ME_MH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

ME_MH <-- ME_MH --> MI_MLmeal
mealen
mebde
mebiz
meblağ
mebni
mebus
mebusluk
mebzul
mebzuliyet
mecal
mecali (veya mecal) kalmamak
mecalsiz
mecalsiz düşmek
mecalsizlik
mecaz
mecazen
mecazi
mecazlı
mecbur
mecbur etmek
mecbur kalmak (veya olmak)
mecbur tutmak
mecburcu
mecburculuk
mecburen
mecburi
mecburi hizmet
mecburiyet
meccanen
meccani
mecelle
mecidit
mecidiye
meclis
meclis araştırması
meclis kurmak
meclisara
meclup
mecmu
mecmua
mecmuacı
mecmuacılık
mecnun
mecnun olmak
mecnunane
MECNUNCA
mecnuncasına
mecra
mecrası değişmek
mecrasında gitmek
mecruh
Mecus
Mecusi
Mecusilik
meczup
meç
meçhul
meçhulat
medar
medar olmak
medarıiftihar
medarımaişet
medcezir
meddah
meddahlık
medeni
medeni nikah
medenici
medenileşme
medenileşmek
medenileştirme
medenileştirmek
medenilik
medeniyet
medeniyetçi
medeniyetçilik
medeniyetsiz
medeniyetsizlik
medet
medet Allah!
medet ummak (veya beklemek)
medih
medikal
medine dilencisi
medine kurdu
meditasyon
mediyastin
medlul
medrese
medreseli
medreseye düşmek
medüz
medya
medya camiası
medya grubu
medya maydanozu
medya starı
MEDYACI
medyacılık
MEDYATİK
medyum
medyumluk
medyun
medyun olmak
medyunuşükran
medyunuşükran olmak
mefahir
mefharet
mefhum
mefhumcu
mefhumculuk
mefkûre
mefkûreci
mefkûrecilik
mefluç
mefret
mefruş
mefruşat
mefruşatçı
mefruşatçılık
mefsuh
meftun
meftun etmek
meftun olmak
meftuniyet
meftunluk
meful
megafon
megahertz
megakent
megaloman
megalomani
megapol
megastar
megaton
megatonluk
megavat
megavatlık
meğer
meğerki
meğerse
mehabet
mehabetli
mehaz
MEHDİ
mehil
mehil müddeti
mehil vermek
mehle
Mehmetçik
mehtaba çıkmak
mehtap
mehtaplı
MEHTER
mehter musikisi
mehter müziği
mehter takımı
mehter yürüyüşü
mehteran
mehterbaşı
mehterhane
mekan
mekan akustiği
mekan grupları
mekan tutmak
mekan zarfı
mekancı
mekanik
mekanikçi
mekanikçilik
mekanikleştiricilik
mekanizasyon
mekanize
mekanize birliği
mekanizm
mekanizma
meke
mekik
mekik atmak
mekik diplomasisi
mekik dokumak
mekik gibi
mekik oyası
mekkare
mekkareci
meknuz
mekruh
MEKSEFE
meksika dalgası
meksikalı
mektebi asmak
mektep
mektep çocuğu
mektep görmemiş
mektep kaçağı
mektep medrese görmüş
mektepli
mektepli kahvesi
mektubu dışından okumak
mektup
mektup almak
mektup atmak
mektupçu
mektupçuluk
mektuplaşma
mektuplaşmak
mel mel
melaike
melal
MELAMET
Melami
Melamilik
melanet
melanit
melankoli
melankolik
melanurya
melas
melce
melek
melek gibi
melek otu
meleke
melekût
meleme
melemek
meles
meleş
meleşme
meleşmek
meletme
meletmek
melez
melezleme
melezlemek
melezlenme
melezlenmek
melezleşme
melezleşmek
melezleştirme
melezleştirmek
melezlik
melfuf
melfufen
melhuz
melik
melike
melinit
melisa
melisa ruhu
melodi
melodik
melodram
melon
meltem
MELUL
melul mahzun
melul melul
melun
melunca
memalik
memat
memba
memba suyu
meme
meme başı
meme bezi
meme süngeri
meme vermek
meme yapmak
memecik
memede olmak
memeden kesmek
memeli
memeliler
mememsi
MEMESİZ
memişhane
memleha
memleket
memleket havası
memleketçi
memleketçilik
memleketler arası
memleketli
