KM_KP/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

KM_KP <-- KM_KP --> KR_KUkoalisyon
koalisyon hükûmeti
koaptör
kobalt
kobalt bombası
kobay
kobaygiller
kobra
kobragiller
koca
koca bebek
koca bulmak
koca koca
koca kuşluk
koca yemiş
kocabaş
kocabaşı
Kocaeli
kocaelili
kocaelililik
kocakarı
kocakarı ilacı
kocakarı masalı
kocakarı soğuğu
kocakarılığı tutmak
kocakarılık
kocalı
kocalık
kocalma
kocalmak
kocaltma
kocaltmak
kocama
kocamak
kocaman
kocamanca
kocamanlaştırma
kocamanlaştırmak
kocaoğlan
kocasız
kocasızlık
KOCATMA
kocatmak
kocaya gitmek
kocaya kaçmak
kocaya varmak
kocaya vermek
kocayış
Koç
koç burunlu
koç katımı
koç katımı fırtınası
koç yiğit
koç yumurtası
koça boynuzu yük değil
koçak
koçaklama
koçan
koçan bağlamak
KOÇANCI
koçancılık
koçbaşı
koçboynuzu
koçkar
koçlanma
koçlanmak
KOÇMA
koçmak
koçsama
koçsamak
koçu
koçuşma
koçuşmak
kod
kod adı
kod ismi
kodaman
kodamanlık
kodein
kodeks
kodes
kodese tıkmak
kodesi boylamak
kodifikasyon
kodlama
kodlamak
kodlatma
kodlatmak
kodlayabilme
kodlayabilmek
kof
kof çıkmak
kofa
kofalık
kofana
koflaşma
koflaşmak
kofluk
KOFRA
kofti
koftilik
koful
kognitif
koğuş
koh basili
kohenit
kohezyon
kok
kok kömürü
koka
kokabilme
kokabilmek
kokain
kokainci
kokainman
kokainomani
kokak
kokak ağaç
kokar ağaç
kokarca
kokart
kokartlı
kokartsız
koket
koketlik
koketri
kokimbit
koklama
koklamak
koklaşma
koklaşmak
koklaştırma
Koklaştırmak
koklatabilme
koklatabilmek
koklatılma
koklatılmak
koklatma
koklatmak
koklayabilme
koklayabilmek
koklayış
kokma
kokmak
kokmuş
kokmuşluk
kokona
kokoreç
kokoreççi
kokoreççilik
kokoroz
kokorozlanma
kokorozlanmak
kokot
kokoz
kokozlanma
kokozlanmak
kokozluk
KOKPİT
kokteyl
koku
koku alma duyusu
koku alma organı
koku tedavisi
kokucu
kokulandırma
kokulandırmak
kokulanma
kokulanmak
kokulu
kokulu çayır otu
kokulu kiraz
kokulu sabun
kokurdan
kokusu çıkmak
kokusu sinmek
kokusunu (veya koku) almak (veya duymak)
kokusuz
kokuş
kokuşma
kokuşmak
kokuşturma
kokuşturmak
kokuşuk
kokutma
kokutmak
kol
kol ağzı
kol akımı
kol atmak
kol bağı
kol böreği
kol değirmeni
kol demiri
kol emekçiliği
kol emekçisi
kol gezmek
kol kanat olmak (veya germek)
kol kapağı
kol kemiği
kol kola
kol nizamı
kol saati
kol uzatmak
kol vermek
kol vurmak
kola
kola cevizi
kola çıkma
kola çıkmak
kolacı
kolacılık
kolaçan
kolaçan etmek
kolagiller
kolağası
kolaj
kolalama
kolalamak
kolalanma
kolalanmak
kolalatma
kolalatmak
kolalayış
kolalı
kolan
kolan balığı
kolan çekmek
kolan vurmak
kolancı
kolancılık
KOLASIZ
kolay
kolay değil
kolay gele! (veya gelsin!)
