EE_EH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

EE_EH <-- EE_EH --> EI_ELEFDAL
efe
efece
efekt
efektif
efektif alış
efektif döviz
efektif fiyat
efektif kur
efektif satış
efektif talep
efelek
efeleniş
Efelenme
efelenmek
efeleşme
efeleşmek
efelik
efelik etmek (veya yapmak)
efemine
efendi
efendi efendi
efendi gibi yaşamak
efendibaba
efendibabacık
efendice
efendicesine
efendiden bir adam
efendilik
efendim
efendim nerede, ben nerede?
efendime söyleyeyim
efil efil
efil efil esmek
efil efil etmek
efildeme
efildemek
efileme
efilemek
efkar
efkar basmak
efkar dağıtmak
efkar etmek
efkarı dağılmak
efkarıumumiye
efkarlanış
efkarlanma
efkarlanmak
efkarlı
eflak
eflake ser çekmek
eflatun
eflatuni
eflatunumsu
efor
efradını cami, ağyarını mani
efrat
efriz
efsane
efsane olmak
efsaneleşme
efsaneleşmek
efsaneleştirilme
efsaneleştirilmek
efsaneleştirme
efsaneleştirmek
efsaneli
efsanesiz
efsanevi
efsun
efsuncu
efsunculuk
efsunkar
efsunlama
efsunlamak
efsunlu
efsus
eften püften
ege
egemen
egemenlik
eglog
ego
egoist
egoistlik
egoizm
egosantrik
egosantrist
egosantrizm
egotizm
EGZAMA
egzamalı
egzersiz
egzersiz yapmak
egzistansiyalist
egzistansiyalizm
egzogami
egzomorfizm
egzotik
egzotik çorba
egzotizm
egzoz
egzoz gazı
egzozcu
egzozculuk
eğdiriş
eğdirme
eğdirmek
eğdirtme
eğdirtmek
eğe
eğeleme
eğelemek
eğer
eğiç
eğik
eğik biçme
eğik çizgi
eğik düzlem
eğik silindir
eğik yazı
eğiklik
eğilen baş kesilmez
eğilim
eğilimli
eğilimsiz
eğilip bükülmek
eğiliş
eğilme
eğilmek
eğim
eğimli
eğimölçer
eğimsiz
eğin
eğinik
eğinme
eğinmek
eğinti
eğir
eğir kökü
eğir mumu
Eğirdir
eğirme
eğirmek
eğirmen
EĞİRTME
eğirtmek
EĞİŞ
eğitici
eğitici etkinlik
eğitici film
eğitici oyun
eğiticilik
EĞİTİLME
eğitilmek
eğitim
eğitim alanı
eğitim almak
eğitim bilimi
eğitim dönemi
eğitim enstitüsü
eğitim fakültesi
eğitim kurumu
eğitim programı
eğitimci
eğitimcilik
eğitimli
eğitimsel
eğitimsiz
eğitimsizlik
eğitme
eğitmek
eğitmen
eğitmenlik
eğitsel
eğitsel etkinlik
eğitsel film
eğitsel kol
eğitsel oyun
eğitsellik
eğlek
EĞLEME
eğlemek
eğlence
eğlenceli
eğlencelik
Eğlencesiz
eğlendiri
eğlendirici
eğlendiricilik
eğlendiriş
Eğlendirme
eğlendirmek
eğlenilme
eğlenilmek
EĞLENİŞ
eğlenme
eğlenmek
eğlenti
eğleşme
eğleşmek
EĞME
eğmeç
eğmeçli
eğmek
EĞMÜR
eğrelti
eğrelti otu
eğrelti otugiller
eğreti
eğreti almak
eğreti ata binen tez iner
eğreti kuyruk tez kopar
eğreti oturmak
eğreti vermek
eğretileme
Eğretilemek
eğretilik
eğretiye almak
eğrez
eğri
eğri (veya eğri gözle) bakmak
eğri büğrü
eğri çehre
eğri çehreli
eğri gemi doğru sefer
eğri oturup doğru konuşalım
eğri söz
eğri sözlü
eğri yüz
eğri yüzlü
eğrice
eğrili
eğrilik
EĞRİLİŞ
eğrilme
eğrilmek
eğriltme
eğriltmek
eğrim
eğrisi doğrusuna gelmek
eğrisiyle doğrusuyla
eğritme
eğritmek
eğriye eğri doğruya doğru
eğsi
eh
EHEM
ehemmiyet
ehemmiyet vermek
ehemmiyetli
ehemmiyetsiz
ehemmiyetsizlik
ehil
ehil olmak
ehlî
ehlibeyit
ehlidil
ehlihibre
ehlikeyif
ehlikitap
ehlîleşme
ehlîleşmek
ehlîleştirilme
ehlîleştirilmek
ehlîleştirme
ehlîleştirmek
ehlisalip
ehlisünnet
ehlivukuf
ehliyet
ehliyetli
ehliyetname
ehliyetsiz
ehliyetsizlik
ehlizevk
ehram
ehven
ehven kurtulmak
ehvenişer
ehveniyet
EHVENLİK


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0078125