BA_BD/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

BA_BD <-- BA_BD --> BE_BHbaba
baba adam
baba boyunduruğu
baba bucağı
baba değil, tırabzan babası
baba diyarı
baba dostu
baba hindi
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır
baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
baba mirası
baba nasihati
baba ocağı
baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş
baba olmak
baba soylu
baba soyluluk
baba tarafı
baba tatlısı
baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk
baba yadigarı
baba yarısı
baba yerli
baba yurdu
babaanne
babaannelik
babaca
babacan
babacanca
babacanlaşma
babacanlaşmak
babacanlık
BABACIK
babacıl
babacılık
babaç
babaçko
babadan babaya
babadan geçme
babadan kalma
babadan oğla
babaevi
babafingo
Babai
Babailik
babaköş
babalanabilme
babalanabilmek
babalanma
babalanmak
babalı
babalık
babalık etmek
babalık fırın has işler
babam sağ olsun
babam!
babamın adı hıdır, elimden gelen budur
babana rahmet
babanın sanatı oğla mirastır
babasına rahmet okumak
babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
babasının (veya babalarının) çiftliği
babasının hayrına
babasının kızı
babasının oğlu
BABASIZ
babasız oğlan doğurmak
babasızlık
babayani
babayanilik
babayiğit
babayiğitçe
babayiğitlik
Babıali
BABİ
Babilik
baca
baca dolgusu
baca eğri de olsa duman doğru çıkar
baca fırıldağı
baca kaşı
baca kulağı
baca külahı
baca kürsüsü
baca şapkası
baca tomruğu
baca tomurcuğu
bacabaşı
bacağına geçirmek
bacak
bacak bacak üstüne atmak
bacak kadar
bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
bacakkalemi
bacakkıran
bacakları kopmak
bacakları tutmaz olmak
bacaklarını uzatmak
bacaklı
bacaklı yazı
bacaklık
bacaksız
bacanak
bacanaklık
bacası tütmek
bacası tütmez olmak
bacasız
bacı
bacılık
baç
baççı
baççılık
BAD
badana
badana etmek (veya vurmak)
badanacı
badanacılık
Badanalama
badanalamak
badanalanma
badanalanmak
badanalatma
Badanalatmak
badanalı
badanasız
badas
badat
bade
badehu
BADELİ
badeli aşık
badem
badem ağacı
badem bıyık
badem bıyıklı
badem ezmesi
badem gibi
badem gözlü
badem içi
badem kürk
badem olmak
badem parmak
badem şekeri
badem tırnak
badem yağı
badema
BADEMCİ
bademcik
bademcilik
BADEMLİ
bademlik
bademsi
bademsiz
baderna
badıç
badısaba
badi
badi badi yürümek (veya gitmek veya koşmak)
badik
badikleme
badiklemek
badikleşme
badikleşmek
badire
BADİRELİ
badiresiz
badiye
badya
bagaj
bagaj kapağı
bagaj kilidi
baget
bagetli
bağ
bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
bağ bahçe
bağ bayırda, tarla çayırda
bağ bıçağı
bağ bozmak
bağ bozumu
bağ budamak
bağ çubuğu
bağ doku
bağ evi
bağa
bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
bağan
bağboğan
bağcı
bağcık
bağcıklı
bağcıksız
bağcılık
BAĞDA
bağdadi
bağdalama
bağdalamak
bağdama
bağdamak
bağdaş
bağdaş kurmak
bağdaşabilme
bağdaşabilmek
bağdaşık
bağdaşıklaşma
bağdaşıklaşmak
bağdaşıklaştırma
bağdaşıklaştırmak
bağdaşıklık
bağdaşılma
bağdaşılmak
bağdaşım
bağdaşma
bağdaşmak
bağdaşmaz
bağdaşmazlık
bağdaştırabilme
bağdaştırabilmek
bağdaştırıcı
bağdaştırıcılık
bağdaştırılabilme
bağdaştırılabilmek
bağdaştırılma
bağdaştırılmak
bağdaştırma
bağdaştırmacı
bağdaştırmacılık
bağdaştırmak
BAĞDAT
bağ-fiil
bağı
bağı ağlayanın yüzü güler
bağıcı
bağıcılık
bağıl
bağıl değer
bağıl nem
bağıldak
bağıllık
bağım
bağımlama
bağımlamak
bağımlaşma
bağımlaşmak
bağımlı
bağımlı akım kaynağı
bağımlı sıralı cümle
bağımlılaşabilme
bağımlılaşabilmek
bağımlılaşma
bağımlılaşmak
bağımlılaştırılma
bağımlılaştırılmak
bağımlılaştırma
bağımlılaştırmak
bağımlılık
bağımsız
bağımsız bölüm
bağımsız milletvekili
bağımsız sıralı cümle
bağımsızlaşabilme
bağımsızlaşabilmek
bağımsızlaşma
bağımsızlaşmak
bağımsızlaştırabilme
bağımsızlaştırabilmek
bağımsızlaştırma
bağımsızlaştırmak
bağımsızlık
bağın
bağın vurmak
