HM_HP/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

HM_HP <-- HM_HP --> HR_HUHo
hobi
hoca
hocalar
hocalık
hocalık etmek
hodan
hodangiller
hodbehot
hodbin
hodbinlik
hodkam
hodkamlık
hodpesent
hodri
hohlama
hohlamak
hokey
hokka
hokka gibi
hokka gibi oturmak
hokkabaz
hokkabazlık
HOL
holding
holdingleşme
holdingleşmek
HOLİGAN
holiganlık
hollanda kavağı
hollandaca
Hollandalı
holmiyum
holosen
holotüritler
homojen
homojenleşme
homojenleşmek
homojenleştirme
homojenleştirmek
homojenlik
homolog
homolog kromozom
homonim
homoseksüel
homoseksüellik
homoteti
homotetik
homur homur
homurdanış
Homurdanma
homurdanmak
homurtu
homurtulu
homurtusuz
HONA
honda çeliği
honduraslı
hop
hop diye
hop hop
hop oturup hop kalkmak
hoparlör
hoparlörlü
hoparlörsüz
HOPLAMA
hoplamak
hoplatabilme
hoplatabilmek
hoplatılma
hoplatılmak
hoplatış
Hoplatma
hoplatmak
hoplaya zıplaya
hoplayış
hoppa
hoppaca
hoppadak
hoppala
hoppala bebek
hoppalık
hoppalık etmek
hopurdatma
hopurdatmak
hor
hor bakmak
hor davranmak
hor görmek
hor kullanmak
hor tutmak
hora
hora geçmek
hora tepmek
horanta
horasan
horasani
horhor
HORLAMA
horlamak
horlanış
HORLANMA
horlanmak
horlayış
hormon
hormonal
hornblent
horon
horon vurmak
horoz
horoz ağırlık
horoz akıllı
horoz dövüşü
horoz evlenir, tavuk tellenir
horoz fasulyesi
horoz gibi
horoz ibiği
horoz kafalı
horoz mantarı
horoz ölür, gözü çöplükte kalır
horoz sıklet
horoz şekeri
horoz vakti
horozayağı
horozbina
horozbinagiller
horozcuk otu
horozdan kaçmak
horozgözü
horozibiği
horozibiğigiller
horozkarası
horozlanış
horozlanma
horozlanmak
horozlar ötmek
horozlaşma
horozlaşmak
horozsu
horozu çok olan köyde sabah geç olur
horozumsu
horst
hortlak
hortlama
hortlamak
hortlatma
hortlatmak
hortum
hortum gibi
hortum sıkmak
hortumlama
hortumlamak
hortumlanma
hortumlanmak
hortumlatma
hortumlatmak
hortumlu
hortumlu böcekler
hortumlular
horul horul
horuldama
horuldamak
horuldayış
horultu
hostes
hosteslik
hoş
hoş bulduk (veya gördük)
hoş geldiniz
hoş görmek (veya karşılamak)
hoş koku
hoş kokulu
hoş tutmak
hoşa gitmek
hoşaf
hoşaf gibi
hoşafın yağı kesilmek
hoşaflık
hoşbeş
hoşbeş etmek
hoşça
hoşça kal (veya kalın)
hoşgörü
hoşgörücü
hoşgörülü
Hoşgörülülük
hoşgörürlük
hoşgörüsüz
hoşgörüsüzlük
hoşhoş
hoşkuran
hoşlanabilme
hoşlanabilmek
hoşlandırma
hoşlandırmak
hoşlanış
hoşlanma
hoşlanmak
hoşlaşma
hoşlaşmak
hoşlaştırma
hoşlaştırmak
hoşluk
hoşnut
hoşnut etmek
hoşnut olmak (veya kalmak)
hoşnutluk
hoşnutluk getirmek
hoşnutsuz
hoşnutsuzluk
hoşnutsuzluk getirmek
hoşsohbet
hoşt
hoşuna gitmek
hoşur
hot zot
Hotanto
hotoz
hotozlu
hovarda
hovardaca
hovardalaşma
hovardalaşmak
hovardalık
hovardalık etmek
hoyrat
hoyratça
hoyratlık
hoyratlık etmek
HOZAN
hödük
Hödükçe
hödükleşme
hödükleşmek
hödüklük
hödüklük etmek
höllük
höpürdetme
höpürdetmek
höpürtü
hörgüç
hörgüçlü
höst
höşmerim
höt
höt demek
höykürme
höykürmek
höyük


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

9,765625E-03