SE_SH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

SE_SH <-- SE_SH --> SI_SLseans
sebat
sebat etmek (veya göstermek)
sebatkar
sebatlı
sebatsız
sebatsızlık
sebayüdü
sebebiyet
sebebiyet vermek
sebebiyle
sebep
sebep bilimi
sebep olan sebepsiz kalsın
sebep olmak
sebeplendirme
sebeplendirmek
sebeplenme
sebeplenmek
sebepli
sebepli sebepsiz
sebepsiz
sebepsiz kalmak
sebepsiz yere
sebepsizce
sebil
sebil etmek
sebilci
sebilhane
sebilhane bardağı gibi
sebkihindi
sebze
sebze çorbası
sebze meyve toptancısı
sebzeci
sebzecilik
sebzelik
sebzevat
seccade
seccadeci
secde
secde etmek
secdeye varmak (veya kapanmak)
seci
seciye
seciyeli
seciyesiz
seciyesizlik
SEÇAL
seçebilme
Seçebilmek
seçenek
seçi
seçici
seçici kurul
seçiciler kurulu
seçicilik
seçilebilme
Seçilebilmek
seçiliş
seçilme
seçilme hakkı
seçilmek
seçilmiş
seçilmişlik
seçim
seçim bölgesi
seçim çevresi
seçim kampanyası
seçim sandığı
seçim tutanağı
seçim yapmak
seçim yasağı
seçimlik
seçimlik ders
SEÇİŞ
seçki
seçkin
seçkinci
seçkincilik
seçkinleşme
seçkinleşmek
seçkinlik
seçme
seçme hakkı
seçmece
seçmeci
seçmecilik
seçmek
seçmeler
seçmeli
seçmeli ders
seçmeli yemek
seçmen
seçmen kütüğü
seçmen listesi
seçmenlik
seçmesiz yemek
seçtirme
seçtirmek
seçtirtme
seçtirtmek
seda
sedalı
sedalı ünsüz
sedalılık
sedasız
sedasız ünsüz
sedasızlık
sedef
sedef hastalığı
sedef kakma
sedef kakmalı
sedef otu
sedef otugiller
sedefçi
sedefçilik
sedefimsi
sedefkar
sedefli
sedefli kalker
sedefsi
sedefsi bulut
sedimantasyon
sedir
sedye
SEDYECİ
sedyelik
sedyelik olmak
sefa
sefa (veya sefalar) bulduk
sefa geldin (veya geldiniz)
sefa geldine gitmek
sefa pezevengi
sefa sürmek
sefahat
sefalet
sefalet çekmek
SEFALI
sefaret
sefarethane
sefasına bakmak
sefasını sürmek
sefasız
sefer
sefer etmek
sefer tası
sefer tası gibi
seferber
seferber etmek
seferber olmak
seferberlik
seferberlik ilan etmek
seferî
seferî durum
seferî hal
SEFERLİ
seferlik
sefih
sefihane
sefil
SEFİLANE
Sefilce
sefillik
sefine
sefir
sefire
sefirikebir
sefirlik
segah
segah perdesi
segman
segman atmak
seğirdim
seğirdim yolu
seğirme
seğirmek
seğirtme
seğirtmek
seğmen
seğrime
seğrimek
seher
seher vakti
seher yeli
sehim
sehiv
sehpa
sehpaya çekmek
sehven
sek
SEKANS
sekant
sekban
sekbanbaşı
sekel
Sekendiz
sekene
seki
SEKİL
sekileme
sekilemek
sekilenme
sekilenmek
sekili
sekilik
sekincilik
sekiş
sekitme
sekitmek
sekiz
sekiz yüzlü
sekizçifte
sekizer
sekizgen
sekizinci
sekizincilik
sekizli
sekizlik
sekiztek
seklem
sekme
sekmek
sekmen
sekoya
sekreter
sekreterlik
sekreterya
seks
seksapel
seksek
seksen
seksen kapının ipini çekmek
seksener
sekseninci
seksenlik
seksi
seksiyon
seksolog
seksoloji
seksolojik
sekstant
seksüel
sekte
sekte vermek
sekte vurmak
sekteikalp
sekter
sekteye uğramak
sektirme
sektirme pas
sektirmek
sektör
