AM_AP/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

AM_AP <-- AM_AP --> AR_AUamabile
amaç
amaç dışı
amaç edinmek
amaç gütmek
amaçlama
amaçlamak
amaçlanma
amaçlanmak
amaçlaştırma
amaçlaştırmak
amaçlı
amaçlılık
amaçsız
amaçsızca
amaçsızlık
amade
amal
amalgam
amalık
amalierbaa
aman
aman bulmak
aman dedirtmek (veya amana getirmek)
aman derim!
aman dilemek
aman diyene kılıç kalkmaz
aman vermek
aman vermemek
aman zaman
aman zaman bilmemek
aman zaman dedirtmemek
amana gelmek
amanın
amanname
amansız
amansız hastalık
amansızca
amansızcasına
amansızlık
aması maması yok!
aması var
AMASYA
amasya elması
amasyalı
amasyalılık
amatör
amatörce
amatörlük
amazon
ambalaj
ambalaj yapmak
ambalajcı
ambalajcılık
ambalajlama
ambalajlamak
ambalajlanma
ambalajlanmak
ambalajlı
ambalajsız
AMBALE
ambar
ambarcı
ambarcılık
ambarda kurutma
ambargo
ambargo koymak
ambargoyu kaldırmak
ambarlama
ambarlamak
ambarlanma
ambarlanmak
ambarlatma
ambarlatmak
amber
amber ağacı
amber balığı
amber çiçeği
amberbaris
amberbu
AMBİYANS
amblem
AMBULANS
amca
amca kızı
amca oğlu
amcalık
amcalık etmek
amcamla dayım, hepsinden aldım payım
amcazade
amel
amele
amele pazarı
amele taburu
AMELELİK
amelî
ameliyat
ameliyat eldiveni
ameliyat etmek
ameliyat geçirmek
ameliyat masası
ameliyat olmak
ameliyata girmek
ameliyathane
ameliyatlı
ameliye
amenajman
amenna
AMENTÜ
Amerika
amerika armudu
amerika bademi
amerika elması
amerika tavşanı
Amerikalı
amerikalılaşma
amerikalılaşmak
amerikalılık
Amerikan
Amerikan bar
amerikan bezi
amerikan ingilizcesi
amerikan salatası
Amerikanca
amerikancılık
amerikanist
amerikanizm
amerikanvari
amerikaüzümü
Amerikyum
ametal
ametist
amfi
amfibi
amfibi harekat
amfibik
amfibol
amfibyumlar
amfiteatr
amfizem
amfora
amigo
amigoluk
amil
amilaz
amin
amino asit
amip
amipler
amipleşme
amipleşmek
amipli
amir
amiral
amirallik
AMİRANE
AMİRCE
amiriita
amirlik
amit
amitoz
amiyane
amiyane tabirle (veya tabiriyle)
amiyanelik
amma
amma da yaptın ha!
amma velakin
amme
amme davası
amme efkarı
amme hukuku
amme idaresi
amme menfaati
amnezi
amniyon
amniyon sıvısı
amonyak
amonyaklama
amonyaklamak
amonyum
amonyum karbonat
amonyum sülfat
AMOR
amoralizm
amorf
amorfluk
amorti
amorti etmek
amortisman
amortisör
amper
amper saat
ampermetre
amperölçer
ampir
ampirik
ampirist
ampirizm
amplifikatör
ampul
ampütasyon
amuda kalkmak
amudi
amudufıkari
amut
amyant
an
an meselesi
ana
ana arı
ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek (veya küfretmek)
ana baba
ana baba bir
ana baba eline bakmak
ana baba günü
ana baba yavrusu
ana besleme hattı
ana bilim dalı
ana bir, baba ayrı
ana cadde
ana çizgi
ana dal
ana defter
ana deniz
ana deniz bilimi
ana dil
ana dili
ana direk
ana doğrusu
ana duvar
ana düşünce
ana erki
ana fikir
ana gibi yar olmaz, bağdat gibi diyar olmaz
ana haber sunucusu
ana ile kız, helva ile koz
ana kadın
ana kapı
ana kara
ana kent
ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (veya ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış)
ana kitap
ana kolon hattı
ana konu
ana kök
ana kraliçe
