HA_HD/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

HA_HD <-- HA_HD --> HE_HHHAB
habanera
habaset
habbe
habbesi kalmadı (veya yok)
habbeyi kubbe yapmak
haber
haber ajansı
haber almak
haber atlamak
haber bülteni
haber bürosu
haber çıkmamak
haber geçmek
haber göndermek
haber kaynağı
haber kipi
haber merkezi
haber patlatmak
haber salmak (veya yollamak)
haber stüdyosu
haber uçurmak
haber vermek
haberci
habercilik
haberdar
haberdar etmek
haberdar olmak
haberdarlık
haberden haber vermek
haberi olmak
haberin olsun!
haberleşilme
haberleşilmek
haberleşme
haberleşmek
haberleştirme
haberleştirmek
haberli
haberli olmak
haberlik
haberlilik
habersiz
habersizce
habersizlik
Habeş
Habeşî
HABİP
habis
habislik
Habitat
habitus
hac
hacamat
hacamat baltası
hacamat etmek (veya yapmak)
hacamat şişesi
hacamatçı
hacamatlama
hacamatlamak
hacca gitmek
haccetme
haccetmek
hacet
hacet dilemek
hacet görmek
hacet kalmamak
hacet kapısı
hacet penceresi
hacet tepesi
hacet yeri
hacet yok
haceti olmak
hacetini yapmak (veya görmek)
hacı
hacı bekler gibi beklemek
hacı devesi
hacı fışfış
hacı olmak
hacı yağı
hacıağa
hacıağalık
hacıağalık etmek
Hacıbektaş
hacıbektaş taşı
hacılarkuşağı
hacılaryolu
hacılık
hacısı hocası
hacıyatmaz
hacıyolu
hacim
hacimli
hacimlice
Hacimsiz
hacimsizlik
hacir
hacir altına almak
Hacivat
haciz
haciz koymak
hacizli
haczetme
haczetmek
haç
haç çıkarmak
haçı suya atma
haçlama
haçlamak
haçlı
haçvari
had
hadde
hadde fabrikası
haddeci
haddecilik
haddeden geçirmek
haddehane
haddeleme
haddelemek
haddi hesabı yok
haddi mi (veya haddine mi düşmüş)
haddi olmamak
haddikifaye
haddikifayeyi bulmak
haddinden fazla
haddini aşmak
haddini bildirmek
haddini bilmek
haddini bilmeyene bildirirler
haddizatında
hademe
hademeihayrat
hademelik
hadım
hadım ağası
hadım etmek
hadımlaştırma
hadımlaştırmak
hadımlık
hadi
hadi canım sen de
hadi hadi
hadi oradan
hadim
hadis
hadisat
hadise
hadise çıkarmak
hadiseli
hadisene
hadisesiz
hadsiz hesapsız
haf
hafakan
hafakanlar basmak (veya boğmak)
hafazanallah
hafız
hafıza
hafıza kaybı
hafıza yitimi
hafızalı
hafızali
hafızasız
hafızayı yoklamak
hafızıkütüp
hafızlama
hafızlamak
hafızlık
hafi
hafi celse
hafif
hafif atlatmak
hafif gelmek
hafif giyinmek
hafif güverte
hafif hafif
hafif hapis cezası
hafif makineli
hafif rüzgar
hafif sanayi
hafif sıklet
hafif tertip
hafif uyku
hafif yollu
hafifçe
hafife almak
hafifleme
hafiflemek
hafifleşme
hafifleşmek
hafifleştirme
hafifleştirmek
hafifletici
hafifletici neden
hafifletici sebep
hafifletme
hafifletmek
hafifleyiş
hafiflik
hafiflik etmek
hafifmeşrep
hafifmeşreplik
hafifseme
hafifsemek
hafifseyiş
hafiften
hafiften almak
hafik
HAFİT
hafiye
hafiyelik
hafniyum
hafriyat
hafriyatçı
hafriyatçılık
hafta
