SA_SD/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

SA_SD <-- SA_SD --> SE_SHsaadet
saadet asrı
saadet zinciri
saadethane
saadetle
SAADETLİ
saat
saat açısı
saat ayarı
saat başı
saat başı galiba!
saat bu saat
saat camı
saat cebi
saat çiçeği
saat dairesi
saat dilimi
saat farkı
saat gibi
saat gibi işlemek
saat kulesi
saat on bir buçuğu çalmak
saat tutmak
saatçi
saatçilik
saati çalmak
saati saatine
saati saatine uymamak
saatinde
saatlerce
saatli
saatli bomba
saatlik
saba
saba rüzgarı
sababuselik
sabah
sabah akşam
sabah ezanı
sabah kahvaltısı
sabah keyfi
sabah koşusu
sabah namazı
sabah ola, hayrola
sabah sabah
sabah vakti
sabah yeli
sabaha
sabaha çıkmamak
sabaha doğru
sabaha kadar
sabaha karşı
sabahçı
sabahçı kahvesi
sabahçılık
sabahı bulmak (veya etmek)
sabahın köründe
sabahki
sabahlama
sabahlamak
sabahlar (veya sabahışerifler) hayrolsun!
sabahları
sabahlatma
sabahlatmak
sabahlayabilme
sabahlayabilmek
sabahleyin
sabahlık
sabahtan
sabahtan akşama
sabahyıldızı
saban
saban balığı
saban demiri
saban kemiği
saban kulağı
saban sürmek
sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz
sabankıran
sabık
sabıka
sabıka kaydı
sabıkalı
sabıkasız
sabıkasızlık
sabır
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır
sabır taşı
sabırla
sabırlı
sabırsız
sabırsızca
sabırsızlandırma
sabırsızlandırmak
sabırsızlanış
sabırsızlanma
sabırsızlanmak
sabırsızlık
sabi
sabit
sabit fikir
sabit fikirli
sabit fikirlilik
sabit kalem
sabit kur
sabit olmak
sabite
sabitkadem
sabitleşme
sabitleşmek
sabitleştirilme
sabitleştirilmek
sabitleştirme
sabitleştirmek
sabitlik
sabo
sabotaj
sabotaj yapmak
sabotajcı
sabotajcılık
SABOTE
sabote etmek
Sabreden derviş muradına ermiş
sabretme
sabretmek
sabreyleme
sabreylemek
sabrı taşmak (veya tükenmek)
SABUH
sabuklama
Sabuklamak
Sabuklanma
sabuklanmak
sabun
sabun ağacı
sabun balığı
sabun otu
sabun taşı
sabun tozu
sabuncu
sabunculuk
sabunhane
sabuniye
sabunköpüğü
sabunköpüğü gibi sönmek
sabunlama
sabunlamak
sabunlanış
sabunlanma
sabunlanmak
sabunlaşma
sabunlaşmak
sabunlaştırma
sabunlaştırmak
sabunlayış
sabunlu
sabunluk
sabunsuz
SABUR
sabura
sac
sac böreği
sac ekmeği
sac kavurması
sac kebabı
sacayağı
SACAYAK
saç
saç ağartmak
saç örgüsü
saç saça baş başa
saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek)
saç sakal ağartmak
saç sakal birbirine karışmak
saçabilme
saçabilmek
saçak
saçak bulut
saçak kök
saçak öpmek
saçaklanma
saçaklanmak
saçaklı
saçalama
saçalamak
saçalanma
saçalanmak
saçı
saçı başı ağarmak
saçı başı birbirine karışmak
saçı bitmedik (yetim)
saçı kılmak (veya atmak)
saçı sakalı akar gibi
saçı topuklarını dövmek
saçı uzun aklı kısa
saçık
saçılıp dökülmek
saçılış
saçılıverme
saçılıvermek
saçılma
saçılmak
saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün
saçına ak (veya kır) düşmek
saçına başına bakmadan
saçına kar yağmak
saçını başını yolmak
saçını süpürge etmek
saçıntı
Saçıp savurmak
saçış
saçıştırma
saçıştırmak
saçıverme
saçıvermek
saçkıran
saçları iki türlü olmak
saçlı
saçlı meşe
