DU_DZ/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

DU_DZ <-- DU_DZ --> EA_EDduacı
duahan
DUALI
duası tutmak
DUASIZ
duayen
duba
duba gibi
dubar
dubara
dubaracı
dubaracılık
dublaj
dublajcı
dublajcılık
duble
duble etmek
duble paça
duble yol
dubleks
dubleks daire
dublör
dublörlük
dubniyum
dudağını (veya dudaklarını) ısırmak
dudağının ucuna gelmek
dudak
dudak (veya dudağını) bükmek
dudak benzeşmesi
dudak boyası
dudak çukuru
dudak dudağa gelmek (veya kalmak)
dudak eşlemesi
dudak ısırmak
dudak kalemi
dudak payı bırakmak
dudak sarkıtmak
dudak tiryakisi
dudak ucuyla söylemek
dudak ünsüzü
dudak yarığı
dudakdeğmez
dudaklı
dudaksıl
dudaksıllaşma
dudaksız
dudu
dudu dilli
duetto
duhul
duhuliye
duhuliye kartı
duka
dukalık
dul
dul kalmak
dulaptal otu
dulaptal otugiller
dulavrat otu
dulda
dulda tutmak
duldalama
duldalamak
duldalanma
duldalanmak
duldalı
duldasız
dulluk
duluk
Duma
dumağı
Duman
duman almak
duman altı etmek
duman altı olmak
duman attırmak
duman etmek
duman olmak
duman rengi
duman vermek
dumana boğmak
dumanı doğru çıksın
dumanı tepesinden çıkmak
dumanı üstünde
dumanlama
dumanlamak
dumanlanma
dumanlanmak
dumanlı
dumansız
dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
dumansızlık
dumur
dumura uğramak
dun
dupduru
dur durak (veya dur dinlen veya dur otur) yok
dur! (veya durun!)
durabilme
durabilmek
duraç
durağan
durağan elektrik
durağanlaşma
durağanlaşmak
durağanlık
durak
durakalma
durakalmak
duraklama
duraklamak
duraklatma
duraklatmak
duraklayış
duraklı
duraklı dalga
DURAKLIK
duraksama
duraksamak
duraksamalı
duraksamasız
duraksatma
duraksatmak
duraksayış
DURAKSIZ
dural
duralama
duralamak
duralatma
duralatmak
duralayış
durallık
duran top
durayazma
durayazmak
durdu durdu, turnayı gözünden vurdu
durduğu yerde
durdurabilme
durdurabilmek
durdurma
durdurmak
durdurtma
durdurtmak
durdurulma
durdurulmak
durduruş
durduruverme
durduruvermek
durgu
durgun
durgun şişkinlik
durgunlaşma
durgunlaşmak
durgunlaştırma
durgunlaştırmak
durgunluk
durgunluk çökmek
durma
durmadan
durmak
durmuş oturmuş
Durmuş oturmuşluk
duromer plastik
dursuz duraksız
duru
durucu
duruk
durukluk
duruksun
durulama
durulamak
durulanma
durulanmak
Durulaşma
durulaşmak
durulaştırma
durulaştırmak
DURULMA
durulmak
DURULTMA
durultmak
duruluk
durum
durum almak
durum eki
durum ortacı
durum ulacı
durum vaziyeti
durumdan ders çıkarmak
durumdan vazife çıkarmak
durumu bozulmak
durumu düzelmek
Durup dinlenmeden
durup durup
Durup dururken
duruş
duruşma
duruverme
duruvermek
duş
duş kabini
duş teknesi
duşak
duşaklama
duşaklamak
dut
dut gibi olmak
dut hoşafı
dut kurusu
dut kurusu ile yar sevilmez
dut pekmezi
dut yemiş bülbüle dönmek
dutçuluk
dutgiller
dutluk
duvağına doymamak
duvak
duvak düşkünü
DUVAKÇI
duvakçılık
duvaklama
duvaklamak
duvaklanma
duvaklanmak
duvaklı
DUVAKSIZ
duvar
duvar ayağı
duvar çekmek
duvar dayağı
duvar dişi
duvar gazetesi
duvar gibi
duvar halısı
duvar ilanı
duvar kağıdı
duvar pası
duvar resmi
duvar saati
duvar sarmaşığı
duvar sedefi
duvar takvimi