hafta arası
hafta başı
hafta içi
hafta sekiz, gün dokuz
hafta sonu
hafta tatili
haftalığına
haftalık
haftalıkçı
haftalıklı
hah
hah şöyle
haham
hahambaşı
hahambaşılık
hahamhane
hahamlık
hahha
Hahniyum
hail
haile
hain
haince
haincesine
hainleşme
hainleşmek
hainlik
hainlik etmek
haiz
haiz olmak
HAJE
hak
hak deyince akan sular durur
Hak dini
hak ediş
hak etmek
Hak getire
hak ihlali
hak ile yeksan etmek (veya olmak)
hak kazanmak
hak kısıtlaması
hak kuşu
hak vermek
hak yemek
hak yerini bulur (veya yerde kalmaz)
hak yolu
hakan
hakani senet
hakanlık
hakaret
hakaret etmek
hakaret görmek
hakaret saymak
hakaretamiz
HAKAS
hakasça
hakça
hakçası
hakem
hakem heyeti
hakem kararı
HAKEMLİ
hakemli dergi
hakemlik
hakeza
hakî
hakikat
hakikat olmak
hakikaten
hakikatli
hakikatsiz
hakikatsiz çıkmak
hakikatsizlik
hakiki
hakim
hakim olmak
hakim rüzgar
hakimane
hakimevi
hakimiyet
hakimiyetimilliye
hakimlik
hakir
hakir görmek
hakkak
hakkaniyet
Hakkari
hakkarili
hakkarililik
hakketme
hakketmek
hakkı geçmek
hakkı için
hakkı olmak
hakkı ödenmemek
hakkı tanımak
hakkı var
hakkıhıyar
hakkıhuzur
hakkımüktesep
hakkında
hakkından gelmek
hakkını aramak
hakkını helal etmek
hakkını vermek
hakkını yemek
hakkısükût
hakkıyla
haklama
haklamak
haklaşma
haklaşmak
haklayabilme
haklayabilmek
haklı
haklı bulmak
haklı çıkmak
haklı olmak
haklılık
hakperest
hakperestlik
haksever
hakseverlik
haksız
haksız bulmak
haksız yere
haksızca
haksızcasına
haksızlık
haksızlık etmek
hakşinas
hakşinaslık
haktanır
haktanırlık
hal
hal çaresi
hal değişimi
hal dili
hal eki
hal halin yoldaşıdır
hal hatır sormak
hal tercümesi
hal ulacı
hala
hala kızı
hala o masal
hala oğlu
HALAÇ
Halaçça
halalık
halas
halas olmak
halaskar
halat
halat çekme
halat fitili
halat ızgarası
halat tamburu
halavet
halay
halay çekmek (veya tepmek)
halayık
halayıklı
halayıklık
halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun
halaza
halazade
halbuki
halden anlamak (veya bilmek)
haldır haldır
hale
hale yola koymak
halebi
halebi orada ise arşın burada
halef
halef selef
halef selef olmak
halel
halel gelmek
halel getirmek
halel vermek
haleldar
haleldar etmek
haleldar olmak
halelenme
halelenmek
haleli
halen
halep çıbanı
halet
haletinez
haletiruhiye
HALETME
haletmek
halfa
halhal
halı
halı altına süpürmek
halı saha
halıcı
halıcılık
HALIHANE
hali
hali (veya halleri) duman olmak
hali harap olmak
hali kalmamak
hali tavrı yerinde
hali üzere
hali vakti yerinde
haliç
halife
halifelik
halihazır
halihazırda
halik
HALİLE
halim
halim selim
haline bakmamak
haline köpekler bile güler
halini almak
halis
halis muhlis
halisane
halisüddem
halita
haliyle
halk
halk adamı
halk ağzı
halk bilgisi
halk bilimci
halk bilimi
halk bilimsel
halk dili
halk edebiyatı
