SI_SL/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

SI_SL <-- SI_SL --> SM_SPsıcacık
sıcacıklık
sıcağı sıcağına
sıcak
sıcak bakmak
sıcak basmak
sıcak çekme
sıcak dalgası
sıcak harp
sıcak kuşak
sıcak olmak
sıcak para
sıcak renkler
sıcak savaş
sıcak sıcak
sıcak yastık
sıcak yüz göstermek
sıcakça
sıcakkanlı
sıcakkanlılık
sıcaklama
sıcaklamak
sıcaklaşma
sıcaklaşmak
sıcaklaştırma
sıcaklaştırmak
sıcaklık
sıcaklık seviyesi
sıcaklıkölçer
sıcaklıkyayar
sıçabilme
sıçabilmek
sıçan
sıçan deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış
sıçan deliği bin akçe
sıçan deliğine paha biçilmez olmak
sıçan düşse başı yarılır
sıçan kırı
sıçan yolu
sıçana dönmek
sıçandişi
sıçangiller
sıçanımsılar
sıçankulağı
sıçankuyruğu
sıçanotu
sıçıp sıvamak
sıçırgan
sıçırganlık
sıçma
sıçmak
sıçrama
sıçrama tahtası
sıçramak
sıçratabilme
sıçratabilmek
sıçratma
sıçratmak
sıçrayabilme
sıçrayabilmek
sıçrayıcı
sıçrayış
Sıçtı Cafer, bez getir
sıçtırma
sıçtırmak
sıdk
sıdkı sıyrılmak
sıfat
sıfat takımı
sıfat tamlaması
sıfat-fiil
sıfat-fiil grubu
sıfatlandırma
sıfatlandırmak
sıfatlaştırma
sıfatlaştırmak
sıfır
sıfır beden
sıfır çekmek
sıfıra inmek
sıfıra sıfır, elde var sıfır
sıfırcı
sıfırcılık
sıfırdan başlamak
sıfırı tüketmek
sıfırlama
sıfırlamak
sıfırlanma
sıfırlanmak
sıfırlatma
sıfırlatmak
sığ
sığa
sığabilme
sığabilmek
sığamsal
sığdırabilme
sığdırabilmek
sığdırılma
sığdırılmak
sığdırış
sığdırıverme
sığdırıvermek
sığdırma
sığdırmak
sığın
sığınabilme
sığınabilmek
sığınak
sığınık
sığınılma
sığınılmak
sığınış
sığınıverme
sığınıvermek
sığınma
sığınma cebi
sığınma hakkı
Sığınmacı
sığınmacılık
sığınmak
sığıntı
sığır
sığır çobanı
sığır eti
sığır mantarı
sığır sineği
sığır şeridi
sığır tenyası
sığır vebası
sığırcı
sığırcık
sığırcılık
sığırdili
sığırdiligiller
sığırgözü
sığırkuyruğu
sığırödü
sığırtmaç
sığışma
sığışmak
sığıştırabilme
sığıştırabilmek
sığıştırma
sığıştırmak
sığla
sığla yağı
sığlaşma
sığlaşmak
sığlaştırma
sığlaştırmak
sığlık
SIĞMA
sığmak
sıhhat
sıhhatler olsun
sıhhatli
sıhhi
sıhhi imdat
sıhhi tesisat
sıhhi tesisatçı
sıhhi tesisatçılık
sıhhiye
sıhhiyeci
sıhri
sıhriyet
sıhriyet peyda etmek
sık
sık otlatma
sık sık
sıkabilme
sıkabilmek
sıkacak
sıkboğaz
sıkça
sıkı
sıkı ağızlı
sıkı basmak
sıkı denetim
sıkı denetimci
sıkı doku
sıkı durmak
sıkı düzen
sıkı fıkı
sıkı sıkı
sıkı sıkıya
sıkı tutmak
sıkıca
sıkıcı
sıkıcılık
sıkılama
sıkılamak
sıkılanma
sıkılanmak
sıkılaştırma
sıkılaştırmak
sıkılgan
sıkılganlık
sıkılık
sıkılış
sıkılma
sıkılmak
sıkılmaz
sıkılmazlık
sıkım
sıkınma
sıkınmak
sıkıntı
sıkıntı basmak
sıkıntı çekmek
sıkıntı vermek
sıkıntıda olmak
sıkıntılı
sıkıntısı olmak
sıkıntısız
sıkıntısızlık
sıkıntıya düşmek
sıkıntıya gelememek
sıkışabilme
sıkışabilmek
sıkışık
sıkışıklık
sıkışma
sıkışmak
sıkıştırabilme
sıkıştırabilmek
sıkıştırıcı
sıkıştırılma
sıkıştırılmak
sıkıştırış
sıkıştırma
sıkıştırmak
sıkıt
sıkıya almak
sıkıya gelmek
sıkıyönetim
sıkıysa
sıkkın
sıkkınlık
sıklaşma
sıklaşmak
sıklaştırabilme