ana kubbe
ana kucağı
ana kuyu
ana kuzusu
ana mektebi
ana menü
ana motif
ana muhalefet
ana ortaklık
ana rahmi
ana rahmine düşmek
ana saat
ana sanlı
ana sav
ana sayaç
ana sınıfı
ana sözleşme
ana şehir
ana toplardamar
ana vatan
ana yapı
ana yarısı
ana yol
ana yön
ana yurt
ana yüreği
anabilme
anabilmek
anabolizma
ANACA
ANACIK
anacıl
anacıllık
anaç
anaçlaşma
anaçlaşmak
anaçlık
anadan doğma
anadan doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak)
anadan görme
anadan üryan
ANADOLU
Anadolulu
anadolululuk
anadut
anaerkil
Anaerkillik
anaerobik
anafilaksi
anafor
anafora kaptırmak
anaforcu
anaforculuk
anafordan
anaforlama
anaforlamak
anaforlu
ANAGRAM
anahtar
anahtar ağızlığı
anahtar bitkiler
anahtar kelime
anahtar sözcük
anahtar taşı
anahtar uydurmak
anahtar vermek
anahtarcı
anahtarcılık
anahtarı beline takmak
anahtarlık
anakonda
anakronik
anakronizm
anal
analaştırma
analaştırmak
analı
analı kuzu, kınalı kuzu
analık
analık etmek
analık fenalık
analıkızlı
analist
analitik
analiz
analiz etmek
analizci
analizcilik
analizör
analjezi
analjezik
ANALOG
analoji
analojik
ANAM
anam avradım olsun
anam babam
anamal
anamal birikimi
anamalcı
anamalcılık
anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
anamnez
anamnezi
anan güzel idi, hani yeri, baban zengin idi, hani evi?
anan yahşi, baban yahşi
ananas
ananasgiller
anane
ananeci
ananecilik
ananesiz
ananesizlik
ananevi
ananın (veya anasının) ak sütü gibi (helal olsun)
ananın bahtı kızına
ananın bastığı yavru incinmez
anaokulu
anapara
anarşi
anarşik
anarşist
anarşistleşme
anarşistleşmek
anarşistlik
anarşizm
anartri
anası ağlamak
anası danası
anası kılıklı
anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan)
anası yerinde
ANASIL
anasına avradına sövmek
anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al
anasından doğduğuna bin pişman
anasından doğduğuna pişman etmek
anasından doğduğuna pişman olmak
anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek
anasından emdiği sütü burnundan getirmek
anasını ağlatmak
anasını bellemek
anasını eşek kovalasın!
anasını sat! (veya satayım!)
anasının gözü
anasının ipini satmış (veya pazara çıkarmış)
anasının kızı
anasının körpe kuzusu
anasının nikahını istemek
anasının oğlu
anasır
ANASIZ
anasızlık
anason
anasonlu
anasonsuz
anatomi
anatomici
anatomik
anatomist
anavaşya
anayasa
anayasacı
anayasacılık
anayasal
anayasallaşma
anayasallaşmak
anayasallaştırma
anayasallaştırmak
anbean
anca
anca beraber, kanca beraber
ancak
ançüez
andaç
andante
andantino
ANDAVAL
andavallı
andavallık
andavallılık
andezit
ANDIÇ
andık
andını bozmak
ANDIRIN
andırış
andırışma
ANDIRMA
andırmak
andız
andız otu
andropoz
androsefal
anekdot
anele
anemi
anemik
anemometre
anemon
aneroit
anestezi
anestezi bilimci
anestezi bilimi
anestezi bilimsel
anestezik
anestezist
anesteziyolog
anesteziyoloji
anesteziyolojik
anevrizma
angaje
angaje etmek
angaje olmak
angajman
angajmanlı
angajmansız
angajmansızlık
angarya
angarya (veya angaryasını) çekmek
angaryacı
angaryacılık
angaryaya koşmak
angıç
angın
Anglikan