bağıntı
bağıntıcı
bağıntıcılık
bağıntılı
bağıntılılık
bağır
bağır yeleği
bağıra çağıra
bağırabilme
bağırabilmek
bağırdak
bağırgan
bağırganlık
bağırıp çağırmak
bağırış
bağırıverme
bağırıvermek
BAĞIRMA
bağırmak
bağırsak
bağırsak askısı
bağırsak düğümlenmesi
bağırsak düşüklüğü
bağırsak gazı
bağırsak iltihabı
bağırsak ingini
bağırsak kazıntısı
bağırsak kurdu
bağırsak otu
bağırsak solucanı
bağırsak spazmı
bağırsakları bozulmak
bağırsaklarını deşerim
bağırtabilme
bağırtabilmek
bağırtı
bağırtkan
bağırtlak
BAĞIRTMA
bağırtmak
bağırttırma
bağırttırmak
bağış
bağış yapmak
bağışçı
bağışçılık
bağışık
bağışık serum
bağışıklık
bağışıklık bilimi
bağışıklık kazanmak
bağışlama
bağışlamak
bağışlamalı
bağışlamamak
bağışlamasız
bağışlanabilme
bağışlanabilmek
bağışlanış
bağışlanma
bağışlanmak
bağışlatabilme
bağışlatabilmek
bağışlatılma
bağışlatılmak
bağışlatış
bağışlatma
bağışlatmak
bağışlayabilme
bağışlayabilmek
bağışlayıcı
bağışlayıcılık
bağışlayış
bağışlayıverme
bağışlayıvermek
bağıt
bağıtçı
bağıtlama
bağıtlamak
bağıtlanabilme
bağıtlanabilmek
bağıtlanış
bağıtlanma
bağıtlanmak
bağıtlaşma
bağıtlaşmak
bağıtlayabilme
bağıtlayabilmek
bağıtlayış
bağıtlı
bağıtsız
bağkesen
bağlaç
bağlaç grubu
bağlaç öbeği
bağlaçlı
bağlaçlı tamlama
bağlam
bağlama
bağlama hattı
bağlama zarf-fiili
bağlamacı
bağlamacılık
bağlamak
bağlamalık
bağlamsal
bağlamsal anlam
bağlanabilme
bağlanabilmek
bağlanak
bağlanım
bağlanıp kalmak
bağlanış
bağlanıverme
bağlanıvermek
BAĞLANMA
bağlanmak
bağlantı
bağlantı borusu
bağlantı doku
bağlantı gücü
bağlantı kurmak
bağlantı ünlüsü
bağlantı ünsüzü
bağlantı yapmak
bağlantılı
bağlantılılık
bağlantısız
bağlantısız ülkeler
bağlantısızlık
bağlantısızlık politikası
bağlantısızlık siyaseti
bağlaşık
bağlaşıklık
bağlaşım
bağlaşımlı
bağlaşımsız
bağlaşma
bağlaşmak
bağlatabilme
bağlatabilmek
bağlatma
bağlatmak
bağlattırma
bağlattırmak
bağlayabilme
bağlayabilmek
bağlayıcı
bağlayıcı ünlü
bağlayıcı ünsüz
bağlayıcılık
bağlayış
bağlayıverme
bağlayıvermek
bağlı
bağlı kalmak
bağlı kredi
bağlı olmak
bağlı su
bağlık
bağlık bahçelik
bağlılaşık
bağlılaşma
bağlılaşmak
bağlılık
bağnaz
bağnazlaşma
bağnazlaşmak
bağnazlaştırılma
bağnazlaştırılmak
bağnazlaştırma
bağnazlaştırmak
bağnazlık
bağrı kara
bağrı yanık
bağrı yanıklık
bağrı yanmak
bağrı yufka
bağrıkara
bağrılma
bağrılmak
bağrına basmak
bağrına taş basmak
bağrını delmek
bağrını ezmek
bağrış
bağrış çağrış
Bağrışa çağrışa
bağrışabilme
bağrışabilmek
bağrışma
bağrışmak
bağrıştırma
bağrıştırmak
BAĞSIZ
bahadır
bahadırlık
Bahai
Bahailik
bahane
bahane aramak
bahane bulmak
bahane etmek
BAHANELİ
bahanesiz
bahar
bahar bayramı
bahar dönemi
bahar nezlesi
baharat
baharatçı
baharatçılık
baharatlandırma
baharatlandırmak
baharatlı
baharatsız
baharcı
baharı başına vurmak
bahariye
baharlı
bahçe
bahçe domatesi
bahçe katı
bahçe kekiği
bahçe makası
bahçe nanesi
bahçeci
bahçecilik
bahçeli
bahçelik
bahçelikli
bahçemsi
bahçesiz
bahçıvan
bahçıvan kebabı
bahçıvanlı
bahçıvanlık
bahçıvansız
bahir
bahis
bahis açmak
bahis konusu
bahis konusu olmak
bahis mevzusu
bahis mevzusu olmak
bahisçi
bahisçilik
bahname
bahri
bahriye
bahriye çiftetellisi
bahriyeli
bahse girmek (veya tutuşmak)
bahsedebilme
bahsedebilmek
bahsedilmek
bahsetme
bahsetmek
bahsi geçmek
bahsi kapamak
bahsi kaybetmek
bahsi kazanmak
bahsi tazelemek
bahşedebilme
bahşedebilmek
bahşetme
bahşetmek
bahşettirme
bahşettirmek
bahşiş
bahşiş atın dişine (veya yaşına) bakılmaz
baht
baht olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta
bahtı açık
bahtı açık olmak
bahtı açıklık
bahtı açılmak
bahtı bağlı olmak
bahtı kapanmak
bahtı kara
bahtı kara olmak
bahtı karalık
bahtına küsmek
bahtiyar
bahtiyarlık
bahtlı
bahtlılık
bahtsız
bahtsız olmak
bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu
bahtsızlık
bahusus
Bak bak!
