
isyan etmek
isyancı
isyancılık
isyankar
isyankarlık
isyanları oynamak

iş (birinde) bitmek
iş (birinden) bitmek
iş (birine) kalmak
iş açmak
iş adamı
iş akdi
iş alanı
iş almak
iş amana binince kavga uzamaz
iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
iş ayağa düşmek
iş başa düşmek
iş bırakımcı
iş bırakımı
iş bırakmak
iş bıraktırımı
iş bilenin, kılıç kuşananın
iş bilimi
iş bilmek
iş birliği
iş birliği yapmak
iş birlikçi
iş birlikli
iş bitirmek
iş bölümü
iş çatallanmak
iş çevirmek
iş çığırından çıkmak
iş çıkarmak
iş dayıya düştü
iş değil
iş donu
iş düşmek
iş edinmek
iş eri
iş etmek
iş gezisi
iş görmek
iş göstermek
iş gücü
iş güç
iş güç sahibi
iş günü
iş hacmi
iş hanı
iş inada binmek
iş insanın aynasıdır
iş işlemek
iş işten geçmek
iş kadını
iş karıştırmak
iş kazası
iş ki
iş kolu
iş merkezi
iş mi?
iş ola
iş olacağına varır
iş olsun diye
iş saati
iş sarpa sarmak
iş seyahati
iş sözleşmesi
iş şirazesinden çıkmak
iş tutmak
iş vermek
iş yapmak
iş yeri
iş yok
işar
işaret
işaret dili
işaret etmek
işaret fişeği
işaret parmağı
işaret sıfatı
işaret vermek
işaret zamiri
işaretçi
işareti saymak
işaretleme
işaretlemek
işaretlenme
işaretlenmek
işaretleşme
işaretleşmek
işaretletme
işaretletmek
işaretli
işaretsiz
işaretsizlik
işari oy
işba
işbaşı
işbaşı yapmak
işbaşında eğitim
işbu
işçi
işçi sigortası
işçilik
işe almak
işe bak!
işe girmek
işe karışmak
işe koşmak
işe uygun
işe uygunluk
işe yaramak
işeme
işemek
İŞETME
işetmek
işgal
işgal etmek
işgalci
işgalcilik
İŞGALİYE
işgaliye resmi
işgüder
işgüderlik
işgüzar
işgüzarca
işgüzarlık
işgüzarlık etmek
işi (bir şeye) vurmak
işi ...-e dökmek
işi ...-e vurmak
işi aksi gitmek
işi anlamak
işi azıtmak
işi başından aşmak (veya aşkın olmak)
işi bitmek
işi bozmak
işi bozulmak
işi ciddiye almak
işi çıkmak
işi duman
işi düşmek
işi gücü bırakmak
işi ileri götürmek
işi iş olmak
işi iş, kaşığı gümüş
işi kotarmak
işi ne?
işi olmak
işi oluruna bırakmak
işi pişirmek
işi rast gitmek
işi resmiyete dökmek
işi sağlama almak
işi savsaklamak
işi tatlıya bağlamak
işi temizlemek
işi tıkırında
işi uzatmak
işi üç nalla bir ata kaldı
işi yokuşa sürmek
işi yolunda gitmek (veya olmak)
işin alayında olmak
işin başı
işin doğrusu
işin fenası
işin garibi
işin içinde iş var
işin içinden çıkamamak
işin içinden çıkmak (veya sıyrılmak)
işin kolayına kaçmak
işin kötüsü
işin kurdu
işin kurdu olmak
işin mi yok
işin rengi değişmek
işin tuhafı
işin ucu
işin ucu birine dokunmak
işin üstesinden gelmek
işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol
işinden olmak
işine bak!
işine gelmek
işine göre
işine hor bakan boynuna torba takar
işine koyulmak
işini bilmek
işini bitirmek
işini görmek
işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına
işini uydurmak
işini yoluna koymak
işinin adamı
işitebilmek
işitilme
işitilmek
işitilmemiş
işitilmemişlik
işitim
işitiş
işitme
işitme kesesi
işitme taşı
işitmek
işitmemezlik
işitmezliğe getirmek (veya işitmezlikten gelmek)
işitmezlik
işitsel
işittirme
İşittirmek
işkal
işkal etmek
işkembe
işkembe çorbası
işkembe suratlı
işkembeci
işkembecilik
işkembeden atmak (veya söylemek)
işkembeli
işkembesi geniş
işkembesini düşünmek
işkembesini şişirmek
işkembesiz
işkence
işkence etmek (veya yapmak)
işkenceci
işkencecilik
işkenceli
işkencesiz
işkenceye sokmak
işkil
işkillendirme
işkillendirmek
işkillenme
işkillenmek
işkilli
işkilli büzük dingilder
işkilli olmak
işkillilik
işkilsiz
işkilsizlik
işkine
işlek
işlek ek
işleklik
işlem
işlem görmek
işlem hacmi
işlemci
işlemcilik
işleme
işlemeci
