��U_��Z/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

AA_AD <-- AA_AD --> AE_AHab
aba
aba altında er yatar
aba altından sopa (veya değnek) göstermek
aba gibi
aba güreşi
aba vakti yaba, yaba vakti aba
abacı
abacı kebeci (ara yerde) sen neci?
abacılık
abadi
abajur
abajurcu
abajurculuk
abajurlu
abajursuz
abaküs
abalı
abandırabilme
abandırabilmek
abandırıverme
abandırıvermek
abandırma
abandırmak
abandone
abanın kadri yağmurda bilinir
abanış
abanıverme
abanıvermek
abani
ABANMA
abanmak
abanoz
abanoz gibi
abanoz kesilmek
abanozgiller
abanozlaşıverme
abanozlaşıvermek
abanozlaşma
abanozlaşmak
abanozlaştırabilme
abanozlaştırabilmek
abanozlaştırıverme
abanozlaştırıvermek
abanozlaştırma
abanozlaştırmak
abartabilme
abartabilmek
abartı
abartıcı
abartıcılık
abartık
abartılabilme
abartılabilmek
abartılı
abartılış
abartılma
abartılmak
abartısız
abartısızlık
ABARTIŞ
abartma
abartmacı
abartmacılık
abartmak
abartmalı
abartmasız
ABASIZ
abaşo
abat
abat etmek (veya eylemek)
abat olmak
abayı sermek
abayı yakmak
Abaza
abaza peyniri
abazaca
abazan
abazan kalmak
abazanlaşma
abazanlaşmak
abazanlık
abbas
Abdal
abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz
abdala `kar yağıyor` demişler, `titremeye hazırım` demiş
abdala malum olur
abdalımsı
abdalın dostluğu köy görününceye kadar
abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (veya yolda olur)
abdallık
abdest
abdest almak
abdest bozmak
abdest tazelemek
abdestbozan
abdestbozan otu
abdesthane
abdesti bozulmak
abdesti gelmek
abdesti kaçmak
abdestinde namazında olmak
abdestinden şüphesi olmamak
abdestini vermek
abdestli
abdestlik
abdestlilik
abdestsiz
abdestsiz yere basmamak
abdestsizlik
abdiaciz
abdülleziz
abe
abece
abece sırası
abecesel
aberasyon
abes
abes bulmak
abes kaçmak
abeslang
abesle iştigal etmek (veya uğraşmak)
abeslik
Abhaz
abhaz peyniri
Abhazca
abıhayat
abıhayat içmiş
abıkevser
abi
abide
abideleşme
abideleşmek
abideleştirilme
abideleştirilmek
abideleştirme
abideleştirmek
abidemsi
abidevi
abidik gubidik
abis
abiye
abla
ABLACI
ablacılık
ablak
ablakça
ablaklık
ablalık
ablalık etmek
ablatif
ablatya
ablavut
ablavutlaşma
ablavutlaşmak
ablavutluk
abli
abliyi kaçırmak (veya bırakmak veya koyuvermek)
abluka
abluka altında tutmak
abluka etmek (veya ablukaya almak)
ablukayı kaldırmak
ablukayı yarmak
abone
abone etmek
abone olmak
abonelik
abonman
aborda
aborda etmek
aborda olmak
ABORJİN
abosa
abra
abrakadabra
ABRAMA
abramak
abraş
absent
ABSORBE
absorbe etmek
absorbe olmak
abstraksiyon
abstraksiyonizm
abstre
abstre sanat
abstre sayı
ABSÜRT
ABU
abuhava
abuk
abuk sabuk
abuk sabuk konuşmak
abuk subuk
abukça
abuklama
abuklamak
abuklaşma
abuklaşmak
abuklaştırma
abuklaştırmak
abukluk
abuli
abullabut
abullabutluk
abullabutluk etmek
abur cubur
abus
abusluk
abuzambak
Ac
acaba
acar
acara
acarlaşma
acarlaşmak
ACARLIK
acayibine gitmek
acayip
acayip olmak