sıklaştırabilmek
sıklaştırılma
sıklaştırılmak
sıklaştırma
sıklaştırmak
sıklet
sıklık
sıkma
sıkma baş
sıkma köfte
SIKMAÇ
sıkmak
sıkmalık
sıktırma
sıktırmak
sıla
sıla etmek
sıla hastalığı
sıla özlemi
sıla sıygası
sılacı
sılaya gitmek
sılayırahim
SIMA
sımak
sımsıcak
sımsıkı
sınaat
sınai
sınama
sınamak
sınanabilme
sınanabilmek
sınanma
sınanmak
sınatma
sınatmak
sınav
sınav vermek
sınava çekilmek
sınava girmek
sınavda bırakmak
sınavdan geçmek
sınayabilme
sınayabilmek
sınayış
sıncan
sındı
sındırılma
sındırılmak
sındırma
sındırmak
sıngın
sınıf
sınıflama
sınıflamak
sınıflandırma
sınıflandırmak
sınıflanış
sınıflanma
sınıflanmak
sınıflaşma
sınıflaşmak
sınıflı
sınıfsal
sınıfsız
sınıfta bırakmak
sınıfta çakmak
sınıfta kalmak
sınık
sınıkçı
sınıkçılık
sınır
sınır açı
sınır boyu
sınır çekmek (veya çizmek)
sınır dışı
sınır dışı etmek
sınır kapısı
sınır karakolu
sınır ötesi
sınır taşı
sınıraşan
sınırdaş
sınırdaşlık
sınırlama
sınırlamak
sınırlandırma
sınırlandırmak
sınırlanış
sınırlanma
sınırlanmak
sınırlayış
sınırlı
sınırlı doğru
sınırlı ortaklık
sınırlı sayı
sınırlı sorumluluk
sınırsız
sınırsız doğru
sınırsız sayı
sınırsız sorumluluk
sınırsız yetki
sınırsızlık
sınma
sınmak
sıpa
sıpsıcak
sır
sır katibi
sır küpü
sır tutmak (veya saklamak)
sır vermek (veya sızdırmak)
sıra
sıra dayağı
sıra dayağı çekmek
sıra dışı
sıra gecesi
sıra işi
sıra makinesi
sıra malı
sıra olmak
sıra savmak
sıra saygı
sıra saygı gözetmek
sıra sayı sıfatı
sıraca
sıraca otu
sıracagiller
sıracalı
sıracı
sıracılık
sıradağ
sıradan
sıradanlaşma
sıradanlaşmak
sıradanlaştırma
sıradanlaştırmak
sıradanlık
sıralaç
sıralama
sıralamak
sıralanabilme
sıralanabilmek
sıralandırma
sıralandırmak
sıralanış
sıralanma
sıralanmak
sıralatma
sıralatmak
sıralayabilme
sıralayabilmek
sıralayıcı
sıralayıcı harf
sıralayış
sıralayıverme
sıralayıvermek
sıralı
sıralı cümle
sıralı ikili
sıralı oluş
sıralı sırasız
sıralı tümce
sıralı üçlü bahis
sıram sıram
sıram sıram dizilmek
sırası düşmek
sırası gelmek
sırası gelmişken
sırasına geçmek
sırasına getirmek
sırasına göre
sırasında
sırasını getirmek
sırasını kaybetmek
sırasını savmak
sırasıyla
sırasız
sırat
sırat köprüsü
sırat köprüsünden geçmek
sıraya dizmek
sıraya koymak
sırça
sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı
sırdaş
sırdaş olmak
sırdaşça
sırdaşlık
sırf
sırık
sırık domatesi
sırık fasulyesi
sırık gibi
sırık hamalı
sırıkçı
sırıkla atlama
sırıkla yüksek atlama
sırıklama
sırıklamak
sırılsıklam
sırılsıklam aşık
sırılsıklam olmak
sırım
sırım gibi
sırıma
sırımak
sırıtabilme
sırıtabilmek
sırıtık
sırıtış
sırıtkan
sırıtkanlık
sırıtma
sırıtmak
sırlama
sırlamak
sırlanma
sırlanmak
sırlı
sırma
sırma saç
sırma saçlı
sırmakeş
sırmakeşhane
sırmalı
sırnaşık
sırnaşıkça
sırnaşıklık
sırnaşış
sırnaşma
sırnaşmak
sırnaştırma
sırnaştırmak
Sırp
Sırpça
sırplık
sırra ermek
sırra kadem basmak
sırretme
sırretmek
sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna
sırrolma
sırrolmak
sırsıklam
sırsıklam aşık
sırsıklam olmak