memleketsiz
memleketsizlik
memluk
memnu
memnu meyve
memnu mıntıka
memnu olmak
memnuiyet
memnun
memnun etmek
memnun olmak
memnunca
memnuniyet
memnuniyetle
memnuniyetsiz
memnuniyetsizlik
memnunluk
memorandum
memul
memul etmek
memul olmak
memur
memur etmek
memure
memurin
memuriyet
memurluk
MEN
menafi
menafiiumumiye
menajer
menajerlik
MENAKIP
menakıpname
mendebur
mendeburluk
mendelevyum
menderes
mendil
mendil atmak
mendil kadar
mendil sallamak
MENDİLLİ
mendilsiz
mendirek
menedilme
menedilmek
menekşe
menekşe gözlü
menekşe gülü
menekşe rengi
menekşegiller
MENEMEN
menengiç
menenjit
MENENT
menetme
menetmek
meneviş
menevişleme
menevişlemek
menevişlenme
menevişlenmek
menevişli
menfa
menfaat
menfaat düşkünü
menfaat gütmek
menfaatçi
menfaatçilik
menfaatperest
menfaatperestlik
menfaatperver
menfaattar
menfez
menfi
menfilik
menfur
mengene
menhiyat
menhus
meni
menisk
menisküs
menkıbe
menkıbevi
menkul
menkul kıymetler
menolunma
menolunmak
menopoz
menopoza girmek
mensubiyet
mensucat
mensup
mensup olmak
mensur
mensur şiir
menşe
menşe şehadetnamesi
menşeli
Menşevik
Menşeviklik
menşur
menteşe
mentol
mentollü
menus
menü
menzil
menzil atmak
menzil beygiri gibi koşmak
menzil dikmek
menzilci
menzile
mepsuten
mera
mera bitkileri
merak
merak etmek
merak getirmek
merak olmak
merak sarmak (veya duymak veya salmak)
meraka düşmek
merakına dokunmak
merakından çatlamak
merakını mucip olmak
merakını uyandırmak
meraklandırma
meraklandırmak
meraklanış
meraklanma
meraklanmak
meraklı
meraklılık
meraksız
meraksızlık
merakta bırakmak
merakta kalmak
meraktan çatlamak
meraktan ölmek
meram
meram (veya meramını) anlatmak
meram etmek
meramın elinden bir şey kurtulmaz
merasim
merasim salonu
merasimli
merasimsiz
merbut
merbut olmak
merbutiyet
mercan
mercan adası
mercan ağacı
mercan balığı
mercan otu
mercan resifi
mercan teknesi
mercan terliği
mercan tespih
mercan yeşili
mercan yılanı
mercancı
mercaniğnesi
mercanköşk
mercanlar
MERCANLI
mercek
mercek altına almak
mercekli
merceksi
merci
mercimeği fırına vermek
mercimek
mercimek çorbası
mercimek kadar
mercimek kemiği
mercimek köftesi
mercimek pilavı
mercimeksi
merdane
merdaneleme
merdanelemek
merdiven
merdiven altı
merdiven basamak basamak çıkılır
merdiven boşluğu
merdiven dayamak
merdiven korkuluğu
merdiven sahanlığı
merdivenci
merdivenevi
merdivenkovası
merdivenli
merdivensi
merdümgiriz
merek
MERES
meret
mergup
merhaba
merhaba çakmak
merhaba etmek
merhabalaşma
merhabalaşmak
merhabası olmak
merhabayı kesmek
merhale
merhamet
merhamet duymak
merhamet etmek
merhamete gelmek
merhameten
merhametli
merhametsiz
merhametsiz olmak
merhametsizce
merhametsizcesine
merhametsizlik
merhem
merhem olmak
merhemleme
merhemlemek
merhum
merhum olmak
merhume
meri
meriç
meridyen
meridyen çemberi
meridyen düzlemi
Merih
merinos
merinos koyunu
meristem
meriyet
merkantilist
merkantilizm
merkat
merkep
merkepçi
merkepçilik
merkez
merkez açı
merkez parti
merkez üs
merkezce
merkezci
merkezcil
merkezcilik
merkezî
merkezî ısıtma
merkezî idare
merkezî ülke
merkezî yıkama
merkezî yönetim
