AI_AL/ak/ TÜRKÇE SÖZLÜK - AK - ak
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ
AI_AL <--   AI_AL   --> AM_AP

ak


ak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı.

  sıfat Bu renkte olan:
  "Ablak yüzlü, kısa kesilmiş ak sakallı bir adamdı."- M. Ş. Esendal.

  Beyaz leke:
  "Bir gözünde ak var."- .

  sıfat, mecaz Temiz.

  sıfat, mecaz Dürüst.

  sıfat, mecaz Sıkıntısız, rahat:
  "Ak günler göresin."- .

  "ak" nasıl hecelerine ayrılır
  ak  İlgili Kelimeler

  abdülleziz
  abes
  abuk sabuk
  Ac
  adenit
  ağarık
  ağartmak
  ağma
  ahmak
  ak don kara don geçitte belli olur
  akabilme
  akabilmek
  akaçlama
  akaçlatma
  akaçlatmak
  akademik
  akaret
  akaryakıtçı
  akaryakıtçılık
  akbaba
  akbalık
  akciğer göbeği
  akciğer kesecikleri
  akciğer peteği
  akça
  akçaağaç
  akçakavak
  akçalama
  akçalanma
  akçıllanma
  akçıllanmak
  akçıllaşma
  akçıllaşmak
  akçıllık
  akdedebilme
  akdedebilmek
  akdedilme
  akdedilmek
  akdetme
  akıcı
  akıcılık
  akıl dışı
  akıl hastanesi
  akıl hastası
  akıl havsala almamak
  akıl hocalığı
  akıl karı
  akıl karı olmamak
  akıl kethüdası
  akıl vermek
  akılalmazlık
  akılcı
  akılcılık
  akılda kalmak
  akıldan yoksun
  akıllanabilme
  akıllanabilmek
  akıllandırma
  akıllandırmak
  akıllanış
  akıllanıverme
  akıllanma
  akıllanmazlık
  akıllara seza
  akıllara şifa
  akıllara zarar
  akıllara ziyan
  akıllı uslu
  akıllıca
  akıllıcasına
  akıllılık
  akılsallaştırma
  akılsız
  akılsızca
  akılsızcasına
  akılsızlık
  akım
  akım trafosu
  akımtoplar
  akıncılık
  akıntı
  akıntı bilimci
  akıntı çağanozu
  akıntılı
  akıntısız
  akış
  akışkan
  akışkanlaşma
  akışkanlaşmak
  akışkanlaştırıcı
  akışkanlaştırıcılık
  akışkanlaştırma
  akışkanlaştırmak
  akışkanlık
  akışlı
  AKIŞMA
  akışmalı
  akışmasız
  akışmazlık
  akışsız
  akıtabilme
  akıtabilmek
  akıtış
  akıtıverme
  akıtma
  akıtmak
  akıverme
  akide şekeri
  akil
  akilane
  akkorlaşma
  akkorlaşmak
  akkorlaştırılma
  akkorlaştırılmak
  akkorlaştırma
  akkorlaştırmak
  akkorluk
  akla sığar gibi
  akla yakın
  akla yakınlık
  akla yatkınlık
  akla ziyan
  aklama
  aklanabilme
  aklanabilmek
  AKLANMA
  aklanmak
  AKLAŞMA
  aklaşmak
  aklaştırma
  aklaştırmak
  aklatma
  aklatmak
  aklayabilme
  aklayabilmek
  aklayıverme
  AKLEN
  aklı ermek
  aklı karalı
  aklı sıra
  aklı tam ayar
  aklıevvel
  aklıevvellik
  aklık
  aklına mukayyet olmak
  aklına şaşayım (veya şaşarım)
  aklına turp sıkayım
  aklından zoru olmak
  aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek)
  aklını devşirmek
  aklını peynir ekmekle yemek
  aklını takmak
  aklının terazisi bozulmak
  aklıselimlik
  akli
  akliyat
  akliye
  akliyeci
  akliyecilik
  akma
  akordeon
  akordeoncu
  akordiyoncu
  akordu bozuk
  akortlama
  akortlamak
  akortlanma
  akortlanmak
  akortlatma
  akortlatmak