Anglikanizm
anglofil
Anglosakson
angolalı
ANGORA
angora tavşanı
angström
angudi
angut
angutça
angutlaşma
angutlaşmak
angutluk
anha minha
anhidrit
anı
anık
anıklama
anıklamak
anıklaşma
anıklaşmak
anıklık
anılabilme
anılabilmek
anılaşma
anılaşmak
Anılık
anılış
ANILMA
anılmak
anımsama
anımsamak
anımsanabilme
anımsanabilmek
anımsanış
anımsanma
anımsanmak
anımsatabilme
anımsatabilmek
anımsatıcı
anımsatılma
Anımsatılmak
anımsatış
anımsatıverme
anımsatıvermek
anımsatma
anımsatmak
anımsayabilme
anımsayabilmek
anımsayış
anımsayıverme
anımsayıvermek
anında
anırış
anırma
anırmak
anırtı
ANIRTMA
ANIRTMAK
anısal
anıştırılma
anıştırılmak
anıştırma
anıştırmak
anıştırmalı
anıt
anıt mezar
Anıtkabir
anıtlaşabilme
anıtlaşabilmek
anıtlaşma
anıtlaşmak
anıtlaştırılma
anıtlaştırılmak
anıtlaştırma
anıtlaştırmak
anıtlı
anıtsal
anıtsallık
ANITSI
anıtsız
anıverme
anıvermek
anız
anız biçmek
anız bozmak
anızlı
anızlık
ani
ANİDE
aniden
ANİF
anilin
anilin boyalar
animasyon
animato
animatör
animatörlük
anime
animizm
anjanbuman
anjin
anjiyo
anjiyo olmak
Anjiyografi
anjiyoloji
Anka
Ankara
ankara çiğdemi
ankara keçisi
ankara kedisi
ankara taşı
ankara tavşanı
ankaralı
ankaralılık
ankastre
ankesörlü telefon
anket
anket yapmak
anketçi
anketçilik
anketör
anketörlük
ankiloz
Anladımsa Arap olayım
anlak
anlaklı
anlam
anlam aykırılığı
anlam bayağılaşması
anlam bilimci
anlam bilimi
anlam bilimsel
anlam çıkarmak
anlam daralması
anlam değişmesi
anlam genişlemesi
anlam iyileşmesi
anlam kayması
anlam kötüleşmesi
anlam vermek
anlama
anlamak
anlamaklık
anlamamazlık
anlamazlık
anlamazlıktan (veya anlamazlığa) gelmek (veya vurmak)
anlamca
anlamdaş
anlamdaşlık
anlamına gelmek
anlamlandırabilme
anlamlandırabilmek
anlamlandırılabilme
anlamlandırılabilmek
anlamlandırılış
anlamlandırılma
anlamlandırılmak
anlamlandırma
anlamlandırmak
anlamlı
anlamlılık
anlamsal
anlamsız
anlamsızca
anlamsızlaşabilme
anlamsızlaşabilmek
anlamsızlaşma
anlamsızlaşmak
anlamsızlaştırabilme
anlamsızlaştırabilmek
anlamsızlaştırılma
anlamsızlaştırılmak
anlamsızlaştırma
anlamsızlaştırmak
anlamsızlık
Anlarsın ya!
anlaşabilme
anlaşabilmek
ANLAŞIK
anlaşılabilme
anlaşılabilmek
anlaşılan
anlaşılma
anlaşılmak
anlaşılmaz
anlaşılmazlık
anlaşıverme
anlaşıvermek
anlaşma
anlaşma yapılmak
anlaşmak
anlaşmalı
anlaşmalı iflas
anlaşmasız
anlaşmaya varmak
anlaşmazlığa düşmek
anlaşmazlık
anlaşmazlık çıkmak
anlaştırabilme
anlaştırabilmek
anlaştırma
anlaştırmak
anlata anlata bitirememek
anlatabilme
anlatabilmek
anlatı
anlatıcı
anlatıcılık
anlatılabilme
anlatılabilmek
anlatılış
Anlatılma
anlatılmak
anlatım
anlatım bilimi
anlatım bilimsel
anlatım tonu
anlatımcı
anlatımcılık
anlatımlı
anlatımsal
anlatımsallık
anlatısal
anlatış
anlatıverme
anlatıvermek
anlatma
anlatmak
anlattırma
anlattırmak
anlayabilme
anlayabilmek
anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
Anlayıp dinlemek
anlayış
anlayış göstermek
anlayışlı
anlayışlılık
anlayışsız
anlayışsızlaşma
anlayışsızlaşmak
anlayışsızlık
anlayıverme
anlayıvermek
anlı şanlı
anlık
anlıkçı
anlıkçılık
anma