merkezîleşme
merkezîleşmek
merkezîleştirme
merkezîleştirmek
merkeziyet
merkeziyetçi
merkeziyetçilik
merkezkaç
merkezkaç kuvvet
merkezkaçlama
merkezleme
merkezlemek
merkezlenme
merkezlenmek
merkezleşme
Merkezleşmek
merkezleştirme
merkezleştirmek
merkum
merkûp
Merkür
merlanos
mermer
mermer gibi
mermer kireci
mermerci
mermercilik
mermerimsi
mermerleşme
mermerleşmek
mermerleştirme
mermerleştirmek
MERMERLİ
mermerlik
MERMERSİ
mermerşahi
mermi
mermi çekirdeği
merserize
mersin
mersin ağacı
mersin balığı
mersin balığıgiller
mersin balıkları
mersin morinası
mersingiller
mersiye
mersiyehan
mert
mertçe
mertebe
mertek
mertlik
meryem pelesengi
meryemana asması
meryemana dikeni
meryemanaeldiveni
meryemanakandili
meryemanakuşağı
merzengûş
mesabe
mesabesinde
mesafe
mesafe almak
mesafe bırakmak (veya koymak)
MESAFELİ
mesafelik
mesaha
mesai
mesai saati
mesai yapmak
MESAİL
mesaiye kalmak
mesaj
mesaj bırakmak
mesaj vermek
mesamat
mesame
mesane
mescit
mesel
mesel olmak
mesela
mesele
mesele çıkarmak
mesele etmek
mesele olmak
mesele yapmak
mesele yok!
mesen
meserret
mesh
mesh etmek
Mesih
mesire
mesirelik
mesken
mesken tutmak
meskenet
mesket türkleri
meskûkat
meskûn
meskûn kılmak
meskûn mahal
meskût
meskût geçmek
meskût kalmak
mesleğinin eri (veya erbabı) olmak
meslek
meslek edinmek
meslek içi eğitim
meslek yaşamı
mesleki
mesleksel
mesleksiz
mesleksizlik
meslektaş
meslektaşlık
mesmu
mesnet
mesnetli
mesnetsiz
mesnetsiz atmak
mesnevi
mesrur
mest
mest etmek
mest olmak
mestane
mestçi
mestçilik
mestur
mesture
mesudane
mesul
mesul olmak
mesul tutmak
mesuliyet
mesuliyet almak
mesuliyetli
mesuliyetsiz
mesuliyetsizlik
mesut
mesut etmek
mesut olmak
mesutça
meşakkat
meşakkat çekmek
meşakkate katlanmak
meşakkatli
meşakkatsiz
meşale
meşale çekmek
meşaleci
meşbu
meşe
meşe kömürü
meşe odunu
meşe palamudu
meşecik
meşelik
meşgale
meşgul
meşgul etmek
meşgul olmak
meşguliyet
meşher
meşhet
meşhur
meşhur olmak
meşhurluk
meşhut
meşhut cürümler mahkemesi
meşhut suç
meşihat
meşime
meşin
meşin gibi
meşin suratlı
meşin yuvarlak
meşk
meşk almak
meşk etmek
meşk vermek
meşkûk
meşkûr
meşrep
meşru
meşru müdafaa
meşru sayılmak
meşrubat
meşrubatçı
meşruhat
meşruiyet
meşrulaşabilme
meşrulaşabilmek
meşrulaşma
meşrulaşmak
meşrulaştırabilme
meşrulaştırabilmek
meşrulaştırma
meşrulaştırmak
meşruluk
meşrut
meşruta
meşruten
meşruten tahliye
meşruti
meşrutiyet
meşrutiyetçi
meşrutiyetçilik
meşum
meşveret
meşveret etmek
met
meta
metabolizma
metafizik
metafizikçi
metafizikçilik
metafor
metaforik
metal
metal bilimi
metal yatak
metal yorulması
metalik
metalik renk
metalografi
metaloit
metalsi
metalürji
metalürjik
metamorfik
metamorfizm
metamorfoz
metan
metanet
metanet göstermek
metanetli
metanetsiz
metanetsizlik
metapsişik
metastaz
metatez
metazori
metbu
meteliğe kurşun atmak
metelik
metelik etmez
metelik vermemek
meteliksiz
meteliksizlik
meteor
meteor taşı
meteorit
meteorolog
meteoroloji
meteoroloji istasyonu
meteorolojik
metfen
metfun
methal
methaldar
methali olmak
methetme
methetmek
methini işitmek (veya duymak)
methiye