halk ekmeği
halk etmek
halk günü
halk matinesi
halk müziği
halk odası
halk okulu
halk otobüsü
halk oylaması
halk ozanı
halk sağlığı
halk yardakçılığı
halk yardakçısı
halka
halka dizilişli
halka dönük
halka inmek
halka olmak
halka oyunları
halka verir talkını (veya telkini), kendi yutar salkımı
halka yay
halkacı
halkacılık
halkalama
halkalamak
halkalanış
Halkalanma
halkalanmak
halkalayış
halkalı
halkalı damar
halkalı gözler
halkalılar
halkasız
halkavi
halkçı
halkçılık
halkevi
halkiyat
halkoyu
hallaç
hallaç pamuğu gibi atmak
hallaçlık
hallenip küllenmek
hallenme
hallenmek
halleşme
halleşmek
halletme
halletmek
hallettirme
hallettirmek
hallice
hallihamur
hallihamur olmak
hallolma
hallolmak
hallolunma
hallolunmak
halojen
halsiz
halsizce
halsizleşme
halsizleşmek
halsizlik
halt
halt etmek
halt karıştırmak
halt yemek
halter
halterci
haltercilik
haluk
halüsinasyon
halüsinasyon görmek
halvet
halvet gibi
halvet olmak
halvethane
Halveti
ham
ham besi suyu
ham bez
ham çıkmak
ham ervah
ham gaz
ham hayal
ham hum
ham madde
ham payı
hamak
hamakat
hamal
hamal camal
hamal semeri
hamal sırığı
hamala semeri yük olmaz
hamalbaşı
hamaliye
hamallığını etmek (veya yapmak)
hamallık
hamam
hamam anası
hamam bohçası
hamam böceği
hamam böceğigiller
hamam gibi
hamam kesesi
hamam otu
hamam takımı
hamam tası
hamam yapmak
hamama giren terler
hamamcı
hamamcı olmak
hamamcılık
hamamın namusunu kurtarmak
hamamlık
hamarat
hamaratça
hamaratlaşma
hamaratlaşmak
hamaratlık
hamaset
hamasi
hamaylı
hamburger
hamburgerci
hamburgercilik
hamdetme
hamdetmek
hamdolsun
hamdüsena
Hamel
hamhalat
hamız
hami
hamil
hamil olmak
hamile
hamilelik
hamilen
hamilikart
haminne
HAMİSİZ
hamiş
hamiyet
hamiyetli
hamiyetperver
hamiyetperverlik
hamiyetsiz
hamiyetsizlik
hamla
hamlacı
hamlaç
hamlama
hamlamak
hamlaşma
hamlaşmak
hamle
hamle etmek (veya yapmak)
hamleci
hamlecilik
hamletme
hamletmek
hamlık
hamse
hamsi
hamsi buğulama
hamsi çorbası
hamsi ezmesi
hamsigiller
hamsikuşu
hamsili pilav
hamsin
hamt
hamule
hamur
hamur açmak
hamur boya
hamur çorbası
hamur gibi
hamur işi
hamur tahtası
hamur tatlısı
hamur teknesi
hamur tutmak
hamurcu
hamurculuk
hamurkar
hamurlama
hamurlamak
hamurlanma
hamurlanmak
hamurlaşma
hamurlaşmak
hamursu
hamursuz
hamursuz bayramı
hamurumsu
hamut
han
han gibi
han hamam sahibi (olmak)
han kapısından teğelti atmak
hanak
hanay
HANBELİ
hanbelilik
hancı
hancı sarhoş yolcu sarhoş
hancılık
hançer
hançer çiçeği
hançere
hançerleme
hançerlemek
hançerlenme
hançerlenmek
hançerletme
hançerletmek
HANDAN
hande
handikap
handiyse
hane
hanedan
hanedanlık
Hanefi
Hanefilik
hanek
haneli
hanelik
hanende
hanendelik
hangar
hangar gibi
hangi
hangi akla hizmet ediyor?
hangi bir
hangi biri
hangi dağda kurt öldü?
