BE_BH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

BE_BH <-- BE_BH --> BI_BLbebe
bebe aspirini
bebecik
bebek
bebek beklemek
bebek gibi
bebek ölümü
bebekçe
bebekleşme
bebekleşmek
bebeklik
bebeklik etmek
Beberuhi
becayiş
becayiş etmek
becelleşme
becelleşmek
becerebilme
becerebilmek
beceri
becerikli
beceriklilik
beceriksiz
beceriksizce
beceriksizleşme
beceriksizleşmek
beceriksizlik
becerilme
becerilmek
beceriverme
becerivermek
BECERME
becermek
becertme
becertmek
becet
beç tavuğu
BEÇENE
bed
bedahet
bedaheten
bedava
bedava sirke baldan tatlıdır
bedavacı
bedavacılık
bedavadan
bedavadan ucuz
bedavalaşma
bedavalaşmak
bedavasına
bedavaya
BEDAYİ
bedbaht
bedbaht etmek
bedbaht olmak
bedbahtlık
bedbin
bedbin etmek
bedbin olmak
bedbinleşme
bedbinleşmek
bedbinleştirme
bedbinleştirmek
bedbinlik
beddua
beddua etmek
beddua sinmek
bedduası tutmak
bedduasını almak
bedel
bedel tutmak
bedel vermek
bedelci
bedelli
bedelli askerlik
bedelsiz
bedelsiz ithalat
bedelsizlik
beden
beden cezası
beden dili
beden eğitimi
beden işçisi
beden terbiyesi
Bedence
bedenci
bedenen
bedenî
bedensel
bedesten
bedevi
bedevilik
bedhah
bedhahlık
bedihi
bedii
bediileşme
bediileşmek
bediiyat
BEDİK
bedir
bedirik
bedirlenme
bedirlenmek
bednam
BEDÜK
begayet
begonvil
begonya
begonyagiller
begüm
beğence
beğendirebilme
beğendirebilmek
beğendirilme
beğendirilmek
beğendirme
beğendirmek
beğendirtme
beğendirtmek
beğenebilme
beğenebilmek
beğeni
beğenili
Beğenilir
beğenilirlik
beğeniliş
beğenilme
beğenilmek
beğenir
beğenirlik
beğenirlilik
beğenisiz
beğeniş
beğeniverme
beğenivermek
BEĞENME
beğenmek
beğenmemek
beğenmeyen kızını (veya küçük kızını) vermesin
beğenmezlik
behçet hastalığı
behemehal
beher
Beherglas
behey
behime
behimi
behimilik
behişt
behre
behresiz
beis
beis görmemek
beis yok
bej
bek
beka
beka bulmak
bekar
bekar gözü, kör gözü
bekar kalmak (veya yaşamak)
bekar odası
bekara karı boşaması kolaydır
bekaret
bekarhane
bekarın yakasını it yer, yakasını bit
bekarlık
bekarlık maskaralık
bekarlık sultanlık
bekas
bekçi
bekçi kalmak
bekçilik
bekiniş
BEKİNME
bekinmek
bekitme
bekitmek
Bekle yarin köşesini!
bekleme
bekleme odası
bekleme salonu
bekleme süresi
bekleme yeri
beklemek
beklemeli
beklemeye almak
beklenebilme
beklenebilmek
beklenilme
beklenilmek
BEKLENME
beklenmedik
beklenmek
beklenmez
beklenmezlik
beklenmezlik fiili
beklenti
bekleşme
bekleşmek
bekletebilme
bekletebilmek
bekletilebilme
bekletilebilmek
bekletiliş
bekletilme
bekletilmek
bekletiş
bekletiverme
bekletivermek
BEKLETME
bekletme süresi
bekletmek
bekleyebilme
bekleyebilmek
bekleyedurma
bekleyedurmak
bekleyekoyma
bekleyekoymak
BEKLEYİŞ
bekleyiverme
bekleyivermek
bekri
bekrilik
Bektaşi
Bektaşi babası
bektaşi dedesi
Bektaşi sırrı
bektaşi üzümü
bektaşikavuğu
Bektaşilik
bel
bel ağrısı
bel bağı
bel bağlamak
bel bel
bel bellemek
bel etmek
bel evladı
bel fıtığı
bel kemeri
bel kemiği
bel kırmak
bel kündesi
bel vermek
bela
bela aramak
bela çıkarmak
bela getirmek
bela kesilmek
bela okumak
bela olmak
belagat
belagatli
belagatsiz
belahet
belalar mübareği
belalı
belası
belasını bulmak
belasız
belaya çatmak (veya girmek veya uğramak)
belayı satın almak
belce
belçikalı
belde
