AR_AU/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

AR_AU <-- AR_AU --> AU_AZaraba
araba araba
araba devrilince yol gösteren çok olur
araba falakası
araba ile tavşan avlanmaz
araba kullanmak
araba mezarlığı
araba vapuru
arabacı
arabacılık
arabalı
arabalı vapur
arabalık
araban
arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer
arabanın tekerine taş koymak
arabankürdi
arabasını düze çıkarmak
arabasız
arabasızlık
ARABAŞI
arabesk
arabeskçi
arabeskleşme
arabeskleşmek
Arabi
arabist
arabistan defnesi
arabistik
arabizasyon
arabozan
arabozanlık
aracı
aracı banka
aracı koymak
aracılığıyla
aracılık
aracılık etmek
araç
araç telefonu
araççılık
araçlı
araçlı jimnastik
araçsal
araçsallık
araçsız
araçsızlık
arada bir
arada çıkarmak
arada kalmak
arada kaynamak
arada sırada
aradan çekilmek
aradan çıkarmak
aradan kaldırmak
araf
Arafat
aragonit
arak
araka
arakçı
arakçılık
ARAKİYE
araklama
araklamak
araklanma
araklanmak
araklayabilme
araklayabilmek
araklayıcı
araklayıverme
araklayıvermek
ARALAMA
aralamak
aralanma
aralanmak
araları limoni olmak
araları şekerrenk (veya serin) olmak
aralarına kara kedi girmek
aralarında dağlar kadar fark olmak
aralarından kara kedi geçmek
aralarından su sızmamak
aralatma
aralatmak
aralayabilme
aralayabilmek
aralayıverme
aralayıvermek
aralık
aralık etmek
aralık oyunu
aralık vermek
aralıkla
aralıklı
aralıksız
aralıkta
arama
arama bülteni
arama emri
arama izni
arama kararı
arama motoru
arama ruhsatı
arama tarama
arama yapmak
aramak
aramak (veya arayıp) taramak
aramakla bulunmaz
Arami
aramice
aranabilme
aranabilmek
aranılma
aranılmak
aranıp taranmak
ARANJE
aranje etmek
aranjman
aranjör
ARANMA
aranmak
arantı
Arap
arap alfabesi
Arap gibi olmak
Arap olayım
arap rakamları
arap sabunu
arap tavşanı
arap zamkı
Arapça
arapçalaştırma
arapçalaştırmak
araplaşma
araplaşmak
araplaştırma
araplaştırmak
ARAPLIK
arapsaçı
arapsaçı gibi
arapsaçına dönmek
ararot
ararot kamışı
Arasat
arası (veya araları) açılmak (veya açık olmak veya bozulmak)
arası geçmeden
arası hoş (veya iyi) olmamak
arası olmamak
arası soğumak
arasına (veya aralarına) karışmak
arasını (veya aralarını) açmak (veya bozmak)
arasını (veya aralarını) bulmak
arasız
arasta
araşit
araştırabilme
araştırabilmek
araştırı
araştırıcı
araştırıcılık
araştırılabilme
araştırılabilmek
araştırılış
araştırılma
araştırılmak
araştırış
araştırıverme
araştırıvermek
araştırma
araştırma filmi
araştırma geliştirme
araştırma görevlisi
araştırmacı
araştırmacılık
araştırmak
araştırman
araştırtma
araştırtmak
aratabilme
aratabilmek
aratılma
aratılmak
ARATIŞ
ARATMA
aratmak
aratmamak
arattırma
arattırmak
araya (veya aralarına) soğukluk girmek
araya almak
araya girmek
araya gitmek
araya kaynayıp gitmek
araya koymak
araya vermek
arayabilme
arayabilmek
arayı açmak
arayı soğutmak
arayı yapmak
arayıcı
arayıcı fişeği
arayıcılık
Arayıp da bulamamak
arayıp sormak
arayış
arayıverme
arayıvermek
arayüz
araz
arazbar
arazbarbuselik
arazi
arazi açmak
arazi aracı
arazi olmak
arazi taraması
arazi yarışı
araziye uymak
ARAZÖZ
ARBALET
arbede
arbedeci
arbitraj
