ER_EU/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

ER_EU <-- ER_EU --> EU_EZeradikasyon
erat
erbain
erbap
erbaş
erbaşlık
erbin
erbiyum
ERCE
ercecik
ERCİK
erdek
erdem
erdemli
erdemlilik
erdemsiz
erdemsizlik
erden
erdenlik
Erdiğine erer, ermediğine taş atar
erdirme
erdirmek
ere gitmek (veya varmak)
ere vermek
erek
erek bilimi
Erekçi
erekçilik
ereklilik
ereksel
ereksel neden
eren
Erendiz
erenlerin sağı solu olmaz
erfelek
erg
erganun
ergen
ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma
ergen olmak
ergene
ergene karı boşamak kolay
ergenleşme
ergenleşmek
ergenlik
ergenlik çağı
ergi
ergilik
ergime
ergime ısısı
ergime noktası
ergime yasası
ergimek
ergimiş maden
ergin
erginleme
erginlemek
erginlenme
erginlenmek
erginleşme
erginleşmek
erginlik
ergitme
ergitmek
ergonomi
ergonomik
erguvan
erguvan rengi
erguvangiller
erguvani
ergürme
ergürmek
erigen
erik
erik hoşafı
erik kompostosu
erik marmeladı
erik pestili
erik rakısı
erik reçeli
ERİKA
eriklik
eriksi
eril
erillik
erim
erim er olsun da yerim çalı dibi olsun
erim erim
erime
erimek
erin
erincek
erinç
erinçli
erinçsiz
erinçsizlik
erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını
erinenin oğlu kızı olmamış
erinleşme
erinleşmek
erinlik
ERİNME
erinmek
erirlik
eristik
eriş
erişilebilir gizil güç
erişilebilirlik
erişilme
erişilmek
erişim
erişkin
erişkinlik
ERİŞME
erişmek
erişte
erişte kesmek
eriştelik
eriştirilme
eriştirilmek
eriştirme
eriştirmek
eriten
eritici
eritilme
eritilmek
eritiş
eritme
eritme peynir
eritmek
eritrosit
eriyebilme
Eriyebilmek
eriyik
eriyip bitmek
eriyip gitmek
eriyiş
erk
erkan
erkan kürkü
erkan minderi
erkanıharbiyeiumumiye
erkanıharp
erkanıharplik
erke
erkeç
erkeçsakalı
erkeğimsi
erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer
erkek
erkek anahtar
erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mi?
erkek bakır
erkek berberi
erkek demir
erkek erkeğe
erkek fatma
erkek fiş
erkek gibi
erkek işi
erkek koyun kasap dükkanına yaraşır
erkek milleti
erkek olmak
erkek organ
erkek sel, kadın göl
erkek terzisi
erkekçe
erkekçil
erkekevi
erkeklenme
erkeklenmek
erkekler hamamı
erkekleşme
erkekleşmek
erkekleştirme
erkekleştirmek
erkekli
erkekli dişili
erkekli kadınlı
erkekliğe sığmamak
erkekliği kesilmek
erkekliğine yedirememek
erkeklik
erkeklik organı
erkeklik öldü mü?
erkeklik sende kalsın!
erkeklik taslamak
erkeksi
erkeksilik
erkeksiz
erkeksizlik
erken
erken bahar
erken boşalma
erken bunama
erken kalkan yol alır, er evlenen döl alır
erken kalktım işime, şeker kattım aşıma
erken uyarı
erkence
erkenci
erkencilik
erkenden
erkendoğan
erkete
erketeci
erketecilik
erketecilik etmek (veya yapmak)
erketelik
erketelik yapmak
erkin
erkinci
erkincilik
erkinlik
erkli
erklilik
erksiz
erksizlik
erlik
erme
ermek
ermenek
Ermeni
Ermeni gelini gibi kırıtmak
Ermenice
ermin
ermiş
ermişlik
eroin
eroin kullanmak
eroinci
eroincilik
eroinman
eroinmanlık
eros
erosal
erosçu
erosçuluk
erotik
erotizm
erozyon
erozyona uğramak
erselik
erseliklik
ERSEME
Ersemek
ersiz
ersizlik
erte
erteleme
ertelemek
erteleniş
Ertelenme
ertelenmek
Erteletim
erteletme
erteletmek
ertelettirme
ertelettirmek
erteleyiş
ertesi
erupsiyon
ervah
ervahına yuf olsun!
