AI_AL/al/ TÜRKÇE SÖZLÜK - AL - al
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ
AI_AL <--   AI_AL   --> AM_AP

al


al
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Alüminyum elementinin simgesi.

  Kanın rengi, kızıl, kırmızı.

  sıfat Bu renkte olan:
  "Al bayrak. Al çuha."- .

  Dorunun açığı, kızıla çalan at donu.

  sıfat Bu renkte olan (at).

  Yüze sürülen pembe düzgün, allık.

  Aldatma, düzen, tuzak, hile.

  "al" nasıl hecelerine ayrılır
  al  İlgili Kelimeler

  abaşo
  abece
  abece sırası
  abecesel
  abraş
  acemilik çekmek
  aciz
  acizleri
  açındırmak
  açmak
  ad takmak
  adet olduğu üzere
  agorafobi
  ağız (veya ağzını) açmak
  ağzını bırakıp kıçıyla (veya bir tarafıyla) gülmek
  ahiz
  ahzetmek
  ahzüita
  akdiken
  akıtmalı
  aklama belgesi
  aksata
  akşam karanlığı
  aktarma
  aktarmak
  aktutma
  ala
  alabalık
  alabilme
  alabilmek
  alaca bulaca
  alacağına şahin, vereceğine karga (veya kuzgun)
  alacak
  alacak verecek
  alacaklandırma
  alacaklı çıkmak
  alacaklılık
  alacalama
  alacalandırma
  alacalandırmak
  alacalanma
  alacalanmak
  alacalı
  alacalık
  alafrangacı
  alafrangacılık
  alafrangalaşma
  alafrangalaşmak
  alafrangalaştırma
  alafrangalaştırmak
  alafrangalık
  alakadarlık
  alakalandırma
  alakalanma
  alalama
  alamanata
  alametifarikalı
  alarma
  alarmak
  alaşımlama
  alaturka
  alaturkacı
  alaturkacılık
  alaturkalaşma
  alaturkalaşmak
  alaturkalaştırma
  alaturkalaştırmak
  alaturkalık
  alay beyi
  alay geçmek
  alaya almak
  alaya bozmak
  alaycı
  alaycılık
  alaylı
  alaylılık
  alaysı
  alaz
  alaz alaz
  alazlama
  alazlanma
  alazlanmak
  albasma
  albaylık
  albenili
  albenisiz
  albenisizlik
  alçak gönüllülük
  alçaklaşabilme
  alçaklaşabilmek
  alçaklaşma
  alçaklaştırma
  alçaklaştırmak
  alçaklık
  alçalabilme
  alçalabilmek
  alçalış
  alçalıverme
  alçalma
  alçalmak
  alçaltabilme
  alçaltabilmek
  alçaltılış
  alçaltılma
  alçaltılmak
  alçaltış
  alçaltıverme
  alçaltma
  alçaltmak
  alçı
  alçıcı
  alçıcılık
  alçılama
  alçılamak
  alçılanma
  alçılanmak
  alçılatma
  alçılatmak
  alçılayabilme
  alçılayabilmek
  alçılayıverme
  alçılı
  ALÇIPAN
  aldanabilme
  aldanabilmek
  aldanış
  aldanıverme
  ALDANMA
  aldanmaz
  aldanmazlık
  aldatabilme
  aldatabilmek
  aldatıcı
  aldatıcılık
  aldatılabilme
  Aldatılabilmek
  aldatılma
  aldatılmak
  ALDATIŞ
  aldatma
  aldatmaca
  aldehit
  aldırabilme
  aldırabilmek
  aldırılabilme
  aldırılabilmek
  aldırılma
  aldırılmak
  aldırış
  aldırışsız
  aldırışsızlık
  ALDIRMA
  aldırmak
  aldırtabilme
  aldırtabilmek
  aldırtma
  aldırtmak
  alegorik
  aleladelik
  alemcilik
  alenileşme
  alerjen
  alerjik
  alerjili
  alerjisiz
  alesta durmak
  aletli
  alev kırmızısı
  alevlendirebilme
  alevlendirebilmek
  alevlendirilme
  alevlendirilmek
  alevlendiriş
  alevlendirme
  alevlendirmek
  alevlenebilme
  alevlenebilmek
  alevleniş
  alevleniverme
  alevlenme
  alevlenmek
  alevli
  ALEVSİZ
  alfabetik
  alfabetik sıralama
  alfaterapi
  algılama
  algılanabilirlik
  algılanabilme
  algılanabilmek
  algılanış
  algılanma
