AR_AU/atmak/ TÜRKÇE SÖZLÜK - ATMAK - atmak
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ
AR_AU <--   AR_AU   --> AU_AZ

atmak


atmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak:
  "Taşı suya atmak."- .

  Bir şeyi yere doğru bırakmak.

  Bir kimsenin ilişiğini kesmek.

  (-e, nsz) Koymak:
  "Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz."- B. Felek.

  Rastgele bir kenara koymak.

  (-den, nsz) Uzatmak:
  "Vapurdan iskele attılar."- .

  Bir yerden başka bir yere taşımak:
  "Hazır araba varken eşyayı eve atalım."- .

  (nsz) Sille, tokat vurmak.

  (nsz) Top, tüfek vb. silahları patlatmak.

  (nsz) Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak:
  "Ona üç kurşun attı, vuramadı."- .

  (-e, nsz) Geri bırakmak, ertelemek:
  "Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya attılar."- .

  Örtmek:
  "Sırtına bir şal attı."- .

  Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek:
  "Suçu onun üzerine attılar."- .

  Sözle sataşmak:
  "Kadınlara laf attılar."- .

  (-i, -den) Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak.

  (-i) İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak:
  "Bu lüzumsuz eşyayı atmalı."- .

  (-i) Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek:
  "Şapka inkılabıyla fesi attık."- .

  (-i) Çıkarmak, dışarıya vermek:
  "Yabancı cisimleri vücut atar."- .

  (-i) Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak:
  "Köprüyü dinamitle attılar."- .

  (-i) Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak:
  "Pamuğu atmak."- .

  (nsz) Çatlamak.

  (nsz) Yırtılmak.

  (-den) Yapışık olduğu yerden ayrılmak.

  (nsz) Kalp, nabız vurmak, çarpmak:
  "Kalbi hızlı hızlı atıyor."- .

  (-i) Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak:
  "Sıcak basınca sırtındaki ceketi attı."- .

  (-den, -i) Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak.

  (-i) Değerini eksiltmek.

  (-den, nsz) Bir şeyin rengi solmak:
  "Güneşten perdelerin rengi attı."- .

  (nsz) Göndermek, yollamak:
  "Mektup atmak."- .

  (-i, -den) Etkisi kaybolmak, alışmak:
  "Hele trenin yorgunluğunu at bir üzerinden."- T. Dursun K.

  (-den) Terk etmek.

  argo Götürmek:
  "Gözüne kestirdiği erkeği tavlayıp resmen oraya atarmış."- A. İlhan.

  (nsz), argo Söylemek:
  "Gazel attı."- .

  (nsz), argo Yalan veya abartmalı söz söylemek:
  "Gene atmaya başladı."- .

  (nsz), argo Bilmeden, kestirerek söylemek:
  "Bilgi yarışmasında attı ama tutturamadı."- .

  (nsz), teklifsiz konuşmada İçki içmek:
  "Şimdi arzu buyrulursa dostluğumuzu takviye için, şöyle bir iki kadeh atalım."- N. Hikmet.

  "atmak" nasıl hecelerine ayrılır
  at-mak  İlgili Kelimeler

  ATMA
  çalmak
  çekmek


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,1123047