bak hele!
bak!
bakabilme
bakabilmek
bakaç
bakadurma
bakadurmak
bakakalış
bakakalma
bakakalmak
bakalım (veya bakayım)
bakalit
bakalitli
bakalorya
bakam
bakan
bakan göze bağ olmaz
bakan yemez, kapan yer
bakanak
bakanlar Kurulu
bakanlık
bakar kör
bakar körlük
bakar mısınız?
bakara
Bakarak
bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur
bakarsın
bakaya
bakayazma
bakayazmak
bakı
bakıcı
bakıcılık
bakılabilme
bakılabilmek
bakılma
bakılmak
bakım
bakım yapmak
bakım yurdu
BAKIMCI
bakımcılık
bakımdan
bakımevi
bakımından
bakımlı
bakımlı erkek
bakımlık
bakımlılık
bakımsız
bakımsızlık
bakınabilme
bakınabilmek
bakıncak
bakındı
bakınış
BAKINMA
bakınmak
BAKINTI
bakır
bakır alaşımı
bakır çalığı
bakır çalmak
bakır kaplama
bakır oksit
bakır pası
bakır rengi
bakır sülfat
bakır taşı
bakır tuzu
bakırcı
bakırcılık
bakırımsı
bakırlaşma
bakırlaşmak
bakırlı
bakırsı
bakış
bakış açısı
bakış atmak
bakışabilme
bakışabilmek
bakışım
bakışımlı
bakışımsız
bakışımsızlık
bakışıverme
bakışıvermek
BAKIŞMA
bakışmak
bakıverme
bakıvermek
baki
baki kalmak
BAKİLİK
bakir
bakire
bakirelik
bakirlik
bakiye
bakkal
bakkal çakkal
bakkal defteri
bakkal kağıdı
bakkala bırakma!
bakkaliye
bakkallık
bakla
bakla çiçeği
bakla dökmek (veya atmak)
bakla falı
bakla kadar
bakla kırı
baklaçiçeği
baklagiller
BAKLALI
baklalık
baklamsı
baklamsı meyve
baklan
baklava
baklava açmak
baklava börek
baklava börek olsa yemem
baklava dilimi
baklavacı
baklavacılık
baklavalı
baklavalık
baklayı ağzından çıkarmak
bakliyat
BAKMA
bakma sen
bakmak
bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu
bakraç
baks
baksana! (veya baksanıza!)
bakteri
bakteri plağı
bakteridi
bakterigiller
bakterikıran
bakterisit
bakteriyel
bakteriyolog
bakteriyoloji
bakteriyolojik
bakteriyoskopi
baktıkça alır
baktın kar havası, eve gel kör olası
baktırabilme
baktırabilmek
BAKTIRMA
baktırmak
baktırtma
baktırtmak
bal
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)
bal arısı
bal bal demekle ağız tatlanmaz
bal dök de yala
bal gibi
bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil
bal kabağı
bal kelebeği
bal mumu
bal mumu gibi erimek
bal mumu macunu
bal mumu yapıştırmak
bal olan yerde sinek de olur
bal özlü
bal özü
bal özü bezi
bal peteği
bal rengi
bal sağmak
bal tutan parmağını yalar
bala
balaban
balaban kuşu
balabanlaşma
balabanlaşmak
balabanlık
balalayka
balalık
balama
balans
balans ayarı
balans pensi
balar
balast
balast direnç
balast gemi
balast yem
BALAT
balata
balayı
balbal
balcı
balcı kızı daha tatlı
balcılık
balcının var bal tası, oduncunun var baltası
balçak
balçık
balçık hurması
balçık inciri
balçıklaşma
balçıklaşmak
balçıklı
balçiçeği
baldır
baldır bacak
baldır kemiği
baldırak
baldıran
baldıranlık
baldıranşerbeti
baldırgan
baldırı çıplak
baldırı çıplaklık
baldırıkara
baldırpatlatan
baldırsokan
baldız
BALDO
baldudak
Baldudaklı
bale
balerin
balerinlik
balet
BALETLİK
balgam
balgam taşı
balgamlı
balgamsı
balgamsız
balgümeci
balhane
balı dibinden, yağı yüzünden
balı olan bal yemez mi?
balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
balığa çıkmak
balık
balık adam
balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
balık baştan avlanır
balık baştan kokar
balık bilimci
balık bilimi
balık çorbası
balık eti
balık istifi
balık kartalı
balık kavağa çıkınca
balık otu
balık pazarı
balık sütü
balık tabağı
balık tutkalı
balık unu
balık yağı
balık yemi
balık yumurtası
balıkçı
balıkçı düğümü
balıkçı kahvesi
balıkçı kazağı
balıkçı köyü
balıkçı yaka
balıkçıl
balıkçılgiller
balıkçılık
balıkçıllar
balıkçın
Balıkesir
balıkesirli
balıkesirlilik
balıketi
balıketinde
balıkgözü
balıkgözü objektif
balıkhane
balıklama
balıklamak
balıklandırma
balıklandırmak
balıklava
balıklı
balıknefesi
balıksırtı
balıksız
balın alası oğlun tazesinden
baliğ
baliğ olmak
balina
balina çubuğu
balina yağı
balinalar
balinalı
balistik
balkabağı
balkan
Balkanlar
balkanlık
balkanolog
balkanoloji
BALKAR
Balkarca
balkı
balkıma
balkımak
balkır
balkon
balkonsu
balkonumsu
balköpüğü
BALLAMA
BALLAMAK
ballandırış
ballandırma
ballandırmak
BALLANMA
ballanmak
ballı
ballı börek
ballı börek olmak
ballı pasta
ballıbaba
ballıbabagiller
ballıdarı
ballık
balo
balo vermek
balon
balon balığı
balon lastik
balon uçurmak
balon yapmak
baloncu
baloncuk
balonculuk
balonvari
balotaj
balotaj kurulu
baloz
balsam
balsamik
balsamlı
balsıra
balta
balta değmedik ağaç olmaz
balta değmemiş (veya girmemiş veya görmemiş)
balta olmak
balta vurmak
baltabaş
baltacı
baltacık
baltadan kurtulmak
baltalama
baltalamak
baltalanabilme
baltalanabilmek
baltalanış
baltalanma
baltalanmak
baltalayabilme
baltalayabilmek
baltalayıcı
Baltalayıcılık
baltalayış
baltalayıverme
baltalayıvermek
baltalı
baltalık
baltası kütükten çıkmak
baltayı taşa vurmak
BALTIK
baltık dilleri
baltrap
balya
balya makinesi
balya yapmak
balyalama
balyalamak
balyalanma
balyalanmak
balyalatma
balyalatmak
balyalayabilme
balyalayabilmek
balyemez
balyos
balyoz
balyoz gibi
balyozlama
balyozlamak
balyozlanma
balyozlanmak
balyozlatma
balyozlatmak
bam teli
bam teline basmak (veya dokunmak)
bambaşka
bambaşkalık
bambu
bambul
bambul otu
bamya
bamya dolması
bamyatarlası
ban
ban ağacı
ban otu
ban yağı
bana
bana bak!
bana da ... demesinler
bana dokunmayan yılan bin yaşasın
bana mısın dememek
banabilme
banabilmek
banak
banal
banallik
banda almak
bandaj
bandajlama
bandajlamak
bandajlanma
bandajlanmak
bandajlatma
bandajlatmak
BANDANA
bandıra
bandırabilme
bandırabilmek
bandıralı
bandırma
bandırmak
bando
bandocu
bandoculuk
bandrol
bandrollü
bandrolsüz
bangır bangır
bangır bangır bağırmak
bangırdama
bangırdamak
Bangladeşli
bani
banjo
bank
banka
banka cüzdanı
banka defteri
banka gibi
banka kartı
bankacı
bankacılık
bankadan çekmek (veya almak)
bankamatik
bankaya yatırmak
banker
bankerlik
bankerzede
bankerzedelik
banket
bankiz
banknot
banko
banko at
banko geçmek
banko sayı
BANLAMA
banlamak
banlatma
banlatmak
banlattırma
banlattırmak
banliyö
banliyö treni
BANMA
banmak
bant
bant çözmek
bant doldurmak
bant zımpara
BANTLAMA
bantlamak
bantlayabilme
bantlayabilmek
bantlayıcı
banttan vermek
banyo
banyo bataryası
banyo dolabı
banyo havlusu
banyo kabini
banyo kazanı
banyo küveti
banyo sabunu
banyo takımı
banyo yapmak
banyolu
banyosuz
baobap
bap
baptist
bar
bar ateşi
bar bağlamak (veya tutmak)
bar bar
bar havası
bar tutmak
bara
baraj
baraj ateşi
baraj mesafesi
baraj yapmak (veya kurmak)
barajı aşmak
barajlı santral
barak
baraka
barakacık
baran
BARATA
baratarya
barba
barbakan
barbar
barbarca
barbarcasına
barbarizm
barbarlaşabilme
barbarlaşabilmek
barbarlaşma
barbarlaşmak
barbarlık
barbaşı
barbata