hangi gün vardır akşam olmadık
hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmak
hangi rüzgar attı?
hangi taş pekse (veya katıysa), başını ona vur
hangi taşı kaldırsan altından çıkar
hangisi
hanım
hanım böceği
hanım evladı
hanım hanımcık
hanım iğnesi
hanımanne
hanımefendi
hanımefendilik
hanımeli
hanımeligiller
hanımgöbeği
hanımlık
hanımparmağı
hani
hani ya
hani yok mu
hanidir
hanigiller
hanlık
hant hant
hantal
hantallaşma
hantallaşmak
hantallık
hanuman
hanumanını yıkmak
HANUT
hanutçu
hanutçuluk
HANYA
hap
hap etmek
HAPAZ
hapazlama
hapazlamacı
hapazlamacılık
hapazlamak
hapçı
hapçılık
hapı yutmak
hapır hapır
hapır hupur
hapis
hapis giymek
hapis kalmak
hapis yatmak
hapishane
hapishane kaçkını
hapishane kaçkını gibi
hapislik
haploit
haploloji
hapsedilme
hapsedilmek
HAPSETME
hapsetmek
hapsettirme
hapsettirmek
hapsolma
hapsolmak
hapşırık
hapşırıklı
hapşırma
hapşırmak
hapşırtma
hapşırtmak
hapşu
haptetme
haptetmek
har
har gür
har har
har hur
hara
harabat
harabati
harabatilik
harabe
harabelik
HARABİ
haraca bağlamak
haraca kesmek
haraç
haraç mezat satmak
haraç yemek (veya almak)
haraççı
haraççılık
haraçlı
harakiri
harala gürele
haram
haram etmek
haram lokma
haram olmak
haram olsun!
haram para
haram yemek
harama uçkur çözmek
haramın temeli olmaz
harami
haramilik
haramsız
haramzade
HARANI
harap
harap düşmek
harap etmek
harap olmak
haraplaşma
haraplaşmak
haraplık
harar
harar gibi
hararet
hararet basmak
hararet kesmek (veya söndürmek)
hararet vermek
hararetle
hararetlendirme
hararetlendirmek
hararetlenme
hararetlenmek
hararetli
hararetlilik
haraşo
haraza
harbe
harbi
harbî
harbi konuşmak
harbici
harbilik
harbiye
Harbiyeli
harcama
harcama kalemi
harcama yapmak
harcamak
harcanabilme
harcanabilmek
harcanılma
harcanılmak
harcanma
harcanmak
harcatılma
harcatılmak
harcatma
harcatmak
harcayabilme
harcayabilmek
harcayış
harcayıverme
harcayıvermek
harcetme
harcetmek
harcı olmak
harcıalem
harcıalem olmak
harcırah
harç
harçlı
harçlık
harçsız
hardal
hardal gazı
hardal rengi
hardal yakısı
hardaliye
HARDALLI
hardallık
hardalsı
hardalsız
hare
harekat
hareke
hareke koymak
harekeleme
harekelemek
HAREKELİ
harekesiz
hareket
hareket dairesi
hareket etmek
hareket hastalığı
hareket noktası
harekete geçirmek (veya getirmek)
harekete geçmek
hareketlendirme
hareketlendirmek
hareketlenme
hareketlenmek
hareketli
hareketlilik
hareketsiz
hareketsizlik
hareki
harelenme
harelenmek
hareli
harem
harem ağası
harem kahyası
harem selamlık
harem selamlık olmak
haremeyn
haremlik
haresiz
harezmi yolu
harf
harf atmak
harf çevirisi
harfendaz
harfendazlık
harfi harfine
harfitarif
harfiyen
harfleme
Harflemek
harharyas
harharyasgiller
harı başına vurmak
harı geçmek
harıl harıl
harılanma
harılanmak
Harıldama
harıldamak
harıltı
harım
harın
haricen
haricî
hariciye
