BU_BZ/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

BU_BZ <-- BU_BZ --> CA_CDbuat
bubi tuzağı
bucak
bucak bucak
bucak bucak aramak
bucak bucak kaçmak
bucaklı
bucaksız
buçuk
buçuklu
budak
budak deliği
budak özü
budaklandırma
budaklandırmak
budaklanma
budaklanmak
budaklı
budaksız
budala
budalaca
budalacasına
budalalaşma
budalalaşmak
budalalaştırma
budalalaştırmak
budalalık
budalalık etmek
budama
budamak
budanabilme
budanabilmek
budanış
BUDANMA
budanmak
budatabilme
budatabilmek
BUDATMA
budatmak
budayabilme
budayabilmek
budayış
budayıverme
budayıvermek
Budist
Budistlik
Budizm
budun
budun betimci
budun betimi
budun bilimci
budun bilimi
budun bilimsel
budunsal
bugün
bugün bana ise yarın sana
bugün git, yarın gel
bugün yarın
bugünden tezi yok
bugünden yarına
bugüne bugün
bugünkü
bugünkü günde
bugünkü işi yarına bırakma
bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir
bugünlerde
bugünlük
bugünlük yarınlık
buğday
buğday başak verince orak pahaya çıkar
buğday benizli
buğday biti
buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
buğday güvesi
buğday ile koyun, geri yanı oyun
buğday pası
buğday rengi
buğday sürmesi
buğday unu
buğdaycıl
buğdaygiller
buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince
buğdaysı
buğdaysı meyve
buğdaysı tane
buğdaysı tohum
buğra
buğu
buğu kebabı
buğuevi
buğul buğul
buğulama
buğulamak
buğulanabilme
buğulanabilmek
buğulandırma
buğulandırmak
buğulanış
buğulanıverme
buğulanıvermek
Buğulanma
buğulanmak
buğulaşma
buğulaşmak
buğulaştırıcı
buğulaştırma
buğulaştırmak
buğulu
buğur
buğusu üstünde
BUĞUZ
buğzetme
buğzetmek
buhar
buhar kazanı
buhar kurutucusu
buhar makinesi
buhar olmak
buhar valfi
buharlaşabilme
buharlaşabilmek
buharlaşıverme
buharlaşıvermek
buharlaşma
buharlaşma noktası
buharlaşmak
buharlaştırıcı
buharlaştırma
buharlaştırmak
buharlayıcı
buharlı
buharlı gemi
buharlı ısıtma
buharlı makine
buharlı tren
buharlı ütü
buhran
buhran geçirmek
buhrana tutulmak
buhranlı
buhur
buhurdan
buhurdanlık
buhurluk
buhurumeryem
buji
bukağı
bukağı vurmak
bukağılama
bukağılamak
bukağılanma
bukağılanmak
bukağılayabilme
bukağılayabilmek
bukağılı
bukağılık
bukalemun
bukalemun gibi renkten renge girmek
bukalemungiller
bukalemunlaşma
bukalemunlaşmak
bukalemunluk
bukanak
BUKE
buket
bukle
bukleli
buklesiz
buklet
bukran
bul
BULA
bula bula bunu (onu veya bir şeyi veya birini) bulmak
bulabilme
bulabilmek
bulada
bulak
bulama
bulamaç
bulamak
bulanabilme
bulanabilmek
bulancak
bulandırabilme
bulandırabilmek
bulandırıcı
bulandırılabilme
bulandırılabilmek
bulandırılma
bulandırılmak
bulandırıverme
bulandırıvermek
bulandırma
bulandırmak
bulanık
bulanıkça
bulanıklaşma
bulanıklaşmak
bulanıklaştırılma
bulanıklaştırılmak
bulanıklaştırma
bulanıklaştırmak
bulanıklık
bulanış
bulanıverme
bulanıvermek
bulanma
bulanmak
bulantı
bulantı vermek
bulaşabilme
bulaşabilmek
bulaşıcı
bulaşıcı hastalık
bulaşıcılık
bulaşık
bulaşık adam
bulaşık bezi
bulaşık deniz
bulaşık deterjanı
bulaşık eldiveni
bulaşık gemi
bulaşık iş
bulaşık makinesi
bulaşık makinesi tuzu
bulaşık suyu
bulaşık suyu gibi
bulaşıkçı
bulaşıkçılık
bulaşıkhane
bulaşıklık
bulaşılma
bulaşılmak
bulaşıverme
bulaşıvermek
bulaşkan
bulaşkanlık
bulaşma
bulaşmak
bulaştırabilme
bulaştırabilmek
