HI_HL/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

HI_HL <-- HI_HL --> HM_HPhıçkırabilme
hıçkırabilmek
hıçkırık
hıçkırık tutmak
hıçkırış
hıçkırma
hıçkırmak
hıçkırtma
hıçkırtmak
Hıdırellez
HIFIZ
hıfza çalışmak
hıfzetme
hıfzetmek
hıfzıssıhha
hık
hık demiş (anasının veya babasının) burnundan düşmüş
hık mık
hık mık etmek
hık tutmak
hıltan
HILTAR
hımbıl
hımbıllaşma
hımbıllaşmak
hımbıllık
hımhım
hımhımlık
hımış
hıncahınç
hıncını çıkarmak
hınç
hınç (veya hıncını) almak
hınçlı
hınçsız
hınk
hınzır
hınzırca
hınzırcasına
hınzırlaşma
hınzırlaşmak
hınzırlık
hınzırlık etmek
hır
hır çıkarmak
hırbo
hırboluk
hırçın
hırçınlaşma
hırçınlaşmak
hırçınlık
hırçınlık etmek (veya yapmak)
hırdavat
hırdavatçı
hırdavatçılık
hırgür
hırgür çıkarmak
hırıl hırıl
hırıldama
hırıldamak
hırıldaşma
hırıldaşmak
hırıldayış
hırıltı
hırıltıcı
hırıltılı
hırıltısız
hırızma
hırka
HIRKALI
hırkasız
hırkayı başına çekmek
HIRLAMA
hırlamak
hırlaşma
hırlaşmak
hırlatma
hırlatmak
hırlayış
hırlı
hırlı mıdır, hırsız mıdır?
Hırpalama
hırpalamak
hırpalanış
Hırpalanma
hırpalanmak
hırpalatma
hırpalatmak
hırpalayabilme
hırpalayabilmek
hırpalayış
hırpani
hırpanilik
hırs
hırs basmak
hırs bastırmak
hırs bürümek
hırsından çatlamak
hırsını alamamak
hırsını yenmek
hırsız
hırsız adım
hırsız anahtarı
hırsız çekmecesi
hırsız feneri
hırsız gibi
hırsız kelepçe
hırsız malı
hırsız yatağı
hırsıza kilit olmaz
hırsıza yol göstermek
hırsızlama
hırsızlama yapmak
hırsızlık
hırsızlık etmek (veya yapmak)
hırslandırma
hırslandırmak
hırslanış
Hırslanma
hırslanmak
hırslı
hırssız
hırt
hırtapoz
hırtapozluk
hırtı pırtı
hırtlamba
hırtlamba gibi giyinmek
hırtlambası çıkmak
hırtlık
Hırvat
Hırvatça
hısım
hısım akraba
hısımlık
hışıl hışıl
hışıldama
hışıldamak
hışıldatma
hışıldatmak
hışıltı
hışıltılı
hışıltısız
hışım
hışımlanma
hışımlanmak
hışımlı
hışır
hışır hışır
hışırdama
hışırdamak
hışırdatma
hışırdatmak
hışırdayış
hışırı çıkmak
hışırlık
hışırtı
hışırtılı
hışırtısız
HIŞLAMA
hışlamak
hışmına uğramak
hıyaban
hıyanet
hıyanetlik
hıyar
hıyarağa
hıyarağalık
hıyarağası
hıyarcık
hıyarlaşma
hıyarlaşmak
hıyarlık
hıyarlık etmek
hıyaroğluhıyar
hıyarşembe
hız
hız almak
hız vermek
hızar
hızarcı
hızarcılık
hızını alamamak
hızını almak
hızını kaybetmek (veya yitirmek)
Hızır
hızır gibi (imdadına veya yardımına) yetişmek
hızla
hızlanabilme
hızlanabilmek
hızlandırabilme
hızlandırabilmek
hızlandırılma
hızlandırılmak
hızlandırma
hızlandırmak
hızlanış
hızlanma
hızlanmak
hızlı
hızlı akın
hızlı hızlı
hızlı hücum
hızlı sağanak tez geçer
hızlı yaşamak
hızlıca
hızlılık
hızma
hızölçer
hibe
hibe etmek
hibrit
hibritleşme
hibritleşmek
hicap
hicap duymak (veya etmek)
hicaz
hicazkar
hiciv
hicran
hicret
hicret etmek
hicri
hicri takvim
hicri tarih
hicvetme
hicvetmek
hicviye
hiç
hiç de
hiç değil
hiç değilse (veya olmazsa)
hiç kimse
hiç mi hiç
hiç yoktan
hiç yoktan iyidir
Hiçbir
hiçbiri
hiççi
hiççilik
hiçe saymak (veya indirgemek)
HİÇLEME
hiçlemek
hiçleştirme
hiçleştirmek
hiçlik
hiçten
hidatit
hidayet
hidayete ermek
hiddet
hiddet etmek
hiddete kapılmak
hiddetlendirme
hiddetlendirmek
hiddetleniş
hiddetlenme
hiddetlenmek
hiddetli
hiddetlilik
hiddetsiz
hiddetsizlik
hiddetten kudurmak
hidiv
hidivlik
hidra
hidralar
hidrasit
hidrat
hidratlı
hidrobiyoloji
hidrobiyolojik
hidrodinamik
