DM_DP/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

DM_DP <-- DM_DP --> DR_DUdo
do anahtarı
DOBRA
dobra dobra
doçent
doçentlik
dogma
dogmacı
dogmacılık
dogmalaşma
dogmalaşmak
dogmalaştırabilme
dogmalaştırabilmek
dogmalaştırılabilme
dogmalaştırılabilmek
dogmalaştırılma
dogmalaştırılmak
dogmalaştırma
dogmalaştırmak
dogmatik
dogmatik felsefe
dogmatizm
doğa
doğa bilgisi
doğa bilimci
doğa bilimleri
doğa dışı
doğa ötesi
doğa yasası
doğa yürüyüşü
doğabilme
doğabilmek
Doğacak
doğacı
doğacılık
doğaç
doğaçlama
doğaçlama tiyatro
doğaçlama yapmak
Doğaçlamak
doğaçtan
doğal
doğal afet
doğal ayıklanma
doğal coğrafya
doğal fiyat
doğal gaz
doğal gaz sayacı
doğal olarak
doğal sayı
doğalcı
doğalcılık
doğallaşma
doğallaşmak
doğallaştırma
doğallaştırmak
doğallık
doğallıkla
doğan
doğan anası olma, doğuran anası ol
doğancı
doğancılık
doğanyurt
doğasever
doğaseverlik
doğaüstü
doğaüstücü
doğaüstücülük
doğayazma
doğayazmak
doğduğuna bin pişman
Doğduğuna pişman etmek
doğduğuna pişman olmak
doğdurma
doğdurmak
doğma
doğma büyüme
DOĞMACA
doğmadık çocuğa don biçilmez
doğmak
doğram
doğrama
doğramacı
doğramacılık
doğramak
doğranma
doğranmak
DOĞRATMA
doğratmak
doğrayabilme
doğrayabilmek
doğrayış
doğru
doğru açı
doğru akım
doğru bulmak
doğru çıkmak
doğru doğru dosdoğru
doğru durmak
doğru dürüst
doğru orantı
doğru orantılı
doğru oturmak
doğru parçası
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
doğru söz acıdır
doğru söz yemin istemez
doğru yol
doğruca
doğrucu
doğrucu Davut
doğruculuk
doğrudan
doğrudan doğruya
doğrulabilme
doğrulabilmek
doğrulama
doğrulamak
doğrulanma
doğrulanmak
doğrulatabilme
doğrulatabilmek
Doğrulatma
Doğrulatmak
doğrulayabilme
doğrulayabilmek
DOĞRULMA
doğrulmak
doğrultabilme
doğrultabilmek
doğrultma
doğrultmaç
doğrultmak
doğrultman
doğrultu
doğrulu
doğruluk
doğrulum
doğrusal
doğrusu
doğrusuz
doğu
doğu bilimci
doğu bilimi
Doğu Bloku
doğu kayını
doğu noktası
doğu türkçesi
doğubeyazıt
doğulu
Doğuluca
doğululaşma
doğululaşmak
doğululaştırma
doğululaştırmak
doğululuk
doğum
doğum günü
doğum ilmühaberi
doğum izni
doğum kontrolü
doğum odası
doğum oranı
doğum sancısı
doğum tarihi
doğum yapmak
doğum yeri
doğumevi
doğumhane
doğumlu
doğumsal
doğurabilme
doğurabilmek
doğuranlar
doğurgan
doğurganlaşma
doğurganlaşmak
doğurganlaştırma
doğurganlaştırmak
doğurganlık
doğurgu
DOĞURMA
doğurmak
doğurtabilme
doğurtabilmek
doğurtma
doğurtmak
doğurucu
doğuruş
doğuruverme
doğuruvermek
doğuş
doğuştan
doğuştancı
doğuştancılık
doğuverme
doğuvermek
dok
doksan
doksan kapının ipini çekmek
doksanar
doksanıncı
doksanlık
doktor
doktor doktor gezmek (veya dolaşmak)
doktora
doktora yapmak
doktoralı
doktorasız
Doktorculuk
doktorluk
doktrin
doktrinci
doktrincilik
doku
doku bilimci
doku bilimi
doku bozukluğu
dokulu
dokuma
dokuma tezgahı
dokumacı
dokumacılık
dokumahane
dokumak
DOKUMALI
dokunabilme