sırsız
sırt
sırt çevirmek
sırt sırta
sırt sırta vermek
sırtar
sırtarma
sırtarmak
sırtçı
sırtçılık
sırtı kaşınıyor
sırtı pek
sırtı sıra
sırtı yere gelmek
sırtı yere gelmemek
sırtı yufka
sırtıkara
sırtına almak
sırtına geçirmek
sırtında yumurta küfesi yok ya! (veya olmamak)
sırtından (para) kazanmak
sırtından atmak
sırtından bıçaklamak
sırtından çıkarmak
sırtından geçinmek
sırtını dayamak (veya vermek)
sırtını sıvazlamak
sırtını yere getirmek
sırtlama
sırtlamak
sırtlan
sırtlangiller
sırtlayabilme
sırtlayabilmek
SIRTLIK
sırtüstü
sırtüstü yatmak
sıska
sıska olmak
sıskalaşma
sıskalaşmak
sıskalık
sıskası çıkmak
sıtma
sıtma bilimi
sıtma görmemiş
sıtma nöbeti
sıtma tutmak
sıtmalanma
sıtmalanmak
sıtmalı
sıtmalık
sıva
sıva vurmak
sıvacı
sıvacı kuşu
sıvacı kuşugiller
sıvacılık
sıvalama
sıvalamak
sıvalı
sıvama
sıvamak
sıvanabilme
sıvanabilmek
sıvanma
sıvanmak
sıvaşma
sıvaşmak
sıvaştırma
sıvaştırmak
sıvatma
sıvatmak
sıvazlama
sıvazlamak
sıvazlanma
sıvazlanmak
sıvazlatma
sıvazlatmak
sıvı
sıvı yağ
sıvık
sıvıklaştırma
sıvıklaştırmak
sıvılaştırma
sıvılaştırmak
sıvındırma
sıvındırmak
sıvınma
sıvınmak
sıvıölçer
sıvırya
sıvışabilme
sıvışabilmek
sıvışık
sıvışma
sıvışmak
sıyanet
sıyanet etmek
sıyga
sıygaya çekmek
sıygı
sıyırabilme
sıyırabilmek
sıyırga
sıyırgı
sıyırıp çıkarmak
sıyırış
sıyırıverme
sıyırıvermek
sıyırma
sıyırmak
sıyırtma
sıyırtmak
sıyrık
sıyrılabilme
sıyrılabilmek
sıyrılış
sıyrılma
sıyrılmak
sıyrıntı
sızabilme
sızabilmek
sızak
sızdırabilme
sızdırabilmek
sızdırılma
sızdırılmak
sızdırma
sızdırmak
sızgıt
sızı
sızıcı
sızıcı ünsüz
sızıldanma
sızıldanmak
sızılı
sızıltı
sızıltılı
sızıltısız
sızım sızım
sızıntı
sızıntılı
sızırma
sızırmak
sızısız
sızış
sızıverme
sızıvermek
sızlama
sızlamak
sızlanış
sızlanma
sızlanmak
sızlatma
sızlatmak
sızlayış
sızma
sızmak
si
sibakusiyak
sibernasyon
sibernetik
sibop
siborgiyum
sicil
sicil vermek
siciline işlemek
sicilli
sicilyalı
sicim
sicim gibi
siderit
sideroz
sidik
sidik borusu
sidik kavuğu
sidik söktürücü
sidik torbası
sidik yarışı
sidik yolu
sidik zoru
sidik zoruyla
sidikli
sidikli meşe
sidiklik
sif
sifilis
SİFİN
sifon
sifonlama
sifonlamak
sifonlular
siftah
siftah etmek
siftahlama
siftahlamak
siftinlik
siftinme
siftinmek
SİGALA
sigar
sigara
sigara (veya sigarasını) sarmak
sigara böceği
sigara böreği
sigara içmek
sigara kağıdı
sigara kağıdı gibi
sigara tabakası
sigara tablası
sigara tiryakisi
sigaracı
SİGARALI
sigaralık
sigarasız
sigarasızlık
sigarayı tellendirmek (veya tüttürmek)
sigorta
sigorta atmak
sigorta etmek
sigorta olmak
sigorta poliçesi
sigorta primi
sigortacı
sigortacılık
sigortalama
sigortalamak
sigortalanma
sigortalanmak
sigortalatma
sigortalatmak
sigortalı
sigortalılık
sigortası atmak
sigortasız
sigortasızlık
siğil
siğil otu
SİH
sihir
sihirbaz
sihirbazlık
sihirkar
sihirlenme
sihirlenmek
sihirli
Siirt
siirt battaniyesi
siirtli
siirtlilik
sik
sikalar
sikatif
sikke
sikkeleme
sikkelemek
siklamen
siklememe
siklememek
siklon
sikmek
siktir et!