kolay kolay
kolayca
kolaycacık
kolaycı
kolaycılık
kolayda
kolayı var
kolayına bakmak (veya kaçmak)
kolayına gelmek
kolayını aramak
kolayını bulmak
kolaylama
kolaylamak
kolaylanma
kolaylanmak
kolaylaşma
kolaylaşmak
kolaylaştırılma
kolaylaştırılmak
kolaylaştırma
kolaylaştırmak
kolaylık
kolaylık göstermek
kolaylıkla
kolbastı
kolbaşı
kolbaşılık
kolcu
kolculuk
kolçak
kolçaklı
kolçaklı sandalye
koldaş
koldaşlık
koledok
kolej
kolejli
koleksiyon
koleksiyoncu
koleksiyonculuk
kolektif
kolektif ortaklık
kolektif şirket
kolektifleşme
kolektifleşmek
kolektifleştirme
kolektifleştirmek
kolektivist
kolektivizm
kolektör
kolemanit
kolera
koleralı
kolesterin
kolesterol
kolesterollü
kolesterolsüz
kolhoz
koli
koli basili
kolibri
kolibrigiller
kolik
kolit
kollama
kollamak
kollanma
kollanmak
kolları kopmak
kolları sıvamak
kollarını açmak
kollarını sallaya sallaya gelmek
kollarının arasına almak
kollayabilme
kollayabilmek
kollayıcı
kollayıcılık
kollu
kolluk
kolluk kuvveti
kolodyum
kolofan
koloidal
koloit
kolokyum
kolombiyum
kolon
koloni
kolonya
kolonyal
kolonyal şapka
kolonyalama
kolonyalamak
kolonyalanma
kolonyalanmak
kolonyalı
kolonyalı mendil
kolonyalist
kolonyalizm
kolonyasız
kolordu
koloridye
kolorimetre
kolorimetri
kolostrum
KOLPO
kolpocu
kolpoya düşmek (veya gelmek)
KOLSU
kolsu ayaklılar
kolsuz
koltuğa girme
koltuğa girmek
koltuğu doldurmak
koltuğuna girmek
koltuğunun altına sığınmak
koltuk
koltuk altı
koltuk çıkmak
koltuk değneği
koltuk değneği olmak
koltuk düşkünü
koltuk gözü
koltuk kapısı
koltuk kavgası
koltuk meyhanesi
koltuk takımı
koltuk vermek
koltukbaşı
koltukçu
koltukçuluk
koltuklama
koltuklamak
koltuklanma
koltuklanmak
koltukları kabarmak
koltuklu
koltukluk
koltukta olmak
kolu kanadı kırılmak
kolu uzun
koluna girmek
koluna kuvvet
kolunda altın bileziği olmak
kolye
kolyoz
kolza
KOM
koma
komadan çıkmak
komalık
komalık etmek
komalık olmak
komandit
komandit ortaklık
komandit şirket
komandite
komanditer
komando
komando er
komar
komaya girmek
kombi
KOMBİLİ
kombina
kombinasyon
kombine
kombine bilet
kombinezon
komedi
komedi yazarı
komedya
komedyacı
komedyen
komi
komiğine gitmek
komik
komik bulmak
komikleşme
komikleşmek
komikleştirme
komikleştirmek
komiklik
komiser
komiserlik
komisyon
komisyoncu
komisyonculuk
komita
komitacı
komitacılık
komite
komodin
komodor
komot
kompartıman
kompetan
kompetitif
kompilasyon
komple
komple kilit
kompleks
komplekse kapılmak
kompleksli
komplekssiz
komplekssizlik
komplikasyon
komplike
kompliman
komplo
komplo hazırlamak
komplo kurbanı
komplo kurbanı olmak
komplo kurmak
komplo teorisi
komplocu
komploculuk
komploya kurban gitmek
komposto
kompostoluk
kompoze
kompozisyon
kompozitör
kompozitörlük
komprador
kompres
kompresör
komprime
komşu
komşu açı
komşu boncuğunu çalan gece takınır
komşu ekmeği komşuya borçtur
komşu hatırı
komşu iti komşuya ürümez
komşu kapısı
komşu kapısına çevirmek
komşu kızı almak, kalaylı kaptan su içmek gibidir
komşu komşunun külüne (veya tütününe) muhtaçtır
komşuda pişer, bize de düşer
komşuluk
komşuluk etmek (veya yapmak)