hariciye nazırı
hariciyeci
hariciyecilik
hariç
hariç olmak
hariçten gazel okumak (veya atmak)
harika
harikalar yaratmak
harikulade
harikuladelik
harim
harimiismet
HARİR
haris
harita
haritacı
haritacılık
haritada olmak
haritadan silinmek
haritalık
HARLAK
HARLAMA
harlamak
HARLATMA
harlatmak
harlı
harman
harman çevirmek
harman döven öküzün ağzı bağlanmaz
harman dövmek
harman dövmek keçinin işi değil
harman etmek (veya yapmak)
harman savurmak
harman sonu
harman sonu dervişlerin
harman sonu dervişlerindir
harman yakarım diyen orağa yetişmemiş
harman yel ile, düğün el ile
harman yeri
harmancı
harmancık
harmancılık
harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz
harmandalı
harmanı kaldırmak
harmani
harmanlama
harmanlamak
harmanlanma
harmanlanmak
harmanlatma
harmanlatmak
harmanlık
harmoni
harmonyum
harnup
harp
harp açmak
harp akademisi
harp dairesi
harp gemisi
harp malulü
harp okulu
harp zengini
harput köftesi
harrangürra
hars
hart
hart hurt
harta
hartadak
hartama
hartuç
has
has olmak
has un
hasa
hasandede üzümü
hasanpaşa köftesi
hasar
hasara uğramak
HASARLI
hasarsız
hasarsızlık
hasat
hasatçı
hasatçılık
hasbelkader
hasbetenlillah
hasbi
hasbi geçmek
hasbihal
hasbihal etmek
hasbilik
hasebi nesebi
hasebiyle
haseki
haseki sultan
hasekiküpesi
hasenat
hasep
haset
haset etmek
hasetçi
hasetçilik
hasetlenme
hasetlenmek
HASETLİ
hasetlik
hasıl
hasıl etmek
hasıl olmak
hasıla
hasılat
hasılatlı
hasılı
hasılıkelam
hasım
HASIMCA
hasımlık
hasır
hasır çelik
hasır demir
hasır otu
hasır otugiller
hasıraltı
hasırcı
hasırcılık
hasırlama
hasırlamak
hasırlanma
hasırlanmak
hasırlı
hasis
hasislik
hasislik etmek
hasiyet
hasiyetli
haslet
hasmane
haspa
haspam!
hasret
hasret çekmek
hasret gidermek
hasret gitmek
hasret kalmak
hasretini çekmek
hasretli
hasretlik
hasretme
hasretmek
hasrolunma
hasrolunmak
hassa
hassa askeri
hassas
hassas olmak
hassasiyet
hassasiyetli
hassaslık
hassaten
hasse
hassiyum
hasta
hasta bakıcı
hasta bakıcılık
hasta etmek
hasta ol benim için, öleyim senin için
hasta olmak (veya düşmek)
hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez
hastalanabilme
hastalanabilmek
hastalandırma
hastalandırmak
hastalanış
hastalanma
hastalanmak
hastalık
hastalık almak (veya kapmak veya hastalığa tutulmak)
hastalık kantarla girer, miskalle çıkar
hastalık sağlık bizim için
hastalık tablosu
hastalıklı
hastane
hastane gemisi
hastanelik
hastanelik etmek
hastanelik olmak
hastaneye kaldırmak (veya yatırmak)
hastası olmak
hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir
hastaya döşek sorulmaz
HASTEL
HASUT
haşa
haşa huzurdan (veya huzurunuzdan)
haşa sümme haşa
haşadı çıkmak
haşarı
haşarıca
haşarılaşma
haşarılaşmak
haşarılık
haşat
haşat etmek
haşat olmak
haşefe
HAŞERAT
haşere
haşhaş
haşhaş yağı
haşhaşhane
haşıl
haşıllama
