DI_DL/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

DI_DL <-- DI_DL --> DM_DPdıbır dıbır
dıbır dıbır yürümek
dığan
dığdığı
dığdık
dılak
dımbırdatma
dımbırdatmak
dımdızlak
dımdızlak ortada kalmak
dımdızlak ortalıkta bırakmak
dımışki
dıramudana
dırdır
dırdırcı
dırdırcılık
dırdırlanma
dırdırlanmak
dırıltı
dırıltı çıkarmak (veya etmek)
DIRLANMA
dırlanmak
dırlaşma
dırlaşmak
dış
dış açı
dış ağ
dış alem
dış alım
dış alımcı
dış asalak
dış başkalaşım
dış bellek
dış beslenme
dış borç
dış borçlanma
dış çevre
dış çizgiler durumu
dış çokgen
dış deri
dış dünya
dış evlilik
dış gebelik
dış gezegen
dış gezi
dış güçler
dış hat
dış hatlar
dış işleri
dış kapı
dış kapının mandalı
dış kavuz
dış kredi
dış kulak
dış kutsal
dış lastik
dış merkezli
dış odun
dış pazar
dış pazarlama
dış piyasa
dış plazma
dış politika
dış saha
dış sahaya gitmek (veya çıkmak)
dış satım
dış satımcı
dış ses
dış ters açı
dış ticaret
dış ticaret açığı
dış vurum
dış vurumcu
dış yarıçap
dış yüz
dış zar
dışa dönük
dışa vurmak
dışa vurum
dışa vurumcu
dışarı
dışarı atmak
dışarı çıkmak
dışarı vurmak
dışarıdan evlenme
dışarılı
dışarılık
dışarlık
dışarlıklı
dışbeslenen
dışbükey
dışbükeylik
dışı eli yakar, içi beni yakar
dışı kalaylı, içi alaylı
dışık
dışına çıkmak
dışında
dışında bırakmak
dışında kalmak
dışınlı
dışkı
dışkılama
dışkılamak
dışkılayabilme
dışkılayabilmek
dışkılık
dışkısever
DIŞLAMA
dışlamak
dışlanabilme
dışlanabilmek
dışlanış
DIŞLANMA
dışlanmak
dışlaştırma
dışlaştırmak
dışlaştırtma
dışlaştırtmak
dışlayabilme
dışlayabilmek
dışlayış
dışlayıverme
dışlayıvermek
dışrak
dışsal
dışsallaşma
dışsallaşmak
dıştan
dıştan evlilik
dızdık
dızdız
dızdızcı
dızdızcılık
DIZLAMA
Dızlamak
dızman
dialkol
Diaspora
diba
dibace
dibek
dibek kafalı
dibi görünmek
dibi görünmeyen sudan geçme
dibi kırmızı mumla (veya bal mumuyla) mı çağırdım
dibine darı ekmek
dibine kadar
dibini boylamak
dibini bulmak
dibini kurcalamak (veya karıştırmak)
dibini tutmak
didaktik
didar
DİDE
dideban
didik didik
didik didik aramak
didik didik etmek
didik didik olmak
Didikleme
didiklemek
didikleniş
didiklenme
didiklenmek
didikletme
didikletmek
didikleyebilme
didikleyebilmek
didikleyiş
didilme
didilmek
didingen
didiniş
Didinme
didinmek
DİDİNTİ
didişebilme
didişebilmek
didişim
didişip durmak
didişken
didişme
didişmek
didon
didon sakal
didon sakallı
didona
didona sakallı
DİFANA
difenbahya
diferansiyel
diferansiyel denklem
diferansiyel hesap
difraksiyon
difteri
difterili
diftong
diftonglaşma
diftonglaşmak
difüzyon
diğer
DİĞERİ
diğerkam
diğerkamlık
dijital
dik
dik açı
dik açıklık
dik alası
dik biçme
dik dik bakmak
dik rüzgar
dik silindir
dik üçgen
dik yamuk
dikbaşlı
dikbaşlılık
dikçe
dikdörtgen
dikdörtgensel
dikdörtgensel bölge
dikebilme
dikebilmek
dikeç
dikel
dikelebilme
dikelebilmek
dikeliş
DİKELME
dikelmek
dikeltme
dikeltmek
diken
diken battığı yerden çıkar
diken diken
diken diken olmak
diken dutu
diken üstünde oturmak (veya olmak)
dikence
dikencik
dikencikli
dikenleşme
dikenleşmek
dikenli
dikenli balık
dikenli balıkgiller
dikenli meyan
dikenli salyangoz
dikenli tel