acayipleşebilme
acayipleşebilmek
acayipleşiverme
acayipleşivermek
acayipleşme
acayipleşmek
acayipleştirme
acayipleştirmek
acayiplik
accelerando
ACE
acele
acele etmek
acele ile menzil alınmaz
acele işe şeytan karışır
acele posta
acele yürüyen yolda kalır
aceleci
acelecilik
aceleleşme
aceleleşmek
aceleleştirme
aceleleştirmek
acelesi olmak
aceleten
aceleye gelmek
aceleye getirmek
Acem
acem halayı
acem işi
Acem kılıcı
acem kılıcı gibi
acem lalesi
acem pilavı
acemaşiran
acemborusu
acembuselik
Acemce
acemi
acemi ağası
acemi birliği
acemi çaylak
acemi er
acemi katır kapı önünde yük indirir
acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir
acemi ocağı
acemi oğlanı
acemice
acemicesine
acemileşebilme
acemileşebilmek
acemileşiverme
acemileşivermek
acemileşme
acemileşmek
acemilik
acemilik çekmek
acemilik etmek
acemkürdi
acemleşme
acemleşmek
acemleştirme
acemleştirmek
acente
acentelik
acep
aceze
acı
acı (veya acılar) görmek
acı acı
acı acıyı keser, su sancıyı
acı ağaç
acı badem
acı badem kurabiyesi
acı bakla
acı bal
acı balık
acı ceviz
acı çekmek (veya duymak)
acı çiğdem
acı elma
acı gelmek
acı gerçek
acı haber
acı hıyar
acı karpuz
acı kavak
acı kavun
acı kök
acı kuvvet
acı marul
acı meyan
acı ot
acı patlıcanı kırağı çalmaz
acı pelin
acı sakız
acı söylemek
acı söz
acı söz insanı dininden çıkarır
acı su
acı tatlı
acı vermek
acı yavşan
acı yonca
ACICA
acıkabilme
acıkabilmek
acıkan doymam, susayan kanmam sanır
acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler
acıkara
acıkılma
acıkılmak
acıkış
acıkıverme
acıkıvermek
acıklı
acıklı başta akıl olmaz
acıklı komedi
acıklılık
ACIKMA
acıkmak
acıkmış kudurmuştan beterdir
acıktırma
acıktırmak
acılanma
acılanmak
acılaşabilme
acılaşabilmek
acılaşıverme
acılaşıvermek
acılaşma
acılaşmak
acılaştırabilme
acılaştırabilmek
acılaştırılma
acılaştırılmak
acılaştırma
acılaştırmak
acılı
acılık
acılılık
acıma
acımak
acımasız
acımasızca
acımasızcasına
acımasızlaşabilme
acımasızlaşabilmek
acımasızlaşma
acımasızlaşmak
acımasızlık
acımık
acımsı
acımtırak
acından kimse ölmemiş
Acından ölmek
acındırabilme
acındırabilmek
acındırılma
acındırılmak
acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur
acındırma
acındırmak
acınılma
acınılmak
acınış
ACINMA
acınmak
acırak
acırga
acısı çıkmak
acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)
acısına dayanamamak
acısını almak
acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)
acısını çekmek
acısını çıkarmak
acısını görmek
acısıyla tatlısıyla
acısız
acısızlık
acıtabilme
acıtabilmek
acıtılma
acıtılmak
acıtış
acıtıverme
acıtıvermek
ACITMA
acıtmak
acıyabilme
acıyabilmek
acıyan uyumuş, acıkan uyumamış
acıyıcı
acıyıcılık
ACIYIŞ
acibe
acil
acil ihtiyaç kredisi
acil servis
acil şifalar dilemek
acilen
aciz
aciz içinde olmak
aciz kalmak
acizane
acizleri
acizleşebilme
acizleşebilmek
acizleşme
acizleşmek
acizlik