dokunabilmek
dokunaç
dokunaklı
dokunaklılık
dokunca
dokunca görmek
dokuncalı
dokuncasız
dokundurabilme
dokundurabilmek
dokundurma
dokundurmak
dokundurtma
dokundurtmak
dokunma
dokunma duyusu
dokunmabana
dokunmak
dokunmalı
dokunmasız
dokunmatik
dokunsal
dokunulma
dokunulmak
dokunulmaz
dokunulmazlığını kaldırmak
dokunulmazlık
dokunum
dokunuş
dokunuverme
dokunuvermek
dokurcuk
dokurcun
dokusuz
DOKUTMA
dokutmak
dokuyabilme
dokuyabilmek
dokuyucu
dokuyuculuk
dokuyuş
dokuz
dokuz at bir kazığa bağlanmaz
dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek
dokuz babalı
dokuz canlı
dokuz doğurmak
dokuz körün bir değneği
dokuz köyden kovulmuş
dokuz yorgan eskitmek (veya paralamak)
dokuzaltmışbeşlik
dokuzar
dokuzgen
dokuzlu
dokuztaş
dokuzuncu
dokuzunculuk
doküman
dokümantasyon
dokümanter
dolaba girmek (veya gelmek)
dolabı bozulmak
dolabilme
dolabilmek
dolak
dolaksız
dolam
dolama
dolama otu
dolama otugiller
dolamak
dolambaç
dolambaçlı
dolambaçsız
dolamık
dolan taşı
dolanabilme
dolanabilmek
dolandırabilme
dolandırabilmek
dolandırıcı
dolandırıcılık
dolandırılış
dolandırılma
dolandırılmak
dolandırış
dolandırma
dolandırmak
dolanım
dolanım hızı
dolanıp durmak
DOLANIŞ
dolanıverme
dolanıvermek
dolanlı iflas
DOLANMA
dolanmak
DOLANTI
dolap
dolap beygiri
dolap beygiri gibi dönüp durmak (veya dolaşmak)
dolap çevirmek (veya döndürmek)
dolapçı
dolapçılık
dolar
dolaşabilme
dolaşabilmek
dolaşık
dolaşıklık
dolaşıksız
dolaşılma
dolaşılmak
dolaşım
dolaşım ortaklığı
dolaşıverme
dolaşıvermek
DOLAŞMA
dolaşmak
dolaştırabilme
dolaştırabilmek
dolaştırılma
dolaştırılmak
Dolaştırma
dolaştırmak
dolay
dolay kutupsal
dolayabilme
dolayabilmek
dolayı
dolayı dolayı
dolayısıyla
dolaylama
dolaylı
dolaylı anlatmak
dolaylı özne
dolaylı tümleç
dolaylı vergi
dolaylılık
dolaysız
dolaysız vergi
dolaysızlık
doldurabilme
doldurabilmek
doldurboşalt
doldurma
doldurmak
doldurtabilme
doldurtabilmek
doldurtma
doldurtmak
doldurulma
doldurulmak
dolduruş
dolduruşa gelmek
dolduruşa getirmek
dolduruşa kapılmak
dolduruşçu
dolduruşçuluk
dolduruverme
dolduruvermek
dolgu
dolgu yapmak
dolgulu
dolgun
dolgun maaş
dolgun ücret
dolgunca
dolgunlaşma
dolgunlaşmak
dolgunlaştırma
dolgunlaştırmak
dolgunluk
dolikosefal
dolma
dolma biber
dolma kalem
dolma otu
dolma otugiller
dolma yutmak
dolmacı
dolmak
dolmalık
dolmalık biber
dolmen
dolmuş
dolmuş durağı
dolmuş uçak
dolmuş yapmak
dolmuşa gelmek (veya binmek)
dolmuşçu
dolmuşçuluk
dolomit
dolu
dolu serpme
doludizgin
doludizgin gitmek
dolukma
dolukmak
doluluk
dolum
dolunay
Dolup taşmak
dolusu
DOLUŞ
DOLUŞMA
doluşmak
doluverme
doluvermek
doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı
domalan
domalış
DOMALMA
domalmak
domaltma
domaltmak
domates
domates çorbası
domates dolması
domates salçası
domates suyu
dombay
domdom
domdom kurşunu
domestik
dominant
domino
dominyon
domur
domur domur