belden aşağı vurmak
beledi
belediye
belediye başkanı
belediye çavuşu
belediye encümeni
belediye meclisi
belediye nikahı
belediye polisi
belediye reisi
belediye sarayı
belediye teşkilatı
belediye zabıtası
belediyeci
belediyecilik
belediyelik
belediyelik olmak
belek
BELEME
belemek
belemir
belen
BELENME
belenmek
BELERME
belermek
belertme
belertmek
beleş
beleş atın dişine (veya yaşına) bakılmaz
beleşçi
beleşçilik
beleşe
beleşe konmak
beleşten
BELETME
Beletmek
belge
belge almak
belgeci
belgecilik
belgeç
belgeçleme
belgeçlemek
belgeçletme
belgeçletmek
belgegeçer
belgegeçerleme
Belgegeçerlemek
belgegeçerletme
Belgegeçerletmek
belgeleme
belgelemek
belgelendirebilme
belgelendirebilmek
belgelendirilebilme
belgelendirilebilmek
belgelendiriliş
belgelendirilme
belgelendirilmek
belgelendiriş
belgelendirme
belgelendirmek
belgelenebilme
belgelenebilmek
belgelenme
belgelenmek
belgeletme
belgeletmek
belgeleyebilme
belgeleyebilmek
belgeleyiverme
belgeleyivermek
belgeli
belgelik
belgelikçi
belgelikçilik
belgesel
belgesel film
belgeselci
belgeselcilik
belgesiz
belgesizlik
belgevşekliği
belgi
belgileme
belgilemek
belgili
belgin
belginlik
belgisiz
belgisiz sıfat
belgisiz zamir
belgisizlik
belgit
beli
beli açılmak
beli bükük
beli büküklük
beli bükülmek
beli çökmek
beli gelmek
beliğ
belik
belikleme
beliklemek
belinden gelmek
belini bükmek
belini doğrultmak
belini kırmak
belini vermek
belinleme
belinlemek
belirebilme
belirebilmek
BELİRGİ
belirgin
belirginleşebilme
belirginleşebilmek
belirginleşme
belirginleşmek
belirginleştirebilme
belirginleştirebilmek
belirginleştirilebilme
belirginleştirilebilmek
belirginleştirilme
belirginleştirilmek
belirginleştirme
belirginleştirmek
belirginlik
beliriş
beliriverme
belirivermek
belirleme
belirlemek
belirlenebilme
belirlenebilmek
belirlenim
belirlenimci
belirlenimcilik
belirleniş
belirlenme
belirlenmek
belirlenmezci
belirlenmezcilik
belirleşme
belirleşmek
belirletme
belirletmek
belirleyebilme
belirleyebilmek
belirleyiş
belirleyiverme
belirleyivermek
belirli
belirli belirsiz
belirli geçmiş
belirli nesne
belirlilik
belirme
belirmek
belirsiz
belirsiz geçmiş
belirsizleşebilme
belirsizleşebilmek
belirsizleşme
belirsizleşmek
belirsizleştirebilme
belirsizleştirebilmek
belirsizleştirilebilme
belirsizleştirilebilmek
belirsizleştirilme
belirsizleştirilmek
belirsizleştirme
belirsizleştirmek
belirsizlik
belirsizlik sıfatı
belirsizlik zamiri
belirtebilme
belirtebilmek
belirteç
belirten
belirti
belirti bilimi
belirtik
belirtilebilme
belirtilebilmek
belirtilen
belirtili
belirtili nesne
belirtili tamlama
belirtiliş
belirtilme
belirtilmek
belirtisiz
belirtisiz nesne
belirtisiz tamlama
belirtisizlik
belirtiş
belirtke
belirtke tablosu
belirtken
belirtme
belirtme durumu
belirtme grubu
belirtme sıfatı
belirtmek
belit
belitken
belitleme
Belitlemek
belitlenebilirlik
beliye
belki
belki de
belkili
belladonna
belleğini yitirmek
bellek
bellek daralması
bellek karışıklığı
bellek kaybı
bellek körlüğü
bellek yitimi
bellekli
belleksiz
belleksizlik
bellem
belleme
bellemek
bellenebilme
bellenebilmek
bellenme
bellenmek
belletebilme
belletebilmek
belleten
belletici
belleticilik
belletilebilme
belletilebilmek