dikenli yol
dikenli yüzgeçliler
dikenlice
dikenlik
dikensi
dikensi çıkıntı
dikensiz
dikensiz gül olmaz
dikey
dikey geçiş
dikeyleşme
dikeyleşmek
dikeylik
dikgen
dikici
dikicilik
dikilebilme
dikilebilmek
dikili
dikili taş
dikilip durmak (veya kalmak)
dikiliş
dikiliverme
dikilivermek
DİKİLME
dikilmek
dikim
dikimevi
dikimhane
dikine
dikine gitmek
dikine tıraş
dikiş
dikiş atmak
dikiş iğnesi
dikiş makinesi
dikiş okuması
dikiş payı
dikiş tutturamamak
dikişçi
dikişçilik
dikişini almak
dikişli
dikişsiz
dikit
dikiverme
dikivermek
dikiz
dikiz aynası
dikiz etmek (veya geçmek)
dikizci
dikizcilik
dikize almak
dikizleme
dikizlemek
dikizlenme
dikizlenmek
dikizleyebilme
dikizleyebilmek
dikizleyiş
dikizlik
dikkafalı
Dikkafalılık
dikkat
dikkat çekmek
dikkat etmek
dikkat kesilmek
dikkat toplaşımı
dikkate almak
dikkati calip olmak
dikkatini çekmek
dikkatle
dikkatli
dikkatli olmak
Dikkatlice
dikkatlilik
dikkatsiz
Dikkatsizce
dikkatsizlik
dikkatsizlik etmek
dikkuyruk
diklemesine
dikleniş
DİKLENME
diklenmek
dikleşebilme
dikleşebilmek
dikleşme
dikleşmek
dikleştirme
dikleştirmek
diklik
dikme
dikmek
dikmelik
dikmen
dikotomi
dikotomik
dikse
diksiyon
dikta
diktacı
diktacılık
diktafon
diktatör
diktatörce
diktatörlük
diktatörlük etmek
dikte
dikte etmek
diktirebilme
diktirebilmek
diktirilme
diktirilmek
DİKTİRME
diktirmek
diktirtme
diktirtmek
dil
dil (veya diller) dökmek
dil adası
dil ağız vermemek
dil akrabalığı
dil altı bezleri
dil atlası
dil avcısı
dil balığı
dil bilgisi
dil bilimci
dil bilimi
dil bilimsel
dil bir karış
dil birliği
dil cambazı
dil coğrafyası
dil çıkarmak
dil dalaşı
dil ebeliği
dil ebesi
dil felsefesi
dil kavgası
dil laboratuvarı
dil oğlanı
dil otu yemek
dil öğrenimi
dil öğretimi
dil pelesengi
dil peyniri
dil sürçmesi
dil şakası
dil tutmak
dil tutukluğu
dil uzatmak
dil yarası
dilaltı
dilatometre
DİLAVER
dilbasar
dilbaz
dilber
dilberdudağı
dilberlik
dilci
dilcik
dilcilik
dildaş
dildaşlık
dilden dile
dilden dile dolaşmak
dilden düşmez olmak
dilden düşürmemek
dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur
dile (veya dillere) düşmek
dile dolamak
dile gelen ele gelir
dile gelmek
dile getirmek
dile kolay
dile vermek
dilebilme
dilebilmek
dilediği gibi
dilek
dilek kipi
dilekçe
DİLEME
dilemek
dilemma
dilenci
dilenci bir olsa şekerle beslenir
dilenci çanağı
dilenci vapuru
dilencilik
dilencilik etmek
dilencinin torbası dolmaz
dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda
dilenciye hıyar vermişler de eğri diye beğenmemiş
dilendirici
dilendiricilik
dilendirilme
dilendirilmek
dilendirme
dilendirmek
dilenebilme
dilenebilmek
dilenemez dilenci
dileniş
DİLENME
dilenmek
diletme
diletmek
dileyebilme
dileyebilmek
dileyici
dili (başka bir dile) çalmak
dili (veya dilinin) döndüğü kadar
dili açılmak
dili ağırlaşmak
dili alışmak
dili bir karış (olmak)
dili bir karış dışarı çıkmak (veya sarkmak)
dili boğazına akmak
dili bozuk
dili çözülmek
dili damağına yapışmak (veya dili damağı kurumak)
dili dolaşmak
dili dönmemek
dili durmak
dili durmamak
dili ensesinden çekilsin!
dili kılıçtan keskin
dili kurusun!