hidroelektrik
hidroelektrik santral
hidrofil
hidrofilik
hidrofobi
hidrofon
hidrofor
hidrograf
hidrografi
hidrojen
hidrojen bombası
hidrojenleme
hidrojenlemek
hidrojeoloji
hidrojeolojik
hidrokarbon
hidrokarbonat
hidrokarbür
hidroklorik asit
hidroksil
hidroksit
hidrolik
hidroliz
hidrolog
hidroloji
hidrolojik
hidrometre
hidrosefal
hidrosefali
hidrosfer
hidrosiyanik
hidroskopi
hidrostatik
hidroterapi
hidrotermal
hidrozol
hidrür
higrofil
higrometre
higrometrik
higroskop
higroskopik
higrostat
higrotropizm
hijyen
hijyenik
hikaye
hikaye birleşik zamanı
hikaye etmek
hikayeci
Hikayecik
hikayecilik
hikayeleme
hikayelemek
hikayeleştirme
hikayeleştirmek
hikayeli
hikayemsi
hikayesiz
HİKEM
hikemî
hikmet
hikmetinden sual olunmaz
hikmetli
hilaf
hilaf olmasın
hilaf yok
hilafet
hilafetçi
hilafetçilik
hilafıhakikat
hilafsız
hilal
hilal gibi
hilalî
hilat
hile
hile hurda bilmemek
hile ile iş gören mihnet ile can verir
hile yapmak
hilebaz
hileci
hilecilik
hileişeriye
hilekar
hilekarlık
hileli
hileli iflas
hilesi, hurdası yok
hilesiz
hilesizlik
hilkat
hilkat garibesi
hilkaten
hilozoizm
hilye
himaye
himaye etmek
himaye görmek
himayeci
himayecilik
himayesine almak
himayesiz
himayesizlik
himen
himmet
himmet etmek
himmetin var olsun
hin
hindi
hindi gibi kabarmak
hindiba
HİNDİCİ
hindigiller
hindistan cevizi
hindolog
hindoloji
hindolojik
Hindu
hinduizm
hinleşme
hinleşmek
hinlik
hinoğlu
hinoğluhin
hinoğluhinlik
hint armudu
hint bademi
hint baklası
hint bezelyesi
hint biberi
hint çiçeği
hint darısı
hint domuzu
hint fıstığı
hint fulü
hint gergedanı
hint güreşi
hint hıyarı
hint hurması
hint inciri
hint ipeği
hint irmiği
hint kamışı
hint keneviri
hint kertenkelesi
hint kestanesi
hint kirazı
hint kobrası
hint kumaşı
hint leylağı
hint mandası
hint pamuğu
hint pirinci
hint safranı
hint sarısı
hint tavuğu
hint yağı
hint yağı ağacı
hint-avrupa
hintçe
hinterlant
hinthorozu
Hintli
hiperaktif
hiperaktivite
hiperbol
hiperbolik
hiperboloidal
hiperboloit
hipermarket
hipermetrop
hipermetropluk
hipertansiyon
hipnotize
hipnotize etmek
hipnotize olmak
hipnotizma
hipnotizmacı
hipnotizmalı
hipnoz
hipoderm
hipodrom
hipofiz
hipoglisemi
hipopotam
hipopotamgiller
hiposantır
hipostaz
hipotansiyon
hipotenüs
hipotetik
hipotez
hippi
hippilik
hirfet
his
hisar
hisarbuselik
hisarcık
hislendirme
hislendirmek
hisleniş
hislenme
hislenmek
hisli
hisse
hisse almak
hisse kapmak
hisse senedi
hissedar
hissedilme
hissedilmek
hisseişayia
hisseli
hissesiz
HİSSET
hissetme
hissetmek
hissettirme
hissettirmek
hissettirtme
hissettirtmek
hissî
hissikablelvuku
hissine (veya hislerine) kapılmak
hissini vermek
hissiselim
hissiyat
hissiz
hissizlik
hissolunma
hissolunmak
histerezis
histeri
histerik
histolog
histoloji
histolojik
hiş
hişt
hit
hitabe
hitaben
hitabet
hitam
hitam bulmak
hitam vermek
hitan
hitap
hitap etmek
Hitit
Hititçe
Hititolog
Hititoloji
Hitlercilik
hiyerarşi
hiyerarşik
hiyeroglif
hiza
hizalama
hizalamak
hizaya gelmek
hizaya getirmek
hizip
hizipçi
hizipçilik
hizipleşme
hizipleşmek
hizmet
hizmet akdi
hizmet eri
hizmet etmek
hizmet görmek
hizmet içi eğitim
hizmetçi
hizmetçilik
hizmete girmek
hizmeti dokunmak
hizmetinde olmak
hizmetkar
hizmetkarlık
hizmetli


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

5,273438E-02