işlemecilik
işlemek
işlemeli
İşlemezlik
işleniş
işlenme
işlenmek
işlenti
işler açılmak
işler becermek
işlerlik
işletilme
işletilmek
işletiş
işletme
işletme defteri
işletme şirketi
işletmeci
işletmecilik
işletmek
işletmen
işletmenlik
işlettirme
işlettirmek
işlev
işlev yitimi
işlevci
işlevcilik
işlevsel
işlevsiz
işlevsizlik
işleyen demir pas tutmaz (veya ışıldar)
işleyim
işleyiş
işli
işlik
işmar
işmar etmek (veya geçmek)
işporta
işporta malı
işportacı
işportacılık
işportaya düşmek
işret
işsiz
işsiz güçsüz
işsiz güçsüz kalmak
işsizlik
iştah
iştah açmak
iştah dişin dibindedir
iştah kapamak (veya kesmek)
iştaha gelmek
iştahı açılmak
iştahı kabarmak
iştahı kapanmak (veya kesilmek)
iştahı olmak
iştahı yerinde olmak
İştahla
iştahlandırma
iştahlandırmak
iştahlanma
iştahlanmak
iştahlı
iştahlılık
iştahsız
iştahsızlık
işte
işten (bile) değil
işten el çektirmek
işten güçten kalmak
işten güçten vakit bulamamak
işteş
işteş çatı
işteş fiil
işteşlik
iştial
iştial etmek
iştigal
iştigal etmek
İŞTİHA
iştihar
iştikak
iştira
iştira etmek
iştirak
iştirak etmek
iştirakçi
iştirakçilik
iştiyak
iştiyak duymak
iştiyaklı
işve
işveli
işveren
işyar
it
it ağzını kemik tutar
it canlı
it dalaşı
it değmekle deniz pis olmaz
it derisinden post olmaz
it dişi domuz derisi
it elli
it gibi çalışmak
it hıyarı
it ite (buyurur), it de kuyruğuna
it iti ısırmaz
it izi, at izine karışmak
it kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış
it kopuk
it sürü para kazan
it sürüsü kadar
it ulur, birbirini bulur
it ürür, kervan yürür
it üzümü
ita
ita amiri
ita emri
itaat
itaat etmek
itaatkar
itaatli
itaatsiz
itaatsizce
itaatsizlik
itaatsizlik etmek
italik
İtalyan
İtalyanca
itap
itap etmek
itayağı
itboğan
itburnu
İTÇE
itdirseği
ite atsan yemez
ite kaka
ite ot, ata et vermek
iteği
itekleme
iteklemek
iteleme
itelemek
itelenme
itelenmek
itenek
iterbiyum
itfa
itfa etmek
itfaiye
itfaiye aracı
itfaiyeci
itfaiyecilik
ithaf
ithaf etmek
ithaf yazısı
ithafname
ithal
ithal etmek
ithal malı
ithalat
ithalatçı
ithalatçılık
itham
itham etmek
ithamda bulunmak
ithamname
iti
iti an, taşı eline al (veya çomağı hazırla)
iti ite kırdırmak
iti öldürene sürütürler
itibar
itibar etmek
itibar görmek
itibar mektubu
itibara almak
itibardan düşmek
itibaren
itibarın sağ olsun
itibarıyla
itibari
itibari hizmet zammı
itibari sayfa
itibarlı
itibarsız
itibarsızlaşma
itibarsızlaşmak
itibarsızlaştırma
itibarsızlaştırmak
itibarsızlık
itici
iticilik
itidal
itidal sahibi
itidalini kaybetmek
itidalini muhafaza etmek
itidalli
itikaf
itikal
itikat
itikatlı
itikatsız
itikatsızlık
itila
itila etmek
itilaf
itilaf etmek
itilafçı
itilafçılık
itiliş
itilme
itilmek
itimat
itimat beslemek
itimat etmek
itimat mektubu
itimat telkin etmek
itimatlı
itimatname
itimatsız
itimatsızlık
itin ahmağı baklavadan pay umar
itin götüne (veya kıçına) sokmak
itin kuyruğunda
itina
itina etmek
itinalı
itinasız
itinasızlık
itiraf
itiraf etmek
itirafçı
itirafçılık
itiraz
itiraz etmek
itirazcı
itirazsız
itiş
itiş kakış
itişe kakışa
itişip kakışmak
itişme
itişmek
itiştirme
itiştirmek
itiyat
itiyat etmek
itizar
itizar etmek
itki
itkuyruğu
itlaf
itlaf etmek
itle çuvala girilmez
itle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir
itlenme
İtlenmek
İTLEŞME
İtleşmek
itlik
itmam
itmam etmek
itme
itmek
itminan
itoğluit
itriyum
itriyumlu
ittifak
ittifak etmek
ittifakla
ittihat
ittihat etmek
ittihatçı
ittihatçılık
ittihaz
ittihaz etmek
İTTİRME
ittirmek
ittisal


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

4,296875E-02