  algılanmak
  algılatabilme
  algılatabilmek
  algılatılma
  algılatılmak
  algılatma
  algılatmak
  algılattırma
  algılattırmak
  algılayabilme
  Algılayabilmek
  algılayıcı
  algılayıcılık
  algılayış
  algılayıverme
  alıcı
  alıcılık
  alıç marmeladı
  alıkça
  alıklaşabilme
  alıklaşabilmek
  alıklaşıverme
  alıklaşma
  alıklaşmak
  alıklaştırılma
  alıklaştırılmak
  alıklaştırma
  alıklaştırmak
  alıklık
  alıkonulabilme
  alıkonulabilmek
  alıkonulma
  alıkonulmak
  alıkoyabilme
  alıkoyabilmek
  alıkoyma
  alım
  alım satım bürosu
  alım satım ofisi
  alımlama
  alımlamak
  alımlı
  alımsızlık
  alınabilme
  alınabilmek
  alındısız
  alınganlaşabilme
  alınganlaşabilmek
  alınganlaşma
  alınganlık
  alınış
  alınlı
  ALINMA
  alınmak
  alıntılama
  alıntılanabilme
  alıntılanabilmek
  alıntılanış
  alıntılanma
  alıntılanmak
  alıntılayabilme
  alıntılayabilmek
  alış
  alışabilme
  alışabilmek
  alışagelme
  alışagelmek
  alışık olmak
  alışıklık
  alışılabilme
  alışılabilmek
  alışılagelme
  alışılagelmek
  alışıldık
  ALIŞILMA
  alışılmadık
  alışılmamışlık
  alışılmışlık
  alışıverme
  alışkan
  alışkı
  alışkı edinmek
  alışkınlık
  alışma
  alışmış
  alışmışlık
  alıştırabilme
  alıştırabilmek
  alıştırılış
  alıştırılma
  alıştırılmak
  alıştırış
  alıştırma
  alıştırmak
  alışveriş
  alışveriş yapmak
  alışverişe çıkmak
  alıverme
  alicenaplık
  alkali
  alkalimetre
  alkalölçer
  alkışçı
  alkışçılık
  alkışlama
  alkışlanabilme
  alkışlanabilmek
  alkışlanış
  alkışlanma
  alkışlanmak
  alkışlatabilme
  alkışlatabilmek
  alkışlatma
  alkışlatmak
  alkışlayabilme
  alkışlayabilmek
  alkışlayış
  alkışlayıverme
  alkil
  alkolik
  alkolizm
  alkollü
  alkolmetre
  alkolsüz
  alkolsüzlük
  allak bullak
  ALLAMA
  allame kesilmek
  allamelik
  ALLANMA
  allanmak
  ALLAŞMA
  ALLAŞMAK
  allegretto
  allık
  alma
  almamazlık
  almancı
  almancılık
  almanlaşma
  almanlaşmak
  almanlaştırma
  almanlaştırmak
  almansever
  almaşık
  almaşlı
  almazlık
  alnı açıklık
  alpaka
  alplık
  alşimist
  alt diş
  alt yanı
  altayca
  Altayist
  Altayistik
  alternatif
  altı yol
  altıgen
  altılı
  altılık
  altın
  altın gibi
  altın kaplama
  altın küpü
  altın rengi
  altın sarısı
  altın yüreklilik
  altıncı
  altıncı ayak
  altıncılık
  altını ıslatmak
  altınımsı
  altınlaşma
  altınlaşmak
  altınoluk
  altınsı
  altışar
  altız
  altlama
  altlı
  altlı üstlü
  altmış
  altmışaltı
  altmışar
  altmışıncı
  altmışlık
  altsız
  altuni
  altüst etmek
  altyapısal
  alüftelik
  alyan anahtarı
  ana
  ansiklopedik sözlük
  antialerjik
  antiasit
  antrenman
  aparmak
  araçlı jimnastik
  artağan
  artağanlık
  askıya almak
  ast
  aşağıdan almak
  aşırı
  atlatmak
  Au
  avam
  ayağına (veya ayaklarına) kapanmak
  ayağına gelmek
  ayağına gitmek
  ayağını alamamak
  ayak
  ayar
  aykırı
  ayrıksı
  ayrım
  az
  bakiye
  balçiçeği
  basbayağı
  başkalık
  Batılıca
  battıçıktı
  baymak
  belahet
  bendeniz
  bendezade
  bendir
  bermutat
  beşinci ayak
  bezirgan
  biçimci
  bilinç
  birinci ayak
  birleşik kap
  birleşik kaplar
  Bizans oyunu