komşunu iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın
komşunun tavuğu komşuya kaz (karısı kız) görünür
komut
komut vermek
komuta
komuta etmek
komutan
komutanlık
komün
komün hayatı
komünikasyon
komünist
komünistlik
komünizm
komütatör
Kona göçe
konabilme
konabilmek
konak
konak gibi
konak yavrusu
konakçı
konaklama
konaklamak
konaklatma
konaklatmak
konaklayabilme
konaklayabilmek
konaklık
konalga
konargöçer
konç
konçerto
konçina
konçlu
konçsuz
kondansatör
kondenseleşme
kondisyon
kondisyon aleti
kondisyon bisikleti
KONDOM
kondor
kondu
konducu
kondurabilme
kondurabilmek
kondurma
kondurmak
kondurtma
kondurtmak
konduruverme
konduruvermek
KONDÜİT
kondüktör
kondüktörlük
konfederasyon
konfederatif
konfedere
konfeksiyon
konfeksiyon mağazası
konfeksiyoncu
konfeksiyonculuk
konferans
konferans çekmek
konferans vermek
konferansçı
konferansçılık
konfeti
konfigürasyon
konfirmasyon
konfirme
konfirme etmek
konfor
konforlu
konformist
konformizm
konforsuz
konforsuzluk
konglomera
kongolu
kongövde
kongövdeli
kongre
koni
konik
koniklik
konjonktivite
konjonktür
konkasör
konkav
konken
konkordato
konkre
konkur
konkurhipik
konma
konmak
konnektör
konnektör pensi
konsa
konsantrasyon
konsantre
konsantre etmek
konsantre olmak
konsensüs
konsept
konseptüalist
konseptüalizm
konser
konser vermek
konservatör
konservatuvar
konserve
konservecilik
konsey
konsinye satış
konsol
konsol saati
konsolidasyon
konsolide
konsolide borç
konsolide bütçe
konsolit
konsolitçi
konsolos
konsoloshane
konsolosluk
konsomasyon
konsomatris
konsomatrislik
konsome
konson
konsonant
konsorsiyum
konstrüksiyon
konstrüktif
konstrüktivist
konstrüktivizm
konsulto
konsül
konsültasyon
konsültasyon yapmak
konşimento
kont
kont gibi
kont gibi yaşamak
kontak
kontak açmak
kontak anahtarı
kontak atmak
kontak kapatmak (veya kapamak)
kontak kurmak
kontak lens
kontak yapmak
kontekst
kontenjan
kontenjan sistemi
kontes
konteyner
konteyner ev
kontluk
KONTÖR
kontör yüklemek
kontörlü
kontörlü telefon
kontörlük
kontra
kontra gitmek
kontra mizana
kontraksiyon
kontralto
kontrasomun
kontrast
kontrat
kontrat yapmak
kontratabla
kontratak
kontratlı
kontratsız
kontrbas
kontrbasçı
kontrfile
kontrgerilla
kontrol
kontrol altına almak
kontrol altında olmak
kontrol altında tutmak
kontrol etmek
kontrol kalemi
kontrol kulesi
kontrol saati
kontrolcü
kontrolcülük
kontrolör
kontrolörlük
kontrpiye
kontrpiyede kalmak
kontrplak
kontrpuan
KONTUAR
KONTUR
kontuvar
konu
konu komşu
konu mankeni
konuğu olmak
konuk
konuk etmek
konuk gelmek
konuk köşesi
konuk olmak
konuk sanatçı
konukçu
konukçuluk
konukevi
konuklama
konuklamak
konukluk
konuksever
konukseverlik
konulabilme
konulabilmek
konulma
konulmak
konulu
konum
konumlama
konumlamak
konumlandırma
konumlandırmak
konumlanma
konumlanmak
konur
konusuz
konuş
konuşabilme
Konuşabilmek
konuşkan
konuşkanlık
konuşlandırma
konuşlandırmak
konuşlanma
konuşlanmak
konuşma
konuşma bozukluğu
konuşma çizgisi
konuşma dili
konuşma engelli
konuşma güçlüğü
konuşma korkusu
konuşma merkezi
konuşma yapmak
konuşma yetersizliği
konuşmacı
konuşmacılık
konuşmak
konuşmama hakkı
konuşmaya dalmak