haşıllamak
haşır haşır
haşır huşur
haşır neşir
haşır neşir etmek
haşır neşir olmak
Haşırdama
haşırdamak
haşırtı
haşırtılı
haşin
haşinleşme
haşinleşmek
haşinlik
haşir
haşiş
HAŞİV
haşiye
HAŞLAK
haşlama
haşlamak
haşlamlılar
haşlanış
haşlanma
haşlanmak
haşlatma
haşlatmak
haşlayabilme
haşlayabilmek
haşmet
haşmetli
haşviyat
haşyet
hat
hat bekçisi
hat çekmek
hata
hata etmek (veya eylemek veya işlemek)
hata vuruşu
hatalı
hatalı yürüme
hatasıyla sevabıyla
hatasız
hatasız kul olmaz
hatasızlık
Hatay
hataya düşmek
hataylı
hataylılık
hatıl
hatıllama
hatıllamak
hatır
hatır (veya hatırını) saymak
hatır almak
hatır belasına
hatır eylemek
hatır gönül bilmek (veya saymak veya tanımak)
hatır gönül yapmak
hatır gönül yıkmak (veya kırmak)
hatır hatır
hatır hutur
hatır için çiğ tavuk yemek
hatır senedi
hatır sormak
hatıra
hatıra (veya hatır ve hayale) gelmemek
hatıra defteri
hatırat
hatırı için
hatırı kalmak
hatırı sayılır
hatırına bir şey gelmesin
hatırına gelmek
hatırına getirmek
hatırında kalmak
hatırında olmak
hatırında tutmak
hatırından (veya hatır ve hayalinden) geçmemek
hatırından çıkmamak
hatırını hoş etmek
hatırını kırmak
hatırını sormak
hatırlama
hatırlamak
hatırlanabilme
hatırlanabilmek
hatırlanış
hatırlanma
hatırlanmak
hatırlatabilme
hatırlatabilmek
hatırlatıcı
hatırlatılma
hatırlatılmak
hatırlatış
hatırlatıverme
hatırlatıvermek
hatırlatma
hatırlatmak
hatırlayabilme
hatırlayabilmek
hatırlayış
hatırlayıverme
hatırlayıvermek
hatırlı
hatırsız
hatırşinas
hatırşinaslık
HATİF
hatiften gelmek
hatim
hatim duası
hatim indirmek
hatim sürmek
hatime
hatime çekmek
hatip
hatiplik
HATMETME
hatmetmek
hatmi
hatta
hattat
hattatlık
hattıhareket
hatun
hatun kişi
hav
hava
hava açmak (veya açılmak)
hava akımı
hava almak
hava aralığı
hava atışı
hava atmak
hava basıncı
hava basmak
hava bilgisi
hava birliği
hava boşaltma makinesi
hava boşluğu
hava bozmak
hava bulanmak
hava çalmak
hava çarpmak
hava çekici
hava değişimi
hava değiştirmek
hava deliği
hava dona çekmek
hava durumu
hava düzenleyicisi
hava fena esmek
hava gazı
hava gazı beki
hava gazı fırını
hava gazı sayacı
hava gemisi
hava haritası
hava hoş
hava hukuku
hava indirme
hava iyi esmek
hava kaçırmak
hava kanalı
hava kapağı
hava kapanmak
hava kararmak
hava kazması
hava kesesi
hava köprüsü
Hava Kuvvetleri
hava küre
hava meydanı
hava mili
hava muhalefeti
hava musluğu
hava oyunu
hava parası
hava patlamak
hava raporu
hava sahası
hava süzgeci
hava şartları
hava tahminciliği
hava tahmincisi
hava tahmini
hava taşı
hava taşıtı
hava tebdili
hava ulaşımı
hava üssü
hava vermek
hava yapmak
hava yastığı
hava yastıklı
hava yolu
hava yolu ile
hava yolu ulaşımı
hava yuvarı
havaalanı
havacı
havacılık
havacıva
havada kalmak
havadan
havadan cıvadan
havadan nem kapmak
havadan sudan konuşmak
havadar
havadis
havai