sektör kodu
SEKTÖREL
sekunder
sekülarist
sekülarizm
SEKÜLER
sel
sel gibi akmak
sel gider, kum kalır
sel götürmek
sel olup akmak
sel seli götürmek
selam
selam (veya selama) durmak
selam almak
selam çakmak
selam etmek
selam olsun
selam otu
selam para, kelam para
selam sabah
selam söylemek
selam verdik, borçlu çıktık
selam vermek
selam yollamak
selamet
selamete çıkmak
selametle
selametleme
selametlemek
selamı sabahı kesmek
selamlama
selamlamak
selamlanma
selamlanmak
selamlaşabilme
selamlaşabilmek
selamlaşma
selamlaşmak
selamlayabilme
selamlayabilmek
selamlayış
selamlık
selamsız
selamsız sabahsız
selamünaleyküm
selamünaleyküm kör kadı
selamünkavlen
selanik
selaset
selatin
selatin camisi
selatin meyhanesi
selbetme
selbetmek
selcik
selçuk
Selçuki
Selçuklu
sele
sele gitmek
sele kapılmak
sele zeytini
selef
selek
seleklik
seleksiyon
selektif
selektör
selen
selenyum
selfdeterminasyon
seli suyu kalmamış
selika
selim
selimlik
selinti
selis
sellemehüsselam
selobant
selofan
seloteyp
selp
selülit
selüloit
selüloz
selülozik
selva
selvi
selviçe
selzede
sem
sema
semafor
semah
semahane
semahat
semai
semai kahvesi
seman
semantik
semaver
semavi
semazen
semazenbaşı
sembol
sembolik
sembolist
sembolizm
sembolleşme
sembolleşmek
sembolleştirilme
sembolleştirilmek
sembolleştirme
sembolleştirmek
seme
seme tavuk
semeleşme
semeleşmek
semen
semen peyda etmek
semender
semendergiller
semer
semer vurmak
semerci
semercilik
semere
semereli
semeresini vermek
semeresiz
semeri devirmek
semerleme
semerlemek
semerlenme
semerlenmek
semerletme
semerletmek
semerli
semersiz
semih
seminer
semirgin
semirme
semirmek
semirtme
semirtmek
SEMİTİK
semitizm
semiyolog
semiyoloji
semiyolojik
semiyotik
semiz
semizce
semizleme
semizlemek
semizlenme
semizlenmek
semizleşme
semizleşmek
semizletme
semizletmek
semizlik
semizotu
semizotugiller
sempati
sempati duymak (veya beslemek)
sempatik
sempatik sinir sistemi
sempatisini kazanmak
sempatizan
sempozyum
semptom
semt
semtine uğramamak
semtürreis
sen
sen ağa ben ağa, koyunları (veya inekleri) kim sağa?
sen ben davası (veya kavgası)
sen bilirsin
sen giderken ben geliyordum
sen sağ, ben selamet
sena
senarist
senaryo
senaryocu
senaryoculuk
senato
senatör
senatörlük
SENCE
sendeleme
sendelemek
sendeletme
sendeletmek
SENDEN
sendik
sendika
sendikacı
sendikacılık
sendikal
sendikalaşma
sendikalaşmak
sendikalaştırma
sendikalaştırmak
sendikalı
sendikalılık
sendikalist
sendikalizm
sendikasız
sendikasızlık
sendrom
sene
senegalli
seneidevriye
seneikebise
senek
senelerce
senelik
senet
senet sepet
senet vermek
senetleşme
senetleşmek
senetli
senetli sepetli
senetsiz
senetsiz sepetsiz
senevi
SENEYE
senfoni
senfoni orkestrası
senfonik
sengin semai
seni gidi seni (veya seni seni)
SENİNKİ
seninki can da benimki patlıcan mı?