barbekü
barbunya
barbunyagiller
barbut
barbutçu
BARCI
barcılık
barça
barçak
barda
bardacık
bardacık eriği
bardağı taşıran damla
bardağı taşırmak
bardak
bardak eriği
bardakaltı
BARDAKÇI
bardaktan boşanırcasına yağmak
BARDAN
BARDO
barem
baret
baretlik
barfiks
bargah
bargam
barhana
barı
barınabilme
barınabilmek
barınak
barındırabilme
barındırabilmek
barındırılabilme
barındırılabilmek
barındırılma
barındırılmak
barındırma
barındırmak
barınış
BARINMA
barınmak
barış
barış görüş olmak
barış yapmak
barışabilme
barışabilmek
barışçı
barışçıl
barışçılık
barışık
barışık olmak
barışıklık
barışma
barışmak
barışsever
barışseverlik
barıştırabilme
barıştırabilmek
barıştırılma
barıştırılmak
barıştırma
barıştırmak
bari
barikat
barikat kurmak
barikat yapmak
barikatlama
barikatlamak
barisfer
barit
baritin
baritli
baritli yıkama
bariton
bariyer
bariyerli
bariyersiz
bariz
barizleşme
barizleşmek
barizleştirme
barizleştirmek
barizlik
bark
barka
barkarol
barkod
barkodlu
barkodsuz
BARLAM
barmen
barmenlik
baro
baro başkanı
barograf
barok
barok müzik
barokçu
barokçuluk
barometre
baron
baronluk
baroskop
barparalel
barsam
barsama
Bartın
bartınlı
bartınlılık
barudi
barut
barut esmeri
barut fıçısı
barut fıçısı gibi
barut gibi
barut hakkı
barut kabağı
barut kesilmek (veya olmak)
barut kokusu gelmek
barut rengi
barutçu
barutçuluk
baruthane
barutla oynamak
barutluk
baryum
baryum karbonat
baryum sülfat
bas
bas bariton
bas bas
bas tutmak
bas! (veya bas git!)
basabilme
basabilmek
BASAK
BASAKLI
basaksız
basamak
basamak basamak
basamak yapmak
basamaklı
basamaksı
basamaksız
BASAR
BASARİ
basarna
basbayağı
basen
basgitar
bası
basıcı
basıcılık
basık
basıklaşma
basıklaşmak
basıklaştırma
basıklaştırmak
basıklık
basıla
basıla vermek
basılabilme
basılabilmek
basılı
basılış
BASILMA
basılma dayanımı
basılmak
basım
basımcı
basımcılık
basımevi
basın
basın ataşesi
basın bildirisi
basın dünyası
basın kartı
basın özeti
basın özgürlüğü
basın toplantısı
basın yasağı
basınç
basınç anahtarı
basınç boynu
basınç duyumu
basınç odası
basınç ölçüm
basınç tedavisi
basınç yapmak
basınçlama
basınçlamak
Basınçlanma
basınçlı
basınçlı hava
basınçlı su
basınçölçer
basınçyazar
basıölçer
basıp geçmek
Basıp gitmek
BASIŞ
basıverme
basıvermek
basil
basiret
basireti bağlanmak
basiretli
basiretlilik
basiretsiz
basiretsizlik
basit
basit cisim
basit cümle
basit faiz
basit kelime
basit kesir
basit renk
basit tümce
BASİTÇE
basite indirgemek
basitleşebilme
basitleşebilmek
basitleşme
basitleşmek
basitleştirebilme
basitleştirebilmek
basitleştirilme
basitleştirilmek
basitleştirme
basitleştirmek
basitlik
baskça
basket
basket yapmak
basketbol
Basketbolcu
basketbolculuk
basketçi
basketçilik
baskı
baskı altında tutmak
baskı grubu
baskı kalıbı
baskı resim
baskı sayısı
baskı yapmak
baskıcı
baskıcılık
baskıda kalmak
baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir
baskılama
baskılamak
baskılanma
baskılanmak
BASKILI
baskılık
baskın
baskın basanındır
baskın çıkmak (veya gelmek)
baskın vermek
baskın yapmak
baskına uğramak
baskıncı
baskınlık
baskısız
baskısız büyümek
baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır
basklarnet
baskül
basma
basma kalıbı
basmacı
basmacılık
basmahane
basmak
basmakalıp
basmakalıplaşma
basmakalıplaşmak
basmakalıplık
BASMALI
basmalık
basmayazı
basso
basta
bastana salatası
bastı
bastıbacak
bastığı yerde ot bitmez
bastığı yeri bilmemek
bastık
bastırabilme
bastırabilmek
bastırak
bastırık
bastırılış
bastırılma
bastırılmak
bastırım
bastırış
bastırıverme
bastırıvermek
BASTIRMA
bastırmak
bastırtma
bastırtmak
bastika
baston