dili olsa da söylese (veya anlatsa)
dili pabuç kadar
dili sürçmek
dili tutuk
dili tutukluk
dili tutulmak
dili uzamak
dili uzun
dili varmak
dili yanmak
dili yatkın
dili zifir
dilim
dilim dilim
dilim dilim etmek
dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim
Dilimleme
dilimlemek
dilimlenebilme
dilimlenebilmek
dilimleniş
Dilimlenme
dilimlenmek
dilimletme
dilimletmek
dilimleyebilme
dilimleyebilmek
dilimleyiş
dilin kemiği yok
dilinde tüy bitmek
dilinden anlamak
dilinden düşürmemek
dilinden kurtulamamak
diline biber sürmek
diline dolamak (veya takmak)
diline düşmek
diline kira istemek
diline pelesenk etmek
diline sağlam olmak
diline sağlık
diline virt etmek
dilini bağlamak
dilini değdirmemek
dilini eşek arısı soksun
dilini kedi (veya fare) mi yedi?
dilini kesmek (veya kesip oturmak)
dilini tutamamak
dilini tutmak
dilini yutmak
dilinim
dilinin altında bir şey olmak
dilinin altındaki baklayı çıkarmak
dilinin cezasını (veya belasını) çekmek (veya bulmak)
dilinin ucuna gelmek
dilinin ucunda
dilinin ucuyla
diliniş
dilinme
dilinmek
diliş
diliverme
dilivermek
diliyle sokmak
diliyle tutulmak (veya yakalanmak)
DİLLEK
dillendirebilme
dillendirebilmek
dillendirilme
dillendirilmek
dillendirme
dillendirmek
dilleniş
DİLLENME
dillenmek
dillerde dolaşmak (veya gezmek)
dillere destan olmak
DİLLEŞME
dilleşmek
dilli
dilli düdük
dilmaç
dilmaçlık
dilme
dilmek
dilsel
dilsever
dilseverlik
dilsi
dilsiz
dilsizin dilinden anası anlar
dilsizlik
dilüviyum
dimağ
dimdik
dimdik ayakta durmak
dimdik durmak
dimi
diminuendo
dimmer
dimnit
dimyat
din
din adamı
din baronu
din birliği
din dışı
din doruğu
din erki
din felsefesi
dinamik
dinamik analiz
dinamikleşme
dinamikleşmek
dinamikleştirme
dinamikleştirmek
dinamit
dinamit lokumu
dinamitçi
dinamitçilik
dinamitleme
dinamitlemek
dinamitlenme
dinamitlenmek
dinamizm
dinamo
dinamometre
dinar
DİNCE
dincelme
dincelmek
dinceltici
dinceltme
dinceltmek
DİNCİ
dincilik
dinç
dinçlenme
dinçlenmek
dinçleşebilme
dinçleşebilmek
dinçleşme
dinçleşmek
dinçleştirebilme
dinçleştirebilmek
dinçleştirme
dinçleştirmek
dinçlik
dindar
dindarlaşma
dindarlaşmak
dindarlık
dindaş
dindaş olmak
dindaşlık
dinden imandan çıkmak
dinden imandan olmak
dindirebilme
dindirebilmek
dindirilme
dindirilmek
dindiriş
dindiriverme
dindirivermek
Dindirme
dindirmek
dindirtme
dindirtmek
dine
dinebilme
dinebilmek
DİNEK
DİNELME
dinelmek
dinen
dineri
dingi
dingil
dingildek
dingildeklik
dingildeme
dingildemek
dingildetme
dingildetmek
dingilli
dingilsiz
dingin
dingincilik
dinginleşebilme
dinginleşebilmek
dinginleşme
dinginleşmek
dinginleştirme
dinginleştirmek
dinginlik
DİNGO
dinî
dinî bayram
dini bir uğruna
dini bütün
dini bütünlük
dini gibi bilmek
dini imanı para
dinim hakkı için (veya aşkına)
dinine yandığım
diniş
dink
dinleme
dinleme salonu
dinlemek
dinlence
dinlendirebilme
dinlendirebilmek
dinlendirici
dinlendiricilik
dinlendirilme
dinlendirilmek
dinlendirme
dinlendirmek
dinlenebilme
dinlenebilmek
dinlenilme
dinlenilmek
dinleniş
dinlenme
dinlenme salonu
dinlenmek
Dinlenmelik
dinletebilme
dinletebilmek
dinleti
dinletilme
dinletilmek