erzak
erzel
Erzincan
erzincanlı
erzincanlılık
Erzurum
erzurumlu
erzurumluluk
es
es geçmek
esame
esamesi okunmamak
esans
esaret
esarette kalmak
esas
esas duruş
esas vaziyet
esas vaziyete geçmek
esasa bağlamak
esasen
esası olmamak
esasına bakarsan
esasi
esaslandırma
esaslandırmak
esaslanma
esaslanmak
esaslı
esassız
esastan bozma
esatir
esatirî
esbabımucibe
ESBAK
esbap
esef
esef etmek
esef olunmak
esefle
eseflenme
eseflenmek
ESEFLİ
eselemek beselemek
eseme
esen
esen kalmak
esenleme
esenlemek
esenleşme
esenleşmek
esenlik
esenlikle
esenlikli
eser
eser kalmamak
eser miktarda
esericedit
esericedit kağıdı
ESERME
esermek
esermek besermek
esham
ESİK
esim
esin
esindirme
esindirmek
ESİNLEME
Esinlemek
esinlendirme
esinlendirmek
esinlenme
esinlenmek
esinti
esintili
esintisiz
esir
esir almaca
esir almak
esir düşmek
esir etmek
esir kampı
esir olmak
esir pazarı
esir yatmak
esirci
esircilik
ESİRE
esirgeme
esirgemek
esirgememek
esirgemezlik
esirgenme
esirgenmek
esirgeyici
esirgeyicilik
esirgeyiş
esirlik
ESİRME
esirmek
esiş
eskalasyon
eskalop
eskatologya
eski
eski ağza yeni taam
eski çağ
eski çamlar bardak oldu
eski defterleri kapatmak
eski defterleri yoklamak (veya karıştırmak)
eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez
eski dünya
eski düşman dost olmaz
eski eserler
eski göz ağrısı
eski hamam eski tas
eski hayratı da berbat etmek
eski kafalı
eski kafalılık
eski kimliğine bürünmek
eski köye yeni adet getirmek
eski kulağı kesiklerden olmak
eski kurt
eski püskü
eski toprak
eski tüfek
eski yazı
eskice
eskici
eskicilik
eskiden
eskil
eskileşme
eskileşmek
eskilik
eskime
eskimek
Eskimo
Eskimoca
ESKİMSİ
eskisi kadar (veya gibi)
eskisi olmayanın yenisi olmaz
eskisini aratmamak
Eskişehir
eskişehir taşı
eskişehirli
eskişehirlilik
eskitilme
eskitilmek
ESKİTME
eskitmek
eskiye rağbet olsaydı bitpazarına nur yağardı
eskiz
ESKORT
eskortluk
eskortluk etmek
eskrim
eskrimci
eskrimcilik
eskülabi
eslaf
eslek
ESLEME
eslemek
esma
esmayı üstüne sıçratmak
esmayıhüsna
esmayışerife
ESME
esmek
esmer
esmer amber
esmer buğday
esmer küf
esmer küfler
esmer su yosunları
esmer şeker
esmer un
esmerce
esmere al bağla, karşısına geç ağla
esmerimsi
esmerleşme
esmerleşmek
esmerleştirme
esmerleştirmek
esmerlik
esna
esnaf
esnaf ağzı
esnaf loncası
esnaflık
Esnasında
esnek
esnekleşme
esnekleşmek
esnekleştirme
esnekleştirmek
esneklik
esneme
esnemek
esnetme
esnetmek
esneyiş
espas
espaslı
Esperanto
esperantocu
esperi
ESPİYE
espiyonaj
espressivo
espresso
espri
espri patlatmak
espri yapmak
esprili
esprisi kalmamak
esprisiz
espritüel
esrar
esrar çekmek
esrar kumkuması
esrar otu
esrar perdesi
esrar tekkesi
esrara dalmak
esrarcı
esrarcılık
esrarengiz
esrarengizlik
esrarkeş
esrarkeşlik
esrarlı
esre
esrik
esrik devenin çulu eğri gerek
esriklik
esrime
esrimek
ESRİTME
esritmek
essah
estağfurullah
estamp
estampaj
estek köstek
estek köstek etmek
ester
esterleşme
estet
