FE_FH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

FE_FH <-- FE_FH --> FI_FLfecaat
feci
fecir
fecrikazip
fecrisadık
feda
feda etmek
feda olmak
feda olsun!
fedai
Fedaice
fedailik
fedakar
fedakarca
fedakarcasına
fedakarlığa katlanmak
fedakarlık
fedakarlık etmek
fedakarlık yapmak (veya göstermek)
federal
federalist
federalizm
federalleşme
Federalleşmek
federasyon
federatif
federe
fehamet
fehametli
fehim
fehmetme
fehmetmek
fehva
fehvasınca
FEK
fekül
FEL
felah
felah bulmak
felaket
felaketli
felaketzede
felce uğramak
felç
felç gelmek
felç olmak
felçli
feldmareşal
feldspat
feleğe küsmek
feleği şaşmak
feleğin çemberinden geçmiş
feleğin sillesine uğramak (veya sillesini yemek)
feleğini şaşırmak
felek
felek yar olursa
felek, kimine kavun yedirir kimine kelek
felekiyat
felekten bir gün (veya gece) çalmak
felekten kam almak
Felemenk
Felemenkçe
Felemenkli
felfelek
felfelek sokmak
felfelleme
felfellemek
feliks
fellah
fellek fellek
fellik fellik
felsefe
felsefe yapmak
felsefeci
felsefecilik
felsefi
FEMİNEN
feminist
feminizm
fen
fen bilimi
fen bilimleri
fena
fena bulmak
fena değil (veya sayılmaz)
fena etmek
fena gözle bakmak
fena halde
fena kalpli
fena olmak
fena yapmak
fenafillah
fenalaşma
fenalaşmak
fenalaştırma
fenalaştırmak
fenalık
fenalık etmek
fenalık geçirmek (veya gelmek veya çökmek)
fenasına gitmek
fenaya çekmek
fenaya sarmak
fenci
fener
fener alayı
fener balığı
fener balığıgiller
fener çekmek
fenerci
fenercilik
feneri nerede söndürdün
fenerli
fenerli burgu
fenersiz
fenersiz yakalanmak
fenik
fenlenme
fenlenmek
fennî
fennî muayene
fennini almak (veya kapmak)
fenol
fenoloji
fenolojik
fenomen
fenomenal
fenomenist
fenomenizm
fenomenoloji
fenomenolojik
fent
fent çevirmek
feodal
feodalite
feodalizm
feodallik
fer
ferace
feraceli
feracelik
feracesiz
feragat
feragat etmek (veya göstermek)
feragatli
ferağ
ferah
ferah fahur
ferah ferah
ferah tutmak
ferahfeza
ferahi
ferahlama
ferahlamak
ferahlandırma
ferahlandırmak
ferahlanma
ferahlanmak
ferahlatıcı
Ferahlatma
ferahlatmak
ferahlık
ferahlık duymak
ferahlık vermek
ferahnak
ferahnakaşiran
ferahnüma
feraset
ferasetli
ferasetsiz
ferasetsizlik
ferç
ferda
ferdası
ferde
ferden ferda
ferdî
ferdî kaza sigortası
ferdiyet
ferdiyetçi
ferdiyetçilik
ferforje
ferhane
ferî
feribot
ferih
ferih fahur
ferih fahur yaşamak
ferik
ferik elması
feriklik
FERİŞTAH
feriştahı gelse
ferişte
ferli
ferma
ferman
ferman çıkarmak
ferman dinlememek
ferman sizin
fermanlı
fermanlı deli
fermantasyon
fermejüp
fermene
fermeneci
fermeneli
ferment
fermiyum
fermuar
fermuarcı
fernez
fersah
fersah fersah
fersahlık
fersiz
fersizleşme
fersizleşmek
fersizlik
fersude
fert
fertik
fertik çekmek (veya fertiği kırmak)
feryadı basmak
feryat
feryat etmek
feryat figan
feryat koparmak
ferz
ferz çıkarmak
ferz çıkmak
fes
fes rengi
fesahat
fesat
fesat çıkarmak (veya fesada vermek)
fesat karıştırmak
fesat kumkuması
fesatçı
fesatçılık
fesatlık
feshedilme
feshedilmek
feshetme
feshetmek
fesholunmak
fesih
fesini havaya atmak
fesleğen
festival
fesüphanallah
fetha
fethetme
fethetmek
fethettirme
fethettirmek
fetih
fetihname
fetiş
fetişist
fetişizm
fetret
fettan
fettanca
fettane
fettanlaşma
fettanlaşmak
fettanlık
FETÜS
fetva
fetva çıkarmak
fetva vermek
fetvacı
fetvacılık
fetvahane
fetvayişerife
fetvayişerife çıkarmak
fevç
fevç fevç
feveran
feveran etmek
fevk
fevkalade
fevkalade hal
fevkaladelik
fevkalbeşer
fevkani
fevri
fevrilik
fevt
fevt etmek
fevt olmak
fevvare
feyezan
feyiz
feyizlendirme
feyizlendirmek
feyizlenme
feyizlenmek
feyizli
feylesof
feylesofça
feylesofluk
feyyaz
Feyzalma
feyzalmak
feza
fezleke


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

1,171875E-02