saçlı sakallı
saçma
saçma sapan
saçma sapan konuşmak
saçmacı
saçmacılık
saçmak
saçmalama
saçmalamak
saçmalaşma
saçmalaşmak
saçmalaştırma
saçmalaştırmak
saçmalayabilme
saçmalayabilmek
saçmalık
saçsız
saçsızlık
saçula
sada
sadak
sadaka
sadakat
sadakat göstermek
sadakatli
sadakatlilik
sadakatsiz
sadakatsizlik
sadakatsizlik göstermek
sadaklı
sadakor
sadaret
sade
sade birimler bölüğü
sade kahve
sade kek
sadece
sadede gelmek
sadeleşme
sadeleşmek
sadeleştirilme
sadeleştirilmek
sadeleştirme
sadeleştirmek
sadelik
sadet
sadeyağ
sadık
sadık kalmak
sadıkane
sadıkça
sadır
sadik
sadiklik
sadist
sadistçe
sadistlik
sadizm
sadme
sadra şifa vermek
sadrazam
sadrazamlık
saf
saf bağlamak
saf değiştirmek
saf dışı
saf dışı etmek (veya bırakmak)
saf dışı olmak
saf kan
saf tutmak
safa
safahat
safari
safça
Safçasına
safderun
safdil
safer
saffet
safha
safi
safiha
safir
safir mavisi
safiyane
safiyet
saflara ayırmak
saflaşma
saflaşmak
saflaştırılma
saflaştırılmak
saflaştırma
saflaştırmak
saflık
safra
safra almak
safra atmak
safra bastırmak
safra boşaltmak
safra kesesi
safra suyu
safra tankı
safra yeşili
safralı
safran
safrası kabarmak
safsata
safsatacı
safsatacılık
saftaron
saftaronluk
saftirik
saftiriklik
saftorik
saftoriklik
SAGAR
sagu
sagu sağmak
sagucu
saguculuk
sağ
sağ açık
sağ açıklık
sağ bek
sağ çıkarma
sağ eğilimli
sağ elinin verdiğini sol elin görmesin
sağ eliyle sol kulağını göstermek
sağ esen
sağ gösterip sol vurmak
sağ gözünü sol gözünden sakınmak
sağ haf
sağ iç
sağ kalmak
sağ kanat
sağ kol
sağ ol
sağ olsun
sağ para
sağ salim
sağ selamet
sağ şerit
sağ yap!
sağa kaymak
sağa sola
sağa sola bakmadan
sağabilme
sağabilmek
sağalma
sağalmak
sağaltıcı
sağaltıcılık
sağaltım
sağaltma
sağaltmak
sağanak
sağanlar
sağbeğeni
sağcı
sağcılık
sağdan geri dönmek (veya etmek)
sağdıç
sağdıç emeği
sağdıçlık
sağdırma
sağdırmak
sağduyu
sağduyulu
sağgörü
sağgörülü
sağgörülülük
sağgörüsüz
sağgörüsüzlük
sağı
sağı solu olmamak
sağıcı
sağılış
sağılma
sağılmak
sağım
sağım makinesi
sağımlı
sağımlık
sağın
sağın bilimler
sağını solunu bilmemek
sağır
sağır dilsiz
sağır duvar
sağır kapı
sağır kef
sağır mikrofon
sağır nun
sağır olmak
sağır pencere
sağır pusula
sağır renk
sağır sultan bile duydu
sağır yılan
sağırlaşma
sağırlaşmak
sağırlık
sağıverme
sağıvermek
sağistem
sağkol
sağlam
sağlam durmak
sağlam kazığa bağlamak
sağlam pabuç (veya ayakkabı) değil
sağlam para
sağlama
sağlama almak
sağlama bağlamak
sağlamak
sağlamca
sağlamcı
sağlamcılık
sağlamlama
sağlamlamak
sağlamlaşma
sağlamlaşmak
sağlamlaştırılma
sağlamlaştırılmak
sağlamlaştırma
sağlamlaştırmak
sağlamlık
sağlanabilme
sağlanabilmek
sağlanış
sağlanma
sağlanmak
sağlatma
sağlatmak
sağlattırma
sağlattırmak
sağlayabilme
sağlayabilmek
sağlayıcı
sağlayıcılık
sağlı sollu
sağlıcakla
sağlıcakla kal
sağlığında
sağlığınıza
sağlık
sağlık bilgisi
sağlık bilimi
sağlık bilimleri
sağlık görevlisi
sağlık havuzu
sağlık hizmeti
sağlık karnesi
sağlık kontrolü
sağlık kurulu
sağlık memuru
sağlık merkezi
sağlık muayenesi
sağlık ocağı
sağlık olsun!
