HE_HH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

HE_HH <-- HE_HH --> HI_HLheba
heba etmek
heba olmak
hebenneka
heccav
hece
hece ölçüsü
hece taşı
hece vezni
hece yutumu
hececi
hececilik
heceleme
hecelemek
heceletme
heceletmek
hecelettirme
hecelettirmek
heceli
hecelik
hecin
hedef
hedef almak
hedef göstermek
hedef gütmek
hedef kitle
hedef olmak
hedef saptırmak
hedefleme
hedeflemek
hedeflenme
hedeflenmek
heder
heder etmek
heder olmak
hedik
hediye
hediye çeki
hediye etmek
hediye kuponu
hediyelik
hedonist
hedonizm
hegemonya
hekim
hekimbaşı
hekimden sorma, çekenden sor
hekimevi
hekimlik
hektar
hektogram
hektolitre
hektometre
hela
helak
helak etmek
helak olmak
helal
helal etmek
helal olmak
helal olsun
helal süt emmek
helalî
helalinden
helalleşme
helalleşmek
helalli
helalliğe almak
helallik
helallik dilemek
helallik vermek
helalühoş
helalzade
hele
hele bak
hele bir
hele de
hele hele
hele şükür!
helecan
helecanlanma
helecanlanmak
Helen
Helenist
Helenistik
Helenizm
helezon
helezoni
helezonlaşma
helezonlaşmak
helezonlu
helezonsuz
helik
helikoit
helikon
helikopter
helikopter pisti
heliport
helis
helisel
helke
hellim
helme
helme dökmek
helme gibi
helmelenme
helmelenmek
helmeleşme
helmeleşmek
helmeli
helmintolog
helmintoloji
helmintolojik
helva
helvacı
helvacı kabağı
helvacı kökü
helvacılık
helvahane
helvalaşma
helvalaşmak
helvalık
helyodor
helyograf
helyoterapi
helyum
hem
hem ... hem ...
hem de
hem de nasıl
hem kaçar hem davul çalar
hem kel hem fodul
hem nalına hem mıhına (vurmak)
hem suçlu hem güçlü
hem ziyaret hem ticaret
hemati
hematit
hematolog
hematoloji
hematolojik
hemayar
hemcins
hemdert
hemen
hemen hemen
hemencecik
hemencek
hemfikir
hemfikirlik
hemhal
hemhal olmak
hemhudut
hemodiyaliz
HEMOFİL
hemofili
hemoglobin
hemoroit
hemoroitli
hempa
HEMŞEHRİ
hemşehrilik
hemşire
hemşirelik
hemşirezade
hemze
hemzemin
hemzemin geçit
hendek
hendese
hendesi
hengam
hengame
hentbol
hentbolcu
hentbolculuk
henüz
hep
hep beraber
hep bir ağız olmak
hep bir ağızdan
hep birden
HEPATİT
hepatoloji
hepatolojik
hepçil
heple hiç ilkesi
hepsi
hepten
hepyek
her
her ağacın meyvesi olmaz
her ağaçtan kaşık olmaz
her aşın kaşığı olmak
her bir
her biri
her boyaya girip çıkmak
her boyayı boyadı bir fıstıki yeşil (mi) kaldı?