SENİR
senit
senkretizm
senkron
senkroni
senkronik
senkronizasyon
senkronizm
senli benli
senli benli olmak
senozoik
sensen
sensör
SENT
sentagma
sentaks
sentaktik
sentetik
sentez
sentrozom
senyör
senyörlük
sepek
sepeleme
sepelemek
sepet
sepet havası çalmak
sepet kafalı
sepet sandık
sepet topu
sepetçi
sepetçi kavağı
sepetçi söğüdü
sepetçilik
sepetkulpu
sepetleme
sepetlemek
sepetlenme
sepetlenmek
sepetli
sepetli motosiklet
sepetlik
SEPETSİZ
sepette pamuğu olmamak
sepi
sepici
sepicilik
sepil sepil
sepileme
sepilemek
sepilenme
sepilenmek
sepili
sepken
septik
septisemi
septisizm
sepya
ser
ser verip sır vermemek
sera
seracı
seracılık
serak
seramik
seramikçi
seramikçilik
serap
serapa
serasker
serasker kapısı
seraskerlik
serazat
serbaz
serbest
serbest bırakmak
serbest bölge
serbest çalışma
serbest eczacı
serbest elektron
serbest enerji
serbest güreş
serbest kart
serbest meslek
serbest mıntıka
serbest nazım
serbest su
serbest vuruş
serbest yük
serbestçe
serbestî
serbestleme
serbestlemek
serbestleştirme
serbestleştirmek
serbestlik
serçe
serçe parmak
serçeden korkan darı ekmez
serçegiller
serçin
serdar
serde ... var
serdengeçti
serdengeçtilik
serdetme
serdetmek
serdirme
serdirmek
serdümen
sere
Sere serpe
seremoni
seren
serenat
serencam
serendi
SERETAN
serf
sergen
sergerde
sergerdelik
sergi
sergi açmak
sergi salonu
sergi sermek
sergici
sergicilik
sergievi
sergikarası
sergileme
sergilemek
sergileniş
sergilenme
sergilenmek
sergiletme
sergiletmek
sergileyiş
sergilik
sergin
sergin vermek
sergüzeşt
sergüzeştçi
serhat
seri
seri katil
serian
serigrafi
serik
serili
serilip serpilmek
Serilip yatmak
seriliş
serilme
serilmek
serim
serin
serin gel!
serin tutmak
serince
serinkanlı
serinkanlılık
serinleme
serinlemek
serinlendirme
serinlendirmek
serinlenme
serinlenmek
serinleşme
serinleşmek
serinletme
serinletmek
serinlik
serinlik vermek
seriş
serkeş
serkeşlik
serkeşlik etmek
serlevha
sermaye
sermaye mal
sermaye piyasası
sermaye yapmak (veya etmek)
sermayeci
sermayecilik
sermayedar
sermayeli
sermayesiz
sermayesizlik
sermayeyi doğrultmak
sermayeyi kediye yüklemek
serme
sermek
sermest
sermest olmak
sermestane
sermestî
sermestlik
sermuharrir
sermuharrirlik
sermürettip
sermürettiplik
serpantin
serpeleme
serpelemek
serpici
serpilme
serpilmek
serpinti
serpiş
serpiştirilme
serpiştirilmek
serpiştirme
serpiştirmek
serpme
serpme ağ
serpmek
serptirme
serptirmek
serpuş
sersefil
sersefil olmak
sersem
sersem etmek
sersem gibi
sersem sepelek
sersemce
sersemcesine
serseme çevirmek
sersemleme
sersemlemek
Sersemleşme
sersemleşmek
sersemleştirme
sersemleştirmek
sersemletme
sersemletmek
sersemlik
serseri
serseri kurşun
serseri mayın
serseri serseri
serserice
serserileşme
serserileşmek
serserilik
serserilik yapmak (veya etmek)
sert
sert buğday
sert çıkmak
sert damak
sert doku
sert su
sert tabaka
sert ünsüz
sert zar
sertabip
SERTAP
sertelme
sertelmek
sertifika
sertifikalı
sertifikasız
sertifikasyon
sertlenme
sertlenmek
sertleşme
sertleşmek
sertleştirici
sertleştirme
sertleştirmek
sertlik
serum
serüven
serüvenci
serüvencilik
serüvenli
serüvensiz
servet
servet sahibi
servi
servi ağacı
servi boylu
servigiller
servilik
servis
servis arabası
servis aracı
servis asansörü
servis atmak
servis istasyonu
servis kapısı
servis merdiveni
servis otobüsü
servis sayısı
servis tabağı
servis takımı