sağlık raporu
sağlık sigortası
sağlık taraması
sağlık yurdu
sağlıkevi
sağlıklama
sağlıklı
sağlıklı yaşam
sağlıksal
sağlıksız
sağlıksızlık
sağma
sağmak
sağmal
sağmal inek
sağrı
sağrı kemiği
sağtöre
sağtöresel
sağyağ
sah
sah çekmek
saha
saha amiri
saha avantajı
saha komiseri
sahabe
sahabet
sahabet etmek
sahabetçi
sahabetçi çıkmak
Sahaca
sahaf
sahaflık
sahan
sahanlık
sahanlık buzulu
sahavet
sahaya çıkmak
sahi
SAHİBE
sahici
sahiden
sahife
sahih
sahihlik
sahil
sahil boyu
sahil çizgisi
sahil devriyesi
sahil kordonu
sahil koruma
sahil seyri
sahil şeridi
sahildar
sahile bindirmek
sahile vurmak
sahileşme
sahileşmek
sahileştirme
sahileştirmek
sahip
sahip çıkmak
sahip kılmak
sahip olmak
sahipkıran
sahiplendirme
sahiplendirmek
sahiplenme
sahiplenmek
SAHİPLİ
sahiplik
sahipsiz
sahipsizlik
sahlep
sahleplik
SAHN
sahne
sahne almak
sahne olmak
sahne sanatları
sahneleme
sahnelemek
sahnelenme
sahnelenmek
sahneletme
sahneletmek
sahneleyiş
sahneye çıkmak
sahneye koymak
sahra
sahra topu
sahre
sahte
sahteci
sahtecilik
sahtekar
sahtekarlık
sahteleme
sahtelemek
sahteletme
sahteletmek
sahtelik
sahtiyan
sahtiyancı
sahtiyancılık
sahur
sahur yemeği
sahura kalkmak
sahurluk
saik
saika
sair
sairfilmenam
sak
sak durmak
sak yatmak
saka
saka beygiri gibi
saka kuşu
sakaf
sakağı
sakak
sakal
sakal bırakmak (veya koyuvermek veya salıvermek veya uzatmak)
sakal fırçası
sakal oynatmaz
SAKALI
sakalı bitmek
sakalı değirmende ağartmak
sakalı ele vermek (veya kaptırmak)
sakalı saydırmak
sakalık
sakalım yok ki sözüm dinlensin
sakalına ak (veya kır) düşmek
sakalına göre tarak vurmak
sakalına gülmek
sakalına kar yağmak
sakalının altına girmek
sakallanma
sakallanmak
sakallı
sakallı kartal
sakallılık
sakalsız
sakalsızlık
sakamet
sakametli
sakandırık
sakar
sakar meke
sakar otu
SAKARCA
sakarimetre
sakarimetri
sakarin
sakarlaşma
sakarlaşmak
sakarlık
Sakarya
sakaryalı
sakaryalılık
sakat
sakat olmak
sakata gelmek
sakatat
sakatatçı
sakatatçılık
SAKATÇI
sakatlama
sakatlamak
sakatlanış
sakatlanma
sakatlanmak
sakatlık
SAKE
sakın
sakın ha!
