AA_AD/aç/ TÜRKÇE SÖZLÜK - AÇ - aç
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ
AA_AD <--   AA_AD   --> AE_AH • SÖZLÜK ANLAMI

 • Acıkmış olma:
  "Acından sanki ölüyor."- .

  sıfat Yemek yemesi gereken, tok karşıtı:
  "Aç ne yemez, tok ne demez."- Divanü Lügati't-Türk.

  sıfat Yiyecek bulamayan:
  "Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

  sıfat, mecaz Gözü doymaz, haris:
  "Ne aç adam!"- .

  sıfat, mecaz Çok istekli, hevesli:
  "Her zamanki gibi bilgiye aç, her zamanki gibi ağızları lafla, kafaları düşünceyle dolu çalçene yaratıklarız."- A. Kutlu.

  zarf Karnı doymamış olarak:
  "Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense."- O. Kemal.

  "aç" nasıl hecelerine ayrılır
  İlgili Kelimeler

  abadi
  abazan kalmak
  acıktırmak
  aç açına
  aç biilaç
  aç, yanından kaç
  açabilme
  açabilmek
  açadurma
  açadurmak
  açgöz
  açgözlüce
  açgözlüleşebilme
  açgözlüleşebilmek
  açgözlüleşme
  açgözlüleşmek
  açgözlülük
  açı ölçüm
  açığa alınma
  açığa alma
  AÇIK
  açık celse
  açık düşme
  açık hava müzesi
  açık kalpli
  açık kalplilik
  açık kapı siyaseti
  açık kart
  açık senet
  açık tribün
  açık yürekle
  açık yüreklilik
  açıkçası
  açıkgözlük
  açıkgözlülük
  açıklama
  açıklamak
  açıklanabilirlik
  açıklanabilme
  açıklanan
  açıklanış
  açıklanma
  açıklanmak
  açıklaşma
  açıklaşmak
  açıklaştırabilme
  açıklaştırılma
  açıklaştırılmak
  açıklaştırma
  açıklaştırmak
  açıklatabilme
  açıklatabilmek
  açıklatma
  açıklatmak
  açıklattırma
  açıklattırmak
  açıklayabilme
  Açıklayabilmek
  açıklayan
  açıklayıcılık
  açıklayış
  açıklayıverme
  açıklık
  açıklıkla
  açıktan almak
  açıktan atama
  açıktan atanma
  açıktan tayin
  açılabilme
  açılabilmek
  açılım
  açılış
  açılıverme
  açılma
  açılmak
  AÇIM
  açımlama
  açımlanış
  açımlanma
  açımlanmak
  açımlayıcılık
  açımlayış
  açındırma
  açındırmak
  açınım
  AÇINMA
  açınsama
  açısal
  açısal bölge
  açısal ivme
  açış
  açıverme
  açkıcı
  açkıcılık
  açkılama
  açkılamak
  açkılanma
  açkılanmak
  açkılatılma
  açkılatılmak
  açkılatma
  açkılatmak
  açkılı
  açkısız
  açlığını öldürmek
  açlık
  açlık şekeri
  açma
  AÇMACI
  açmacılık
  açmazlık
  açtırabilme
  açtırabilmek
  açtırılma
  açtırılmak
  açtırış
  AÇTIRMA
  açtırmak
  afişe
  afişe etmek
  ağız yaymak
  ağzında gevelemek
  ağzından dökülmek
  ala
  alarga
  alarga etmek
  alenen
  aleni
  aleni tadat
  aleniyet
  alifatik
  ankara çiğdemi
  Anlarsın ya!
  arsız
  arsızlık etmek
  artırma
  aşikar
  aşikare
  baklayı ağzından çıkarmak
  balköpüğü
  barbekü
  bariz
  belirgin
  belirli
  belirtik
  belirtmek
  belli etmek
  berraklaştırmak
  besbelli
  bilmece gibi konuşmak
  boğaz içinde kavga var
  boz
  börek
  buğday benizli
  buğday rengi
  bulanık
  celi
  cingöz
  çakı
  çakır
  çakır ayaz
  çalpara
  çatal kundak
  çenet
  çınayaz
  çıplak tohumlular
  çokgen
  dalga dalga
  dalgalı
  dava (veya davayı) kaybetmek
  dava (veya davayı) kazanmak
  dava görmek
  davaya bakmak
  DEGAJE
  dekolte
  dekolte konuşmak
  deniz kulağı
  dış
  dikdörtgen
  dolambaçsız
  doymaz
  doymazlık
  doyurmak
  dökmek
  duruluk
  düttürü
  eflatun
  engin
  ezginlik
  ezilmek
  ezinti
  falso vermek
  fasih
  faş
  fayrap etmek
  fora etmek
  gırgır
  gizli kapaklı
  glasnost
  gökyüzü mavisi
  göz (veya gözler) önüne sermek
  gözü aç
  guguklu saat
  gün ışığına çıkmak
  güneşli
  günlük güneşlik
  güvela
  haraç mezat satmak
  haris
  hava almak
  havai
  hem
  hırslı
  içi kazınmak (veya kıyılmak)
  ikrar etmek
  ilan
  ilan etmek
  ima
  inhilal
  inhilal etmek
  inkişaf
  istikşaf
  işin doğrusu
  işporta
  izah
  izah etmek
  izahat
  izahat vermek
  İZAHLI
  izhar etmek
  jandarma
  jandarmalık
  kama
  kapalı
  kapalı tohumlular
  karışmak
  kavak inciri
  kayık yaka
  KAYINTI
  kazayağı
  kendi kendini yemek
  kendini yemek
  kestane dorusu
  kestane rengi
  kıskaç
  kıyıntı
  kızılşap
  kilitsiz küreksiz
  kozalaklılar
  kredi limiti
  kredilemek
  krem
  kucak
  kurt ağzı bağlamak
  kuru hasır (veya kilim) üstünde kalmak
  kuşkucu
  küf yeşili
  küşade
  küşat
  küşayiş
  lila rengi
  lüpten
  malın gözü
  meydana çıkarmak
  meydanda bırakmak
  meydanlık
  mezada çıkarmak (veya koymak)
  mezat
  midesi ezilmek (veya kazınmak)
  müphem
  müstehcen
  müzayede
  namazgah
  nas
  net
  okunaklı
  okunaksız
  ortaya dökmek
  ortaya koymak
  ördekgagası
  örtülü
  örtüsüz
  panel
  pekmezköpüğü
  porsukgiller
  renk vermek (veya katmak)
  resim
  saçılmak
  safra bastırmak
  safrası kabarmak
  saman rengi
  Samanyolu
  sarahaten
  sarih
  saydam
  sere
  sermek
  sezmek
  sırtarmak
  sikalar
  sürtme ağı
  sütlü kahve
  şamar
  şampanya
  şerh
  şerh etmek
  şifreli çanta
  şifreli kasa
  tam açı
  tamah
  tamah etmek
  tamahkar
  tamahkarlık
  tarife gelmemek
  tasrih
  tasrih etmek
  tavazzuh
  tavzih
  tavzih etmek
  teferrüç
  teftih
  tel şehriye
  teşrih etmek
  tok
  tok tutmak
  tozpembe
  Türkçesi
  uçuk
  ulu orta
  uskumrugiller
  uyanık
  üstü kapalı
  vazıh
  vazıh olmak
  vuzuh
  yalınlık
  yamyamlık
  yazmak
  yeminli
  yeşim
  yüreği ezilmek
  yüzü seçilmemek
  zahir
  zaviye
  zaviyevi
  zorlamak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1328125