her çiçek koklanmaz
her çok azdan olur
her dağın derdi kendine göre
her daim
her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan
her dem
her dem taze
her derde deva olmak
her düşüş bir öğreniş
her gördüğü sakallıyı babası sanmak
her gün
her gün baklava börek yense bıkılır
her halde
her halükarda
her horoz kendi çöplüğünde öter
her ihtimale karşı
her işin (veya şeyin) başı sağlık
her işte bir hayır vardır
her kafadan bir ses çıkmak
her kaşığın kısmeti bir olmaz
her koyun kendi bacağından asılır
her kuşun eti yenmez
her lafın altından kalkmak
her nasılsa
her ne kadar
her ne pahasına olursa olsun
her nedense
her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur
her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter
her şeyin yenisi, dostun eskisi
her şeyin yokluğu yokluktur
her tarakta bezi olmak
her taş baş yarmaz
her telden çalmak
her yerdelik
her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır
her zaman
her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz
her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez
her ziyan bir öğüttür
herbivor
hercai
hercai menekşe
hercaice
hercailik
hercümerç
hercümerç etmek
herek
herekleme
hereklemek
hergele
hergeleci
hergelecilik
hergelelik
herhalde
herhangi
herhangi bir
herhangi biri
herif
herifçioğlu
heriflik
HERİK
herk
herk etmek
HERKE
herkes
herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış
herkes bildiğini okur
herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz
herkes evinde ağadır
herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (veya doğru) getiremez
herkes kendi ayıbını bilmez
herkes kendi ölüsü için ağlar
herkesçe
herkesin ağzı torba değil ki büzesin
herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz
herkesin arşınına göre bez vermezler
herkesin bir derdi var, değirmencininki su
herkesin ettiği yoluna gelir
herkesin geçtiği köprüden sen de geç
herkesin gönlünde bir aslan yatar
herkesin hamuru ekmeğine göredir
herkesin tenceresi kapalı kaynar
herkesin yorulduğu yere han yapılmaz
herkeslik
hermetik
hertz
herze
herze yemek
herzevekil
hesaba almak
hesaba almamak (veya katmamak)
hesaba çekmek
hesaba dökmek
hesaba gelmez
hesaba katılmamak
hesaba katmak
hesaba kitaba gelmemek
hesabı kapamak
hesabı kapatmak
hesabı kesmek
hesabı temizlemek
hesabı yok
hesabına
hesabına gelmek
hesabını almak
hesabını bilmek
hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat
hesabını görmek
hesabını kitabını bilmek
hesabi
hesap
hesap açmak
hesap belgesi
hesap cetveli
hesap cüzdanı
hesap çıkarmak
hesap etmek
hesap etmek, kitap etmek
hesap görmek
hesap günü
hesap işi
hesap kamarası
hesap kesmek
hesap kitap
hesap kitap yapmak (veya etmek)
hesap makinesi
hesap özeti
hesap pusulası
hesap sormak
hesap tutmak
hesap uzmanı
hesap vermek (veya hesabını vermek)
hesapça
hesapçı
hesapçılık
hesaplama
hesaplamak
hesaplamak kitaplamak
hesaplanış
Hesaplanma
hesaplanmak
hesaplaşabilme
hesaplaşabilmek
hesaplaşma
hesaplaşmak
hesaplatma
hesaplatmak
hesaplattırma
hesaplattırmak
hesaplayabilme
hesaplayabilmek
hesaplayış
hesaplı
hesaplı hareket etmek
hesaplıca
hesaplılık
hesapsız
hesapsız kitapsız
hesapsızca
hesapsızlık
hesapta olmamak
hesaptan düşmek
heterodoks
heterojen
heteroseksüel
heteroseksüellik
heterotrof
heterotrofi
hevenk
heves
heves etmek
hevesi kalmamak
hevesi kursağında (veya boğazında veya içinde) kalmak
hevesine düşmek
hevesini almak
hevesini kırmak
heveskar
heveskarlık
heveslendirme
heveslendirmek
hevesleniş
heveslenme
heveslenmek
hevesli
heveslilik
hevessiz
hevessizlik
hey
hey gidi (hey)
heyamola
heyamola ile
heybe
heybeci
heybecilik
heybet
heybetli
heybetlice
heyecan
heyecan duymak
heyecan vermek
heyecana düşürmek
heyecana gelmek
heyecana getirmek
heyecana kapılmak
Heyecanla
heyecanlanabilme
heyecanlanabilmek
heyecanlandırabilme
heyecanlandırabilmek
heyecanlandırma
heyecanlandırmak
heyecanlanış
heyecanlanıverme
heyecanlanıvermek
heyecanlanma
heyecanlanmak
heyecanlı
heyecanlılık
heyecansız
heyecansızlık
heyelan
heyet
heyetiyle
heyhat
heyhey
heyheyler geçirmek
heyheyleri tutmak (veya üstünde olmak)
heykel
heykel gibi
heykelci
heykelci kalemi
heykelcilik
heykelini dikmek
heykelleştirme
heykelleştirmek
heykelli
heykeltıraş
heykeltıraşlık
heyula
heyula gibi
hezaren
hezaren örgü
hezel
hezen
hezeyan
hezeyan etmek
hezimet
hezimete uğramak
hezliyat
Hf
Hg


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0234375