konuşturabilme
konuşturabilmek
konuşturma
konuşturmak
konuşturtma
konuşturtmak
konuşu
konuşucu
konuşulma
konuşulmak
konuşumluk
konuşuş
konuşuverme
konuşuvermek
konut
konut belgesi
konut dokunulmazlığı
konut fonu
konut kredisi
konutlanma
konutlanmak
konuverme
konuvermek
konvansiyon
konvansiyonel
konvansiyonel silah
konveks
konveksiyon
konvektör
konvertibilite
konvertibl
konvertisör
konveyör
konvoy
Konya
konyak
konyalı
konyalılık
kooperatif
kooperatifçi
kooperatifçilik
kooperatifleşme
kooperatifleşmek
koordinasyon
Koordinat
koordinatlar
koordinatör
koordinatörlük
koordine
koordine etmek
kopabilme
kopabilmek
kopal
kopanaki
koparabilme
koparabilmek
KOPARAN
koparılma
koparılmak
koparıp atmak
koparış
koparıverme
koparıvermek
koparma
koparmak
kopartabilme
kopartabilmek
kopartılma
kopartılmak
kopartma
kopartmak
koparttırma
koparttırmak
kopça
kopçalama
kopçalamak
kopçalanma
kopçalanmak
kopçalı
kopçasız
kopil
kopkoyu
kopma
kopmak
kopolimer
kopolimerleşme
kopoy
kopuk
kopukluk
kopuksuz
kopuntu
Kopup gelmek
kopuverme
kopuvermek
kopuz
kopuzcu
kopuzculuk
kopya
kopya çekmek
kopya defteri
kopya etmek (veya yapmak)
kopya film
kopya kağıdı
kopya kalemi
kopya mürekkebi
kopya vermek
kopyacı
kopyacılık
kopyalama
kopyalamak
kopyalanma
kopyalanmak
kopyalayabilme
kopyalayabilmek
kopyalayapıştır
kopyasını çıkarmak
kor
kor dökmek
kor gibi
kor gibi yanmak
kora
KORAKOR
koral
koramiral
koramirallik
kordalılar
kordiplomatik
kordon
kordon altına almak
kordon boyu
kordone
KORECE
korelasyon
Koreli
koreograf
koreografi
KORGAN
korgeneral
korgenerallik
korida
koridor
korindon
KORİST
kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden
korkabilme
korkabilmek
korkak
korkak bezirgan ne kar eder ne zarar (veya ziyan)
korkakça
korkaklık
korkaklık etmek
korkalama
korkalamak
korkma
korkmak
korktuğu başına gelmek
korktuğuna uğramak
korku
korku dağları bekler (veya aşırır)
korku damarı
korku düşmek
korku saçmak
korku salmak
korku vermek
korkudan çıldırmak
korkulma
korkulmak
korkulu
korkulu rüya (veya düş) görmektense uyanık yatmak evladır (veya yeğdir)
korkuluk
korkunç
korkunçlaşma
korkunçlaşmak
korkunçlaştırma
korkunçlaştırmak
korkunçluk
korkunun ecele faydası yoktur
korkusundan altına etmek (veya kaçırmak veya yapmak)
korkusuz
korkusuzca
korkusuzluk
korkutabilme
korkutabilmek
korkutma
korkutmaca
korkutmak
korkutucu
korkutuculuk
korkuya kapılmak
korkuya kesmek
korlanma
korlanmak
korlaşma
korlaşmak
korluk
korna
kornea
korner
korner atışı
korner direği
korner vuruşu
kornet
kornetçi
kornetçilik
korniş
kornişçi
kornişçilik
kornişon
korno
koro
koro halinde
korona
KORONER
korozif
korozyon
korporasyon
korporatif
korpus
korsaj
korsan
korsanlık
korse
KORSECİ
korsecilik
KORSELİ
KORSESİZ
kort
korte
korte etmek
kortej
korteks
kortizon
kortizonlu
kortizonlu ilaç
koru
korucu
korucuk
koruculuk
korugan
koruk
koruk lüferi
koruk suyu
koruk şerbeti
koruluk
koruma
koruma aracı
koruma görevlisi
koruma polisi
koruma ünsüzü
korumacı
korumacılık
korumak
korumalık
korumaya almak
korun
korun dokusu
korunabilme
korunabilmek
korunak
korunaklı
korunaksız