estetik
estetik cerrahi
estetikçi
estetikçilik
estetizm
estirilme
estirilmek
ESTİRME
estirmek
estomp
esvap

eş adlı
eş anlam
eş anlamlı
eş anlamlılık
eş anlı
eş bacaklılar
eş basınç
eş basınçlı
eş başkan
eş biçim
eş biçimli
eş cinsel
eş cinsellik
eş değer
eş değerli
eş değerlik
eş deprem
eş dost
eş eksenli
eş güdüm
eş güdümcü
eş güdümcülük
eş güdümleme
eş güdümlemek
eş güdümlü
eş kanatlı
eş koşma
eş merkezli
eş ölçüm
eş sesli
eş seslilik
eş sıcak
eş sıcak eğrisi
eş tutmak
eş yapı
eş yapım
eş yükselti
eş yükselti eğrisi
eş zaman
eş zamanlı
eş zamanlı dil bilimi
eşantiyon
eşarp
eşeğe altın semer vursalar yine eşektir
eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış
eşeğe gücü yetmeyip semerini dövmek
eşeği dama çıkaran yine kendi indirir
eşeği düğüne çağırmışlar, `ya su lazımdır ya odun` demiş
eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin
eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması
eşeğin kuyruğuna kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa
eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir
eşeğini sağlam kazığa bağlamak
eşek
eşek arısı
eşek at olmaz, ciğer et olmaz
eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez
eşek cenneti
eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz
eşek davası
eşek derisi gibi
eşek dikeni
eşek eşeği ödünç kaşır
eşek gibi
eşek hıyarı
eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer, tanesini bırakır)
eşek inadı
eşek kadar
eşek kafalı
eşek kocamakla tavla başı olmaz
eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz
eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır
eşek marulu
eşek maydanozu
eşek otu
eşek sıpası
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
eşek şakası
eşekbaşı
eşekçe
eşekçi
eşekçilik
eşekkulağı
eşekleşme
eşekleşmek
eşeklik
eşekoğlueşek
eşeksırtı
EŞEKSİ
eşekten düşmüş karpuza (veya düşmüşe) dönmek
eşelek
eşeleme
eşelemek
eşelenme
eşelenmek
eşelmobil
eşey
eşeyli
eşeyli üreme
eşeylilik
eşeysel
eşeysiz
eşeysiz üreme
eşhas
eşi manendi (veya menendi veya benzeri) olmamak (veya bulunmamak veya yok)
eşiğine yüz sürmek
eşiğini aşındırmak
eşik
eşik (veya eşiğini) atlamak
EŞİLME
eşilmek
EŞİNME
eşinmek
eşit
eşit çenetli
eşitçi
eşitçilik
eşitleme
eşitlemek
eşitlenme
eşitlenmek
eşitleşme
eşitleşmek
eşitleştirme
eşitleştirmek
eşitlik
eşitlik derecesi
eşitlik eki
eşitsiz
eşitsizlik
eşkal
eşkenar
eşkenar dörtgen
eşkenar üçgen
eşkıya
eşkıya gibi
eşkıyalık
eşkıyalık etmek
eşkin
eşkinci
eşkinli
eşkinsiz
eşlek
eşleksel
eşlem
eşleme
eşlemek
eşlemeli
eşlemesiz
eşlenik
EŞLENME
eşlenmek
EŞLEŞME
eşleşmek
eşleştirme
eşleştirmek
EŞLİ
eşlik
eşlik etmek
eşme
eşmek
eşofman
eşraf
eşraflık
eşref
eşref saati
eşsiz
eşsizlik
eştirme
eştirmek
eşya
EŞYALI
et
et bağlamak
et beni
et kafalı
et kanlı gerek, yiğit canlı
et kesimi
et kırımı
et kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa ne yapılır?
