BR_BU/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

BR_BU <-- BR_BU --> BU_BZBRAHMA
Brahman
Brahmanizm
Brahmanlık
BRAKET
brakisefal
branda
branda bezi
branş
bravo
bre
breş
brezil
Brezilyalı
brıçka
briç
brifing
brifing almak
brifing vermek
brik
briket
briketçi
briketçilik
briketleme
Briketlemek
brit
briyantin
briyantinli
briyantinsiz
BRİZ
brizbiz
brokar
BROKER
BROKOLİ
brom
bromhidrik
bromhidrik asit
bromür
bromürlü
bronş
bronşçuk
bronşit
bronz
bronz gibi
bronzlaşma
bronzlaşmak
bronzlaştırma
bronzlaştırmak
broş
broşür
brovning
bröve
brüksel lahanası
brülör
brüt
bu
bu abdestle daha çok namaz kılınır
bu açıdan
bu arada
bu bakımdan
bu cümleden
bu denli
bu gidişle
bu gözle
bu haysiyetle
bu kabil
bu kabilden
bu kadar
bu kadar kusur kadı kızında da bulunur
bu merkezde
bu meyanda
bu minval üzere
bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
bu sefer
bu seferlik
bu sıcağa kar mı dayanır?
bu takdirde
bu takım
bu türlü
bu yana
bu yönden
bu yüzden
buat
bubi tuzağı
bucak
bucak bucak
bucak bucak aramak
bucak bucak kaçmak
bucaklı
bucaksız
buçuk
buçuklu
budak
budak deliği
budak özü
budaklandırma
budaklandırmak
budaklanma
budaklanmak
budaklı
budaksız
budala
budalaca
budalacasına
budalalaşma
budalalaşmak
budalalaştırma
budalalaştırmak
budalalık
budalalık etmek
budama
budamak
budanabilme
budanabilmek
budanış
BUDANMA
budanmak
budatabilme
budatabilmek
BUDATMA
budatmak
budayabilme
budayabilmek
budayış
budayıverme
budayıvermek
Budist
Budistlik
Budizm
budun
budun betimci
budun betimi
budun bilimci
budun bilimi
budun bilimsel
budunsal
bugün
bugün bana ise yarın sana
bugün git, yarın gel
bugün yarın
bugünden tezi yok
bugünden yarına
bugüne bugün
bugünkü
bugünkü günde
bugünkü işi yarına bırakma
bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir
bugünlerde
bugünlük
bugünlük yarınlık
buğday
buğday başak verince orak pahaya çıkar
buğday benizli
buğday biti
buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
buğday güvesi
buğday ile koyun, geri yanı oyun
buğday pası
buğday rengi
buğday sürmesi
buğday unu
buğdaycıl
buğdaygiller
buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince
buğdaysı
buğdaysı meyve
buğdaysı tane
buğdaysı tohum
buğra
buğu
buğu kebabı
buğuevi
buğul buğul
buğulama
buğulamak
buğulanabilme
buğulanabilmek
buğulandırma
buğulandırmak
buğulanış
buğulanıverme
buğulanıvermek
Buğulanma
buğulanmak
buğulaşma
buğulaşmak
buğulaştırıcı
buğulaştırma
buğulaştırmak
buğulu
buğur
buğusu üstünde
BUĞUZ
buğzetme
buğzetmek
buhar
buhar kazanı
buhar kurutucusu
buhar makinesi
buhar olmak
buhar valfi
buharlaşabilme
buharlaşabilmek
buharlaşıverme
buharlaşıvermek
buharlaşma
buharlaşma noktası
buharlaşmak
buharlaştırıcı
buharlaştırma
buharlaştırmak
buharlayıcı
buharlı
buharlı gemi
buharlı ısıtma
buharlı makine
buharlı tren
buharlı ütü
buhran
buhran geçirmek
buhrana tutulmak
buhranlı
buhur
buhurdan
buhurdanlık
buhurluk
buhurumeryem
buji
bukağı
bukağı vurmak
bukağılama
bukağılamak
bukağılanma
bukağılanmak
bukağılayabilme
bukağılayabilmek
bukağılı
bukağılık
bukalemun
bukalemun gibi renkten renge girmek
bukalemungiller
bukalemunlaşma
bukalemunlaşmak
bukalemunluk
bukanak
BUKE
buket
bukle
bukleli
buklesiz
buklet
bukran
bul
BULA
bula bula bunu (onu veya bir şeyi veya birini) bulmak
bulabilme
bulabilmek
bulada
