GE_GH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

GE_GH <-- GE_GH --> GI_GLgebe
gebe kalmak
gebe olmak
gebelik
gebelik testi
geberik
geberip gitmek
GEBERME
gebermek
gebertilme
gebertilmek
Gebertme
gebertmek
gebeş
gebeşlik
gebre
gebre otu
gebre otugiller
gebreleme
gebrelemek
gebrelenme
gebrelenmek
gece
gece bekçisi
gece gösterimi
gece gözü kör gözü
gece gündüz
gece gündüz dememek
gece hayatı
gece işçiliği
gece işi, körler işi
gece kıyafeti
gece körlüğü
gece kulübü
gece kuşu
gece mavisi
gece öğretimi
gece silahlı, gündüz külahlı
gece uçuşu
gece yanığı
gece yarısı
gece yatısı
gece yayı
gececi
gececilik
geceki
gecekondu
gecekondu gibi
gecekonducu
gecekonduculuk
gecekondulaşma
gecekondulaşmak
geceleme
gecelemek
geceler gebedir
geceleri
geceleyin
geceli gündüzlü
gecelik
gecelik entari
gecesefası
gecesefasıgiller
geceyi (veya gecesini) gündüze (veya gündüzüne) katmak
gecikilme
gecikilmek
gecikme
gecikmek
gecikmeli
gecikmesiz
geciktirilme
geciktirilmek
geciktirim
geciktirme
geciktirmek
geç
geç kalmak
geç olsun da güç olmasın
geç! (veya geç efendim!)
geççe
geçdoğan
geçe
geçebilmek
geçek
geçeli
geçen
geçende
geçenek
geçenlerde
geçer
geçer akçe
geçer değer
geçer not
geçerleme
Geçerlemek
geçerletme
geçerletmek
geçerli
geçerli durum
geçerlik
geçerlilik
geçersiz
geçersizleşme
geçersizleşmek
geçersizleştirme
geçersizleştirmek
geçersizlik
geçgeç
geçgeç yapmak
geçgeçleme
geçgeçlemek
geçici
geçici işçi
geçici işçilik
geçici madde
geçici personel
geçici plaka
geçici teminat
geçicilik
geçiliş
GEÇİLME
geçilmek
geçilmemek
geçim
geçim derdi
geçim dünyası
geçim kapısı
geçim sıkıntısı
geçim yolu
geçim zorluğu
geçimini doğrultmak
geçimli
geçimlik
geçimlilik
geçimsiz
geçimsizleşme
geçimsizleşmek
geçimsizlik
geçindirme
geçindirmek
geçinilme
geçinilmek
geçinim
Geçinip gitmek
geçiniz
geçinme
geçinme endeksi
geçinmek
Geçinmeye gönlü olmamak
geçirebilmek
geçirgen
geçirgenlik
geçirici
geçiricilik
geçirilebilme
Geçirilebilmek
geçirilme
geçirilmek
geçirim
geçirimli
geçirimlilik
geçirimsiz
geçirimsizlik
geçiriş
geçirme
geçirmek
geçirtilme
geçirtilmek
geçirtme
geçirtmek
geçiş
geçiş hakkı
geçiş önceliği
geçiş üstünlüğü
geçişim
geçişli
geçişlilik
geçişme
geçişmek
geçişsiz
geçişsizlik
geçiştirici
geçiştirilme
geçiştirilmek
Geçiştirme
geçiştirmek
geçit
geçit hakkı
geçit resmi
geçit töreni
geçit vermek
geçkin
geçkinlik
geçme
Geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni
geçmek
GEÇMELİ
geçmelik
GEÇMEZ
geçmez akçe
geçmez not
geçmezlik
geçmiş
geçmiş ola
geçmiş olsun
geçmiş zaman
geçmiş zaman görünümü
geçmiş zaman sıfat-fiili
geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler
geçmişi kandilli
geçmişi kınalı
geçmişi olmak
geçmişini kurcalamak
geçmişlerini karıştırmak
geçmişli
geçmişseverlik
geçmişsiz
geçtiği yoldan geçmek
geda
gedik
gedik açılmak
gedik açmak
gedik kapamak
gedik kapmak
gedikleri tıkamak
gedikli
gedilme
gedilmek
GEDME
gedmek
geğiriş
GEĞİRME
geğirmek
geğirti
geğirtme
geğirtmek
geğrek
geğrek batması
gehgeh
gel de (veya gelsin de)
gel demesi kolay ama git demesi güçtür
gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme
Gel keyfim gel
Gel zaman git zaman
gelberi
gelberi etmek
geldik yüze, çıktık düze
gele
gelebilme
gelebilmek
geleceği varsa göreceği de var
gelecek
gelecek bilimi
gelecek zaman
gelecek zaman görünümü
gelecek zaman kipi
gelecek zaman sıfat-fiili
gelecekçi
gelecekçilik
geleğen
gelembe
geleme
gelen
gelen ağam giden paşam
gelen geçen
gelen giden
gelen gidene rahmet okutur (veya gelen gideni aratır)
gelene git denilmez
gelenek
gelenekçi
gelenekçilik
gelenekleşme
gelenekleşmek
gelenekleştirme
gelenekleştirmek
gelenekli
geleneksel
gelenekselleşme
gelenekselleşmek
geleneksiz
geleni
gelgeç
gelgeççi
gelgel
gelgelelim
gelgelli
gelgit
gelin
gelin abla
gelin alayı
gelin alıcı
gelin almak
gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendisi oturmuş
gelin böceği
gelin çiçeği
gelin eşikte oğlan beşikte
gelin etmek
gelin gibi süzülmek
gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz
gelin gitmek
gelin hamamı
gelin havası
gelin kuşu
gelin olmak
gelin otu
gelin teli
gelin yazmak
gelinboğan
gelincik
gelincikgiller
gelinfeneri
gelini ata bindirmişler `ya nasip` demiş
gelinkuşağı
gelinlik
gelinlik çağı
gelinlik etmek (veya tutmak)
gelinlik kız
gelinlikçi
GELİNME
gelinmek
gelinparmağı
gelip çatmak (veya dayanmak)
Gelip geçici
Gelip geçmek
gelir
gelir dağılımı
gelir düzeyi
gelir kaynağı
gelir ortaklığı
gelir vergisi
GELİRLİ
gelirlilik
gelirsiz
gelirsizlik
geliş
Gelişigüzel
gelişim
gelişimci
gelişimcilik
gelişkin
gelişkinlik
gelişme
gelişmek
gelişmiş
gelişmişlik
geliştirici
geliştiricilik
geliştirilme
geliştirilmek
geliştirim
geliştirme
geliştirmek
gelme
gelmek
gelmiç
Gelmiş geçmiş
gelsin ... (veya gelsin ... gitsin ...)
gem
gem almak
gem almamak
gem almayan atın ölümü yakındır
gem vurmak
gemerek
gemi
gemi adamı
gemi aslanı
gemi azıya almak
gemi baş vurmak
gemi bozma
gemi çıkışı
gemi dövünmek
gemi enkazı
gemi gezmek
gemi ızgarası
gemi iskeleti
gemi karaya oturmak
gemi leşi
gemi müdürü
gemi takımı
gemi yatağı
gemici
gemici nuru
gemicilik
gemilik
gemini kısmak
gemisi şapa oturmak
gemisini kurtaran kaptan
gemisini yürütmek
gemiyi rotasına koymak
gemiyi tutmak
gemiyi yatırmak
Gemleme
gemlemek
gemlenme
gemlenmek
gemlik
gemre
gen
gencecik
gencelme
gencelmek
genç
genç irisi
gençleşme
gençleşmek
gençleştirilme
gençleştirilmek
Gençleştirme
gençleştirmek
gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir
gençlik
gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan
gençten
gene
gene de
genel
genel af
genel ağ
genel başkan
genel başkanlık
genel bütçe
genel coğrafya
genel dil bilimi
genel gider
genel görünüm
genel görünümlü
genel görüşlü
genel görüşlülük
genel görüşme
genel grev
genel kadın
genel kurul
genel kütüphane
genel müdür
genel müdürlük
genel ölçek
genel sekreter
genel sekreterlik
genel uygunluk bildirimi
genel yazman
genel yazmanlık
genel yetenek
genel zeka
GENELCİ
genelcilik
geneleme
genelev
genelge
genelgeçer
genelgeçerlik
genelkurmay
genelleme
genellemek
genellenme
genellenmek
genelleşme
genelleşmek
genelleştirilme
genelleştirilmek
genelleştirme
genelleştirmek
genelleyici
genelleyicilik
genellik
genellikle
genelme
genelmek
general
generallik
genetik
geniş
geniş açı
geniş bir nefes almak
geniş çaplı
geniş gönüllü
geniş görüşlü
geniş görüşlülük
geniş karşılamak
geniş mezhepli
geniş paça
geniş ufuklu
geniş ünlü
geniş yürekli
geniş zaman
geniş zaman görünümü
geniş zaman sıfat-fiili
genişçe
genişleme
genişlemek
genişletilme
genişletilmek
genişletme
genişletmek
genişlettirme
genişlettirmek
genişlik
genitif
geniz
geniz ünlüsü
geniz ünsüzü
genizden konuşmak (veya çıkarmak)
Genizsil
genizsilleşme
genleşme
genleşme kat sayısı
genleşmek
genleşmeölçer
genleştirme
genleştirmek
genlik
genom
genosit
genotip
gensoru
gensoru önergesi
genzek
genzel
geodezi
geoit
geometri
geometrik
geometrik çizim
geometrik dizi
geometrik yer
geoteknik
gepegencecik
gepegenç
gepgenç
gerçeğe aykırı
gerçeğe aykırılık
gerçeğe uygun
gerçeğe uygunluk
gerçek
gerçek dışı
gerçek kişi
gerçek mantarlar
gerçek sayı
gerçekçi
gerçekçilik
gerçekleme
gerçeklemek
gerçekleşme
gerçekleşmek
gerçekleştirebilmek
gerçekleştirilebilmek
Gerçekleştirilme
gerçekleştirilmek
gerçekleştirme
gerçekleştirmek
gerçekli
gerçeklik
gerçekte
gerçekten
gerçeküstü
gerçeküstücü
gerçeküstücülük
gerçi
gerdan
gerdan kırmak
gerdaniye
gerdaniyebuselik
gerdanlık
gerdeğe girmek
gerdek
gerdel
gerdellik
gerdirilme
gerdirilmek
gerdirme
gerdirmek
gerdirtme
gerdirtmek
gerebilmek
gereç
gereği düşünülmek
gereği gibi
gereğince
gerek
gerek ... gerek ...