belletilme
belletilmek
BELLETME
belletmek
belletmen
bellettirme
bellettirmek
belleyebilme
belleyebilmek
belleyiş
belleyiverme
belleyivermek
belli
belli başlı
belli belirsiz
belli belirsizlik
belli etmek
belli olmak
BELLİK
bellilik
bellisiz
belsoğukluğu
belsoğukluğuna uğratmak
bembeyaz
bembeyaz kesilmek (veya olmak)
bemol
ben
ben hancı, sen yolcu oldukça
ben şahımı (veya şeyhimi) bu kadar severim
ben yokum (veya ben bu işte yokum)
benbenci
benbencilik
BENCE
benci
bencil
bencil olmak
bencilce
bencilcesine
bencileyin
bencilik
bencilleşebilme
bencilleşebilmek
bencilleşme
bencilleşmek
bencillik
bencillik etmek
bende
bendegan
bendehane
BENDEN
benden günah gitti
benden paso
benden söylemesi
bendeniz
bendeniz cennet kuşu
bendezade
bendir
benek
beneklenebilme
beneklenebilmek
benekleniverme
beneklenivermek
beneklenme
beneklenmek
benekleşme
benekleşmek
benekli
benekli köpek balığı
bengi
bengi su
bengileşme
bengileşmek
bengileştirme
bengileştirmek
bengilik
beni sokmayan yılan bin (yıl) yaşasın
beniadem
benibeşer
beniçinci
beniçincilik
benildeme
benildemek
benim diyen
benim oğlum bina okur, döner döner yine okur
BENİMKİ
benimseme
benimsemek
benimsenebilme
benimsenebilmek
benimseniş
benimseniverme
benimsenivermek
benimsenme
benimsenmek
benimsetebilme
benimsetebilmek
benimsetilebilme
benimsetilebilmek
benimsetiliş
benimsetilme
benimsetilmek
benimsetiş
benimsetme
benimsetmek
benimsettirme
benimsettirmek
benimseyebilme
benimseyebilmek
benimseyiş
benimseyiverme
benimseyivermek
beniz
BENİZLİ
BENLENME
benlenmek
benli
benliği yoğurmak
benliğinden çıkmak
benlik
benlik çatışması
benlik davası
benlik ikileşmesi
benlik yitimi
benlikçi
benlikçilik
benmari
benmerkezci
benmerkezcilik
bent
bent etmek
bent olmak
BENZEME
benzemek
benzemeklik
benzemez
benzemezlik
benzen
benzer
benzer şekiller
BENZERİ
benzerlik
benzersiz
benzersizleşme
benzersizleşmek
benzersizlik
benzeş
benzeşen
benzeşik
benzeşim
benzeşim oranı
benzeşlik
benzeşme
benzeşmek
benzeşmezlik
benzeştirme
benzeştirmek
benzetebilme
benzetebilmek
benzeti
benzeti ressamı
benzetici
benzetici ressam
benzetilebilme
benzetilebilmek
benzetilme
benzetilmek
benzetim
benzetiş
benzetme
benzetmek
benzetmek gibi olmasın
benzetmeli
benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur
benzeyebilme
benzeyebilmek
benzeyiş
benzeyişsizlik
benzi atmak
benzi geçmek
benzi kanlanmak
benzi kül gibi olmak
benzi sararmak
benzi solmak
benzi uçmak
benzin
benzin göstergesi
benzin istasyonu
benzin pompası
benzinci
benzincilik
benzinde kan kalmamak
benzine kan gelmek
benzinleme
benzinlemek
benzinli
benzinlik
benzol
beraat
beraat etmek
beraatizimmet
beraatizimmet asıldır
beraber
beraberce
berabere bitmek
berabere kalmak
beraberinde
beraberlik
beraberlik müziği
berat
berat gecesi
berat kandili
berbat
berbat etmek (veya eylemek)
berbat olmak
berber
berber balığı
berber dükkanı
berber koltuğu
berber salonu
Berberi
Berberice
berberlik
berceste
BERDEL
berdelacuz
berdevam
berduş
berduşluk
bere
bereket
bereket ki (veya bereket versin ki)
bereket versin
bereketlendirme
bereketlendirmek
bereketlenebilme
bereketlenebilmek
bereketlenme
bereketlenmek
bereketli
bereketli ola! (veya olsun!)