bulak
bulama
bulamaç
bulamak
bulanabilme
bulanabilmek
bulancak
bulandırabilme
bulandırabilmek
bulandırıcı
bulandırılabilme
bulandırılabilmek
bulandırılma
bulandırılmak
bulandırıverme
bulandırıvermek
bulandırma
bulandırmak
bulanık
bulanıkça
bulanıklaşma
bulanıklaşmak
bulanıklaştırılma
bulanıklaştırılmak
bulanıklaştırma
bulanıklaştırmak
bulanıklık
bulanış
bulanıverme
bulanıvermek
bulanma
bulanmak
bulantı
bulantı vermek
bulaşabilme
bulaşabilmek
bulaşıcı
bulaşıcı hastalık
bulaşıcılık
bulaşık
bulaşık adam
bulaşık bezi
bulaşık deniz
bulaşık deterjanı
bulaşık eldiveni
bulaşık gemi
bulaşık iş
bulaşık makinesi
bulaşık makinesi tuzu
bulaşık suyu
bulaşık suyu gibi
bulaşıkçı
bulaşıkçılık
bulaşıkhane
bulaşıklık
bulaşılma
bulaşılmak
bulaşıverme
bulaşıvermek
bulaşkan
bulaşkanlık
bulaşma
bulaşmak
bulaştırabilme
bulaştırabilmek
bulaştırılma
bulaştırılmak
bulaştırıverme
bulaştırıvermek
Bulaştırma
bulaştırmak
BULATMA
BULATMAK
bulayabilme
bulayabilmek
BULDAN
buldok
buldozer
buldukça bunar (veya bulmuş da bunuyor)
buldum bilemedim, bildim bulamadım
buldumcuk
buldumcuk olmak
buldurabilme
buldurabilmek
buldurma
buldurmak
buldurtma
buldurtmak
Bulgar
Bulgarca
bulgari
Bulgaristanlı
bulgu
bulgulama
bulgulamak
bulgulanabilme
bulgulanabilmek
bulgulanış
bulgulanma
bulgulanmak
bulgulayabilme
bulgulayabilmek
bulgulayış
bulgur
bulgur çorbası
bulgur pilavı
bulgurcu
bulgurcuk
bulgurculuk
bulgurlama
bulgurlamak
bulgurlanma
bulgurlanmak
bulgurlu
bulgurlu köfte
bulgurluk
bulgursu
bulgurumsu
bulgusal
bulgusal yöntem
BULMA
bulmaca
bulmak
bultak
bulucu
buluculuk
bulunabilme
bulunabilmek
bulunak
bulundurabilme
bulundurabilmek
bulundurma
bulundurmak
bulundurulabilme
bulundurulabilmek
bulundurulma
bulundurulmak
BULUNMA
bulunma durumu
bulunmak
bulunmaz
bulunmaz bursa (veya hint) kumaşı
buluntu
bulunuş
bulunuverme
bulunuvermek
Bulup buluşturmak
buluş
buluş belgesi
buluş hakkı
buluşabilme
buluşabilmek
buluşma
buluşma yeri
buluşmak
buluşturabilme
buluşturabilmek
buluşturma
buluşturmak
buluşturulabilme
buluşturulabilmek
buluşturulma
buluşturulmak
buluşturuverme
buluşturuvermek
buluşulabilme
buluşulabilmek
buluşulma
buluşulmak
buluşuverme
buluşuvermek
bulut
bulut gibi
bulut olmak
bulutçuk
bulutlanabilme
bulutlanabilmek
bulutlanıverme
bulutlanıvermek
bulutlanma
bulutlanmak
bulutlu
bulutsu
bulutsuz
bulutsuzluk
buluttan nem kapmak
buluverme
buluvermek
bulvar
bulvarlı
bumbar
bumburuşuk
bumbuz
bumerang
bumlama
bumlamak
bun
buna değdi (idi) buna değmedi (idi) demek
bunak
bunakça
bunaklaşabilme
bunaklaşabilmek
bunaklaşma
bunaklaşmak
bunaklık
bunalabilme
bunalabilmek
bunalım
bunalım geçirmek
bunalıma düşmek
bunalımlı
bunalımsız
bunalış
bunalıverme
bunalıvermek
BUNALMA
bunalmak
bunaltabilme
bunaltabilmek
bunaltı
bunaltıcı
bunaltıcılık
bunaltılma
bunaltılmak
BUNALTMA
bunaltmak
bunama
bunamak
bunayabilme
bunayabilmek
bunayış
bunayıverme
bunayıvermek
bunca
buncağız
bunda bir iş var
bundan
bundan böyle
bundan iyisi can sağlığı
bungalov
bungun
bungunlaşma
bungunlaşmak
bungunlaştırma
bungunlaştırmak
bungunluk
bunlar
bunlu
bunluk
BUNMA
bunmak
bunsuz
bununla beraber
bununla birlikte
bura
burabilme
burabilmek
buracıkta
burada
buradan
buradayım diye bağırmak
burağan
BURAK
buralı
buram buram
burası
burcu
burcu burcu
burcuma
burcumak
burç
burçak
burçlar ışığı