arboretum
arda
Ardahan
ardahanlı
ardahanlılık
ardak
ardaklanma
ardaklanmak
ardanuç
ardı arası kesilmemek
ardı ardına
ardı kesilmemek
ardı sıra
ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz
ardıç
ardıç kuşu
ardıç otu
ardıç rakısı
ardıl
ardıl görüntü
ardıllık
ardılma
ardılmak
ardın ardın
ardına (veya arkasına) düşmek
ardına kadar açık
ardınca
ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz
ardından atlı kovalamak
ardından sapan taşı yetişmez
ardını almak (veya getirmek)
ardını bırakmamak
ardını kesmek
ardışık
ardışık devre
ardışık görüntü
ardışık olgular
ardışık sayılar
ardışıklık
ardiye
ardiyeci
ardiyecilik
arduvaz
AREFE
arena
areometre
argaç
argaçlama
argaçlamak
argali
argın
argınlık
argıt
argo
argolaşma
argolaşmak
argolaştırma
argolaştırmak
ARGOLU
argon
argonot
argosuz
ARGÜMAN
arı
arı bal alacak çiçeği bilir
arı bey olan kovana üşer
arı beyi
arı biti
arı dalağı
arı gibi
arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
arı gibi sokmak
arı kızdıranı sokar
arı kil
arı kovanı
arı kovanı gibi işlemek
arı kuşu
arı kuşugiller
arı sili
arı söğüdü, akıllı öğüdü sever
arı sütü
ARICAK
arıcı
arıcılık
arık
arık ata kuyruğu da yüktür
arık çekmek
arık etten yağlı tirit olmaz
arık öküze bıçak çalınmaz
arıkçı
arıklama
arıklamak
arıklaşma
arıklaşmak
arıklatma
arıklatmak
arıklık
Arıkovanı
arılama
arılamak
arılanma
arılanmak
arılar
arılaşma
arılaşmak
arılaştırılma
arılaştırılmak
arılaştırma
arılaştırmak
arılık
arına dokunmak
arınabilme
arınabilmek
arındırabilme
arındırabilmek
arındırılma
arındırılmak
arındırma
arındırmak
Arınık
Arınıklık
arının yuvasına kazık (veya çöp) dürtmek
ARINIŞ
arınma
arınmak
arınmış
arınmışlık
arış
arıtabilme
arıtabilmek
arıtıcı
arıtıcılık
arıtılış
arıtılma
arıtılmak
arıtım
arıtımevi
ARITIŞ
arıtma
arıtma ünitesi
arıtmak
arız
arız olmak
arıza
arıza yapmak
arızalanabilme
arızalanabilmek
arızalanıverme
arızalanıvermek
arızalanma
arızalanmak
arızalı
arızasız
arızasızlık
arızi
Ari
Ari dil
arif
arif olan anlasın (veya anlar)
arifane
arifane ile
arife
arife günü
arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar
arifeyi gösterip bayramı göstermemek
arioso
Aristocu
Aristoculuk
aristokrasi
aristokrat
aristokratik
aristokratlık
Aristotelesçi
Aristotelesçilik
aritmetik
aritmetik dizi
aritmetik işlem
aritmetik orta
aritmetiksel
aritmi
aritmik
ariya
ariyet
ariyeten
ariz amik
ariza
ARJANTİN
arjantinli
ark
arka
arka (veya geri) planda kalmak
arka arka
arka arkaya
arka arkaya vermek
arka ayak
arka bulmak
arka çevirmek
arka çıkmak
arka kapıdan çıkmak
arka müziği
arka olmak
arka plan
arka plana kaymak
arka planda
arka sokak
arka teker
arka üstü
arka vermek
arka yüz
arkabahçe
arkaç
arkada bırakmak
arkada kalanlar (veya arkadakiler)
arkada kalmak
arkadan arkaya
arkadan söylemek
arkadan vurmak
arkadaş
arkadaş canlısı
arkadaş değil, arka taşı
arkadaş olmak
arkadaşça
arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim
arkadaşlık
arkadaşlık etmek
arkaik
arkaizm
arkalama
arkalamak
arkalanma
arkalanmak
arkalı
arkalıç
arkalık
arkalıklı
arkalıksız
arkası alınmak