koruncak
korunga
korungalık
korunma
korunma görmek
korunmak
korunum
korunumlu
korutma
korutmak
koruyabilme
koruyabilmek
koruyucu
koruyucu aile
koruyucu hekimlik
koruyucu ünsüz
koruyuculuk
koruyuş
korvet
korza
KOSA
kosinüs
koskoca
koskocaman
kostak
kostaklanma
kostaklanmak
koster
kostik
kostüm
kostümcü
kostümcülük
kostümlü
kostümlük
kostümsüz
koşa
koşabilme
koşabilmek
koşaç
koşalık
koşaltı
koşam
koşamlama
koşamlamak
koşar adım
KOŞİN
koşma
koşmaca
koşmak
koşnil
koşturabilme
koşturabilmek
koşturma
koşturmaca
koşturmak
koşturtma
koşturtmak
koşturulma
koşturulmak
koşu
koşu atı
koşu koparmak
koşu yolu
koşucu
koşuculuk
koşuk
koşul
koşullama
koşullamak
koşullandırma
koşullandırmak
koşullanma
koşullanmak
koşullu
koşullu tepke
koşulma
koşulmak
koşulsuz
koşulsuz tepke
koşum
koşum atı
koşum hayvanı
koşum takımı
koşumcu
koşumlu
koşun
koşun bağlamak
koşun koşun
koşuntu
koşuşma
koşuşmak
koşuşturma
koşuşturmak
koşut
koşutçu
koşutçuluk
koşutlaştırma
koşutlaştırmak
koşutluk
koşuverme
koşuvermek
kot
kota
kotan
kotarabilme
kotarabilmek
kotarılma
kotarılmak
kotarma
kotarmak
kotasyon
kotlama
kotlamak
kotlet
kotletpane
koton
kotonperle
kotra
kov
kov etmek
kova
kova olmak
kovabilme
kovabilmek
kovalama
kovalamaca
kovalamak
kovalanış
kovalanma
kovalanmak
kovalatma
kovalatmak
kovalayabilme
kovalayabilmek
kovalayış
kovalık
kovan
kovan anahtar
kovan otu
kovanlık
kovboy
kovboyculuk
kovboyluk
kovcu
kovculuk
kovdurabilme
kovdurabilmek
kovdurma
kovdurmak
kovdurtma
kovdurtmak
kovlama
kovlamak
kovma
kovmak
kovucuk
kovuk
kovulma
kovulmak
kovuluş
kovuntu
kovuş
kovuşturma
kovuşturma açmak
kovuşturma yapmak
kovuşturmak
koy
koy avucuma, koyayım avucuna
koyabilme
koyabilmek
koyacak
koyak
koyar
koycuk
Koyduğum yerde otluyor
koydunsa bul
koydurabilme
koydurabilmek
koydurma
koydurmak
koydurtma
koydurtmak
koygun
koyma
koyma akıl
koymak
koynuna almak
koynuna girmek
koynunda yılan beslemek
koyu
koyu gri
koyu kahverengi
koyu kır
koyu kırmızı
koyu koyu
koyu koyu düşünmek
koyu lacivert
koyu mavi
koyu pembe
koyu sarı
koyu yeşil
koyucu
koyuculuk
koyulabilme
koyulabilmek
koyulaşma
koyulaşmak
koyulaştırabilme
koyulaştırabilmek
koyulaştırma
koyulaştırmak
koyulma
koyulmak
koyultma
koyultmak
koyuluk
koyun
koyun bakışlı
koyun baklası
koyun can derdinde, kasap yağ derdinde
koyun dede
koyun eti
koyun gibi
koyun kaval dinler gibi dinlemek
koyun koyuna
koyun mantarı
koyun otu
koyuncu
koyunculuk
koyungöbeği
koyungözü
koyuntu
koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
koyunyünü
koyut
Koyuverme
koyuvermek
koyverme
koyvermek
koz
koz helva
koz helvacı
koz helvası
koz kırmak
koz vermek
koza
koza çekmek
kozacı
kozacılık
kozak
KOZAKLI
kozalak
kozalaklılar
kozalaksı
kozalaksı bez
KOZALI
kozasına çekilmek
kozasız
KOZLUK
kozmetik
kozmik
kozmik ışınlar
kozmik madde
kozmogoni
kozmogonik
kozmografya
kozmoloji
kozmolojik
kozmonot
kozmopolit
kozmos
kozu kaybetmek
kozunu oynamak
kozunu paylaşmak (veya pay etmek)
köçek
köçekçe
köçeklik
köfte
köfteci
köftecilik
köftehor
köftelik
köfter
köfterlik
köftün
köhne
köhneleşme
köhneleşmek
köhnelik
köhneme
köhnemek