DİNLETME
dinletmek
dinleyebilme
dinleyebilmek
dinleyici
dinleyicilik
dinleyiş
dinli
DİNME
dinmek
dinozor
dinozorlar
dinozorlaşma
dinozorlaşmak
dinsel
dinsiz
dinsizin hakkından imansız gelir
dinsizleşebilme
dinsizleşebilmek
dinsizleşme
dinsizleşmek
dinsizleştirilme
dinsizleştirilmek
dinsizleştirme
dinsizleştirmek
dinsizlik
dip
dip ağı
dip balıkçılığı
dip bucak
dip dibe
dip doruk
dip koçanı
dipçik
dipçikleme
dipçiklemek
dipçikleniş
dipçiklenme
dipçiklenmek
dipçikletme
dipçikletmek
dipçikleyiş
dipçikli
dipdam
dipdinç
dipdiri
dipfriz
diplarya
DİPLEME
diplemek
DİPLİ
diploit
diploma
diplomalı
diplomasız
diplomasızlık
diplomasi
diplomat
diplomatça
diplomatik
diplomatik dil
diplomatik yol
diplomatlık
dipnot
dipsiz
dipsiz kile, boş ambar
dipsiz testi
dirayet
dirayetli
dirayetlilik
dirayetsiz
dirayetsizlik
direk
direk gibi
direkçi
DİREKLİ
direklik
direksiyon
direksiyon kırmak
direksiyon sallamak
direksiyona geçmek
DİREKSİZ
direkt
direktif
direktif almak
direktif vermek
direktör
direktörlük
DİREME
diremek
diren
direnç
dirençli
dirençlilik
dirençsiz
dirençsizleşme
dirençsizleşmek
dirençsizlik
direnebilme
Direnebilmek
direngen
direngenlik
direnilebilme
direnilebilmek
direnilme
direnilmek
direnim
direniş
direnişçi
direnişçilik
direnleme
direnlemek
direnme
direnmek
direşken
direşme
direşmek
diretebilme
diretebilmek
diretiş
diretme
diretmek
direy
dirgen
dirgenleme
dirgenlemek
dirhem
dirhem dirhem
dirhemle söylemek (veya konuşmak)
diri
diri diri
diri kalmak
diri örtü
dirice
diriğ
diriğ etmek
diriksel
diriksel ısı
diril
diril ısı
dirilebilme
dirilebilmek
dirileşme
dirileşmek
dirilik
diriliş
diriliverme
dirilivermek
DİRİLME
dirilmek
diriltebilme
diriltebilmek
diriltici
diriltiverme
diriltivermek
diriltme
diriltmek
dirim
dirim bilimci
dirim bilimi
dirim bilimsel
dirim konisi
dirim kurgu
dirim kurgusal
dirim suyu
dirimli
dirimlik
dirimsel
dirimselcilik
dirlik
dirlik düzenlik
dirlik yüzü görmemek
dirlikçi
dirliksiz
dirliksizlik
dirsek
dirsek çevirmek
dirsek çürütmek
dirsek dirseğe
dirsek kemiği
dirsek teması
dirsekleme
dirseklemek
dirseklenme
dirseklenmek
dirseklik
dirsizlik
disimilasyon
disiplin
disiplin cezası
disiplin kurulu
disiplin suçu
disipline
disipline girmek
disiplinli
disiplinsiz
disiplinsizlik
disk
disk atma
disk zımpara
diskalifiye
diskalifiye etmek
diskalifiye olmak
diskçalar
diskçi
diskçilik
disket
diskjokey
diskjokeylik
disko
diskotek
diskur
diskur geçmek (veya çekmek)
dispanser
dispeç
dispeççi
dispersiyon eriyik
disponibilite
disprosyum
distribütör
distribütörlük
diş
diş açmak
diş ağrısı
diş bademi
diş bilemek
diş buğdayı
diş çıkarmak
diş diş
diş doktoru
diş eti
diş eti ünsüzü
diş eti-damak ünsüzü
diş eti-dudak ünsüzü
diş fırçası
diş geçirememek
diş geçirmek
diş gıcırdatmak
diş göstermek
diş hekimi
diş hekimliği
diş kirası
diş macunu
diş otu
diş otugiller
diş özü
diş plağı
diş tababeti
diş tabibi
diş tacı
diş taşı
diş ünsüzü
dişbudak
dişçi
dişçi koltuğu
dişçik
dişçilik
diş-damak ünsüzü
diş-dudak ünsüzü
dişe diş
dişe dokunmak
dişe dokunur (olmak)
dişeği
dişeğileme
dişeğilemek
DİŞEME
dişemek
dişi
dişi bakır