arkası gelmek
arkası kesilmek
arkası olmamak
arkası pek
arkası sıra
arkası yarın
arkası yere gelmemek
arkası yufka
arkasına almak
arkasına bakmadan gitmek (veya kaçmak)
arkasına düşmek (veya takılmak)
arkasında dolaşmak (veya gezmek)
arkasında yumurta küfesi yok ya! (veya olmamak)
arkasından atlı kovalamak
arkasından atmak (veya konuşmak)
arkasından koşmak
arkasından sürüklemek
arkasından zil takıp oynamak
arkasını (bir şeye) vermek
arkasını (birine) vermek
arkasını almak
arkasını bırakmak
arkasını dayamak
arkasını getirememek
arkasını sağlama almak
arkasını sıvamak
arkasız
arkasızlık
arkaya bırakmak (veya koymak)
arkaya kalmak
arkebüz
arkeen
arkegon
arkeolog
arkeoloji
arkeolojik
arkeometri
arkeometrik
arkeopteriks
ARKETİP
ARKIT
arkoz
arktik
ARLANMA
arlanmak
arlanmaz
arlanmazca
arlanmazlık
ARLI
arlı arından, huysuz huyundan vazgeçmez
arlılık
arma
arma donatmak
arma soymak
arma uçurmak (veya budatmak)
armada
armador
armadorluk
armadura
armağan
armağan etmek
ARMALI
armasız
armatör
armatörlük
ARMATÜR
armoni
armoni orkestrası
armonik
armonika
armoniler
armonize
armonyum
armudi
armudiye
armudu soy ye, elmayı say ye
armudumsu
armudun iyisini (dağda) ayılar yer
armudun önü, kirazın sonu
armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek
armut
armut dalının dibine düşer
armut gibi
armut hoşafı
armut kabağı
armut kompostosu
armut kurusu
armut piş ağzıma düş!
armut top
armutsu
armuz
Arnavut
arnavut biberi
arnavut kaldırımı
arnavutbacası
arnavutciğeri
Arnavutça
arnavutlaşma
arnavutlaşmak
arnavutlaştırma
arnavutlaştırmak
arnika
AROMA
AROMALI
aromasız
aromaterapi
AROMATİK
arp
arpa
arpa eken buğday biçmez
arpa ekmeği
arpa ektim, darı çıktı
arpa güvesi
arpa samanıyla, kömür dumanıyla
arpa suyu
arpa şehriye
arpa unundan kadayıf olmaz
arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
arpacı
arpacı kumrusu gibi düşünmek
arpacık
arpacık soğanı
arpacılık
arpacıya borç eden, ahırını tez satar
arpağan
arpalama
arpalık
arpalık etmek (veya yapmak)
arpamsı
arpası çok gelmek
ARPÇI
arpej
arsa
arsa payı
arsenik
arsenikli
arsıulusal
arsız
arsız arsız
ARSIZCA
arsızcasına
arsızın yüzüne tükürmüşler, `yağmur yağıyor` demiş
arsızlanma
arsızlanmak
arsızlaşabilme
arsızlaşabilmek
arsızlaşma
arsızlaşmak
arsızlaştırma
arsızlaştırmak
arsızlık
arsızlık etmek
arsin
arslan
arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser
ARSLANLI
arş
arşe
arşıala
arşın
arşınlama
arşınlamak
arşınlık
arşidük
arşidüşes
arşiv
arşivci
arşivcilik
arşivleme
arşivlemek
arşivlenebilme
arşivlenebilmek
arşivlenme
arşivlenmek
arşivletme
arşivletmek
arşivleyebilme
arşivleyebilmek
art
art arda
art avurt
art avurt ünsüzü
art bölge
art damak
art damak ünsüzü
art düşünce
art elden
art eteğinde namaz kılmak
art niyet
art niyetli
art niyetlilik
art oda
art teker
art yetişim
art zamanlı
art zamanlı dil bilimi
artabilme
artabilmek
artağan
artağanlık
artakalma
artakalmak
artçı
artçı deprem
artçı sarsıntı
artçı şok
artçılık
arter
arterit
artezyen
artezyen kuyusu
artı
artı güç
artı para
artı sayı
artı uç
artık
artık değer
artık emek
artık göl