ACUBE
acul
acun
acur
acuze
acyo
acyocu
acyoculuk
acze düşmek

aç aç ile yatınca arada dilenci doğar
aç açık kalmak
aç açına
aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
aç at yol almaz, aç it av almaz
aç ayı oynamaz
aç bırakmak
aç biilaç
aç doymam, tok acıkmam sanır
aç doyurmak
aç elini kora sokar
aç esner, aşık gerinir
aç gezmektense tok ölmek yeğdir
aç gözünü, açarlar gözünü
aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
aç ile eceli gelen söyleşir
aç kalmak
aç karnına
aç köpek fırın deler
aç kurt aslana saldırır
aç kurt gibi
aç kurt yavrusunu yer
aç ne yemez, tok ne demez
aç susuz kalmak
aç tavuk kendini arpa ambarında sanır
aç, yanından kaç
açabilme
açabilmek
açacak
açadurma
açadurmak
açan
açar
açelya
açgöz
açgözlü
açgözlüce
açgözlüleşebilme
açgözlüleşebilmek
açgözlüleşme
açgözlüleşmek
açgözlülük
açgözlülük etmek
açı
açı ölçüm
açığa alınma
açığa alınmak
açığa alma
açığa almak
açığa çıkarmak
açığa çıkmak
açığa vurmak
açığı çıkmak
açığını aramak
açığını bulmak
açığını kapamak (veya kapatmak)
AÇIK
açık açık
açık ağıl
açık ağız aç kalmaz
açık ağızlı
açık alan
açık ara
açık artırma
açık bilet
açık bono
açık bono vermek
açık bölge
açık büfe
açık celse
açık ciro
açık çek
açık deniz
açık devre
açık dolaşım sistemi
açık durum
açık duruşma
açık düşme
açık düşmek
açık eksiltme
açık elli
açık ellilik
açık fikirli
açık giyim
açık giyimli
açık görüş
açık gri
açık hava
açık hava müzesi
açık hava sineması
açık hava tiyatrosu
açık hece
açık hesap
açık imza
açık işletme
açık kahverengi
açık kalp ameliyatı
açık kalpli
açık kalplilik
açık kapamak
açık kapı
açık kapı bırakmak
açık kapı bırakmamak
açık kapı hırsızı
açık kapı politikası
açık kapı siyaseti
açık kart
açık kestane
açık kırmızı
açık konuşmak
açık kredi
açık liman
açık lise
açık maaşı
açık mavi
açık mektup
açık olmak
açık ordugah
açık oturum
açık oy
açık öğretim
açık önerme
açık pazar
açık pembe
açık piyasa
açık poliçe
açık raf
açık rejim
açık saçık
açık saçık konuşmak
açık saman rengi
açık sarı
açık sayım
açık seçik
açık senet
açık söylemek
açık sözlü
açık şehir
açık taşıt
açık teşekkür
açık tohumlular
açık toplum
açık tribün
açık tutmak
açık vermek
açık yara
açık yaraya tuz ekilmez
açık yeşil
açık yol
açık yürekle
açık yürekli
açık yüreklilik
açık yüreklilikle
açık zaman
açıkağız
açıkça
açıkçası
açıkçasını söylemek
açıkçı
açıkgöz
açıkgözlük
açıkgözlülük
açıkgözlülük etmek
açıklama
açıklama cümlesi
açıklama yapmak
açıklamak
Açıklamalı
açıklanabilir
açıklanabilirlik
açıklanabilme
açıklanabilmek
açıklanan
açıklanış
açıklanma
açıklanmak
açıklar livası
açıklar livası olmak
açıklaşma
açıklaşmak
açıklaştırabilme
açıklaştırabilmek
açıklaştırılma
açıklaştırılmak
açıklaştırma
açıklaştırmak
açıklatabilme
açıklatabilmek
açıklatma
açıklatmak
açıklattırma
açıklattırmak
açıklayabilme
Açıklayabilmek
açıklayan
açıklayıcı
açıklayıcılık