baston (veya baston yutmuş) gibi
baston francala
baston kilidi
baston kösteği
bastoncu
bastonculuk
bastonlu
bastonsuz
basur
basur memesi
basur otu
basurlu
basübadelmevt
basya
baş
baş ağır gerek, kulak sağır
baş ağrısı
baş ağrıtmak
baş alamamak
baş almak
baş altı
baş aşağı
baş aşağı düşmek
baş aşağı etmek
baş aşağı gelmek
baş aşağı gitmek
baş bağlamak
baş baş
baş başa
baş başa bırakmak
baş başa kalmak
baş başa olmak
baş başa vermek
baş belası
baş bezi
baş bıçağı
baş biti
baş bodoslaması
baş bulmak
baş çekmek
baş çevirtmek
baş dille tartılır
baş döndürmek
baş döndürücü
baş dönmesi
baş dümeni
baş edebilmek
baş eğmek
baş eldeyken
baş etmek
baş gelmek
baş göstermek
baş göz etmek
baş göz olmak
baş halatı
baş havlusu
baş kes, yaş kesme
baş kesmek
baş kıç olmak
baş kıç vurmak
baş kırılır (veya yarılır) fes (veya börk) içinde, kol kırılır yen (veya kürk) içinde
baş koşmak
baş koymak
baş nereye giderse ayak da oraya gider
baş ol da istersen soğan başı ol
baş olan boş olmaz
baş olmak
baş örtüsü
baş sağlığı, dünya varlığı
baş sallamak
baş tacı
baş tacı etmek
baş tutamamak
baş tutmak
baş ucu
baş ucu kitabı
baş üstü
baş üstü dolabı
baş üstünde tutmak
baş üstünde yeri var
baş vermek
baş yakmak
baş yapmak
baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde
baş yastığı
baş yastığı baş derdini bilmez
baş yemek
başa baş
başa baş gelmek (veya kalmak)
başa baş noktası
başa çıkmak
başa gelen çekilir
başa gelmek
başa gelmeyince bilinmez
başa güreşmek
başa vermek
başağaç
başağırlık
başağrısı
başağrısı olmak
başak
başak bağlamak (veya tutmak)
başak toplamak
başakçı
başakçık
başaklama
başaklamak
başaklanış
başaklanma
başaklanmak
başaklı
başakortçu
başaktör
başaktörlük
başaktris
başaktrislik
başaltı
başantrenör
başarabilme
başarabilmek
başarı
başarı göstermek (veya kazanmak)
başarılı
başarılılık
başarılma
başarılmak
BAŞARIM
başarısız
başarısız olmak
başarısızlığa uğramak
başarısızlık
başarış
başarıverme
başarıvermek
BAŞARMA
başarmak
başartma
başartmak
başasistan
başasistanlık
başat
başat karakter
başatlık
başatlık yasası
başbakan
başbakanlık
başbayan
başbayi
başbayilik
başbuğ
başçavuş
başçavuşluk
başçı
başçık
başçiftlik
başdanışman
başdanışmanlık
başdekorcu
başdekorculuk
başdenetçi
başdenetçilik
başdenetmen
Başdenetmenlik
başdizgici
başdizgicilik
başdoktor
başdoktorluk
başdümenci
başdümencilik
başeczacı
başeczacılık
başefendi
başefendilik
başeksper
başeksperlik
başeser
başeski
başfiyat
başgardiyan
başgardiyanlık
başgarson
başgarsonluk
başgedikli
başhakem
başhakemlik
başhekim
başhekimlik
başhemşire
başhemşirelik
başhostes
başhosteslik
başı açık
başı ağrımak
başı bağlanmak
başı bağlı
başı belada olmak
başı belaya girmek (veya uğramak)
başı bütün
başı çatlamak
başı çekmek
başı dara düşmek
başı daralmak
başı darda kalmak
başı derde girmek
başı dertte
başı devletli
başı dimdik
başı dinç
başı dönmek
başı dumanlı
başı göğe ermek (veya değmek)
başı havada
başı hoş olmamak
başı için
başı kabak
başı kalabalık
başı kazan gibi olmak
başı nara yanmak
başı önünde
başı sağ olsuna gitmek
başı sıkılmak (veya sıkışmak)
başı sıkıya gelmek
başı taşa değmek
başı tutmak
başı üstünde yeri olmak
başı yastığa düşmek
başı yastık yüzü görmemek
başı yerde
başı yerine gelmek
başı yukarıda
başı yumuşak
başı zapt olunmamak
başıboş
başıboş bırakmak
başıboş kalmak
başıboşluk
başıbozuk
başıbozukluk
başım gözüm üstüne
başımla beraber
başın başı, başın da başı var
başına balta kesilmek (veya olmak)
başına bela açmak
başına bela almak
başına bela olmak (veya kesilmek)
başına bir hal gelmek
başına buyruk
başına çalmak
başına çalsın!