artık gün
artık yıl
artıklama
artıklamak
artım
artımlı
artımlılık
artın
artırabilme
artırabilmek
artırılabilme
artırılabilmek
artırılma
artırılmak
artırım
artırış
artırma
artırmak
artırmalı
artırtma
artırtmak
artış
artikülasyon
artist
artist gibi
artistçe
artistik
artistlik
ARTMA
artmak
ARTRİT
artroz
artsız arasız
ARTTIRMA
arttırmak
arttırtma
arttırtmak
Artvin
artvinli
artvinlilik
aruz
aruz vezni
arya
aryanist
Aryanizm
arz
arz cazibesi
arz dairesi
arz derecesi
arz etmek
arz odası
arz talep
arz talep kanunu
arzani
arziyat
arzu
arzu duymak
arzu etmek
arzuhal
arzuhal gibi (veya kadar)
arzuhalci
arzuhalcilik
arzulama
arzulamak
arzulanma
arzulanmak
arzulatma
arzulatmak
arzulayabilme
arzulayabilmek
arzulu
arzusu kalmak
ARZUSUZ
as
asa
asabına dokunmak
asabi
asabileşme
asabileşmek
asabilik
asabilme
asabilmek
asabiye
asabiyeci
asabiyecilik
asabiyet
asal
asal gazlar
asal sayı
asalak
asalak bilimci
asalak bilimi
asalak bilimsel
asalaklaşma
asalaklaşmak
asalaklık
asalaksavar
asalet
asaleten
asaleten atama
asaleten atamak
asaleten atanma
asaleten atanmak
asaletli
asamble
asansör
asansör boşluğu
asansörcü
asansörcülük
asap
asar
asarcık
asarıatika
asayiş
asayiş berkemal
asbaşkan
asbest
asbest yünü
aselbent
aselbent ağacı
asenkron
asepsi
aseptik
ases
asesbaşı
ASETAT
ASETATLI
asetik
asetik asit
asetilen
aseton
asfalt
asfaltit
asfaltlama
asfaltlamak
asfaltlanabilme
asfaltlanabilmek
asfaltlanma
asfaltlanmak
asfaltlatabilme
asfaltlatabilmek
asfaltlatma
asfaltlatmak
asfaltlayabilme
asfaltlayabilmek
asgari
asgari müşterek
asgari tutar
asgari ücret
ashap
ası
asıda olmak (veya kalmak)
asık
asık surat
asık suratlı
asıl
asıl azmaz, bal kokmaz
asıl nüsha
asıl sayılar
asılabilme
asılabilmek
asılanış
asılanma
asılanmak
asılı
ASILIŞ
asıllı
ASILMA
asılmak
asılmışadam
asılsız
asılsızlık
asıltı
asım
asım takım
asıntı
asıntı olmak
Asıp kesmek
asır
asırlarca
asırlık
asıverme
asıvermek
asi
aside
asidimetre
asil
asileşme
asileşmek
asilik
asilik etmek
asillik
asilzade
asilzadelik
asimetri
asimetrik
asimilasyon
asimile
asimptot
ASİST
asist etmek (veya yapmak)
asistan
asistanlık
asit
asit alkol
asit borik
asit fenik
asitölçer
ask
askarit
askat
asker
asker çıkarmak
asker etmek (veya eylemek)
asker gibi
asker kaçağı
asker ocağı
asker olmak
asker tayını
askerce
askercesine
ASKERCİ
askercilik
askere alınmak
askere çağrılmak
askere gitmek
askerî
askerî ambargo
askerî ataşe
askerî inzibat
askerî kaput
askerî rüştiye
askerîleşme
askerîleşmek
askerîleştirilme
askerîleştirilmek
askerîleştirme
askerîleştirmek
askeriye
askerlik
askerlik (veya askerliğini) etmek (veya yapmak)
askerlik dairesi
askerlik hizmeti
askerlik şubesi
askerlik yoklaması
askı
ASKICI
askıcılık
askıda bırakmak
askıda kalmak
askılı
askılık
askıntı
askıntı olmak
askısız
askıya almak
askıya çıkarmak
askıya çıkmak
asklı
askospor
Asla
Aslan
aslan gibi
aslan kesilmek
aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
aslan payı
aslan postunda, gönül dostunda
aslan yatağından belli olur
aslan yürekli
aslan yüreklilik
aslanağzı
aslanca
aslancasına
aslangiller
aslanım!