açıklayış
açıklayıverme
açıklayıvermek
açıklığa kavuşturmak
açıklık
açıklık getirmek
açıklık kazanmak
açıklık politikası
açıklıkla
açıklıkölçer
açıkta bırakmak
açıkta kalmak (veya olmak)
açıktan
açıktan (para) kazanmak
açıktan açığa
açıktan almak
açıktan atama
açıktan atamak
açıktan atanma
açıktan atanmak
açıktan geçmek
açıktan para almak
açıktan tayin
açılabilme
açılabilmek
açılama
açılan solar, ağlayan güler
açılı kaplama
açılım
Açılıp saçılmak
açılış
açılış konuşması
açılış töreni
açılıverme
açılıvermek
açılma
açılmak
AÇIM
açımlama
açımlamak
açımlanış
açımlanma
açımlanmak
açımlayıcı
açımlayıcılık
açımlayış
açın gözü ekmek teknesinde olur
açın imanı olmaz
açın karnı doyar, gözü doymaz
açın koynunda ekmek durmaz
açın kursağına çörek dayanmaz
açın uykusu gelmez
açındırma
açındırmak
açınım
AÇINMA
açınmak
açınsama
açınsamak
açıortay
açıortay düzlemi
açıölçer
açısal
açısal bölge
açısal çap
açısal hız
açısal ivme
açısal sapma
açısal uzaklık
açısal yol
açış
açış konuşması
açıt
açıverme
açıvermek
açkı
açkıcı
açkıcılık
açkılama
açkılamak
açkılanma
açkılanmak
açkılatılma
açkılatılmak
açkılatma
açkılatmak
açkılı
açkısız
açlığını öldürmek
açlık
açlık çekmek
açlık grevi
açlık ile yokluğun arası yarım yufka
açlık sınırı
açlık şekeri
açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak)
açlıktan imanı gevremek
açlıktan nefesi kokmak
açlıktan ölmek
açlıktan ölmeyecek kadar
açma
açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna
AÇMACI
açmacılık
açmak
açmalık
açmaz
açmaz düğümü
açmaz halatı
açmaza düşmek
açmaza getirmek (veya düşürmek)
açmazlık
açtı ağzını, yumdu gözünü
açtırabilme
açtırabilmek
açtırılma
açtırılmak
açtırış
AÇTIRMA
açtırma ağzımı
Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü
açtırmak
ad
ad almak
ad bilimci
ad bilimi
ad bilimsel
ad cümlesi
ad çekimi
ad çekme
ad çekmeye girmek
ad durumu
ad gövdesi
ad koymak
ad kökü
ad tabanı
ad takmak
ad tamlaması
ad vermek
ad yapmak
ada
ada balığı
ada bana, adayım sana
ada çayı
ada gibi
ada soğanı
ada tavşanı
ada tepe
adabımuaşeret
adacık
adacyo
adak
adak adamak
adaklama
adaklamak
adaklanma
adaklanmak
adaklı
adaklık
adaksız
adale
adaleli
adalesiz
adalet
adalet dağıtmak
adalet kapısı
adalet mahkemesi
adalet örgütü
adalet sarayı
adalete teslim etmek
adalete teslim olmak
adaletine sığınmak
adaletli
adaletlilik
adaletsiz
adaletsizlik
adalı
adam
adam adama
adam adama gerek olur
adam adama savunma
adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
adam adamdan korkmaz, utanır
adam adamı bir kez aldatır
adam almamak
adam azmanı
adam başı
adam başına
adam beğenmemek
adam boyu
adam değilim
adam etmek
adam gibi
adam hesabına koymak
adam içine çıkmak
adam içine karışmak
adam kıtlığında
adam kullanmak
adam olacak çocuk bokundan belli olur
adam olana bir söz yeter
adam olana çok bile
adam olmak
adam sanmak
adam sarrafı
adam sen de!