sakınabilme
sakınabilmek
sakınca
sakıncalı
sakıncalı piyade
sakıncasız
sakındırma
sakındırmak
sakıngan
sakınganlık
Sakınılan göze çöp batar
sakınılma
sakınılmak
sakınım
sakınımlı
sakınış
sakınma
sakınmak
sakınması olmamak
SAKINTI
sakıntılı
sakıntısız
sakır sakır
sakırdama
sakırdamak
sakırga
sakırtı
sakıt
sakıt olmak
sakız
sakız ağacı
sakız bademi
sakız baklası
sakız dikeni
sakız enginarı
sakız gibi
sakız kabağı
sakız leblebisi
sakız rakısı
sakız tatlısı
SAKIZCI
sakızcılık
sakızlaşma
sakızlaşmak
sakızlaştırma
sakızlaştırmak
sakızlı
saki
sakil
sakim
sakin
sakin olmak
sakin sakin
sakince
sakinleme
sakinlemek
sakinleşme
sakinleşmek
sakinleştirme
sakinleştirmek
sakinlik
sakit
sakit kalmak
sakkarometre
SAKKAROZ
sakkarozölçer
Sakla samanı, gelir zamanı
saklama
saklamak
saklambaç
saklanabilme
saklanabilmek
saklanılma
saklanılmak
saklanış
saklanıverme
saklanıvermek
saklanma
saklanmak
saklantı
saklatma
saklatmak
saklayabilme
saklayabilmek
saklayış
saklı
saklı yazı
saklık
sako
saksafon
saksafoncu
saksafonculuk
saksağan
saksı
saksı toprağı
saksıgüzeli
saksılık
saksonya
sakuleta
sal
sal yarışı
sala
sala vermek (veya okumak)
salabet
salabilme
salabilmek
salacak
salah
salah bulmak
salahiyet
salahiyetli
salahiyetsiz
salahiyetsizlik
salahiyettar
salak
salakça
salaklaşma
salaklaşmak
salaklık
salam
salamandra
salamanje
salamura
salamuracı
salamuracılık
salamuralık
salangan
salapurya
salapurya gibi
salaş
salaşpur
salat
salata
salatalık
salatalık dolması
salatüselam
salavat
salavat getirmek
salavat parmağı
salcı
salcılık
salça
salçalama
salçalamak
salçalanma
salçalanmak
salçalı
salçalı makarna
salçalık
saldırabilme
saldırabilmek
saldırgan
saldırganlaşma
saldırganlaşmak
saldırganlık
saldırı
saldırıcı
saldırıcılık
saldırısız
saldırış
saldırıverme
saldırıvermek
saldırıya uğramak
saldırma
saldırmak
saldırmazlık
saldırmazlık antlaşması
saldırmazlık paktı
saldırtabilme
saldırtabilmek
saldırtma
saldırtmak
salep
salepçi
salepçilik
salepgiller
saleplik
salgı
salgılama
salgılamak
salgılatma
salgılatmak
salgılayıcı
salgılayış
salgılı
salgın
salgıncı
salgınlaşma
salgınlaşmak
salhane
salı
salık
salık vermek
salınabilme
salınabilmek
salıncak
salıncakçı
salıncaklı
salıncaksız
salınım
salınış
salınma
salınmak
salıntı
salıntılı
salıverilme
salıverilmek
salıverme
salıvermek
SALİHLİ
SALİK
salik olmak
salim
salimen
salinometre
salip
salipli
salipsiz
salise
SALİSEN
salisilat
salisilik
salisilik asit
salkım
salkım ağacı
salkım başak
salkım küpe
salkım saçak
salkım salkım
salkım söğüt
salkım topu
salkıma
salkımak
sallabaş
sallama
sallama çay
sallamak
Sallamamak
sallanabilme
sallanabilmek
sallandırma
sallandırmak
sallanış
sallanma
sallanmak
sallantı
sallantıda bırakmak
sallantıda kalmak
sallapati
sallapatilik
sallasırt
sallatma
sallatmak
sallayabilme
sallayabilmek
sallayıverme
sallayıvermek
sallı
salma