et lokması
et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır
et sığırı
et sineği
et sotesi
et suyu
et şeftalisi
et tavuğu
et tırnak olmak
et tırnaktan ayrılmaz
et toprak
et tutmak
et unu
etajer
etalon
etamin
etanol
etap
ETÇİ
ETÇİK
etçil
etçilik
etçiller
ete kemiğe dönüştürmek (veya büründürmek)
eteğe varmak
eteği arı
eteği ayağına dolaşmak
eteği belinde
eteği düşük
eteği kirlenmek
eteği temiz
eteğinde namaz kılınmak
eteğindeki taşı dökmek
eteğinden ayrılmamak
eteğinden el çekmek
eteğine düşmek (veya sarılmak)
eteğine eğri
eteğine pis
eteğine yapışmak (veya sığınmak)
eteğini başına atmak (veya sarmak)
eteğini çekmek
eteğini toplamak
eteğini tutmak
eteğiyle mum söndürmek
etek
etek açmak
etek bağı
etek belde
etek bezi
etek dolusu
etek etek
etek kiri
etek öpmek
etek pisliği
etek silkmek
etek takmak (veya giymek)
etek taşı
etekleme
eteklemek
etekleri tutuşmak
etekleri uzamak
etekleri zil (veya ıslık veya çalpara) çalmak
eteklerini indirmek
eteklerini toplamak
etekleyiş
eteklik
etekserpen
etelemek betelemek
eten
etene
etenelenme
etenelenmek
eteneli
eteneliler
etenesiz
etenesizler
eter
eterleme
eterlemek
eterleşme
eterleşmek
eterleştirme
eterleştirmek
ETFAL
Eti
eti budu yerinde (veya etine dolgun)
eti kemiği
eti kemiğine yapışmak
eti ne budu ne?
eti senin, kemiği benim
etibba
etik
etik bilimi
etiket
etiketçi
etiketçilik
Etiketleme
etiketlemek
etiketlenme
etiketlenmek
etiketletme
etiketletmek
etiketli
etiketlik
etiketsiz
etil
etil alkol
etilen
etimesgut
etimolog
etimoloji
etimolojik
etinden et koparmak (veya kesmek)
etine dolgun
etiyoloji
etiyolojik
Etiyopyalı
etken
etken fiil
etkenlik
etki
etkileme
etkilemek
Etkilenme
etkilenmek
etkileşim
etkileşimli
etkileşme
etkileşmek
etkileştirme
etkileştirmek
etkileyebilmek
etkileyici
etkileyicilik
etkili
etkili olmak
etkililik
etkime
etkimek
etkin
etkin okul
etkin öğretim
etkinci
etkincilik
etkinleşme
etkinleşmek
etkinleştirme
etkinleştirmek
etkinlik
etkinlik merkezi
etkisiz
etkisizleşme
etkisizleşmek
etkisizleştirme
etkisizleştirmek
etkisizlik
etle tırnak arasına girilmez
etle tırnak gibi
etlenme
etlenmek
etli
etli bitki
etli butlu
etli canlı
etli ekmek
etli meyve
etli pide
etlik
etliye sütlüye karışmamak
etme
etme (veya etme yahu)
etme bulma dünyası
etme eyleme
etmediğini bırakmamak (veya komamak)
etmek
etmen
etnik
etnograf
etnografik
etnografya
etnolog
etnoloji
etnolojik
ETOBUR
etoburlar
etokrasi
etol
etoloji
etolojik
etraf
etrafı boş bulmak
etrafında dört dönmek (veya pervane olmak)
etrafını almak (veya sarmak)
etraflı
etraflıca
ETRİYE
etsel
etsiz
etsiz kelem
etten duvar örmek
etten önce çömleğe düşmek
ettiği hayır, ürküttüğü kurbağaya değmemek
Ettiği yanına (kar) kalmak
ettiğini bulmak (veya çekmek)
Ettiğini yanına bırakmamak
Ettiğiyle kalmak
ettirebilmek
ettirgen
ettirgen çatı
ettirgen fiil
ettirgenlik
ettirilmek
ettirme
ettirmek
ettirtme
ettirtmek
etüt
etüt etmek
etüv
etyaran
etyemez
etyemezlik
Eu


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

4,101563E-02