duvar topu
duvar yapmak
duvar yazısı
duvar yüzlü
duvarcı
duvarcılık
duvarlı
duy
duy priz
duyabilme
duyabilmek
duyar
duyar kat
duyarga
duyargalılar
duyarlı
duyarlık
duyarlıklı
duyarlılık
duyarsız
duyarsızlaşma
duyarsızlaşmak
duyarsızlaştırma
duyarsızlaştırmak
duyarsızlık
duygan
duygu
duygu sömürüsü
duygu sömürüsü yapmak
duygu uyanmak
duyguca
duygudaş
duygudaşlık
duygulandırma
duygulandırmak
duygulanım
duygulanış
duygulanma
duygulanmak
duygulu
duygululuk
duygun
duygunluk
duygusal
duygusal düşünme
duygusallık
duygusuz
duygusuzluk
duyma
duymak
duymamazlık
duymazlık
duymazlıktan gelmek
duysal
duyu
duyulabilme
duyulabilmek
DUYULMA
duyulmak
duyulmamış
duyulmamışlık
duyultu
duyulur duyulmaz
duyum
duyum almak
duyum eşiği
duyum ikiliği
duyum yitimi
duyumcu
duyumculuk
duyumlu
duyumölçer
duyumsal
duyumsama
duyumsamak
duyumsamazlık
duyumsatma
duyumsatmak
duyumsuz
duyumsuzluk
duyurabilme
duyurabilmek
duyurma
duyurmak
duyurtma
duyurtmak
duyuru
duyuru tahtası
duyurucu
duyuruculuk
duyuruda bulunmak
duyurulma
duyurulmak
Duyurum
Duyurumluk
duyusal
duyuş
duyuüstü
duyuverme
duyuvermek

düalist
düalizm
Dübbüasgar
Dübbüekber
DÜBEL
dübeş
düçar
düçar olmak
düden
düdük
düdük gibi
düdük gibi kalmak
düdük makarnası
düdükçü
düdükleme
düdüklemek
düdüklü
düdüklü tencere
düello
düellocu
düelloculuk
düet
dügah
düğme
düğmeci
düğmecilik
düğmek
düğmeleme
düğmelemek
düğmelenme
düğmelenmek
düğmeli
düğmesiz
düğmük
düğmük atmak
düğü
düğüm
düğüm atmak
düğüm düğüm
düğüm düğüm olmak (veya düğümlenmek)
düğüm noktası
düğüm üstüne düğüm vurmak (atmak)
düğüm vurmak
Düğümcük
düğümleme
düğümlemek
düğümlenme
düğümlenmek
düğümlü
düğümsüz
düğümünü çözmek
düğün
düğün alayı
düğün aşıyla dost ağırlanmaz
düğün bayram etmek
düğün çiçeği
düğün çiçeğigiller
düğün çorbası
düğün değil bayram değil, eniştem beni niye öptü
düğün dernek
düğün dernek, hep bir örnek
düğün hamamı
düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya
düğün pilavı
düğün pilavıyla dost ağırlamak
düğün salonu
düğün yahnisi
düğüncü
düğüncübaşı
düğünevi
düğünevi gibi
düğünsüz
düğününde kalburla (veya elekle) su taşımak
düğürcük
dük
dükkan
dükkancı
dükkancılık
düklük
düldül
dülger
dülger balığı
dülgerlik
dümbelek
dümbelekçi
dümbük
dümbüklük
dümdar
dümdüz
dümen
dümen bedeni
dümen boğazı
dümen çevirmek
dümen kırmak
dümen kullanmak
dümen neferi
dümen suyu
dümen suyunda gitmek
dümen tutmak
dümen yapmak
dümen yelpazesi
dümenci
dümencilik
dümenden
dümenevi
dümeni eğri
dümeni elinde tutmak
dümeni kırmak
dümenine bakmak
dümenini elinde tutmak
dümensiz
dümtek
dümtek tutmak
dün
dün bir, bugün iki
dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor
dün öleni dün gömerler
dünden
dünden bugüne
dünden hazır (veya razı) olmak
dünden ölmüş
dünit
dünkü
dünkü çocuk
dünür
dünür düşmek
dünür gezmek
dünür gitmek
dünürcü
dünürcülük
dünürlük
dünya
dünya ahiret kardeşim (veya bacım) (olsun)
dünya alem
dünya başına dar olmak (veya gelmek)
dünya başına yıkılmak
dünya bir araya gelse
dünya bir, işi bin
dünya durdukça durasın!