salma gezmek (veya dolaşmak)
salma omurga
salma salmak
salma tomruk
salmak
salmalık
salmastra
salname
salon
salon adamı
salon bitkileri
salon çamı
salon çiçeği
salon kadını
saloz
salozlaşma
salozlaşmak
salozluk
salpa
salpak
SALSA
salt
salt çoğunluk
salt değer
salt nem
salt sıcaklık
salt sıfır
salta
salta durmak
saltanat
saltanat sürmek
saltanatçı
saltanatçılık
saltanatlı
saltanatsız
saltçı
saltçılık
saltık
SALTO
salto atmak
SALUR
salvo
salya
salyangoz
sam
sam yeli
saman
saman alevi
saman alevi gibi
saman altından su yürütmek
saman gibi
saman kağıdı
saman nezlesi
saman rengi
saman sarısı
samani
samankapan
samanlı
samanlı gübre
samanlı kerpiç
samanlık
Samanuğrusu
Samanyolu
samaryum
samba
SAMBACI
sambacılık
Sami
samimi
samimi olmak
samimileşme
samimileşmek
samimilik
samimiyet
samimiyetle
samimiyetsiz
samimiyetsizlik
samsa
samsun
samsunlu
samsunluluk
samur
samur kaşlı
samur kürk
SAMURAY
samut
san
sana
sana taşla vurana sen aşla var (veya dokun)
sana vereyim bir öğüt; kendi ununu kendin öğüt
sana yalan, bana gerçek
sanabilme
sanabilmek
sanal
sanal kart
sanal reklam
sanal sayı
sanal sohbet
sanat
sanat adamı
sanat dünyası
sanat enstitüsü
sanat eri
sanat eseri
sanat filmi
sanat okulu
sanatçı
sanatçılık
sanatevi
sanatkar
sanatkarane
Sanatkarca
sanatkarlık
sanatlı
sanatoryum
sanatsal
sanatsever
sanatseverlik
sanayi
sanayi bölgesi
sanayi kuruluşu
sanayi odası
sanayi sitesi
sanayi ülkesi
sanayi yatırımı
sanayici
sanayicilik
sanayiinefise
sanayileşme
sanayileşmek
sanayileştirme
sanayileştirmek
sancak
sancak alabanda
sancak bağı
sancak beyi
sancak gemisi
sancak göstermek
sancak sahibi
sancaktar
sancı
sancı otu
sancılanma
sancılanmak
sancılı
sancıma
sancımak
sancısı tutmak
sancısız
sançma
sançmak
sandal
sandal ağacı
sandalcı
sandalcılık
sandalet
sandalgiller
sandalye
sandalye kavgası
sandalyeci
sandalyecilik
sandalyeli
sandalyelik
sandalyesiz
sandığa gitmek
sandığa gömmek
sandık
sandık balığı
sandık balığıgiller
sandık başına gitmek
sandık başkanı
sandık çevresi
sandık düzmek
sandık emini
sandık eşyası
sandık gözlemciliği
sandık gözlemcisi
sandık kurulu
sandık lekesi
sandık müşahidi
sandık odası
sandık sepet
sandıkçı
sandıkçılık
sandıklama
sandıklamak
sandıklanma
sandıklanmak
sandıklı
sandıktaki sırtında, ambardaki karnında
sandıktan çıkmak
sandırma
sandırmak
sanduka
sandviç
sandviççi
sanem
sangı
sangılama
sangılamak
sangılık
sanı
sanık
sanıklık
sanılma
sanılmak
sanısına kapılmak
sanıverme
sanıvermek
sanidin
sanitasyon
saniye
saniyelik
sanki
sanlı
sanma
sanmak
sanrı
sanrılama
sanrılamak
sanrısal
sansar
sansargiller
sansasyon
sansasyon yaratmak
sansasyonel
sansız
Sanskrit
Sanskritçe
sansüalizm
sansür
sansür etmek
sansür koymak
sansürcü
sansürcülük
sansürden geçirmek
sansürleme
sansürlemek
sansürlenme
sansürlenmek
sansürlü
sansürsüz
santiar
santigram
santigrat
santilitre
santim