havai fişek
havai hat
havai mavi
havailik
havaiyat
havalanabilme
havalanabilmek
havalandırabilme
havalandırabilmek
havalandırıcı
havalandırılma
havalandırılmak
havalandırma
havalandırmacı
havalandırmak
havalandırmalı
havalanma
havalanmak
havalara uçmak
havale
havale etmek
havale gelmek
havale göndermek (veya yollamak)
havaleli
havalename
havalı
havalı direksiyon
havalı fren
havalı tulumba
havali
havalimanı
havan
havan batsın
havan dövücünün hınk deyicisi
havan topu
havanda su dövmek
havaneli
havanın gözü yaşlı
havari
havarilik
havas
havası olmak
havasına uymak
havasını almak
havasını bulmak
havasız
havasızlık
havaya girmek
havaya gitmek
havaya pala (veya kılıç) sallamak
havaya savurmak
havaya uçmak
havayı bozmak
havhav
havi
havi olmak
havil
havlama
havlamak
havlanma
havlanmak
havlatma
havlatmak
havlayabilme
havlayabilmek
Havlayış
havlı
havlıcan
havlu
havlu atmak
havlucu
havluculuk
havluluk
havra
Havran
havsala
havsalası almamak
havsalası dar
havsalası geniş
havsalasına sığmamak
havuç
havuç suyu
havut
havuz
havuzcu
havuzcuk
havuzlama
havuzlamak
havuzlanma
havuzlanmak
havuzlu
havuzsuz
Havva
havva ana
havvaanaeli
havya
havyar
havyar kesmek
havza
hay
hay allah!
hay hayı gitmek vay vayı kalmak
haya
haya perdesi yırtılmak
hayal
hayal etmek
hayal gibi
hayal gücü
hayal kırıklığı
hayal kırıklığına uğramak
hayal kurmak
hayal meyal
hayal olmak
hayal oyunu
hayalat
hayalbaz
hayalci
hayalcilik
hayale dalmak
hayale kapılmak
HAYALEN
hayalet
hayalhane
hayalı
hayalî
hayalî fener
hayalî fenere dönmek
hayalî ihracat
hayalinden geçirmek
hayalleme
hayallemek
hayalli
hayalperest
hayalperestlik
hayalperver
hayasız
hayasızca
hayasızcasına
hayasızlık
hayat
hayat adamı
hayat ağacı
hayat arkadaşı
hayat dersi
hayat dolu
hayat düzeyi
hayat felsefesi
hayat geçirmek
hayat hikayesi
hayat kadını
hayat kavgası
hayat memat meselesi (yapmak veya olmak)
hayat mücadelesi
hayat okulu
hayat öpücüğü
hayat öyküsü
hayat pahalılığı
hayat seviyesi
hayat sigortası
hayat standardı
hayat şartları
hayat tarzı
hayat vermek
hayata atılmak
hayata bağlamak
hayata geçirmek
hayata gözlerini yummak (veya kapamak)
hayata küsmek
hayatı cehennem etmek
hayatı kaymak
hayatına girmek
hayatından çıkarmak
hayatını (birine) borçlu olmak
hayatını kazanmak
hayatını yaşamak
hayatının baharında olmak
hayatının baharını yaşamak
hayati
hayatiyet
hayatiyetli
hayatta olmak
haybe
HAYBECİ
haybecilik
haybeden
haybeye kürek çekmek
haycı
haycılık
hayda
haydalama
haydalamak
haydalanma
haydalanmak
HAYDAMA
haydamak
haydan gelen huya gider
haydari
haydari yaka
haydi
haydi canım sen de
Haydi haydi
haydi oradan
haydin
haydindi
haydisene
haydut
haydut gibi
haydutluk
haydutluk etmek
HAYFA
hayhay
hayhuy
hayıf
hayıflanma
hayıflanmak
hayın
hayır
hayır beklememek
hayır dememek