bulaştırılma
bulaştırılmak
bulaştırıverme
bulaştırıvermek
Bulaştırma
bulaştırmak
BULATMA
BULATMAK
bulayabilme
bulayabilmek
BULDAN
buldok
buldozer
buldukça bunar (veya bulmuş da bunuyor)
buldum bilemedim, bildim bulamadım
buldumcuk
buldumcuk olmak
buldurabilme
buldurabilmek
buldurma
buldurmak
buldurtma
buldurtmak
Bulgar
Bulgarca
bulgari
Bulgaristanlı
bulgu
bulgulama
bulgulamak
bulgulanabilme
bulgulanabilmek
bulgulanış
bulgulanma
bulgulanmak
bulgulayabilme
bulgulayabilmek
bulgulayış
bulgur
bulgur çorbası
bulgur pilavı
bulgurcu
bulgurcuk
bulgurculuk
bulgurlama
bulgurlamak
bulgurlanma
bulgurlanmak
bulgurlu
bulgurlu köfte
bulgurluk
bulgursu
bulgurumsu
bulgusal
bulgusal yöntem
BULMA
bulmaca
bulmak
bultak
bulucu
buluculuk
bulunabilme
bulunabilmek
bulunak
bulundurabilme
bulundurabilmek
bulundurma
bulundurmak
bulundurulabilme
bulundurulabilmek
bulundurulma
bulundurulmak
BULUNMA
bulunma durumu
bulunmak
bulunmaz
bulunmaz bursa (veya hint) kumaşı
buluntu
bulunuş
bulunuverme
bulunuvermek
Bulup buluşturmak
buluş
buluş belgesi
buluş hakkı
buluşabilme
buluşabilmek
buluşma
buluşma yeri
buluşmak
buluşturabilme
buluşturabilmek
buluşturma
buluşturmak
buluşturulabilme
buluşturulabilmek
buluşturulma
buluşturulmak
buluşturuverme
buluşturuvermek
buluşulabilme
buluşulabilmek
buluşulma
buluşulmak
buluşuverme
buluşuvermek
bulut
bulut gibi
bulut olmak
bulutçuk
bulutlanabilme
bulutlanabilmek
bulutlanıverme
bulutlanıvermek
bulutlanma
bulutlanmak
bulutlu
bulutsu
bulutsuz
bulutsuzluk
buluttan nem kapmak
buluverme
buluvermek
bulvar
bulvarlı
bumbar
bumburuşuk
bumbuz
bumerang
bumlama
bumlamak
bun
buna değdi (idi) buna değmedi (idi) demek
bunak
bunakça
bunaklaşabilme
bunaklaşabilmek
bunaklaşma
bunaklaşmak
bunaklık
bunalabilme
bunalabilmek
bunalım
bunalım geçirmek
bunalıma düşmek
bunalımlı
bunalımsız
bunalış
bunalıverme
bunalıvermek
BUNALMA
bunalmak
bunaltabilme
bunaltabilmek
bunaltı
bunaltıcı
bunaltıcılık
bunaltılma
bunaltılmak
BUNALTMA
bunaltmak
bunama
bunamak
bunayabilme
bunayabilmek
bunayış
bunayıverme
bunayıvermek
bunca
buncağız
bunda bir iş var
bundan
bundan böyle
bundan iyisi can sağlığı
bungalov
bungun
bungunlaşma
bungunlaşmak
bungunlaştırma
bungunlaştırmak
bungunluk
bunlar
bunlu
bunluk
BUNMA
bunmak
bunsuz
bununla beraber
bununla birlikte
bura
burabilme
burabilmek
buracıkta
burada
buradan
buradayım diye bağırmak
burağan
BURAK
buralı
buram buram
burası
burcu
burcu burcu
burcuma
burcumak
burç
burçak
burçlar ışığı
burçlar kuşağı
BURDUR
burdurabilme
burdurabilmek
burdurlu
burdurluluk
burdurma
burdurmak
burdurulma
burdurulmak
burgaç
burgata
burgu
burgu makarna
Burgulama
burgulamak
burgulanma
burgulanmak
burgulu
burgusuz
burhan
burjuva
burjuva edebiyatı
burjuvaca
burjuvalık
burjuvazi
burkabilme
burkabilmek
burkma
burkmak
burkucu
burkuculuk
burkuk
burkulabilme
burkulabilmek
burkulma
burkulmak
burkuluverme
burkuluvermek
burkuverme
burkuvermek
burlesk
burma
burmak
burnaz
burnu (bile) kanamamak
burnu büyük
burnu büyüklük
burnu büyümek
burnu çenesine değmek
burnu havada
burnu kırılmak
burnu sızlamak
burnu yere düşse almaz
burnuna girmek
burnuna karıncalar dolmak
burnuna koymak
burnunda tütmek
burnundan (fitil fitil) gelmek
burnundan ayrılmamak
burnundan düşen bin parça olmak