santim kaçırmamak
santimantal
santimantalite
santimantalizm
santimetre
santimetrekare
santimetreküp
santimetrelik
santra
santra çizgisi
santra noktası
santra yapmak
santra yuvarlağı
santral
santralci
santrfor
santrhaf
santrifüj
santrifüjör
santur
santurcu
santuri
sap
sap çekmek
sap derken saman demek
sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner
sap gibi
sap sapa
sap yiyip saman sıçmak
sapa
sapabilme
sapabilmek
sapak
sapaklık
sapan
SAPANCA
saparna
saparta
saparta (veya sapartayı) yemek
sapartayı vermek
sapasağlam
sapçık
sapı silik
sapık
sapıkça
sapıklaşma
sapıklaşmak
sapıklık
sapılma
sapılmak
sapına kadar
sapınç
sapır sapır
sapır sapır dökülmek
sapış
sapıtış
sapıtma
sapıtmak
sapıttırma
sapıttırmak
sapıverme
sapıvermek
sapkı
sapkın
sapkın kaya
sapkınlık
sapla samanı karıştırmak
saplama
saplamak
saplanabilme
saplanabilmek
saplanıp kalmak
saplanış
saplanma
saplanmak
saplantı
saplantılı
saplantısız
saplatma
saplatmak
saplayabilme
saplayabilmek
saplayış
saplı
saplı meşe
sapma
sapma göstergesi
sapma koşulu
sapmak
sapot ağacı
sapotgiller
saprofit
sapsarı
sapsarı kesilmek (veya olmak)
sapsız
sapsız balta
saptama
saptamak
saptanabilme
saptanabilmek
saptanım
saptanımcılık
saptanış
saptanma
saptanmak
saptayabilme
saptayabilmek
saptayıcı
saptayış
saptırabilme
saptırabilmek
saptırıcı
saptırıcılık
saptırılma
saptırılmak
saptırma
saptırmak
saptırtma
saptırtmak
sara
sarabilme
sarabilmek
saraciye
saraç
saraçhane
saraçlık
sarahat
sarahaten
sarak
saraka
saraka etmek
sarakacı
sarakaya almak
saralı
Sararıp solmak
sararış
sararma
sararmak
SARARTI
sarartma
sarartmak
sarat
saray
saray çiçeği
saray konut
saray lokması
saray menekşesi
saraylı
saraypatı
sarban
sarbanbaşı
sarbanlık
Sardalya
sardalya gibi istif olmak
sardırma
sardırmak
sardoğan
sardun
sardunya
sardunyagiller
sarf
sarf etmek
sarfınazar
sarfınazar etmek
sarfiyat
sargaç
sargı
sargı bezi
sargı yeri
sargılama
sargılamak
sargılı
sargın
sargısız
sarhoş
sarhoş etmek
sarhoş olmak
Sarhoşça
sarhoşlama
sarhoşlamak
sarhoşlaşma
sarhoşlaşmak
sarhoşluğa vurmak
sarhoşluk
sarhoştum aydım, böyle yaşamaktan caydım
sarı
sarı benek
sarı bez
sarı çıyan
sarı çizmeli Mehmet Ağa
sarı ırk
sarı kart
sarı kart görmek
sarı lira
sarı sendika
sarı sendikacılık
sarı sıcak
sarı yağ
sarı yağız
sarıağı
sarıağız
sarıasma
sarıasmagiller
sarıbalık
sarıca
sarıcalık
SARICI
sarıcık
sarıcılık
sarıçalı
sarıçam
sarıçiçek
sarıçiğdem
sarıdiken
sarıerik
sarıfiğ
sarıgöz
sarığıburma
sarıhalile
sarıhani
sarıhumma
sarık
sarıkanat
sarıkçı
sarıkız
sarıklı
sarıkuyruk
sarılabilme
sarılabilmek
sarılaşma
sarılaşmak
sarılaştırma
sarılaştırmak
sarılgan
sarılgan gövde
sarılı
sarılık
sarılıklı
sarılış
sarılışma
sarılışmak
sarılma
sarılmak
sarım
SARIMLI
sarımsağı gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış
SARIMSAK
sarımsak hardalı
sarımsak otu