domuz
domuz arabası
domuz ayrık otu
domuz bağı
domuz balığı
domuz damı
domuz derisi
domuz dikeni
domuz gibi
domuz gibi tıkınmak (veya yemek)
domuz otu
domuz yağı
domuzayağı
domuzdan (bir) kıl çekmek (veya koparmak)
domuzdan toklu çıkmaz
domuzgiller
domuzlan
domuzlaşma
domuzlaşmak
domuzluk
domuzluk etmek
domuztırnağı
domuzun kuyruğunu kes yine domuz
domuzuna
don
don çekmek
don çözülmek
don gömlek
don gömlek kalmak
don kesmek
don tutmak
don yağı
don yağı gibi
don yağının tortusu gibi kalmak (veya oturmak)
dona çekmek
donabilme
donabilmek
donakalma
donakalmak
donam
donama
donamak
donanabilme
Donanabilmek
donanım
donanım kilidi
donanma
donanma gecesi
donanma şenliği
donanmak
donatabilme
donatabilmek
donatı
donatılı
donatılma
donatılmak
donatım
donatımcı
donatısız
DONATIŞ
donatma
donatmak
donattırma
donattırmak
donayazma
donayazmak
donduraç
dondurma
dondurmacı
dondurmacılık
dondurmak
dondurucu
dondurulma
dondurulmak
dondurulmuş
dondurulmuşluk
done
donkişotluk
DONLU
donma
donma derecesi
donma noktası
donmak
donmuş sebze
donör
donra
donsuz
donsuzun gönlünden dokuz top bez geçer
donuk
donuk donuk
donuklaşma
donuklaşmak
donuklaştırma
donuklaştırmak
donukluk
donuna etmek (veya kaçırmak veya doldurmak veya yapmak)
donup kalmak
donuverme
donuvermek
dopdolu
doping
doping yapmak
dopingleme
dopinglemek
DORSE
doru
doruk
doruk çizgisi
doruk dal
doruk noktası
doruk toplantısı
doruklama
doruklamak
dorum
dosdoğru
dost
dost acı söyler
dost ağlatır, düşman güldürür
dost başa, düşman ayağa bakar
dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur
dost canlısı
dost dostun ayıbını yüzüne söyler
dost dostun eyerlenmiş atıdır
dost düşman
dost edinmek
dost ile ye, iç, alışveriş etme
dost kara günde belli olur
dost kazığı
dost olmak
dost sözü acıdır
dost tutmak
dosta düşmana karşı
dostane
dostça
dostlar alışverişte görsün (diye)
dostlar başına
dostlar başından ırak
dostlar şehit, biz gazi
dostlaşma
dostlaşmak
dostluk
dostluk başka, alışveriş başka
dostluk etmek
dostluk kantarla, alışveriş miskalle
dostluk kurmak
dostluk okkayla, alışveriş dirhemle
dostsuz
dostsuzluk
dostun attığı taş baş yarmaz
dosya
dosya açmak (veya hazırlamak)
dosyalama
dosyalamak
dosyalanma
dosyalanmak
dosyası kabarmak (veya kabarık olmak)
doya doya
doyabilme
doyabilmek
doyasıya
doygu
doygun
doygunlaşma
doygunlaşmak
doygunluk
doyma
doyma noktası
doymak
doymaz
doymazlık
doymuş
doymuşluk
DOYULMA
doyulmak
doyum
doyum noktası
doyum olmamak
doyuma ulaşmak
doyumevi
DOYUMLU
doyumluk
doyumluluk
doyumsuz
doyumsuzluk
doyunma
doyunmak
doyurabilme
doyurabilmek
doyuran
doyuran buhar
DOYURMA
doyurmak
doyurucu
doyurucu bulmak
doyurucu gelmek
doyuruculuk
doyurulma
doyurulmak
doyuruş
DOYUŞ
doyuverme
doyuvermek
doz
dozaj
dozer
dozu kaçmak
dozunu ayarlamak
dozunu kaçırmak
Döke döke
Döke saça
dökme
dökme çimento
dökme demir
dökme gaz