adam sendeci
adam sırasına geçmek (veya girmek)
adam yerine koymak
adam yokluğunda
ADAMA
adama benzemek (veya dönmek)
adamak
adamak kolay, ödemek zordur
adamakıllı
adamakla mal tükenmez
adamca
adamcağız
adamcasına
adamcık
adamcıl
adamcıllık
adamdan saymak
ADAMI
adamın adı çıkacağına canı çıksın
adamın iyisi işbaşında (veya alışverişte) belli olur
adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
adamına göre
adamkökü
adamlık
adamlık sende kalsın
adamotu
adamsız
adamsızlık
Adana
adana kebabı
adanalı
adanalılık
ADANMA
adanmak
adap
adap erkan
adaptasyon
adapte
adapte etmek
adapte olmak
adapte olunmak
adaptör
adaş
adaşlık
ADATMA
ADATMAK
adavet
aday
aday adayı
aday göstermek
aday olmak
adayabilme
adayabilmek
adayavrusu
adayış
adaylığını koymak
adaylık
adcı
adcılık
addan türeme ad
addan türeme fiil
addedilebilme
addedilebilmek
addedilme
addedilmek
addetme
addetmek
addolunma
addolunmak
adedî
adedimürettep
adem
adem baba
adem evladı
adembaba
adembaba gibi
ademci
ademcilik
ademelması
ademimerkeziyet
ademimerkeziyetçi
ademimerkeziyetçilik
ademiyet
ademoğlu
adenit
adese
adet
adet edinmek
adet görmek
adet görmezlik
adet olduğu üzere
adet olmak
adet yerini bulsun diye
adeta
adetçe
adetgörmezlik
adezyon kuvveti
adı (bile) olmamak
adı batası (veya batasıca)
adı batmak
adı belirsiz
adı bile okunmamak
adı çıkmak
adı çıkmış dokuza, inmez sekize
adı deliye çıkmak
adı duyulmak
adı geçmek
adı gibi bilmek
adı kaldırılmak
adı kalmak
adı karışmak
adı kötüye çıkmak
adı olmak
adı sanı
adı sanı olmak
adı üstünde
adı var
adıl
adım
adım (veya adımını) atmak
adım (veya adımını) atmamak
adım adım
adım adım gezmek
adım adım izlemek
adımbaşı
adımını attırmamak
adımını geri atmak
ADIMLAMA
adımlamak
adımlarını açmak
adımlarını seyrekleştirmek
adımlarını sıklaştırmak
adımlayabilme
adımlayabilmek
adımlayış
adımlık
adımsayar
ADINA
adını ...-ye çıkarmak
adını ağzına abdestle almak
adını ağzına almamak
adını anmak
adını bağışlamak
adını çıkarmak
adını kirletmek (veya lekelemek)
adını koymak
adını taşımak
adını vermek
Adıyaman
adıyamanlı
adıyamanlılık
adıyla sanıyla
adi
adi adım
adi defter
adi ıskarmoz
adi kesir
adi palanga
adi suçlu
adil
adilane
adileşebilme
adileşebilmek
adileşiverme
adileşivermek
ADİLEŞME
adileşmek
adileştirme
adileştirmek
adilik
ADİLLİK
adisyon
adlandırabilme
adlandırabilmek
adlandırılabilme
adlandırılabilmek
adlandırılış
adlandırılma
adlandırılmak
adlandırım
adlandırış
adlandırıverme
adlandırıvermek
adlandırma
adlandırmak
adlanma
adlanmak
adlar dizgesi
adlaşma
adlaşmak
adlaştırma
adlaştırmak
adlı
adlı adıyla
adlı sanlı
adli
adli eczacılık
adli makam
adli merci
adli polis
adli sicil
adli tabip
adli tabiplik
adli tatil
adli tıp
adli yıl
adli zabıta
adliye
adliye mahkemesi
adliye teşkilatı
adrenalin
adres
adres (veya adresini) bırakmak (veya göstermek veya vermek)
adres defteri
adres kartı
adres kitabı
adres makinesi
adres rehberi
adsal
adsız
adsız parmak
adsız sansız
adsızlık


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0390625