sarımsak yemedim ki ağzım koksun
sarımsaklama
sarımsaklamak
sarımsaklanma
sarımsaklanmak
sarımsaklatma
sarımsaklatmak
sarımsaklı
sarımsı
sarımtırak
sarınabilme
sarınabilmek
sarınma
sarınmak
Sarıp sarmalamak
sarıpapatya
sarısabır
sarısalkım
sarış
sarışın
sarışınca
sarışınlık
sarıverme
sarıvermek
sarıyonca
sarızambak
sari
sarig
sarih
sarih meful
sarkabilme
sarkabilmek
sarkaç
sarkaçlama
sarkaçlamak
sarkaçlı
sarkaçsız
sarkık
sarkıklık
sarkıl
sarkıntı
sarkıntı olmak
sarkıntılık
sarkıntılık etmek (veya yapmak)
sarkış
sarkıt
sarkıtabilme
sarkıtabilmek
sarkıtma
sarkıtmak
sarkma
sarkmak
sarkom
sarma
sarma kafiye
sarmaç
sarmak
sarmal
sarmal metot
sarmal yöntem
sarmalama
sarmalamak
sarmalanma
sarmalanmak
sarman
sarmaş dolaş
sarmaş dolaş olmak
sarmaşan
sarmaşık
sarmaşıkgiller
sarmaşma
sarmaşmak
sarmısak
sarnıç
sarnıç gemisi
sarnıç vagonu
sarnıçlı
sarp
sarpa
sarpa sarmak
sarpın
sarplaşma
sarplaşmak
sarplık
sarraf
sarrafiye
sarraflık
sarsabilme
sarsabilmek
sarsak
sarsak sursak
sarsakça
sarsaklık
sarsalama
sarsalamak
sarsıcı
sarsıcılık
sarsık
sarsılış
sarsılma
sarsılmak
sarsım
sarsıntı
sarsıntı bilimi
sarsıntı geçirmek
sarsıntılı
sarsıntısız
sarsış
sarsma
sarsmak
sası
sası kokmak
sasıma
sasımak
satabilme
satabilmek
SATANİST
satanistlik
SATANİZM
Satasıya
sataşabilme
sataşabilmek
sataşılma
sataşılmak
sataşkan
sataşma
sataşmak
saten
sathi
sathileşme
sathileşmek
sathileştirme
sathileştirmek
sathilik
satı
satıcı
satıcılık
satıh
satılabilme
satılabilmek
satılığa çıkarmak
satılık
satılış
satılma
satılmak
satım
satımcı
satımcılık
satımlık
satın alma
satın almacı
satın almak
Satıp savmak
satır
satır arası
satır atmak
satır başı
satır satır
satır sonu
satış
satış bedeli
satış değeri
satış fiyatı
satış merkezi
satış mukavelesi
satış ruhsatı
satış sarayı
satış sözleşmesi
satış şartnamesi
satış yapmak
satış yeri
satışa çıkarmak
satışa gelmek
satıverme
satıvermek
satıya çıkarmak
satir
satirik
satlıcan
satma
satmak
satranç
satranç tahtası
satranç takımı
satranç taşı
satranç vezni
satranççı
satranççılık
satrançlı
satrap
satsuma
sattırabilme
sattırabilmek
sattırma
sattırmak
Satürn
satvet
sauna
sav
sav söz
sava
savabilme
savabilmek
savacı
savak
savaklama
Savaklamak
savan
savana
savaş
savaş açmak (veya ilan etmek)
savaş alanı
savaş düzeni
savaş gemisi
savaş sebebi
savaş vermek
savaşabilme
savaşabilmek
savaşçı
savaşçılık
savaşım
savaşım vermek
savaşımcı
savaşımcılık
savaşkan
savaşma
savaşmak
savaştırma
savaştırmak
savat
savatlama
savatlamak
savatlanma
savatlanmak
savatlı
savca
savcı
savcılık
savdırma
savdırmak
savı kanıtsama
SAVILMA
savılmak
savla
SAVLAMA
savlamak
savlayıcı
savlet
savlo
savma
savmacı
savmacılık
savmak
savran
savruk
savrukluk
savrulabilme
savrulabilmek
savrulma
savrulmak
savruluş
savruntu
savsak
savsaklama
savsaklamak
savsaklanma
savsaklanmak
savsaklayış
savsama
savsamak
savul! (veya savulun!)