dünya görmüş
dünya görüşlü
dünya görüşü
dünya gözü ile görmek
dünya gözüne zindan olmak (veya görünmek veya kesilmek)
dünya güzeli
dünya kadar
dünya kelamı
dünya kelamı etmek
dünya malı
dünya malı dünyada kalır
dünya nimeti
dünya ölümlü, gün akşamlı
dünya penceresi
dünya tükenir, yalan tükenmez
dünya varmış
dünya yıkılsa umurunda değil
dünya yüzü görmemek
dünyacı
dünyacılık
dünyada
dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur
dünyadan el etek (veya elini eteğini) çekmek
dünyadan geçmek (veya el çekmek)
dünyadan haberi olmamak
dünyaevi
dünyaevine girmek
dünyalar birinin olmak
dünyalara değişmemek
DÜNYALI
dünyalığı doğrultmak
dünyalık
dünyanın ... sı
dünyanın dört bucağı
dünyanın kaç bucak (veya köşe) olduğunu göstermek (veya anlamak)
dünyanın öbür ucu
dünyanın sonu
dünyanın tadını çıkarmak
dünyanın ucu uzundur
dünyasından geçmek
dünyaya gelmek
dünyaya getirmek
dünyaya gözlerini kapamak (veya yummak)
dünyaya kazık çakmak (veya kakmak)
dünyayı anlamak
dünyayı ben yarattım demek
dünyayı ben yarattım havasında olmak
dünyayı görmemek
dünyayı haram etmek
dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir
dünyayı tozpembe görmek
dünyayı tutmak
dünyayı zindan (veya zehir) etmek (veya dünyayı başına dar etmek)
dünyevi
düpedüz
dürbün
dürbünlü
dürbünün tersiyle bakmak
dürme
dürmece
dürmek
dürteleme
dürtelemek
dürteleyici
dürteleyicilik
DÜRTME
dürtmek
dürtü
dürtücü kılıç
dürtükleme
dürtüklemek
dürtülme
dürtülmek
dürtüş
dürtüşleme
dürtüşlemek
dürtüşme
dürtüşmek
dürtüştürme
dürtüştürmek
dürü
DÜRÜLME
dürülmek
dürülü
dürülüş
dürüm
dürüm dürüm
dürüm ekmeği
dürümleme
dürümlemek
dürüst
dürüst oyun
dürüstlük
dürüşt
Dürzi
dürzü
düse
düstur
düstur edinmek
düş
düş görmek
düş gücü
düş kırıklığı
düş kırıklığına uğramak
düş uykudan sonra olur
düşçü
düşçülük
Düşe kalka
düşenin dostu olmaz
düşes
düşeslik
düşeş
düşeş atmak
düşey
düşey çember
düşey düzlem
düşeyazma
düşeyazmak
düşeylik
düşkü
düşkün
düşkün olmak
düşkünler yurdu
düşkünlerevi
düşkünleşme
düşkünleşmek
düşkünlük
düşlem
DÜŞLEME
düşlemek
düşlemli
düşlemlilik
düşlemsel
düşlemsellik
düşlemsiz
düşlemsizlik
düşman
düşman (veya düşmanı) kesilmek
düşman ağzı
düşman başına
düşman çatlatmak
düşman düşmana gazel (veya yasin) okumaz
düşman olmak
düşmanca
düşmancasına
düşmanın karınca ise de hor bakma