burnundan kıl aldırmamak
burnundan solumak
burnundan yakalamak
burnunu çekmek
burnunu kırmak
burnunu sıksan canı çıkacak
burnunu sokmak
burnunu sürtmek (veya burnu sürtülmek)
burnunun dibine sokulmak
burnunun dikine (veya doğrusuna) gitmek
burnunun direği kırılmak (veya düşmek)
burnunun direği sızlamak
burnunun direğini kırmak
burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek
burnunun ucunu görmemek
burnunun yeli harman savurmak
burnunun yeli kırılmak
burs
Bursa
bursalı
bursalılık
burslu
burssuz
burtlak
buru
buruk
buruk buruk
burukça
buruklaşma
buruklaşmak
burukluk
buruksu
burulabilme
burulabilmek
burulma
burulma dayanımı
burulmak
burum burum
burun
burun boşlukları
burun buruna
burun buruna gelmek
burun bükmek
burun deliği
burun direği
burun kanadı
burun kıvırmak
burun otu
burun perdesi
burun şişirmek
burun yapmak
burundili
burunduruk
burunlama
burunlamak
burunlu
burunluk
burunsak
burunsalık
buruntu
burusu tutmak (veya tutulmak)
buruş buruş
buruşabilme
buruşabilmek
BURUŞMA
buruşmak
buruşturabilme
buruşturabilmek
buruşturma
buruşturmak
buruşturulabilme
buruşturulabilmek
buruşturulma
buruşturulmak
buruşturuverme
buruşturuvermek
buruşuk
buruşukça
buruşukluk
buruşuksuz
buruşuverme
buruşuvermek
busbulanık
buse
buselik
buselikaşiran
BUŞON
but
butafor
butaforcu
butaforculuk
BUTİK
butik otel
BUTİKÇİ
butikçilik
butlan
BUTLU
BUTON
butsuz
buut
buutlu
buutsuz
buydurma
buydurmak
BUYMA
buymak
buyot
buyruğu altına girmek
buyruk
buyruk kulu
buyrukçu
buyrukçuluk
buyrulma
buyrulmak
buyrultu
Buyur etmek
buyur!
buyurabilme
buyurabilmek
buyurgan
buyurganca
buyurganlaşma
buyurganlaşmak
buyurganlık
BUYURMA
buyurmak
buyuru
buyurucu
buyuruculuk
buyurun cenaze namazına!
buz
buz alanı
buz bağlamak
buz dağı
buz dansı
buz demiri
buz duvarı
buz gibi
buz gibi soğumak
buz hokeyi
buz ışığı
buz kalıbı
buz kayığı
buz kesilmek
buz kesmek
buz pateni
buz serabı
buz sisi
buz torbası
buz tutmak
buz üstüne yazı yazmak
buz yalağı
buzağı
buzağılama
buzağılamak
buzağılaşma
buzağılaşmak
buzağılı
buzağısız
BUZCU
buzculuk
buzçözer
buzdolabı
buzdolabı gibi
buzdolabına kaldırmak
buzhane
buzkıran
buzla
buzlanabilme
buzlanabilmek
buzlanma
buzlanmak
buzlar çözülmek
buzlaşabilme
buzlaşabilmek
buzlaşma
buzlaşmak
buzlu
buzlu cam
buzlu çay
buzlu duman
buzluğan
buzluk
BUZUKİ
buzul
buzul bilimci
buzul bilimi
buzul çağı
buzul dönemi
buzul kar
buzul kaynağı
buzul masası
buzul seli
buzul taş
buzullaşma
buzullaşmak
buzullu
buzulsuz
bücür
bücürleşme
bücürleşmek
bücürlük
büfe
büfeci
büfecilik
büğelek
BÜĞEME
büğemek
büğet
büğlü
bühtan
bühtan etmek
bük
bükebilme
bükebilmek
bükemediğin eli öp başına ko
büken
büklük
büklüm
büklüm büklüm
büklümlü
bükme
bükmek
büktürebilme
büktürebilmek
büktürme
büktürmek
büktürülme
büktürülmek
bükücü
bükücülük
BÜKÜÇ
bükük
büküklük
bükülebilme
bükülebilmek
bükülgen
bükülgenlik
BÜKÜLME
bükülmek
bükülü
bükülüş
bükülüverme
bükülüvermek
büküm
bükümlü
bükümsüz
bükün
bükünlü
bükünlü dil
bükünme
bükünmek
büküntü
büküş
büküverme
büküvermek
bülbül
bülbül çanağı
bülbül gibi bilmek
bülbül gibi konuşmak (veya okumak)
bülbül gibi konuşturmak (veya söyletmek)
bülbül gibi söylemek
bülbül gibi şakımak
bülbül kesilmek
bülbülkonağı
bülbülleşme
bülbülleşmek