  akortlu
  akortsuz
  akortsuzlaşma
  akortsuzlaşmak
  akortsuzlaştırma
  akrabalık
  akranlık
  akrep
  aksak
  aksaklık
  aksama
  aksaraylı
  aksaraylılık
  aksatabilme
  aksatabilmek
  aksatılış
  aksatılma
  aksatılmak
  AKSATIŞ
  AKSATMA
  aksayabilme
  aksayabilmek
  aksayış
  aksedebilme
  aksedebilmek
  aksediş
  aksesuarcı
  aksesuarcılık
  AKSETME
  aksettirebilme
  aksettirebilmek
  aksettiriliş
  aksettirilme
  aksettirilmek
  aksettiriş
  aksettirme
  aksırabilme
  aksırabilmek
  aksırıklı
  aksırış
  aksırıverme
  AKSIRMA
  aksırtabilme
  aksırtabilmek
  aksırtıcı
  Aksırtma
  aksi takdirde
  aksilenme
  aksilenmek
  aksileşme
  aksungur
  akşam
  akşam ezanı
  akşam namazı
  akşam piyasası
  akşam saati
  akşam yeli
  akşamcı
  akşamcılık
  akşamcılık etmek
  akşamı bulmak (veya etmek)
  akşamki
  akşamlama
  akşamlamak
  akşamlar (veya akşamışerifler) hayrolsun!
  akşamlatma
  akşamlatmak
  akşamleyin
  akşamlık
  akşamüzeri
  akşınlık
  aktarabilme
  aktarabilmek
  aktarıcılık
  aktarılabilme
  aktarılabilmek
  aktarılış
  aktarılıverme
  Aktarılma
  aktarılmak
  aktarım
  AKTARIŞ
  aktarıverme
  aktariye
  aktarlık
  aktarma
  aktarmacı
  aktarmacılık
  aktarmalı
  aktarmasız
  AKTARTMA
  aktartmak
  aktif enerji
  aktifleşebilme
  aktifleşebilmek
  aktifleşme
  aktifleştirme
  aktifleştirmek
  aktinit
  aktinolojik
  aktörlük
  akupunkturcu
  akupunkturculuk
  akü
  akvarist
  akvaryumcu
  akvaryumculuk
  albinos
  allah akıl fikir (veya akıllar) versin
  alüvyon
  ALVEOL
  ampermetre
  amperölçer
  anaforlu
  arap zamkı
  arıza
  arızalı
  arızasız
  armonika
  atak yapmak
  ayılmak
  ayna
  basıölçer
  begonvil
  benzinci
  beraat
  beraat etmek
  besleme
  beyaz
  beyaz kömür
  beyin
  beyinli
  beyinsiz
  beyni sıçramak
  bir tahtası eksik
  boş kafalı
  boydaş
  bozmak
  böğür
  budalalık etmek
  bük
  cari
  cereyan
  cereyanlı
  ciğer
  cin
  çağrıştırmak
  çapar
  çapmak
  çarpık
  çatlatmak
  ÇAYAN
  çelmece
  ÇUKA
  dağlamak
  damarlı
  dangalak
  deli
  deli ırmak
  deniz kazı
  deşarj olmak
  devir
  devretmek
  dığdık
  dızdık
  divik
  diyafram nefesi
  doğa ötesi
  doğru
  dökmek
  dökülmek
  duayen
  durağan
  düdük
  düşündürmek
  düşünmek
  düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak)
  ebleh
  esirmek
  eskil
  ezberinde olmak
  fevç fevç
  fıttırmak
  FİNANSE
  finanse edilmek
  finanse etmek
  fistül
  gayrimakul
  gecesefası
  gelişim
  gelmek
  gerçeküstücülük
  gırtlak ünsüzü
  gizemcilik
  göğüs boşluğu
  göz bağı
  gülağaç
  güllabi
  gürül gürül
  güzelyurt
  hapşırık
  hapşırıklı
  hapşırmak
  hapşırtmak
  hatırından (veya hatır ve hayalinden) geçmemek
  hava vermek
  havsalası almamak
  havsalasına sığmamak
  hayvan
  hayvan gibi
  hıfzetmek
  hoca
  hocalık etmek
  hollanda kavağı
  horoz akıllı
  hükmetmek
  ibra
  ibra etmek
  ibraname