kök
kök almak
kök bacaklılar
kök bilgisi
kök boyası
kök doğrayıcısı
kök hücre
kök işareti
kök kaplama
kök kırmızısı
kök kurdu
kök mantar
kök örnek
kök salmak
kök sap
kök saplı
kök sökmek
kök söktürmek
kökboyası
kökboyasıgiller
kökçü
kökçük
köken
köken belgesi
köken bilgisi
köken bilimci
köken bilimi
köken bilimsel
kökenlenme
kökenlenmek
kökenli
kökensel
kökensiz
kökertme
kökertmek
kökleme
köklemek
köklendiriş
köklendirme
köklendirmek
kökleniş
köklenme
köklenmek
Kökleşik
kökleşme
kökleşmek
kökleştiriş
kökleştirme
kökleştirmek
köklü
köklü aile
köknar
köknar reçinesi
köknar sakızı
köksel
köksü
köksüz
köksüzlük
kökten
kökten çiçekli
kökten dinci
kökten dincilik
kökten sürme
köktenci
köktencilik
kökteş
Köktürk
Köktürkçe
kökü kazınmak
kökü kurumak
kökünden halletmek
kökünden kazımak
kökünü kazımak
kölçer
köle
KÖLECİ
köleleşme
köleleşmek
köleleştiriş
köleleştirme
köleleştirmek
KÖLELİ
kölelik
kölelik düzeni
kölemen
kölen (veya kulun) olayım!
köleniz (veya köleleri)
kölesiz
kölük
kömbe
kömeç
kömür
kömür başa vurmak
kömür gibi
kömür kalem
kömür kayası
kömürcü
kömürcü çırağına dönmek
kömürcülük
kömürleşme
kömürleşmek
kömürleştirilme
kömürleştirilmek
kömürleştiriş
kömürleştirme
kömürleştirmek
kömürlü
kömürlük
kömürsü
kömürümsü
kömüş
köpeğe atsan yemez
köpeğe gem vurma, kendini at sanır
köpeğe hoşt, kediye pişt dememek
köpeği bağlasan durmaz
köpeğin ağzına kemik atmak
köpek
köpek balığı
köpek balıkları
köpek bile yal yediği kaba pislemez
köpek dişi
köpek ekmek veren kapıyı tanır
köpek gibi
köpek sahibini ısırmaz
köpek sarımsağı
köpek soğanı
köpek soyu
köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez
köpek sürünmekle etek kesilmez
köpek üzümü
köpek yese kudurur
köpekayası
köpekgiller
köpekkuyruğu
köpekle yatan pire ile kalkar
köpekleme
köpeklemek
köpekleniş
köpeklenme
köpeklenmek
köpekleşiş
köpekleşme
köpekleşmek
köpekli
köpeklik
köpekmemesi
köpekoğlu
köpekoğluköpek
köpeksiz
köpeksiz köy bulmuş da çomaksız (veya değneksiz) geziyor
köpeksiz köye (veya sürüye) kurt iner (veya girer)
köpeksiz sürüye kurt girer
köpoğlu
köpoğluköpek
köpoğluluk
köprü
köprü kurmak
köprü üstü
köprü yol
köprüaltı çocuğu
köprübaşı
köprübaşını tutmak
köprücü
köprücük
köprücük kemiği
köprücülük
köprüden (veya köprüyü) geçinceye kadar ayıya dayı derler
Köprüleme
köprüleniş
köprülenme
köprülenmek
köprüleri atmak
köprülü
köprünün (veya köprülerin) altından çok su (veya sular) aktı (veya geçti)
köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler
köpük
köpük gibi
köpükleniş
köpüklenme
köpüklenmek
köpüklü
köpüksüz
köpüleme
köpülemek
köpürgen
köpürme
köpürmek
köpürtme
köpürtmek
köpürtüş
köpürüş
kör
kör ağaç
kör alan
kör baca
kör bağırsak
kör boğaz
kör çapa
kör değneğini beller gibi
kör dövüşü
kör duman
kör fare
kör faregiller
kör görmez, sezer
kör hat
kör kadı
kör kandil
kör kaya
kör kör parmağım gözüne
kör köstebek
kör kurşun
kör kurttan bile vazgeçmemek
kör kuyu
kör nişancı
kör nişancılık
kör nokta
kör ocak
kör olası (veya olasıca veya olsun)
kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur
kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasın
kör satıcının kör alıcısı olur
kör sıçan
kör şans
kör şeytan
kör şeytandan bulmak
kör talih
kör tapa
kör topal
kör uçuş
kör yılan
kör yılangiller
körcesine
kördüğüm
köre
köre renkten bahsolunmaz
körebe
köreliş
körelme
körelmek
köreltme
köreltmek
köreşe
körfez
körfezcik
körkandil
körkütük
körle yatan şaşı kalkar
körlemeden
körleniş
körlenme
körlenmek
körler mahallesinde ayna satmak
körler memleketinde şaşılar padişah olur
körleşme
körleşmek
körleştiriş
körleştirme
körleştirmek
körletiş
körletme
körletmek
körlük
Köroğlu
körpe
körpecik
körpelik
körü körüne
körük
körükçü
körükçülük
körükleme
körüklemek
körüklenme
körüklenmek
körükleyici
körükleyicilik
körüklü
körüklü otobüs
körüksüz
körün istediği bir göz, allah verdi iki göz
körün taşı
kös
kös dinlemek
kös kös
kösçü
köse
köse buğday
köse sakal
köseği
kösele
kösele gibi
kösele suratlı
kösele taşı
köselik
kösem
kösemen
kösemenlik
kösemenlik etmek
köseyle alay edenin top sakalı kara gerek
köskötürüm
kösnü
kösnük
kösnül
kösnüllük
kösnülme
kösnülmek
kösnülü
köstebek
köstebek illeti
köstebekgiller
kösteği kırmak
köstek
köstek olmak
köstek vurmak
köstekleme
kösteklemek
köstekleniş
kösteklenme
kösteklenmek
köstekleyiş
köstekli
kösteksiz
köstere
köşe
köşe atışı
köşe bucağa dağılmak
köşe bucak
köşe bucak kaçmak (veya saklanmak)
köşe demiri
köşe dolabı
köşe dönmeci
köşe dönücü
köşe kadısı
köşe kapmaca
köşe kapmaca oynamak
köşe koltuğu
köşe minderi
köşe penceresi
köşe rafı
köşe taşı
köşe taşı köşede yakışır
köşe tutmak
köşe vuruşu
köşe yastığı
köşe yazarı
köşe yazarlığı
köşe yazısı
köşebaşı
köşebaşını tutmak
köşebent
köşede bucakta kalmak
köşegen
köşek
köşekleme
köşeklemek
köşeleme
köşelemek
köşeli
köşeli ayraç
köşeli parantez
köşelik
köşesine çekilmek
KÖŞESİZ
köşeyi dönmek
köşk
KÖŞKER
köşkerlik
köşklü
kötek
kötek atmak (veya çekmek)
kötek yemek
kötü
kötü adam
kötü göz
kötü gözle bakmak
kötü haber
kötü haber tez duyulur
kötü huylu
kötü kadın
kötü kişi olmak
kötü komşu insanı hacet sahibi eder
kötü kötü düşünmek
kötü olmak
kötü söyleme eşine, ağı katar aşına
kötü söylemek
kötü yol
kötü yola düşmek
kötü yola sapmak
kötü yola saptırmak
kötü yola sürüklemek
kötücül
kötücül yazılım
kötücüllük
kötüleme
kötülemek
kötüleniş
kötülenme
kötülenmek
kötüleşme
kötüleşmek
kötüleştiriş
kötüleştirme
kötüleştirmek
kötüleyici
kötüleyiş
kötülük
kötülük etmek (veya yapmak)
kötülükçü
kötülükçülük
kötümseme
kötümsemek
kötümser
kötümserleşme
kötümserleşmek
kötümserlik
kötürüm
kötürüm olmak (veya kalmak)
kötürümden aksak, hiç yoktan torlak yeğdir
kötürümleşme
kötürümleşmek
kötürümlük
kötüye çekmek
kötüye kullanmak
köy
köy ağası
köy ekmeği
köy ihtiyar heyeti
köy ihtiyar meclisi
köy imamı
köy koruculuğu
köy korucusu
köy meydanı
köy muhtarı
köy odası
köy oyunu
köy romanı
köy türküsü
köy yeri
köycü
köycülük
köydeş
köygöçüren
köyleşme
köyleşmek
köyleştirme
köyleştirmek
köylü
köylü çorbası
köylü kentli
köylük
köylük yer
köylülük
köz
közleme
közlemek
közleşme
közleşmek


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

8,789063E-02