  boş vermek
  Boşvermiş
  boya
  bozmak
  burnuna koymak
  buruk
  burulmak
  burun
  buyurmak
  buz hokeyi
  cazibedar
  cazibeli
  cazibesiz
  cazibesizlik
  cazip
  cebin
  Cebrail
  CEMEVİ
  cenabıhak
  cezir
  curcuna
  çabuk
  çarpılmak
  çarpma
  çarşamba karısı
  çarşı pazar dolaşmak (veya gezmek)
  çatkı
  çekici
  çekim
  çelgi
  çene çukuru
  çenesi kilitlenmek
  çeribaşı
  çeyrek
  çöğmek
  çullanmak
  dar ünlü
  değişik
  denaet
  denge kalası
  deni
  dercetmek
  derç
  derviş
  desise
  diba
  dil çıkarmak
  dilber
  dinar
  direkçi
  diş eti-dudak ünsüzü
  dival
  Doğuluca
  dokunmak
  dolaba girmek (veya gelmek)
  dolanım
  dördüncü ayak
  dun
  durgunluk
  duyuüstü
  düdüklemek
  düşmek
  düzen
  edim
  edvar
  edvar musikisi
  efektif fiyat
  egzersiz
  egzersiz yapmak
  eğlenme
  el çırpmak
  elleşmek
  encümen
  enerjik
  enfrastrüktür
  engin gönüllü
  enginlik
  erguvangiller
  eritrosit
  erzel
  esir almak
  esir etmek
  eski köye yeni adet getirmek
  esmayıhüsna
  etanol
  etek taşı
  etekleri zil (veya ıslık veya çalpara) çalmak
  etil alkol
  evrilir
  FACTOR
  faka basmak
  fakirhane
  falya
  FASIK
  fatalite
  fazla kaçırmak
  fazladan
  feldmareşal
  fenafillah
  fenik
  fevkalade
  fıstık gibi
  fihrist
  file
  fiş
  fiyat
  flama
  flambe
  flori
  fosforlu
  fön çekmek
  gabin
  gali
  geçirmek
  gelgel
  gemiyi yatırmak
  geniş
  geniş ünlü
  geri ödeme
  geri vermek
  Germanofil
  gestapo
  geyik dikeni
  gır gır geçmek
  gırla
  girmek
  gölge balığı
  görmek
  görüngü bilimi
  göt
  gövem eriği
  gözünü dört açmak
  grena
  greyder
  gül böceği
  gülünmek
  güneşlik
  güvence
  güvenilirlik
  hacet görmek
  hahha
  halita
  harezmi yolu
  hazırlamak
  hazine
  hediye çeki
  helalleşmek
  helyodor
  hercümerç
  hercümerç etmek
  herkeslik
  hesabı kapamak
  hesabı kesmek
  hesabını görmek
  hesap
  hesap belgesi
  hesap çıkarmak
  hesap görmek
  hesap tutmak
  hız
  hicvetmek
  hile hurda bilmemek
  hile yapmak
  hileli iflas
  hipoderm
  HUMOR
  huşu
  huy
  ıklım tıklım
  ışın etkinlik
  iade
  iadeli taahhütlü
  icraya vermek
  içki psikozu
  idare etmek
  iddiasız
  idman
  idrak
  idrak etmek
  iğfal
  iğfal etmek
  ihanete uğramak
  ihatalı
  ikinci ayak
  ikram
  iktibas
  iktibas etmek
  ilgisiz
  im
  imtisal
  inmek
  ipeka
  ispirto
  istifini bozmamak
  istihza etmek
  iş etmek
  işlevcilik
  itiyat
  itiyat etmek
  ittihaz
  ittihaz etmek
  jips
  kabız
  kader çizgisi
  kafa bulmak
  kafası tembel
  kafese girmek
  kafese koymak
  kakalamak
  kakül
  kalay
  kalbur kemiği
  kaldırmak
  kalevi
  kalite riski
  kameraman
  kandırıcı
  kandırmak
  kanış
  kapak takımı
  kapı duvar
  kaplamacı
  kar
  katman
  kaydırma
  kayışa çekmek
  kayışçı
  kayzer
  kazık
  kazık atmak
  kazık yemek
  kazıkçı
  keçe külah etmek
  keklik
  kemani
  kendi üstüne yormak
  kerim
  kesat
  kesici diş
  kestane kargası
  kestirme
  keşikleme
  KEŞLEMEK
  keyif
  kılçık
  kırmızı
  kıtıra almak
  kıyafet balosu
  kızıl
  klasik
  klasikleşmek
  kloş
  KLOZET
  koh basili
  koltuğu doldurmak
  komandit ortaklık
  komisyon