hayır dile komşuna, hayır gele başına
hayır dua
hayır dua almak
hayır dua etmek
hayır gelmemek
hayır görmemek
hayır işlemek
hayır kalmamak
hayır sahibi
hayır yok
hayırdır inşallah
hayırhah
hayırhahlık
hayırla anmak (veya yad etmek)
hayırlaşma
hayırlaşmak
hayırlı
hayırlı olsun
hayırlısı ile
hayırlısı olsun
hayırperver
hayırsever
hayırseverlik
hayırsız
hayırsızlık
hayıt
hayız
hayızdan nifastan kesilmek
haykırabilme
haykırabilmek
haykırı
haykırış
haykırışma
haykırışmak
haykırma
haykırmak
haykırtı
haykırtma
haykırtmak
haylama
haylamak
haylaz
haylazca
haylazlaşma
haylazlaşmak
haylazlık
haylazlık etmek
hayli
haymana
haymana beygiri
haymana mandası
haymana öküzü
haymatlos
hayra alamet değil
hayra yormak
hayran
hayran etmek (veya bırakmak)
hayran olmak (veya kalmak)
hayranlık
hayranlık duymak
hayrat
hayret
hayret etmek
hayrete (veya hayretlere) düşmek
hayretle
hayrette (veya hayretler içinde) kalmak
hayrette bırakmak
hayretten donakalmak
hayrı dokunmak
hayrı olmamak
hayrını gör
hayrını görmek
hayrola
hayrulhalef
haysiyet
haysiyet divanı
haysiyetine dokunmak
haysiyetiyle
haysiyetli
haysiyetsiz
haysiyetsizce
haysiyetsizlik
hayta
haytalık
haytalık etmek
hayvan
hayvan bilimci
hayvan bilimi
hayvan gibi
hayvan koklaşa koklaşa, insan konuşa konuşa
hayvan kömürü
hayvanat
hayvanat bahçesi
hayvanca
Hayvancağız
hayvancasına
hayvancık
hayvancıl
hayvancılık
hayvanımsı
hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde
hayvani
hayvaniyet
hayvanlaşma
hayvanlaşmak
hayvanlaştırma
hayvanlaştırmak
hayvanlık
hayvanlık etmek
hayvanoğluhayvan
hayvansal
hayvansever
hayvanseverlik
Hayvansı
haz
haz almak
haz duymak
haz vermek
haza
hazakat
hazakatli
hazan
hazandide
Hazar
Hazarca
hazari
hazcı
hazcılık
hazfetme
hazfetmek
hazık
hazım
hazımlı
hazımsız
hazımsızlık
hazır
hazır beton
hazır bulunmak (veya olmak)
hazır çorba
hazır değer
hazır etmek
hazır giyim
hazır kahve
hazır kıta
hazır mama
hazır mezarın ölüsü
hazır ol
hazır ol duruşu
hazır olmak
hazır para
hazır yemek
hazır yiyici
hazıra dağlar dayanmaz
hazıra konmak
hazırcevap
hazırcevaplık
hazırcı
hazırcılık
hazırda olmak
hazırdan yemek
hazırlama
hazırlamak
hazırlanabilme
hazırlanabilmek
hazırlanış
hazırlanma
hazırlanmak
hazırlatma
hazırlatmak
hazırlattırma
hazırlattırmak
hazırlayabilme
hazırlayabilmek
hazırlayış
hazırlayıverme
hazırlayıvermek
hazırlık
hazırlık çalışması
hazırlık devresi
hazırlık dönemi
hazırlık görmek (veya yapmak)
hazırlık sınıfı
hazırlıklı
hazırlıklı olmak (veya bulunmak)
hazırlıksız
hazırlıksız olmak (veya bulunmak)
hazırlıksız yakalanmak
hazırlop
hazırun
hazırun cetveli
hazin
hazine
hazine bonosu
hazinedar
hazinedarlık
haziran
haziran böceği
hazire
hazmetme
hazmetmek
hazne
hazret
hazretleri
hazzetme
hazzetmek
hazzını çıkarmak


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0625