bülbülü altın kafese koymuşlar, `ah vatanım` demiş
bülbülün çektiği dili belası
bülbülyuvası
bülten
büluğ
büluğ çağı
büluğa ermek
bünye
bünyece
bürgü
bürgülü
bürgüsüz
büro
bürokrasi
bürokrat
bürokratik
bürudet
BÜRÜK
bürülü
bürüm bürüm
bürümcek
bürümcük
BÜRÜME
bürümek
bürün
büründürme
büründürmek
bürünebilme
bürünebilmek
BÜRÜNME
bürünmek
bürünüş
bürünüverme
bürünüvermek
bürüyebilme
bürüyebilmek
bürüyüş
büsbütün
büst
büstiyer
bütan
bütçe
bütçe açığı
bütçe dengesi
bütçe yılı
bütçeleme
bütçelemek
büten
bütey
bütün
bütün bütün
bütün bütüne
bütün çıplaklığıyla
bütüncü ekonomi
bütüncül
bütüncüllük
bütünleme
bütünleme sınavı
bütünlemek
bütünlemeli
bütünlemeye kalmak
bütünlenebilme
bütünlenebilmek
bütünlenme
bütünlenmek
bütünler
bütünler açı
bütünleşebilme
bütünleşebilmek
Bütünleşik
bütünleşme
bütünleşmek
bütünleştirebilme
bütünleştirebilmek
bütünleştirici
bütünleştiricilik
bütünleştirilebilme
bütünleştirilebilmek
bütünleştirilme
bütünleştirilmek
bütünleştirme
bütünleştirmek
bütünletebilme
bütünletebilmek
bütünletme
bütünletmek
bütünleyebilme
bütünleyebilmek
bütünleyen
bütünleyici
bütünleyicilik
bütünlük
bütünsel
bütünsellik
büve
büvet
büyü
büyü bozmak
büyü bozulmak
büyü yapmak
büyücek
büyücü
büyücülük
büyük
büyük (söz) söylemek
büyük abdest
büyük abdesti gelmek
büyük aile
büyük amiral
büyük ana
büyük anne
büyük atardamar
büyük baba
büyük balık küçük balığı yutar
büyük başın derdi büyük olur
büyük boy
büyük çember
büyük dalga
büyük defter
büyük görmek (veya bilmek veya tutmak)
büyük hanım
büyük harf
büyük kalori
büyük kan dolaşımı
büyük laf etmek
büyük lokma ye büyük söyleme
büyük mağaza
büyük mevlit ayı
büyük orta
büyük oynamak
büyük önerme
büyük para
büyük peder
büyük sesli uyumu
büyük sözüme tövbe!
büyük tansiyon
büyük terim
büyük tövbe ayı
büyük ünlü uyumu
büyük yemin etmek
Büyükayı
büyükbaş
büyükçe
büyükelçi
büyükelçilik
büyükle büyük, küçükle küçük olmak
büyüklenebilme
büyüklenebilmek
büyüklenme
büyüklenmek
büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek
büyüklü küçüklü
büyüklük
büyüklük göstermek
büyüklük hastalığı
büyüklük satmak
büyüklük taslamak
büyükseme
büyüksemek
büyüksü
büyükşehir
büyükten büyüğe
BÜYÜLEME
büyülemek
büyülenebilme
büyülenebilmek
büyüleniş
Büyülenme
büyülenmek
büyüleyebilme
büyüleyebilmek
büyüleyici
büyüleyicilik
büyüleyiş
büyültebilme
büyültebilmek
büyülteç
büyültme
büyültmek
büyülü
büyüme
büyüme hızı
büyümek
büyümseme
büyümsemek
Büyümüş de küçülmüş
büyüsel
büyüsüne kapılmak (veya tutulmak)
büyüsüz
büyütebilme
büyütebilmek
büyüteç
büyütken
büyütken doku
büyütme
büyütmek
büyüttürme
büyüttürmek
büyütülebilme
büyütülebilmek
büyütülme
büyütülmek
büyütülüş
büyütürlük
büyütüş
büyüyebilme
büyüyebilmek
büyüyüş
büyüyüverme
büyüyüvermek
büz
büzdürme
büzdürmek
büzdürülme
büzdürülmek
büzebilme
büzebilmek
büzgen
büzgü
büzgüleme
büzgülemek
büzgülü
büzgüsüz
büzme
büzmek
büzük
büzüktaş
büzülebilme
büzülebilmek
büzülme
büzülmek
büzülüp oturmak (veya kalmak)
büzülüş
büzülüverme
büzülüvermek
büzüşebilme
büzüşebilmek
BÜZÜŞME
büzüşmek
büzüştürebilme
büzüştürebilmek
büzüştürme
büzüştürmek
büzüştürülebilme
büzüştürülebilmek
büzüştürülme
büzüştürülmek
büzüşük
büzüşüklük
büzüşüverme
büzüşüvermek


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,03125