aslanımsı
aslanın ağzında olmak
aslankulağı
aslankuyruğu
aslanlaşma
aslanlaşmak
ASLANLIK
aslanpençesi
ASLANSI
aslansütü
aslen
aslı astarı
aslı astarı olmamak
aslı çıkmak
aslı faslı yok
aslı nesli
aslık
aslına bakmak
aslında
asli
asli düşünce
asli maaş
asli nüsha
asliye
asma
asma bahçe
asma bıyığı
asma biti
asma kabağı
asma kat
asma kilit
asma köprü
asma merdiven
asma tavan
asma yaprağı
asmagiller
asmak
ASMALI
ASMALIK
asmolen
asonans
asorti
asortik
asosyal
asosyallik
asparagas
aspidistra
aspiratör
aspirin
aspur
asrısaadet
asri
asrileşme
asrileşmek
asrileştirme
asrileştirmek
asrilik
assolist
assolistlik
ast
astar
astar bol olmayınca yüze gelmez
astar boyası
astar kaplama
astar sürmek (veya vurmak veya çekmek)
astarı yüzünden pahalı olmak (veya pahalıya gelmek)
astarlama
astarlamak
astarlanma
astarlanmak
astarlatma
astarlatmak
astarlı
astarlı zarf
astarlık
ASTARSIZ
astarya
astasım
astat
ASTATİN
asteğmen
asteğmenlik
Astığı astık, kestiği kestik
astım
astımlı
astırabilme
astırabilmek
astırılma
astırılmak
astırıverme
astırıvermek
ASTIRMA
astırmak
astigmat
astigmatizm
astigmatlık
ASTİK
astragan
astrofizik
astrolog
astroloji
astrolojik
astronom
astronomi
astronomik
astronomik fiyat
astronomik rakam
astronot
astronotluk
astropikal
astsubay
astsubay başçavuş
astsubay çavuş
astsubay kıdemli başçavuş
astsubay kıdemli çavuş
astsubay kıdemli üstçavuş
astsubay üstçavuş
astsubaylık
asude
asudelik
asuman
Asurca
Asya
asya koyunu
Asyalı
asyalılık
asyön

aş damı
aş ocağı
aş taşınca kepçeye paha olmaz
aş tuz ile, tuz oran ile
aşabilme
aşabilmek
aşağı
aşağı (falan) yukarı
aşağı almak
aşağı bitkiler
aşağı çekmek
aşağı düşmek
aşağı görmek
aşağı kalır yeri (veya yanı) yok
aşağı kalmamak
aşağı kurtarmaz
aşağı mahalle
aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık
aşağı yukarı
aşağı yukarı yürümek
aşağıdan almak
aşağılama
aşağılamak
aşağılanabilme
aşağılanabilmek
aşağılanış
Aşağılanma
aşağılanmak
aşağılaşabilme
aşağılaşabilmek
aşağılaşma
aşağılaşmak
aşağılatma
aşağılatmak
aşağılayabilme
aşağılayabilmek
aşağılayıcı
aşağılayıcılık
aşağılayış
aşağılı yukarılı
aşağılık
aşağılık duygusu
aşağılık kompleksi
Aşağısama
aşağısamak
aşağısanma
aşağısanmak
aşama
aşama sırası
aşamalı
aşamalılık
aşar
aşarcı
aşarcılık
aşari
aşçı
aşçı baltası
aşçıbaşı
aşçıbaşılık
aşçılık
aşerat
aşerme
aşermek
aşevi
aşhane
aşı
aşı boyalı
aşı boyası
aşı kağıdı
aşı olmak (veya vurulmak veya yapılmak)
aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur
aşı taşı
aşı vurmak (veya yapmak)
aşıcı
aşıcılık
aşığa bağdat sorulmaz
aşığa bağdat uzak değil
aşığı cuk oturmak
aşığı kesilmek
aşığın gözü kördür
aşık
aşık atmak
aşık atmak (veya oynamak)
aşık daima bey oturmaz
aşık etmek
aşık kemiği
aşık olmak
aşık, alemi kör, dört yanını duvar sanır
aşıkane
aşıklı
aşıklık
aşıktaş
aşıktaşlık
aşıktaşlık etmek
aşılabilme
aşılabilmek
aşılama
aşılamak
aşılanış
AŞILANMA
aşılanmak
aşılatabilme
aşılatabilmek
aşılatılma
aşılatılmak
AŞILATMA
aşılatmak
aşılayabilme
aşılayabilmek
aşılı
AŞILMA
aşılmak
aşım
aşınabilme
aşınabilmek
aşındırabilme
aşındırabilmek
Aşındırıcı
aşındırılış
aşındırılma
aşındırılmak
aşındırma
aşındırmak
aşını, eşini, işini bil