  idrak etmek
  iletken
  ince
  ipe sapa gelmeyen (veya gelmez)
  irkilmek
  İSALE
  isfendan
  istenççilik
  ivinti yeri
  kabul
  kafadan gayrimüsellah
  kafası işlemek (veya çalışmak)
  kafasına sığmamak
  kafasına uymak
  kafasını kullanmak
  kafasının bir tahtası eksik (veya noksan) (olmak)
  kafayı çalıştırmak (veya işletmek)
  kan çekmek
  karşılaştırmalı dil bilgisi
  kastanyola
  keçi mantarı
  kendine gelmek
  kendini (veya birini) temize çıkarmak (veya çıkartmak)
  kendini bilmek
  kerahet vakti
  KERKES
  kesilmek
  kesmek
  kestirmek
  kıvrak
  kitabında yer almamak
  kiyaset
  kocakarılık
  köprü kurmak
  kulak
  kurmak
  kuru
  kuru kafa
  kuru pil
  kurumak
  kuş beyinli
  kuyruklu
  küçük dil ünsüzü
  lafını bilmek
  likidite
  LÖKOSİT
  maile
  maki
  makul
  makul olmak
  malta humması
  maviş
  meczup
  meryemana asması
  millenmek
  motor
  muhakeme etmek
  muvaşşah
  mütenebbih
  narıbeyza
  nepotist
  nepotizm
  nesi
  oran
  oranlamak
  orman sarmaşığı
  ortalık kararmak
  oynatmak
  öğür
  ölçümlemek
  önünü kesmek
  paralojizm
  plato
  plevra
  potasyum hidroksit
  psikopat
  psikopati
  psikopatoloji
  pul
  rasyonalist
  rasyonalizm
  rasyonel
  rejim
  ruh hastalığı
  ruh hastası
  saat gibi işlemek
  saçma
  sağılmak
  salkım ağacı
  sapak
  sapıtmak
  sarnıç vagonu
  savruk
  seki
  selaset
  selis
  seyelan
  seyyal
  sır
  sıyırmak
  siroko
  sol tarafından kalkmak
  soluk
  stoacılık
  suare
  sular kararmak
  suratsız
  süblime
  sülümen
  sürüklemek
  süzülmek
  şahap
  şaşkın
  şeytan kulağına kurşun
  şifalar olsun
  şirazeden çıkmak
  tahmin
  tahtası eksik
  taşkın ıslahı
  taşma
  taşmak
  tatlı su levreği
  taydaş
  tebriye
  tebriye etmek
  tedavi
  tefcir
  temize çıkmak
  termit
  termitler
  terslenmek
  tevşih
  tımarhane
  tozutmak
  transfer
  tuğyan
  tutturmak
  tutuk
  tutukluk yapmak
  tünel geçmek
  tüp
  ukala dümbeleği
  unutmak
  us
  us dışı
  us payı
  us payı vermek
  usa vurma
  usçu
  usçuluk
  uslu
  ussal
  ussallık
  usta
  uyandırmak
  üşütük
  viskozite değeri
  yaban asması
  yağma
  yakın doğu
  yakınlık derecesi
  yalak
  yalancı akasya
  yalancı biber
  yansıtmak
  Yaptığını bilmemek
  yarım akıllı
  yatsı vakti
  yayla
  yedekçi
  yedekte çekmek
  yirmi yaş dişi
  yirmilik diş
  yundusuz
  yürük aksak
  zamk
  zamk ağacı
  zıvanadan çıkmak
  zirzop
  zivircik


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,140625