gerek görmek
gerekçe
gerekçe göstermek
gerekçelendirme
gerekçelendirmek
gerekçeli
gerekçesiz
gerekçesizlik
gerekirci
gerekircilik
gerekli
gerekli gereksiz
gerekli görmek
gerekli kılmak
gereklik
gereklilik
gereklilik kipi
gerekme
gerekmek
gerekseme
gereksemek
gereksinim
gereksinme
gereksinme duymak
gereksinmek
gereksiz
gereksiz görmek
gereksizlik
gerektirim
gerektirme
gerektirmek
gerelti
geren
gergedan
gergedan böceği
gergedangiller
gergef
gergef işlemek
GERGER
gergevşet
gergi
GERGİLİ
gergin
gergince
gerginleşme
gerginleşmek
gerginleştirme
gerginleştirmek
gerginlik
gerginlik yaratmak
gergisiz
geri
geri almak
geri basmak
geri besleme
geri bildirim
geri çekilme
geri çekilmek
geri çevirmek
geri dönmek
geri dönüşüm
geri dönüşümlü
geri dönüşümsüz
geri durmak
geri geri
geri geri çekilmek
geri gitmek
geri göndermek
geri hizmet
geri kafalı
geri kafalılık
geri kalmak
geri kalmamak
geri kalmış
geri kalmışlık
geri komamak
geri ödeme
geri plan
geri saymak
geri tepme
geri vermek
geri vites
geri zekalı
geri zekalılık
geriatri
gerici
gericilik
geriden geriye
gerilek
gerileme
gerilemek
geriletme
geriletmek
gerileyici
gerileyici benzeşme
gerileyiş
gerili
gerilik
gerilim
gerilim ölçümü
gerilimli
gerilimölçer
gerilimsiz
gerilimsizlik
geriliş
gerilla
gerilla savaşı
gerillacı
gerillacılık
gerillalaşma
gerillalaşmak
gerillalık
gerilme
gerilmek
gerim
gerim gerim
geriniş
Gerinme
gerinmek
gerisin geri
gerisin geriye
GERİŞ
geriye bırakmak
geriye dönmek
geriye dönüş
geriye yürümek
geriz
gerize taş atmak
germanist
germanistik
Germanofil
germanyum
germe
germek
germen
germencik
gerontoloji
gerundium
gerze tavuğu
gerzek
gestalt
gestapo
getirebilme
getirebilmek
getiri
getirilme
getirilmek
GETİRİM
Getirimci
Getirimcilik
getirimli
getiriş
GETİRME
getirmek
Getirtme
getirtmek
getirttirme
getirttirmek
getr
getto
Geveleme
gevelemek
geveleyiş
geven
GEVENLİK
geveze
Gevezelenme
gevezelenmek
gevezelik
gevezelik etmek
gevher
geviş
geviş getirenler
geviş getirmek
geviş getirmeyenler
GEVME
gevmek
gevrecik
gevrek
gevrek gevrek gülmek
gevrekçi
gevrekçilik
gevreklik
Gevreme
gevremek
gevretilme
gevretilmek
gevretme
gevretmek
gevşek
gevşek ağızlı
gevşek vurgu
gevşeklik
gevşeme
gevşemek
gevşetilme
gevşetilmek
gevşetme
gevşetmek
gevşeyiş
gey
geyik
geyik böceği
geyik böcekleri
geyik dikeni
geyik etine girmek
geyik muhabbeti
geyik otu
geyik yapmak
geyikdili
geyikgiller
geyikler kırkımında
geyşa
geyşalık
gez
gez göz arpacık
gezdirici
gezdirilme
gezdirilmek
gezdiriş
GEZDİRME
gezdirmek
geze almak
gezegen
gezegen yılı
gezegenler arası
gezeğen
gezeleme
gezelemek
gezen ayağa taş değer
gezen kurt aç kalmaz
gezenti
gezgin
gezginci
gezgincilik
gezginlik
gezi
gezi yazısı
gezici
gezici kütüphane
gezici topluluk
gezicilik
geziliş
GEZİLME
gezilmek
gezimci
gezimcilik
geziniş
gezinme
gezinmek
gezinti
gezinti yeri
Gezip tozmak
GEZİŞ
geziye çıkmak
GEZLEME
gezlemek
gezlik
gezme
gezmek
gezmen


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

2,929688E-02