aşınım
aşınış
aşınıverme
aşınıvermek
aşınma
aşınma payı
aşınmak
aşınmaz
aşınmazlık
aşıntı
aşırabilme
aşırabilmek
aşıramento
aşırı
aşırı akım
aşırı bellem
aşırı besi
aşırı doyma
aşırı duyarlık
aşırı duyu
aşırı erime
aşırı etkin
aşırı etkinlik
aşırı gerilim
aşırı gitmek
aşırı şiddetli fırtına
aşırı taşırı
aşırı uç
aşırı yük
aşırıcı
aşırıcılık
aşırılabilme
aşırılabilmek
aşırılık
AŞIRILMA
Aşırılmak
aşırıntı
aşırıverme
aşırıvermek
aşırma
aşırma kayış
aşırmacı
aşırmacılık
aşırmak
aşırmasyon
aşırtı
AŞIRTMA
aşırtmak
aşısız
aşısızlık
aşıt
aşıverme
aşıvermek
aşikar
aşikar etmek
aşikar olmak
aşikare
aşil kirişi
aşil tendonu
aşil topuğu
aşina
aşina olmak
aşinalık
aşinalık göstermek
AŞİR
aşiret
AŞİYAN
aşk
aşk ağlatır, dert söyletir
aşk olmayınca meşk olmaz
aşk olsun
aşk yapmak
aşka düşmek
aşka gelmek
aşkın
aşkıncılık
aşkınlık
aşkmerdiveni
aşlık
AŞMA
aşmak
aşna fişne
aşoz
AŞTIRMA
aştırmak
aşure
aşure ayı
aşure günü
aşure yemeye giden kaşığını taşır
aşurelik
aşüfte
aşüftelik
At
at arabası
at at oluncaya kadar sahibi mat olur
at bakıcısı
at beslenirken kız istenirken
at binenin, kılıç kuşananın
at binicisine göre kişner
at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
at cambazı
at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
at donu
at gibi
at gözlüğü
at hırsızı
at ile avrat yiğidin bahtına
at izi it izine karışmak
at kestanesi
at kestanesigiller
at koşturacak kadar
at koşturmak
at meydanı
at nalı kadar
at olur, meydan olmaz (veya bulunmaz), meydan olur (veya bulunur), at olmaz (veya bulunmaz)
at oynatmak
at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
at ölür, itlere bayram olur
at pazarında eşek osurtmuyoruz!
at sineği
at var, meydan yok
at yedi günde, it yediği günde
at yiğidin yoldaşıdır
at, adımına göre değil adamına göre yürür
ata
ata arpa yiğide pilav
ata binen nalını mıhını arar
ata da soy gerek, ite de
ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
ata dostu oğla mirastır
ata erki
ata et, ite ot vermek
ata eyer gerek, eyere er gerek
ata lira
ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
atabey
atabilme
atabilmek
atacılık
atadan babadan görmek
ataerkil
atak
atak yapmak
ataklık
atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta
atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
atalet
atalık
atama
atamak
ataman
atanabilme
atanabilmek
atanış
atanma
atanmak
ATANMIŞ
atanmışlık
ataraksiya
atardamar
ATARİ
atarkanal
atasarısı
atasözü
ataş
ataşe
ataşelik
Atatürkçü
Atatürkçülük
atavik
atavizm
atbalığı
atbaşı
atbaşı (beraber) gitmek
atçı
atçılık
ATE
ateh
ateh getirmek
ateist
ateizm
atel
atelye
aterina
ateş
ateş açmak
ateş almak
ateş almaya mı geldin?
ateş bacayı (veya saçağı) sarmak
ateş balığı
ateş basmak
ateş böceği
ateş böcekleri
ateş çıkmak
ateş çiçeği
ateş demekle ağız yanmaz
ateş düştüğü yeri yakar
ateş etmek
ateş gecesi
ateş gemisi
ateş gibi
ateş gibi kesilmek
ateş gibi yanmak
ateş hattı
ateş kayığı
ateş kesilmek
ateş kesmek
ateş kırmızısı
ateş küre
ateş olmayan yerden duman çıkmaz
ateş olsa cirmi kadar yer yakar
ateş pahası
ateş parçası
ateş püskürmek
ateş saçmak
ateş tuğlası
ateş vermek
ateş yağdırmak
ateş!