dökme su ile değirmen dönmez
dökme yük
dökme yük gemisi
dökmeci
dökmecilik
dökmek
döktürme
döktürmek
döktürtme
döktürtmek
dökük
döküklük
dökülgen
DÖKÜLME
dökülmek
dökülüp saçılmak
dökülüş
döküm
döküm almak
döküm çıkarmak
dökümcü
dökümcülük
dökümevi
dökümhane
dökümleme
dökümlemek
dökümlü
dökünme
dökünmek
döküntü
döküntülü
döküntüsüz
Döküp saçmak
döl
döl almak
döl ayı
döl döş
döl döş sahibi olmak
döl eşi
döl kesesi
döl vermek
döl yatağı
döl yolu
dölek
dölleme
döllemek
döllendirme
döllendirmek
dölleniş
döllenme
döllenmek
döllenmesiz
döllenmesiz üreme
döllü döşlü
dölüt
dömifinal
dömivole
dönbaba
döndürme
döndürmek
döndürtme
döndürtmek
döndürülme
döndürülmek
döndürüş
döne dolaşa
dönebilme
Dönebilmek
döneç
dönek
dönekçe
döneklik
dönel
döneleme
dönelemek
dönelme
dönelmek
dönem
dönemeç
dönemeçli
dönemeçsiz
dönence
dönencel
dönencel ay
dönencel yıl
dönenceli
dönenme
dönenmek
döner
döner ayna
döner kapı
döner kavşak
döner kebap
döner kule
döner sahne
döner sermaye
dönerci
dönercilik
döngel
döngel orucu
döngü
dönme
dönme dolap
dönme ekseni
dönmek
DÖNMELİ
dönük
dönülme
dönülmek
dönüm
dönüm noktası
dönümlük
dönüp dolaşmak
dönüp geriye bakmak
dönüş
dönüşlü
dönüşlü çatı
dönüşlü fiil
dönüşlü zamir
dönüşlülük
dönüşme
dönüşmek
dönüşsüz
dönüşsüzlük
dönüştürme
dönüştürmek
Dönüştürücü
dönüştürülme
dönüştürülmek
dönüştürüm
dönüşüm
dönüşümcü
dönüşümcülük
dönüşümlü
DÖNÜT
dönüverme
dönüvermek
döpiyes
dörder
dördül
dördün
dördüncü
dördüncü ayak
dördüncü çağ
dördüncülük
dördüz
dördüz yumrucuklar
dördüzleme
dört
dört ayak
dört ayak üstüne düşmek
dört ayaklılar
dört başı mamur
dört bir
dört bir taraf (veya yan)
dört bucak
dört dönmek
dört dörtlük
dört duvar arasında kalmak
dört elle sarılmak (veya yapışmak)
dört göz
dört göz bir evlat için
dört gözle beklemek (veya bakmak)
dört işlem
dört kaşlı
dört köşe
dört üstü, murat üstü
dört yanı deniz kesilmek
dört yol
dört yol ağzı
dört yüzlü
dörtcihar
dörtçeker
dörtçifte
dörtgen
dörtkenar
dörtköşe
dörtköşe olmak
dörtleme
dörtlemek
dörtlü
dörtlü final
dörtlü ganyan
dörtlük
dörtnal
dörtnala
dörtnala kaldırmak
dörtnala kalkmak
dörttek
dörtyol
döş
döşeğe düşmek
döşek
döşekli
döşeksiz
döşeli
döşem
döşemci
döşemcilik
döşeme
döşemeci
döşemeci çivisi
döşemecilik
döşemek
döşemeli
döşemelik
döşemesiz
döşemli
döşemsiz
DÖŞENİŞ
DÖŞENME
döşenmek
döşetilme
döşetilmek
döşetme
döşetmek
döşeyici
döşeyiş
döşgömü
DÖŞLÜ
döşsüz
döteryum
Dövdürme
dövdürmek
dövdürtme
dövdürtmek
dövdürtülme
dövdürtülmek
dövdürülme
dövdürülmek
döveç
döviz
döviz işlemi
döviz kaçırmak
döviz kuru
dövizzede
dövme
dövme yapmak
dövmeci
dövmecilik
dövmek
dövmeli
dövmelik
dövülgen
dövülgenlik
Dövülme
dövülmek
dövülüş
dövünme
dövünmek
dövünüş
dövüş
dövüşçü
dövüşçülük
dövüşken
dövüşkenlik
DÖVÜŞME
dövüşmek
dövüştürme
dövüştürmek


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

5,078125E-02