MR_MU/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

MR_MU <-- MR_MU --> MU_MZMt
muaccel
muacciz
muaddel
muadele
muadelet
muadil
muaf
muaf tutmak
muafiyet
muafiyet sınavı
muafiyet tanımak
muaflık
muahede
muahedename
muaheze
muaheze etmek
muahezename
muahhar
muahharen
muakkip
MUALLA
muallak
muallakta olmak (veya kalmak)
muallel
muallim
muallime
muallimlik
muamelat
muamele
muamele etmek
muamele görmek
muamma
muamma asmak
MUAMMALI
muammalık
muammer
muammer olmak
muannit
muaraza
muare
muarefe
muarız
muasır
muasırlaşma
muasırlaşmak
muasırlaştırma
muasırlaştırmak
muasırlık
muaşaka
muaşakada olmak
muaşeret
muaşeret adabı
muattal
muattar
muavenet
muavenet etmek
muavin
muavinlik
muayede
muayene
muayene etmek
muayene olmak
muayeneci
muayenehane
muayyen
muayyeniyet
muazzam
muazzep
muazzep etmek
muazzep olmak
muazzez
mubassır
mucibince
mucip
mucip olmak
mucip sebep
mucir
mucit
mucize
mucize göstermek
mucize kabilinden
mucizeli
mucizevi
mucuk
mucur
muço
MUDANYA
mudarebe
mudi
mufassal
mufla
MUFLON
muflonlu
mugaddi
mugalata
mugalatacı
muganni
muganniye
mugayeret
mugayir
muğber
muğber olmak
Muğla
muğlak
muğlalı
muğlalılık
muhabbet
muhabbet beslemek
muhabbet çiçeği
muhabbet çiçeğigiller
muhabbet etmek
muhabbet kuşu
muhabbet tellalı
muhabbet tellallığı
muhabbetname
muhaberat
muhabere
muhabere etmek
muhabere memuru
muhabere sınıfı
muhabereci
muhabir
muhabirlik
muhaceret
muhaceret etmek
muhacim
muhacir
muhacir arabası
muhacir gitmek
muhacir olmak
muhacirlik
muhaddep
muhaddis
muhafaza
muhafaza altına almak
muhafaza etmek
muhafazakar
muhafazakarlık
muhafazalı
muhafazasız
muhafız
muhafız alayı
muhafızlık
muhakeme
muhakeme etmek
muhakeme usulü
muhakeme yürütmek
muhakkak
muhakkik
muhal
muhalefet
muhalefet etmek
muhalefet partisi
muhalefet şerhi
muhalif
muhallebi
muhallebi çocuğu
muhallebici
muhallebicilik
muhammedî
muhammen
muhammes
muhammin
muhannet
muharebe
muharip
muharrem
muharrer
muharrik
muharrir
muharrirlik
muharriş
muhasamat
muhasara
muhasara altına almak
muhasara etmek
muhasebat
muhasebe
muhasebeci
muhasebecilik
muhasebesini yapmak
muhasım
muhasır
muhasip
muhasiplik
muhassala
muhassas
muhassasat
muhassenat
muhassıl
muhat
muhatap
muhatap olmak
muhatara
muhataralı
muhatarasız
muhavere
muhavere etmek
muhavvil
muhayyel
muhayyer
muhayyer bırakmak
muhayyerbuselik
muhayyerkürdi
muhayyerlik
muhayyersümbüle
muhayyile
muhbir
muhbirlik
muhik
muhil
muhip
muhit
muhit yapmak (veya edinmek)
muhkem
muhlis
muhrik
muhrip
muhtaç
muhtaç etmek
muhtaç olmak
muhtaçlık
muhtar
muhtariyet
muhtarlık
muhtasar
muhtasaran
muhtekir
muhtel
muhtelif
muhtelis
muhtelit
muhtemel
muhtemelen
muhterem
muhteri
muhteris
muhteriz
muhtesip
muhteşem
muhteva
muhtevalı
muhtevi
muhteviyat
muhtıra
muhzır
muin
muinli
muinsiz
muit
mujik
mukaar
mukabele
mukabele etmek
mukabele okumak
mukabeleci
mukabelecilik
mukabelede bulunmak
mukabeleli
mukabelesiz
mukabil
mukaddem
mukaddema
mukadder
mukadder olmak
mukadderat
mukaddes
mukaddesat
mukaddesatçı
mukaddesatçılık
mukaddime
mukaffa
mukallit
mukallitlik
mukannen
mukarenet
mukarrer
mukarrer bulunmak
mukarrerat
mukassem
mukassi
mukataa
mukataalı
mukattar
mukavele
mukavele yapmak
mukaveleli
mukavelename
mukavelesiz
mukavemet
mukavemet etmek (veya göstermek)
mukavemet koşusu
mukavemetçi
mukavemeti kırılmak
mukavemetli
mukavemetsiz
mukavemetsizlik
mukavim
mukavva
mukavves
mukavvi
mukayese
mukayese etmek
mukayeseli
mukayyet
mukayyet olmak