servis yapmak
servisçi
servisçilik
servise çıkmak
seryaver
seryum
seryumlu
serzeniş
serzeniş etmek
serzenişte bulunmak
ses
ses aleti
ses aygıtı
ses bilgisi
ses bilimi
ses birimi
ses çıkarmamak (veya etmemek)
ses çıkmamak
ses dalgaları
ses değişmesi
ses duvarı
ses düşmesi
ses etmek
ses getirmek
ses kakışması
ses kesilmek
ses kirişi
ses kirişleri
ses kuşağı
ses organları
ses perdesi
ses seda
ses seda çıkmamak
ses seda kesilmek (veya kalmamak)
ses seda yok
ses soluk
ses telleri
ses türemesi
ses uyumsuzluğu
ses uyumu
ses vermek
ses yitimi
ses yolu
ses yönetmeni
sesçi
sesçil
sesçil alfabe
sesçil yazım
sesi ayyuka çıkmak
sesi çıkmamak (veya kesilmek)
sesi soluğu çıkmamak (veya kesilmek)
sesini çıkarmamak
sesini kesmek
sesini kısmak
sesini yükseltmek
seslem
SESLEME
seslemek
seslendirici
seslendiricilik
seslendiriş
seslendirme
seslendirmek
sesleniş
seslenme
seslenmek
sesletim
SESLETME
Sesletmek
sesli
sesli duyuru
sesli film
sesli harf
sesli okuma
sesli taş
sesli uyumu
SESLİK
seslikçi
seslilik
sessiz
sessiz film
sessiz harf
sessiz okuma
sessiz sedasız
sessiz uyumu
sessiz yürüyüş
sessizce
sessizcesine
sessizleşme
sessizleşmek
sessizleştirme
sessizleştirmek
sessizliğe gömülmek
sessizlik
sesteş
Sesteşlik
sesyayar
sesyazar
set
set çekmek
set üstü ocak
SETER
setik
setir
setliç
setre
setretme
setretmek
setriavret
sevaba girmek
sevabına
sevap
sevap kazanmak (veya işlemek)
sevda
sevda çekmek
sevdalanış
sevdalanma
sevdalanmak
sevdalı
sevdasına düşmek
sevdirme
sevdirmek
sevdirtme
sevdirtmek
sevecen
sevecenlik
SEVER
severlik
sevgi
sevgi beslemek
sevgi seli
sevgili
sevgisiz
sevgisizlik
sevi
sevici
sevicilik
seviliş
sevilme
sevilmek
sevim
sevimli
sevimlileşme
sevimlileşmek
sevimlileştirme
sevimlileştirmek
sevimlilik
sevimsiz
sevimsizleşme
sevimsizleşmek
sevimsizleştirme
sevimsizleştirmek
sevimsizlik
sevinci kursağında kalmak
sevincinden ağzı kulaklarına varmak
sevinç
sevinç yaşları (veya gözyaşları) dökmek
sevinçle
sevinçli
sevinçsiz
sevinçten uçmak
sevindirici
sevindirilme
sevindirilmek
sevindirme
sevindirmek
seviniş
sevinme
sevinmek
Sevir
seviş
sevişme
sevişmek
seviştirme
seviştirmek
seviye
seviyeli
seviyesiz
seviyesizlik
sevk
sevk etmek
sevk olmak
sevk pusulası
sevkitabii
SEVKİYAT
sevkülceyş
sevme
sevmek
Sevsinler!
seyahat
seyahat acentesi
seyahat etmek
seyahatname
seyek
seyelan
seyfiye
seyir
seyirci
seyirci kalmak
seyircilik
seyirlik
seyirlik oyun
SEYİRTME
seyirtmek
seyis
seyislik
seyit
seylan taşı
seylani
seylap
seyran
seyran etmek (veya eylemek)
seyrana çıkmak
seyranlık
seyre dalmak
seyredilme
seyredilmek
seyrek
seyrek otlatma
seyrekçe
seyrekleşme
seyrekleşmek
seyrekleştiriş
seyrekleştirme
seyrekleştirmek
seyreklik
seyrelme
seyrelmek
seyreltici
seyreltik
seyreltiklik
seyreltilme
seyreltilmek
seyreltme
seyreltmek
Seyret!
seyretme
seyretmek
seyrettirme
seyrettirmek
seyreyle gümbürtüyü
seyreyleme
seyreylemek
seyrüsefer
seyyah
seyyal
seyyanen
seyyar
seyyar hastane
seyyar satıcı
seyyar satıcılık
seyyare
seyyiat
seyyibe
seyyie
seza
sezaryen
sezaryenli
sezaryensiz
sezdiri
sezdiriş
sezdirme
sezdirmek
sezebilmek
sezgi
sezgici
sezgicilik
sezgili
sezgisel
sezi
sezilme
sezilmek
sezindirme
sezindirmek
sezinleme
sezinlemek
sezinleyiş
seziş
sezme
sezmek
sezon
sezonluk
sezü
sezyum
sfagnum
sfenks
Sg


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,0390625