anma gerilim
anma töreni
anmak
anmalık
anne
anne olmak
anneanne
anneannelik
annelik
annelik etmek
anofel
anomali
anonim
anonim ortaklık
anonim şirket
anonimleşme
anonimleşmek
anonimleştirme
anonimleştirmek
anons
anons etmek
anonsör
anorak
anorganik
anormal
anormalleşme
anormalleşmek
anormalleştirme
anormalleştirmek
anormallik
anot
ansambl
ansımak
ANSIZ
ansızın
ansiklopedi
ansiklopedici
ansiklopedicilik
ansiklopedik
ansiklopedik bilgi
ansiklopedik sözlük
ansiklopedist
ant
ant içmek
ant kardeşi
ant olsun
ant verdirmek
ant vermek
antagonist
antagonizm
antagonizma
Antalya
antalyalı
antalyalılık
antant
antant kalmak
antarktik
antarktika
antefleksiyon
anten
anten yükselteci
ANTENLİ
antenli balık
antep baklavası
antep fıstığı
antep fıstığıgiller
antep işi
anterit
anterograf
anterosel
anterostomi
antet
antetli
ANTETSİZ
antialerjik
antiasit
antibakteriyel
antibiyotik
antibiyotik tedavisi
antidemokratik
antidemokratiklik
ANTİDOT
antiemperyalist
antiemperyalistlik
antiemperyalizm
antifriz
antihijyenik
antijen
antik
antik çağ
antika
antika mobilya
antikacı
antikacılık
antikalaşma
antikalaşmak
antikalık
antikapitalist
antikapitalistlik
antikapitalizm
antikasını bilmek
antikatot
antikite
antikomünist
antikomünistlik
antikomünizm
antikor
antilop
antiloplar
antimon
antimonlu
antinomi
antioksidan
antiparazit
antipati
antipati duymak
antipatik
antipatik bulmak
antipatik olmak
antipatikleşme
antipatikleşmek
antipatikleştirme
antipatikleştirmek
antipatiklik
antipersonel
antiplak
antipropaganda
antisemit
antisemitik
antisemitist
antisemitistlik
antisemitizm
antisemitlik
antisepsi
antiseptik
antiserum
antisiklon
antitez
antitoksik
antitoksin
antitonal
antiviral
antlaşma
antlaşmak
antlı
antoloji
antolojik
antrakt
antrasit
antre
antrenman
antrenman yapmak
antrenmanlı
antrenmansız
antrenmansızlık
antrenör
antrenörlü
antrenörlük
antrenörsüz
antrenörsüzlük
antrepo
antrepocu
antrepoculuk
antrikot
antrok
antropoit
antropoitler
antropolog
antropoloji
antropolojik
antropomorfizm
antroponim
antroposantrizm
antrparantez
antsız
anut
ANÜRİ
anüs
anüs yüzgeci
anyon
anzak
anzarot
aort
apacı
apaçık
apaçıklık
apak
apalak
apandis
apandisit
apansız
apansızın
apar topar
aparat
APAREY
APARKAT
APARMA
aparmak
apart otel
apartma
APARTMAK
apartman
apaş
apaşlık
apatit
apaydın
apaydınlık
apayrı
apaz
apazlama
apazlamak
apel
aperitif
apış
apış arası
apışak
apışık
Apışıp kalmak
apışlık
APIŞMA
apışmak
apıştırma
apıştırmak
apiko
aplik
aplikasyon
aplike
apokaliptik
apokrif
apolet
apoletleri sökülmek
apolitik
aport
aposteriori
apostrof
apoşi
apotr
appassionato
apraksi
apre
apreci
aprecilik
apreleme
aprelemek
APRELİ
apresiz
april
apriori
apse
apse yapmak
apseleşme
apseleşmek
apseli
apsent
apsis
aptal
aptal aptal
aptal olmak
aptal yerine koymak
aptalca
aptalcasına
aptallaşabilme
aptallaşabilmek
aptallaşma
aptallaşmak
aptallaştırılma
aptallaştırılmak
aptallaştırma
aptallaştırmak
aptallığa vurmak
aptallık
aptallık etmek
apteriks
apukurya
apul apul


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

3,515625E-02