bereketlilik
bereketsiz
bereketsizleşme
bereketsizleşmek
bereketsizlik
BERELEME
berelemek
berelenebilme
berelenebilmek
berelenme
berelenmek
bereleyebilme
bereleyebilmek
bereli
berenarı
bergamodi
bergamot
bergüzar
berhane
berhane gibi
berhava
berhava etmek
berhava olmak
berhayat
berhayat olmak
berhudar
berhudar ol!
beri
beribenzer
beriberi
beriki
beril
berilyum
berjer
berk
berkelyum
BERKEMAL
berkime
berkimek
berkinme
berkinmek
berkitilme
berkitilmek
berkitme
berkitmek
berklik
bermuda
bermutat
berrak
berraklaşabilme
berraklaşabilmek
berraklaşma
berraklaşmak
berraklaştırabilme
berraklaştırabilmek
berraklaştırılma
berraklaştırılmak
berraklaştırma
berraklaştırmak
berraklık
berri
bertafsil
bertaraf
bertaraf etmek
bertaraf olmak
bertik
bertilme
bertilmek
BERTME
bertmek
berzah
BESALET
besbedava
besbelli
besbeter
beserek
besi
besi doku
besi dokulu
besi dokusu
besi dokusuz
besi hayvanı
besi merası
besi örü
besi suyu
besici
besicilik
besihane
besili
besin
besinli
besinsiz
besinsizlik
besiye çekmek
Besle kargayı, oysun gözünü
beslek
besleme
besleme basın
besleme basıncı
besleme gerilimi
besleme gibi
besleme kız
besleme noktası
beslemek
beslemelik
beslemeyi eslemeden alma
beslenebilme
beslenebilmek
beslenen
beslengi
beslenilme
beslenilmek
besleniş
beslenme
beslenme bozukluğu
beslenme çantası
beslenme eğitimcisi
beslenme eğitimi
beslenme odası
beslenme saati
beslenme sorunu
beslenme uzmanı
beslenme yetersizliği
beslenmek
besletebilme
besletebilmek
besletme
besletmek
besleyebilme
besleyebilmek
besleyici
besleyicilik
besleyiş
besmele
besmele çekmek
besmelesiz
besni
beste
beste yapmak (veya bağlamak)
besteci
bestecilik
bestekar
bestekarlık
Besteleme
bestelemek
bestelenebilme
bestelenebilmek
bestelenme
bestelenmek
besteletme
besteletmek
besteleyebilme
besteleyebilmek
besteleyiverme
besteleyivermek
besteli
BESTELİK
bestenigar
bestesiz
bestseller
beş
beş aşağı beş yukarı
beş beter
beş binlik
beş bir
beş dört
beş duyu
beş iki
beş milyonluk
beş on
beş para
beş para almamak
beş para etmez
beş paralık
beş paralık etmek
beş paralık olmak
beş parasız
beş parasız kalmak
beş parasızlık
beş parmağın beşi bir olmaz
beş parmağın hangisini kessen acımaz?
beş üç
beş vakit
beş yüzlü
beş yüzlük
beşamel
beşaret
beşbıyık
beşer
beşer şaşar
beşerî
beşerî coğrafya
beşeriyet
beşeriyetçi
beşeriyetçilik
BEŞERLİ
beşgen
beşibirarada
beşibirlik
beşibiryerde
beşiğini sallamak
beşik
beşik kertiği
beşik kertme
beşik ölümü
beşik salıncak
beşikçi
BEŞİKLİK
beşiklik etmek
beşikörtüsü
beşikten mezara kadar
beşinci
beşinci ayak
beşinci kol
beşincilik
BEŞİRİ
beşiz
beşizli
beşkardeş
beşleme
beşlemek
beşli
beşli ganyan
beşlik
beşlik simit gibi kurulmak
beşme
beşon
beşparmak
beşparmak otu
beşpençe
BEŞTAŞ
bet
bet suratlı
beta
beta ışınları
betatron
betelenme
betelenmek
beter
beter etmek
beterin beteri var
beterleşebilme
beterleşebilmek
beterleşme
beterleşmek
beti
beti benzi atmak (veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek veya kireç kesilmek)
beti benzi kalmamak
beti bereketi kalmamak (veya kaçmak)
betik
betili
betili sanat
betim
betimleme
betimlemeci