ateşbaz
ateşçi
ateşçilik
ateşe dayanıklı
ateşe dayanıklılık
ateşe tutmak
ateşe vermek
ateşe vurmak
ateşe vursa duman vermez
ateşi başına vurmak
ateşi çıkmak (veya yükselmek)
ateşi düşmek
ateşi uyandırmak
ateşin
ateşine yanmak
ateşini almak
ateşkes
ateşle barut bir yerde durmaz
ateşle oynamak
Ateşleme
ateşlemek
ateşlendirme
ateşlendirmek
ateşlenebilme
ateşlenebilmek
ateşleniş
ateşlenme
ateşlenmek
ateşler içinde yanmak
ateşletme
ateşletmek
ateşleyebilme
ateşleyebilmek
ateşleyici
ateşleyicilik
ateşleyiverme
ateşleyivermek
ateşli
ateşli ateşli
ateşli silah
ateşlik
ateşlilik
ateşperest
ateşperestlik
Ateşsiz
ateşten gömlek
atfedebilme
atfedebilmek
atfedilme
atfedilmek
atfen
atfetme
atfetmek
atgiller
atgözlüğü
atı atasıyla, katırı anasıyla
atıcı
atıcılık
atıf
atıf yapmak (veya atıfta bulunmak)
atıfet
atık
atık kağıt
atık su
atıl
atılabilme
atılabilmek
atılan ok geri dönmez
atılgan
atılganca
atılganlaşma
atılganlaşmak
atılganlık
ATILI
atılı bulunmak
atılım
atılımcı
atılımcılık
atılış
atılıverme
atılıvermek
ATILMA
atılmak
atım
atım tepmez, itim kapmaz deme
atımcı
atımcılık
atımlık
atın bahtsızı arabaya düşer
atın dorusu, yiğidin delisi
atın ölümü arpadan olsun
atın ürkeği, yiğidin korkağı
atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
atına bakan ardına bakmaz
atını sağlam kazığa bağlamak
atıp (veya atmak) tutmak
atış
atış yeri
atışabilme
atışabilmek
atışma
atışmak
atıştırabilme
atıştırabilmek
atıştırış
atıştırıverme
atıştırıvermek
atıştırma
atıştırma yeri
atıştırmak
atıştırmalık
atıverme
atıvermek
atıyorum
ati
atik
atik tetik
atiklik
atkı
atkı iplik
atkılama
atkılamak
atkılı
atkuyruğu
atkuyruğugiller
atla arpayı dövüştürmek (veya dalaştırmak)
atladı geçti genç osman!
atlama
atlama beygiri
atlama çizgisi
atlama tahtası
atlama taşı
atlama taşı yapmak
atlamak
atlambaç
atlangıç
atlanılma
atlanılmak
ATLANMA
atlanmak
atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
atlar tepişir, arada eşekler ezilir
atlas
atlas çiçeği
atlas çiçeğigiller
atlas kemiği
atlatabilme
atlatabilmek
atlatılabilme
atlatılabilmek
atlatılış
atlatılma
atlatılmak
atlatış
ATLATMA
atlatma haber
atlatmak
atlattırma
atlattırmak
Atlaya zıplaya
atlayabilme
atlayabilmek
atlayış
atlayıverme
atlayıvermek
atlet
atlet fanilası
atletik
atletizm
atlı
atlı karınca
atlı spor
atlıkarınca
atlıya saat olmaz
ATMA
atma recep, din kardeşiyiz
atmaca
atmak
atmasyon
atmık
atmosfer
atmosfer basıncı
atmosferik
atol
atom
atom ağırlığı
atom bombası
atom çağı
atom çekirdeği
atom enerjisi
atom karınca
atom numarası
atom reaktörü
atom santrali
atom sayısı
atomal
atomcu
atomculuk
atomik
atonal
atölye
atölye resmi
atraksiyon
atropin
atsan atılmaz, satsan satılmaz
atta, avratta uğur vardır
attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
attan inip eşeğe binmek
attığı tırnağa değmemek
attığı tırnak kadar olamamak
attırabilme
attırabilmek
attırılma
attırılmak
attırış
ATTIRMA
attırmak
attırtma
attırtmak
Au
aut
auta atmak
auta çıkmak


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,046875