başına çıkarmak
başına çıkmak
başına çorap örmek
başına dert açmak
başına devlet (veya talih) kuşu konmak
başına dikilmek
başına dikmek
başına dolamak
başına dünyanın belasını sarmak
başına ekşimek
başına geçirmek
başına geçmek
başına gelen başmakçıdır
başına gelmek
başına güneş geçmek
başına iş açmak
başına iş çıkarmak
başına iş çıkmak
başına kahya kesilmek
başına kakmak (veya kakınç etmek)
başına kalmak
başına kan çıkmak
başına karalar bağlamak
başına oturmak
başına sarmak
başına taç etmek
başına taş düşmek (veya yağmak)
başına vur, ağzından lokmasını al
başına vurmak
başına yıkmak
başında
başında beklemek (veya durmak)
başında değirmen çevirmek
başında kavak yeli esmek
başında olmak
başında paralansın
başında torbası eksik
başından almak
başından aşağı kaynar sular dökülmek
başından atmak
başından büyük işlere girişmek (veya kalkışmak)
başından geçmek
başından korkmak
başından savmak
başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez
başını ağrıtmak
başını alamamak
başını alıp gitmek
başını ateşlere yakmak
başını bağlamak
başını beklemek
başını belaya sokmak
başını bir yere bağlamak
başını boş bırakmak
başını çatmak
başını çıkarmak
başını derde sokmak
başını dik tutmak
başını dinlemek
başını döndürmek
başını duman almak
başını ezmek
başını gözünü yarmak
başını istemek
başını kaldırmamak (veya kaldıramamak)
başını kaşımaya (veya kaşıyacak) vakti olmamak
başını koltuğunun altına almak
başını kurtarmak
başını nara yakmak
başını ortaya koymak
başını sokmak
başını taştan taşa vurmak
başını toplamak
başını uçurmak
başını vermek
başını yakmak
başını yemek
başının altında
başının altından çıkmak
başının çaresine bakmak
başının derdine düşmek
başının etini yemek
başının gözünün sadakası
başimam
başimamlık
başka
başka biri
başka işi yok mu?
başkaca
başkafiye
başkahraman
başkahramanlık
başkalaşabilme
başkalaşabilmek
başkalaşım
başkalaşma
başkalaşmak
başkalaştırma
başkalaştırmak
başkaldırabilme
başkaldırabilmek
başkaldırı
başkaldırıcı
Başkaldırıcılık
başkaldırma
başkaldırmak
başkaldırtma
başkaldırtmak
BAŞKALE
başkalık
başkan
başkan vekili
başkan yardımcısı
başkanlık
başkanlık etmek
başkanlık makamı
başkanlık sistemi
başkarakter
BAŞKASI
başkatip
başkatiplik
başkemancı
başkemancılık
başkent
başkentlik
başkesit
başkeşiş
başkeşişlik
başkilise
başkişi
başkomutan
başkomutanlık
başkonakçı
başkonsolos
başkonsolosluk
başköşe
başköşeye kurulmak
başkumandan
başkumandanlık
Başkurt
Başkurtça
başlahana
BAŞLAMA
başlama atışı
başlama meridyeni
başlama vuruşu
Başlama!
başlamak
başlanabilme
başlanabilmek
başlangıç
başlangıç noktası
başlangıç tutmak (veya almak)
başlangıçta
başlanılma
başlanılmak
başlanma
başlanmak
başlatabilme
başlatabilmek
başlatıcı
başlatıcılık
başlatılabilme
başlatılabilmek
başlatılma
başlatılmak
başlatış
başlatıverme
başlatıvermek
BAŞLATMA
başlatmak
başlattırma
başlattırmak
başlayabilme
başlayabilmek
başlayıcı
başlayıcılık
başlayış
başlayıverme
başlayıvermek
başlı
başlı başına
başlıca
başlık
başlık almak
başlık atmak (veya koymak)
başlık parası
başlık vermek
BAŞLIKÇI
başlıklı
başlıksız
başmabeyinci
başmak
başmakale
başmakçı
başmakçılık
başmaklık
başmal
başmekan
başmisafir
başmuallim
başmuallimlik
başmubassır
başmuharrir
başmuharrirlik
başmurakıp
başmurakıplık
başmüdür
başmüdürlük
başmüezzin
başmüezzinlik
başmüfettiş
başmüfettişlik
başmühendis
başmühendislik
başmürettip
başmürettiplik
başmüsevvit
başmüşavir
başmüşavirlik
başmüzakereci
başmüzakerecilik
başnokta
başoda
başoyuncu
başoyunculuk
başöğretmen
başöğretmenlik
başörtü
başörtülü
başpapaz
başpapazlık
başparmak
başpehlivan
başpehlivanlık
başpiskopos
başpiskoposluk
başrahip
başrahiplik
başrejisör
başrejisörlük
başrol
başsağlığı
başsağlığı dilemek
başsağlığında bulunmak
başsavcı
başsavcılık
başsız
başsız bırakmak
başsız kalmak (veya bırakılmak)
başsızlık
başşehir
BAŞTA
başta (veya başında) bulunmak
başta gelmek
başta gitmek
başta taşımak
baştaban
baştabip
baştabiplik
baştan
baştan aşağı
baştan aşmak
baştan başa
baştan çıkarmak
baştan çıkmak
baştan kara etmek
baştan kara gitmek
baştan savma
baştan savmacı