betimlemecilik
betimlemek
betimlemeli
betimlemeli dil bilgisi
betimlenebilme
betimlenebilmek
betimleniş
betimlenme
betimlenmek
betimleyebilme
betimleyebilmek
betimleyici
betimleyicilik
betimleyiş
betimleyiverme
betimleyivermek
betimsel
betimsel dil bilgisi
betisiz
betisiz sanat
beton
beton gibi
beton santrali
beton soğutma
betonarme
betoncu
betonculuk
betoniyer
betonkarar
betonlaşma
betonlaşmak
betonlaştırma
betonlaştırmak
betonsu
bevliye
bevliyeci
bevliyecilik
bevvap
bey
bey ardından çomak çalan çok olur
bey armudu
bey erki
bey gibi yaşamak
bey kardeş
bey mi yaman, el mi yaman
bey soylu
beyaban
beyağaç
beyan
beyan değeri
beyan etmek
beyanat
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)
beyanname
beyaz
beyaz adam
beyaz baston
beyaz bayrak
beyaz cam
beyaz dizi
beyaz eşya
beyaz et
beyaz ırk
beyaz iş
beyaz kitap
beyaz kömür
beyaz oy
beyaz perde
beyaz peynir
beyaz Rus
beyaz sabun
beyaz sayfa açmak
beyaz şarap
beyaz yakalılar
beyaz zehir
beyaza çekmek
beyazımsı
beyazımtırak
beyazın adı, esmerin tadı
beyazlanma
beyazlanmak
beyazlaşma
beyazlaşmak
beyazlaştırma
beyazlaştırmak
beyazlatabilme
beyazlatabilmek
beyazlatıcı
beyazlatılma
beyazlatılmak
beyazlatma
beyazlatmak
BEYAZLI
beyazlık
beyazsinek
beyaztilki
beybaba
beyefendi
beyefendilik
beygir
beygir gücü
beygirci
BEYGİRLİ
beygirlik
beygirsiz
beyhude
beyhude yere
beyhudeleşme
beyhudeleşmek
beyhudeleştirme
beyhudeleştirmek
beyhudelik
beyin
beyin cerrahı
beyin cerrahisi
beyin fırtınası
beyin göçü
beyin gücü
beyin jimnastiği
beyin kanaması
beyin karıncıkları
beyin omurilik sıvısı
beyin takımı
beyin üçgeni
beyin yıkamak
beyin zarı
beyin zarları
beyincik
beyinli
beyinorağı
beyinsel
beyinsi
beyinsiz
beyinsizlik
beyit
BEYİTLİ
beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
beylerbeyi
beylik
beylik çeşmesinden su içme
beylik fırın has çıkarır
beylik söz
beylik tabanca
beylikçi
beynamaz
beynamazlık
beynelmilel
beynelmilelci
beynelmilelcilik
beyni atmak
beyni bulanmak
beyni karıncalanmak
beyni kaynamak
beyni sıçramak
beyni sulanmak
beyninde
beyninde şimşekler çakmak
beyninden vurulmuşa dönmek
beynine girmek
beynine vurmak
beynini dağıtmak
beynini kemirmek
Beypazarı
beypazarı baklavası
beypazarı kurusu
beyti kebabı
beytülmal
beyyine
beyzade
beyzadelik
beyzbol
beyzbol sopası
beyzbolcu
beyzi
bez
bez bağlamak
bez tüyler
BEZCİ
BEZCİLİK
bezdirebilme
bezdirebilmek
bezdirici
bezdiricilik
bezdirilebilme
bezdirilebilmek
bezdirilme
bezdirilmek
BEZDİRME
bezdirmek
beze
bezebilme
bezebilmek
bezek
bezekçi
Bezekleme
bezeklemek
bezekli
bezeleme
bezelemek
bezeli
bezelye
bezeme
bezemeci
bezemecilik
bezemek
bezemeli
bezen
bezenebilme
bezenebilmek
BEZENİŞ
BEZENME
bezenmek
bezetme
bezetmek
bezeyici
bezeyiş
bezgi
bezgin
bezginleşme
bezginleşmek
bezginlik
bezginlik getirmek
bezi herkesin arşınına göre vermezler
bezik
bezilebilme
bezilebilmek
BEZİLME
bezilmek
bezini yıkamak
bezir
bezir yağı
bezirgan
bezirganbaşı
bezirganlık
bezirleme
bezirlemek
beziş
BEZLEME
BEZLEMEK
bezletme
bezletmek
bezm
BEZME
bezmek
bezsi
bezzaz
bezzazlık
Bh


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

3,320313E-02