düşmanlaşma
düşmanlaşmak
düşmanlaştırma
düşmanlaştırmak
düşmanlık
DÜŞME
düşmek
Düşmez kalkmaz bir Allah
düşsel
düşsüz
düşsüzlük
düşük
düşük tutmak
düşük yapmak
düşüklük
düşün
düşün düşün, boktur işin
düşünce
düşünce alışverişi
düşünce özgürlüğü
düşüncel
düşünceli
düşüncelilik
düşüncellik
düşüncesini açmak
düşüncesini okumak
düşüncesiz
düşüncesizce
düşüncesizlik
düşüncesizlik etmek
düşünceye dalmak
düşünceye varmak
düşündeş
düşündeşlik
düşündürme
düşündürmek
düşündürmelik
düşündürtme
düşündürtmek
düşündürücü
düşündürücülük
düşünme
düşünme yasaları
düşünmek
düşünsel
düşüntülü
düşünücü
düşünücülük
düşünülme
düşünülmek
düşünüm
düşünüp (veya düşünmek) taşınmak
düşünür
düşünürlük
düşünüş
düşüp kalkmak
düşürebilmek
DÜŞÜRME
düşürmek
düşürtme
düşürtmek
düşürttürme
düşürttürmek
Düşürülme
düşürülmek
düşürüm
düşürüş
düşüş
DÜŞÜT
düttürü
düttürü leyla
düve
düvel
düven
düven dişi
düven sürmek (veya dövmek)
düvenci
DÜVER
düvesime
düvesimek
düyek
düyun
düz
düz baskı
düz baskıcı
düz duvara tırmanmak
düz hekim
düz kanatlılar
düz rakı
düz tümleç
düz ünlü
düz yazı
düzayak
düzce
düzceli
düzcelilik
düzdürme
düzdürmek
düze
düze inmek
düzeç
düzeçleme
DÜZELME
düzelmek
düzelti
düzeltici
düzeltici jimnastik
düzelticilik
düzeltilme
düzeltilmek
düzeltim
düzeltme
düzeltme işareti
Düzeltmeci
Düzeltmecilik
düzeltmek
düzeltmen
düzelttirme
düzelttirmek
düzem
düzeme
düzemek
düzen
düzen açıklaması
düzen bağı
düzen kurmak
düzen teker
düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak)
düzenbaz
düzenbazlık
düzence
düzenci
düzencilik
düzenek
düzenleme
düzenlemeci
düzenlemecilik
düzenlemek
düzenlenme
düzenlenmek
düzenleşik
düzenleşim
düzenletme
düzenletmek
düzenlettirme
düzenlettirmek
düzenleyici
düzenleyicilik
düzenleyim
düzenli
düzenli ordu
düzenlilik
düzensiz
düzensizlik
Düzenti
Düzentileme
düzey
düzeyli
düzeysiz
düzeysizlik
düzgü
düzgülü
düzgün
düzgüncü
düzgüncülük
düzgünlü
düzgünlük
düzgüsel
düzgüsüz
düziko
düzine
düzlek yapı
düzlem
düzlem geometri
düzlem küre
düzleme
düzlemek
düzlemsel
düzlenme
düzlenmek
düzleşme
düzleşmek
düzleştirme
düzleştirmek
düzletme
düzletmek
düzlük
düzme
düzmece
düzmecelik
düzmeci
düzmecilik
düzmek
düztaban
düztabanlık
düzülme
düzülmek
düzüm düzüm
Dy


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,046875