baştan savmacılık
baştan sona
baştanımaz
baştanımazlık
baştankara
baştankaragiller
baştarda
başteknisyen
başteknisyenlik
başucu
başucu noktası
başucu uzaklığı
başuzman
başuzmanlık
başülke
başüstüne
başvekalet
başvekil
başvekillik
başvezir
başvurabilme
başvurabilmek
başvurdurma
başvurdurmak
başvurma
başvurmak
başvuru
başvurucu
başvurulabilme
başvurulabilmek
başvurulma
başvurulmak
başyapıt
başyardımcı
başyardımcılık
başyargıcı
başyaver
başyaverlik
başyazar
başyazarlık
başyazı
başyazman
başyazmanlık
başyemek
başyıldız
başyönetmen
başyönetmenlik
başyukarı
bat
Bata çıka
batabilme
batabilmek
batağa saplanmak
batak
batakçı
batakçıl
batakçılık
batakhane
bataklı
bataklık
bataklık ardıcı
bataklık baykuşu
bataklık çulluğu
bataklık gazı
bataklık keteni
bataklık kırlangıcı
bataklık kuşları
bataklık nergisi
batar
batarya
batarya ateşi
batarya kutusu
bataryalı
bateri
baterici
baterist
bateristlik
batı
batı Bloku
batı türkçesi
batıcı
batıcılık
batık
batıl
batıl inanç
batıl itikat
batılı
Batılıca
batılılaşabilme
batılılaşabilmek
batılılaşma
batılılaşmacı
batılılaşmak
batılılaştırılma
batılılaştırılmak
batılılaştırma
batılılaştırmak
batılılık
batın
batıni
Batıniye
batırabilme
batırabilmek
BATIRIK
batırılabilme
batırılabilmek
batırılış
batırılma
batırılmak
batırış
batırıverme
batırıvermek
BATIRMA
batırmak
batırtma
batırtmak
batış
batıverme
batıvermek
bati
batik
batimetre
batimetri
batisfer
batiskaf
batkı
batkın
batkınlık
batkıya uğramak
batma
batmak
batman
batmanlı
batmanlılık
batonsale
batöz
batsat
battal
battal beden
battal boy
battal etmek
battal olmak
battallaşma
battallaşmak
battaniye
battaniyeli
battaniyesiz
Battı balık yan gider
battıçıktı
batur
baturluk
batyal
bav
bavcı
bavlı
bavlıma
bavlımak
bavul
bavul ticareti
bavulcu
bavulculuk
BAVULLU
bavulsuz
bay
bayağı
bayağı kaçmak
bayağı kesir
bayağılaşma
bayağılaşmak
bayağılaştırma
bayağılaştırmak
bayağılık
bayan
bayat
BAYATI
bayati
bayatiaraban
bayatibuselik
bayatlama
bayatlamak
bayatlatma
bayatlatmak
bayatlık
BAYATSI
bayatsıma
bayatsımak
BAYBURT
bayburtlu
bayburtluluk
baygın
baygın baygın bakmak
baygın düşmek
baygınlaşma
baygınlaşmak
baygınlık
baygınlık geçirmek
baygıntı
Bayıla bayıla
bayılabilme
bayılabilmek
bayılayazma
bayılayazmak
bayılış
bayılma
bayılmak
bayıltıcı
bayıltılma
bayıltılmak
BAYILTMA
bayıltmak
bayılttırma
bayılttırmak
bayındır
bayındırcı
bayındırlaşma
bayındırlaşmak
bayındırlaştırabilme
bayındırlaştırabilmek
bayındırlaştırma
bayındırlaştırmak
bayındırlık
bayır
bayır aşağı
bayır kuşu
bayır turpu
bayır yukarı
bayırlaşma
bayırlaşmak
bayi
bayilik
baykuş
baykuş gibi
baykuşgiller
baykuşluk
baykuşun kısmeti ayağına gelir
baylan
baylanlık
baylanma
baylanmak
BAYMA
baymak
baypas
baypas ameliyatı
bayrağı yarıya indirmek
bayrak
bayrak açmak
bayrak bilimi
bayrak çekmek (veya asmak)
bayrak dikmek
bayrak direği
bayrak gibi
bayrak merasimi
bayrak töreni
bayrak yarışı
bayrakaltı
bayrakçı
bayrakçılık
bayrakları açmak
bayraklaşabilme
bayraklaşabilmek
bayraklaşma
bayraklaşmak
bayraklaştırılma
bayraklaştırılmak
bayraklaştırma
bayraklaştırmak
bayraklı
bayraklık
bayraktar
bayraktarlığını yapmak
bayraktarlık
bayraktarlık etmek
bayram
bayram alayı
bayram ayı
bayram çocuğu
bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü
bayram etmek (veya yapmak)
bayram gazetesi
bayram günü
bayram haftasını mangal tahtası anlamak
bayram havası
bayram hediyesi
bayram koçu gibi
bayram namazı
bayram şekeri
bayram tebriği
bayram topu
bayram yeri
bayram ziyareti
bayramda borç ödeyene ramazan ağır gelir
bayramda seyranda
bayramdan bayrama
bayrami
bayramilik
bayramlaşabilme
bayramlaşabilmek
Bayramlaşma
bayramlaşmak
bayramlık
bayramlık ad
bayramlık ağız
bayramüstü
bayramüzeri
bayrı
bayrılık
baysal
baysallık
baysungur
baytar
baytarlık
baz
baz almak
baz losyon
baz morfin
baz yük
BAZA
bazal
BAZALI
bazalt
BAZASIZ
bazen
bazı
bazı bazı
bazı dingil döner, bazı teker
BAZISI
baziçe
bazidiyospor
bazik
bazik oksitler
bazilika
bazit
bazitli mantarlar
bazlama
bazlamaç
bazlaşma
bazofil
bazofobi
bazuka


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,078125