burçlar kuşağı
BURDUR
burdurabilme
burdurabilmek
burdurlu
burdurluluk
burdurma
burdurmak
burdurulma
burdurulmak
burgaç
burgata
burgu
burgu makarna
Burgulama
burgulamak
burgulanma
burgulanmak
burgulu
burgusuz
burhan
burjuva
burjuva edebiyatı
burjuvaca
burjuvalık
burjuvazi
burkabilme
burkabilmek
burkma
burkmak
burkucu
burkuculuk
burkuk
burkulabilme
burkulabilmek
burkulma
burkulmak
burkuluverme
burkuluvermek
burkuverme
burkuvermek
burlesk
burma
burmak
burnaz
burnu (bile) kanamamak
burnu büyük
burnu büyüklük
burnu büyümek
burnu çenesine değmek
burnu havada
burnu kırılmak
burnu sızlamak
burnu yere düşse almaz
burnuna girmek
burnuna karıncalar dolmak
burnuna koymak
burnunda tütmek
burnundan (fitil fitil) gelmek
burnundan ayrılmamak
burnundan düşen bin parça olmak
burnundan kıl aldırmamak
burnundan solumak
burnundan yakalamak
burnunu çekmek
burnunu kırmak
burnunu sıksan canı çıkacak
burnunu sokmak
burnunu sürtmek (veya burnu sürtülmek)
burnunun dibine sokulmak
burnunun dikine (veya doğrusuna) gitmek
burnunun direği kırılmak (veya düşmek)
burnunun direği sızlamak
burnunun direğini kırmak
burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek
burnunun ucunu görmemek
burnunun yeli harman savurmak
burnunun yeli kırılmak
burs
Bursa
bursalı
bursalılık
burslu
burssuz
burtlak
buru
buruk
buruk buruk
burukça
buruklaşma
buruklaşmak
burukluk
buruksu
burulabilme
burulabilmek
burulma
burulma dayanımı
burulmak
burum burum
burun
burun boşlukları
burun buruna
burun buruna gelmek
burun bükmek
burun deliği
burun direği
burun kanadı
burun kıvırmak
burun otu
burun perdesi
burun şişirmek
burun yapmak
burundili
burunduruk
burunlama
burunlamak
burunlu
burunluk
burunsak
burunsalık
buruntu
burusu tutmak (veya tutulmak)
buruş buruş
buruşabilme
buruşabilmek
BURUŞMA
buruşmak
buruşturabilme
buruşturabilmek
buruşturma
buruşturmak
buruşturulabilme
buruşturulabilmek
buruşturulma
buruşturulmak
buruşturuverme
buruşturuvermek
buruşuk
buruşukça
buruşukluk
buruşuksuz
buruşuverme
buruşuvermek
busbulanık
buse
buselik
buselikaşiran
BUŞON
but
butafor
butaforcu
butaforculuk
BUTİK
butik otel
BUTİKÇİ
butikçilik
butlan
BUTLU
BUTON
butsuz
buut
buutlu
buutsuz
buydurma
buydurmak
BUYMA
buymak
buyot
buyruğu altına girmek
buyruk
buyruk kulu
buyrukçu
buyrukçuluk
buyrulma
buyrulmak
buyrultu
Buyur etmek
buyur!
buyurabilme
buyurabilmek
buyurgan
buyurganca
buyurganlaşma
buyurganlaşmak
buyurganlık
BUYURMA
buyurmak
buyuru
buyurucu
buyuruculuk
buyurun cenaze namazına!
buz
buz alanı
buz bağlamak
buz dağı
buz dansı
buz demiri
buz duvarı
buz gibi
buz gibi soğumak
buz hokeyi
buz ışığı
buz kalıbı
buz kayığı
buz kesilmek
buz kesmek
buz pateni
buz serabı
buz sisi
buz torbası
buz tutmak
buz üstüne yazı yazmak
buz yalağı
buzağı
buzağılama
buzağılamak
buzağılaşma
buzağılaşmak
buzağılı
buzağısız
BUZCU
buzculuk
buzçözer
buzdolabı
buzdolabı gibi
buzdolabına kaldırmak
buzhane
buzkıran
buzla
buzlanabilme
buzlanabilmek
buzlanma
buzlanmak
buzlar çözülmek
buzlaşabilme
buzlaşabilmek
buzlaşma
buzlaşmak
buzlu
buzlu cam
buzlu çay
buzlu duman
buzluğan
buzluk
BUZUKİ
buzul
buzul bilimci
buzul bilimi
buzul çağı
buzul dönemi
buzul kar
buzul kaynağı
buzul masası
buzul seli
buzul taş
buzullaşma
buzullaşmak
buzullu
buzulsuz


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0234375