SAVULMA
savulmak
savunabilme
savunabilmek
savundurma
savundurmak
savunma
savunma oyuncusu
savunma yapmak
savunmak
savunmalı
savunmalık
savunmasını almak
savunmasız
savunmasızlık
savunu
savunucu
savunuculuk
savunulma
savunulmak
savunuş
savur
savurabilme
savurabilmek
savurgan
savurganca
savurganlık
savurma
savurmak
savurtma
savurtmak
savurtuş
savuşma
savuşmak
savuşturabilme
savuşturabilmek
savuşturma
savuşturmak
Savuşup gitmek
savuşuverme
savuşuvermek
say
say beni, sayayım seni
saya
saya gezmek
sayabilme
sayabilmek
sayacı
sayacılık
sayaç
sayaç takımı
saydam
saydam resim
saydam tabaka
saydamlaşma
saydamlaşmak
saydamlaştırma
saydamlaştırmak
saydamlık
saydamsız
saydamsızlık
saydırabilme
saydırabilmek
saydırma
saydırmak
saydırtma
saydırtmak
saye
sayeban
sayesinde
sayesinde sayeban olmak
sayfa
sayfa bağlamak
sayfa ekran
sayfalama
sayfalamak
sayfalandırma
sayfalandırmak
sayfalanmış program
sayfalık
sayfiye
saygı
saygı duruşu
saygı duymak (veya beslemek)
saygı göstermek
saygıdeğer
saygılı
saygın
saygınlık
saygısız
saygısızca
saygısızlık
saygısızlık etmek
sayha
sayı
sayı boncuğu
sayı farkı
sayı göstergesi
sayı hesabıyla
sayı levhası
sayı sıfatı
sayıca
sayıcı
sayıcılık
sayıklama
sayıklamak
sayılabilme
sayılabilmek
sayılama
sayılamak
sayılı
sayılı fırtına
sayılma
sayılmak
sayım
sayım bilimi
sayım suyum yok
sayım vergisi
sayımlama
sayımlamacı
Sayımlamak
sayımlamalı
sayımlı
sayımsal
sayımsız
sayın
Sayıp dökmek
sayısal
sayısal loto
sayısını Allah bilir
sayısız
sayısızlık
sayış
sayışma
sayışmak
sayıverme
sayıvermek
saykal
saykallama
saykallamak
saylama
saylamak
saylav
sayma
sayma sayıları
saymaca
saymak
saymakla bitmemek (veya tükenmemek)
saymamazlık
sayman
saymanlık
saymazlık
sayrı
sayrıl
sayrılarevi
sayrılık
sayrımsak
sayrımsama
sayrımsamak
sayvan
saz
saz benizli
saz eseri
saz rengi
saz semaisi
saz şairi
saz şiiri
saz takımı
saz tavuğu
sazak
sazan
sazangiller
sazcı
sazcılık
sazende
sazendelik
sazevi
sazkar
sazkayası
sazlı
sazlı sözlü
sazlık
SAZSIZ
Sb
Sc


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

7,421875E-02