  komite
  kortej
  kostümlü
  kovan anahtar
  koyun dede
  Kökleşik
  kötürümleşmek
  kulun
  kulunuz
  kulübe
  kupa
  külyutmaz
  kündeden atmak
  kündeye gelmek
  kündeye getirilmek
  lığ
  likide
  likide etmek
  limoni
  liste
  lodos balığı
  lohusa humması
  lokma anahtar
  madenî para
  madun
  mahviyet
  makbuz
  mal
  mandepsiye basmak (veya düşmek)
  mantarlamak
  manyat
  mark
  masraf görmek
  matlup
  matrağa almak
  matrak geçmek
  mayşor
  meke
  menus
  meşk etmek
  mevkufiyet
  meydan
  meydan korkusu
  mezelenmek
  mezellet
  mıhlayıcı
  mırıldamak
  mırıldanmak
  mırıltı
  mırıltılı
  mısır kalburu
  mihenk taşı
  miralay
  muamele
  muazzam
  muhannet
  mukadder olmak
  mukarrerat
  munis
  muş
  mutat
  muzipliğine uğramak
  mücahede
  mülemma
  müptela olmak
  müseddes
  müstehzi
  müşteri
  mütenavip
  mütevazı
  müzehhep
  namertlik
  Nazizm
  niyetçi
  Nogay
  odaklayıcı
  olağan
  olağanüstü
  oltaya gelmek
  oltayı yutmak
  omuz silkmek
  omuzlamak
  optik kaydırma
  orijinal
  orijinalite
  oturak
  oyuna gelmek
  öğür
  parabellum
  patent damgası
  patik
  pavkırmak
  pazar
  pes perde
  pes perdeden konuşmak
  pespaye
  pespayelik
  pirinci (çok) su kaldırmamak (veya götürmemek)
  piyasa
  piyasa yeri
  postrestant
  prizma
  pupa yelken ilerlemek (veya gitmek...)
  pürmüz lambası
  rabbani
  rahat
  rahat duruş
  reseptör
  resimlik
  revolver
  rezil
  RODAJ
  rutin
  sağmak
  saha
  sahaya çıkmak
  saksonya
  salıvermek
  salisilik asit
  saraka
  sarakacı
  sarakaya almak
  sarhoş
  sarhoş etmek
  satıcı
  satış sözleşmesi
  savran
  secde etmek
  sefihane
  sefil
  sefillik
  semah
  sergi
  set üstü ocak
  sığın
  sınırsız yetki
  sıra dışı
  sırma
  sırma saç
  sıvırya
  silindir
  simya
  simyacı
  su çekmek
  susturulmak
  sütun
  süvari bölüğü
  şah
  şansölye
  şap
  şarpi
  şerh düşmek (veya koymak)
  şeş
  şule
  taahhütlü
  taat
  taharet borusu
  tahsilat
  takanak
  takva
  talim
  talimli
  tanrı aşkına
  tanrı bilimi
  tanrı korusun
  Tanrı yarattı dememek
  Tanrısız
  taşlama
  tavik
  tecelli
  tehzil
  temsilî istiare
  tenezzül etmek
  tentür
  tenzih
  tespih çekmek
  tevazu
  TEVFİK
  tevhit
  tevhit ehli
  tevhit etmek
  tezgahçı
  tezyif
  tezyif etmek
  ticaret
  tik
  topaz
  tos
  tos vurmak
  transfer
  trapez
  tugay
  tumba
  tutmak
  umur
  umursamak
  umurunda olmamak
  usul
  uyutmak
  uzam
  üçüncü ayak
  ülfet
  ünsiyet
  üst alize
  üstyapı
  ütülemek
  üzerine bir bardak su içmek
  vadi
  varak
  veriş
  voleybol
  voyvo
  vurdumduymazlık
  vurdumduymazlıktan gelmek
  yabancılaşmak
  yadırgatıcı
  yahudi almancası
  Yahudi pazarlığı
  yalabık
  yalaz
  yaldız
  yaldızlı
  yalım
  yalım yalım
  yalın
  yaman
  yanal
  yaratmak
  yarkurul
  yatkınlık
  yavaş
  yaylandırmak
  yazı
  yedi
  yem dökmek (veya koymak)
  yeni gümüş
  yepyeni
  yeraltı
  yerine
  yerinel
  yerleşmek
  yetkili servis
  yetmiş
  yüksek
  yükselteç
  yüzü yerde
  zararda olmak
  Zatülkürsi
  zer
  zerrin
  zevk için
  zincir
  ZİR
  zokayı yutmak
  zül


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1367188