dişi demir
dişi klişe
dişi organ
dişil
dişileşme
dişileşmek
dişileştirme
dişileştirmek
dişilik
dişilik organı
dişilleştirme
dişilleştirmek
dişillik
dişinden tırnağından artırmak
dişindirik
dişine göre
dişine vurmak
dişini sıkmak
dişini sökmek
dişini tırnağına takmak
dişinin kovuğuna bile gitmemek
dişisel
dişisellik
dişiyle tırnağıyla
dişlek
dişleklik
dişleme
dişlemek
dişlenebilme
dişlenebilmek
dişleniş
dişlenme
dişlenmek
dişleri dökülmek
dişletme
dişletmek
dişleyebilme
dişleyebilmek
dişleyiş
dişleyiverme
dişleyivermek
dişli
dişli tırnaklı
dişlik
dişlilik
dişsiz
dişsizlik
dişten tırnaktan artırmak
DİTİLME
Ditilmek
ditiramp
DİTME
ditmek
dival
divan
divan durmak
divan Edebiyatı
divan kalemi
divan sazı
divançe
divane
divane olmak
divaneleşme
divaneleşmek
divaneleştirme
divaneleştirmek
divanelik
divanesi olmak
divaneye dönmek
divanhane
divanıharp
divanıhümayun
divani
divani kırması
divik
divit
divitin
divlek
DİYA
diyabaz
diyabet
diyabet bilimi
diyabet uzmanı
diyabetik
diyabetolog
diyabetoloji
diyafon
diyafram
diyafram nefesi
diyagonal
diyagram
diyaklaz
diyakoz
diyakroni
diyakronik
diyalaj
diyalekt
diyalektik
diyalektikçi
diyalektolog
diyalektoloji
diyalektolojik
diyalel
diyaliz
diyaliz makinesi
diyalize girmek
diyalog
diyalog kurmak
diyanet
diyanet işleri
diyapazon
diyapozitif
diyar
Diyarbakır
diyarbakırlı
diyarbakırlılık
diyarıgurbet
diyastaz
diyastol
diyatome
diye
diye diye
diyebilme
diyebilmek
diyecek yok
diyet
diyet uzmanı
diyetetik
diyetisyen
diyez
diyoptri
diyorit
diz
diz ağırşağı
diz bağı
diz boyu
diz çökmek
diz dize
diz kapağı
diz kapağı kemiği
diz üstü
diz üstü çökmek
diz yastığı
dizanteri
dizanterili
dizayn
dizayncı
dizdar
dizdirebilme
dizdirebilmek
dizdirilebilme
dizdirilebilmek
dizdirilme
dizdirilmek
dizdirme
dizdirmek
dize
dize gelmek
dize getirmek
dizebilme
dizebilmek
dizek
dizel
dizel motoru
dizeleme
dizelemek
dizeleşme
dizeleşmek
dizeleştirebilme
dizeleştirebilmek
dizeleştirme
dizeleştirmek
dizelge
dizem
dizemli
dizemsiz
Dizey
dizge
dizgeleşme
dizgeleşmek
dizgeleştiriş
dizgeleştirme
dizgeleştirmek
dizgeli
dizgesel
dizgesiz
dizgi
dizgi yeri
dizgici
dizgicilik
dizgin
dizgin vurmak
dizgine gelmek
dizginini çekmek
dizginini kesmek
Dizginleme
dizginlemek
dizginlenebilme
dizginlenebilmek
dizginleniş
dizginlenme
dizginlenmek
dizginleri (veya dizginlerini) ele almak
dizginleri ele vermek
dizginleri gevşetmek
dizginleri koparmak
dizginleri salıvermek
dizginletme
dizginletmek
dizginleyebilme
dizginleyebilmek
dizginleyiş
dizginsiz
dizi
dizi (veya dizinin) dibinden ayrılmamak
dizi dizi
dizi eylem
dizi film
dizi pusulası
dizici
dizicilik
dizilebilme
dizilebilmek
dizileme
dizilemek
dizili
diziliş
diziliverme
dizilivermek
DİZİLME
dizilmek
dizim
dizim dizim
dizin
dizini (veya dizlerini) dövmek
dizinleme
dizinlemek
dizinlenme
dizinlenmek
diziş
diziverme
dizivermek
DİZLEME
dizlemek
dizleri kesilmek (veya tutmamak)
dizlerine kapanmak
dizlerine kara su inmek
dizlerinin bağı çözülmek
dizlik
DİZME
dizmek
dizmen
dizüstü
dizüstü bilgisayar
dizyem


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

4,101563E-02