mukayyit
mukim
mukni
mukoza
mukriz
muktebes
muktedir
muktedir olmak
muktesit
mukteza
muktezi
MUKUS
mulaj
mulaj kağıdı
multimedya
multimilyarder
multimilyoner
multipleks
multivizyon
mum
mum ağacı
mum ampul
mum boyası
mum cilası
mum çiçeği
mum dibine ışık vermez
mum direk
mum duruşu
mum etmek
mum gibi
mum kesilmek
mum olmak
mum palmiyesi
mum yakmak
mum yanmayınca pervane dönmez
mum yapıştırmak
muma döndürmek (veya çevirmek)
mumaileyh
mumcu
mumdirek
MUMHANE
mumla aramak
mumla aratmak
mumlama
mumlamak
mumlanma
mumlanmak
mumlaşma
mumlaşmak
mumlayıcı
mumlu
mumlu kağıt
mumluk
mumsöndü
mumya
mumya gibi
mumyalama
mumyalamak
mumyalanma
mumyalanmak
mumyalatma
mumyalatmak
mundar
munfasıl
munis
munkabız
munkalip
munsap
muntazam
muntazaman
muntazır
muntazır olmak
munzam
murabaha
murabahacı
murabahacılık
murabba
murabıt
murabut kuşu
murada (veya muradına) ermek
murafaa
murahhas
murahhas aza
murahhas üye
murahhaslık
murakabe
murakabe etmek
murakıp
murakıplık
murana
murassa
murat
murat almak
murat etmek
murç
murdar
murdarilik
murdarlık
muris
MURT
musaddak
musaffa
musahabe
musahhih
musahhihlik
musahip
musahiplik
musakka
musalla
musalla taşı
musallat
musallat etmek
musallat olmak
musalli
musandıra
musanna
musannif
musap
musavver
Musevi
Musevilik
Mushaf
mushaf-ı şerif
MUSIR
musibet
musikar
musiki
musikişinas
muska
muska böreği
muskacı
muskacılık
muslihane
muslin
musluk
muslukçu
muslukçuluk
musluklu
musluksuz
muson
mustarip
mustatil
muş
muş lalesi
muşamba
muşamba gibi
muşambalaşma
muşambalaşmak
muşambalı
muşambasız
muşlu
muşluluk
muşmula
muşmula gibi
muşmula suratlı
muşta
muştalama
muştalamak
muştu
muştucu
muştulama
muştulamak
muştulanma
muştulanmak
muştulu
muştuluk
mut
MUTA
muta nikahı
mutaassıp
mutaassıplaşma
mutaassıplaşmak
mutaassıplık
mutabakat
mutabakat sağlamak
mutabakat zaptı
mutabık
mutabık kalmak
mutabık olmak
mutaf
mutallaka
mutantan
mutariza
mutasarrıf
mutasarrıflık
mutasavver
mutasavvıf
mutasyon
mutasyonist
mutasyonizm
mutat
mutavaat
mutavaat fiili
mutavassıt
mutazarrır
mutçu
mutçuluk
muteber
muteber olmak
mutedil
mutedil rüzgar
mutedillik
mutekit
mutemet
mutemetlik
mutena
muteriz
mutezile
mutfak
mutfak dolabı
mutfak havalandırması
mutfak havlusu
mutfak merdiveni
muti
mutlak
mutlak değer
mutlak mera
mutlak nem
mutlak sıcaklık
mutlak sıfır
mutlaka
mutlakçı
mutlakçılık
mutlakiyet
mutlandırma
mutlandırmak
mutlanma
mutlanmak
mutlu
mutlu etmek (veya kılmak)
mutlu olmak
mutluca
mutlulandırma
mutlulandırmak
mutlulanma
mutlulanmak
mutluluk
mutluluk çubuğu
mutluluk tablosu
mutmain
mutmain olmak
mutmainlik
mutsuz
mutsuzlaşma
mutsuzlaşmak
mutsuzluk
muttali
muttali olmak
muttarit
muttasıf
muttasıl
muvacehe
muvacehesinde
muvafakat
muvafakat etmek
muvafakatname
muvaffak
muvaffak olmak
muvaffakiyet
muvaffakiyetli
muvaffakiyetsiz
muvaffakiyetsizlik
muvafık
muvafık bulmak
muvafık olmak
muvahhit
muvakkat
muvakkaten
muvakkit
muvakkithane
muvasala
muvasalat
muvasalat etmek
muvaşşah
muvazaa
muvazaalı
muvazene
muvazene etmek
muvazeneli
muvazenesiz
muvazenesizlik
muvazi
muvazzaf
muvazzaf hizmet
muvazzaf subay
muvazzaflık
muylu
muylu yatağı
muz
muzaffer
muzaffer olmak
muzafferane
Muzafferce
muzafferiyet
muzdarip
muzdarip etmek
muzgiller
muzır
muzır yayın
muzırlaşma
muzırlaşmak
muzırlık
muzip
muzipçe
muzipleşme
muzipleşmek
muzipliğine uğramak
muziplik
muziplik etmek
muzlim
muzmahil
muzsu


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

1,953125E-02