methiye düzmek
methüsena
METİL
metilen
metilik
metin
metin olmak
metinler arasılık
metinsel
metis
metneryum
metodik
metodoloji
metodolojik
metot
metotlu
metotsuz
metotsuzluk
metraj
metrajlı
metrdotel
metrdotellik
metre
metre sistemi
metrekare
metreküp
metrelerce
metrelik
metres
metres tutmak
metreslik
metreslik etmek
metrik
metrik sistem
metris
metro
metroloji
metrolojik
metronom
metropol
metropolit
metropoliten
metroseksüel
metruk
metrukat
metruke
metrukiyet
MEVALİ
mevcudat
mevcudiyet
mevcut
mevcut olmak
mevdu
mevduat
mevduat defteri
mevhibe
mevhibeiilahiye
mevhum
mevize
mevki
mevkisi olmak
mevkuf
mevkufen
mevkufiyet
mevkut
mevkute
Mevla
Mevlasını bulmak
Mevlevi
mevlevi pilavı
mevlevihane
Mevlevilik
mevlit
mevlit alayı
mevlit kandili
mevlit şekeri
mevlithan
MEVLUT
mevrut
mevsim
mevsimli mevsimsiz
mevsimlik
mevsimlik işçi
mevsimlik işçilik
mevsimsel
mevsimsiz
mevsuf
mevsuk
mevt
mevta
mevut
mevzi
mevzii
mevzilendirme
mevzilendirmek
mevzilenme
mevzilenmek
mevzu
mevzuat
mevzubahis
mevzulu
mevzun
mevzusuz
mevzuya girmek
mey
meyan
meyan balı
meyan kökü
meyancı
meyancılık
meyane
meyanesi gelmek
meydan
meydan (birine veya bir şeye) kalmamak
meydan açmak
meydan almak
meydan bırakmamak
meydan bulamamak
meydan dayağı
meydan dayağı atmak
meydan dayağı çekmek
meydan dayağı yemek
meydan korkusu
meydan muharebesi
meydan okumak
meydan saati
meydan savaşı
meydan sazı
meydan vermemek
meydana atmak
meydana çıkarmak
meydana çıkmak
meydana dökmek
meydana düşmek
meydana gelmek
meydana getirmek
meydana koymak
meydana vurmak
meydancı
meydancık
meydancılık
meydanda
meydanda bırakmak
meydanı (birine veya bir şeye) bırakmak
meydanı boş bulmak
meydanı dar etmek
meydani
meydanlık
meyhane
meyhane pilavı
meyhane tavuğu
meyhaneci
meyhaneci otu
meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş
meyhanecilik
meyil
meyil vermek
meyilli
meyilsiz
meyletme
meyletmek
meylettirme
meylettirmek
meyli olmak
meymenet
meymenetli
meymenetsiz
meymenetsizlik
meyus
meyus etmek
meyus olmak
meyusiyet
meyve
meyve ağacı
meyve almak
meyve bahçesi
meyve dışı
meyve ezmesi
meyve içi
meyve kabuğu
meyve ortası
meyve reçeli
meyve sineği
meyve sineğigiller
meyve suyu
meyve şekeri
meyve veren ağaç taşlanır
meyve vermek
meyve yaprak
meyveci
meyvecilik
meyvedar
meyvehoş
meyvelendirme
meyvelendirmek
meyvelenme
meyvelenmek
meyveli
meyveli ağacı taşlarlar
meyvelik
meyvesiz
meyvesizlik
meyveye durmak
meyyal
MEYYİT
mezada çıkarmak (veya koymak)
mezalim
mezamir
mezar
mezar kaçkını
mezar soyguncusu
mezar taşı
mezar taşı ile övünülmez
mezarcı
mezarcılık
mezardan çıkarmak
mezarını kazmak
mezaristan
mezarlık
mezat
mezat malı
MEZATÇI
mezbaha
mezbele
mezbelelik
mezcetme
mezcetmek
meze
mezeci
mezecilik
mezelenme
mezelenmek
mezelik
mezellet
mezgit
mezgitgiller
mezhebi geniş
mezhep
mezhepçi
mezhepçilik
meziyet
meziyetli
meziyetsiz
mezkûr
MEZMUR
mezoderm
mezon
mezosfer
mezoterm
mezozoik
MEZOZOM
mezra
mezru
mezun
mezun olmak
mezuniyet
mezura
mezür
mezzosoprano
Mg


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,046875