Siktir!
siktirici
Siktirip gitmek
siktirmek
sil baştan
silah
silah arkadaşı
silah atılmak
silah başı etmek
silah başına
silah çatmak
silah çekmek
silah patlamak
silah silaha girmek
silaha davranmak
silahaltı
silahaltına almak
silahaltında bulunmak
silahçı
silahçılık
silahendaz
silahhane
silahlama
silahlamak
silahlandırılma
silahlandırılmak
silahlandırma
silahlandırmak
silahlanma
silahlanmak
silahlı
silahlık
silahsız
silahsızlandırma
silahsızlandırmak
silahsızlanma
silahsızlanmak
silahsızlık
silahşor
silahşorluk
silahtar
silahtar ağa
SİLAJ
sildirilme
sildirilmek
sildirme
sildirmek
sildirtme
sildirtmek
silecek
SİLGEÇ
silgi
SİLGİÇ
sili
silici
silicilik
silik
silikat
silikatlama
silikatlamak
silikatlaşma
silikleşme
silikleşmek
silikleştirme
silikleştirmek
siliklik
silikon
silikoz
sililik
silindir
silindir gibi ezmek
silindir kalıplama
silindir şapka
silindir yağı
silindiraj
silindirik
silindirli
silindirsel
silindirsel yüzey
Silinip gitmek
siliniş
silinme
silinmek
silinti
silintisiz
silip atmak
silip süpürmek
silis
silisçil
silisik asit
silisiz
silisizlik
silisli
silisseven
silisyum
siliş
silkeleme
silkelemek
silkelenme
silkelenmek
silkeleyiş
silki
silkindirme
silkindirmek
silkinip sıyrılmak
silkiniş
silkinme
silkinmek
silkinti
Silkip atmak
silkme
silkmek
silktirme
silktirmek
sille
sille tokat
silme
silme kalıbı
silme makinesi
silme tahtası
silmece
silmeci
silmek
silo
silo yemi
silolama
silolamak
silsile
silsileimeratip
silsilename
SİLÜET
silüryen
sim
sima
simetri
simetrik
simetrili
simetrisiz
simetrisizlik
simge
simgeci
simgecilik
simgeleme
simgelemek
Simgeleşme
simgeleşmek
Simgeleştirilme
Simgeleştirilmek
simgeleştirme
simgeleştirmek
simgesel
simgesel mantık
simit
simit fırını
simit kebabı
simitçi
simitçi fırını
simitçilik
simsar
simsariye
simsarlık
simsiyah
simultane
simurg
simülasyon
simülatör
simya
simyacı
sin
sinagog
sinameki
sinameki gibi
sinara
SİNARİT
sincabi
sincan
sincap
sincap rengi
sincapgiller
sincik
sindirilme
sindirilmek
sindirim
sindirim aygıtı
sindirim bilimci
sindirim bilimi
sindirim organları
sindirim sistemi
sindiriş
sindirme
sindirmek
sine
sinek
sinek ağırlık
sinek avlamak
sinek kuşu
sinek küçüktür ama mide bulandırır
sinek mantarı
sinek sıklet
sinekçil
sinekkapan
sinekkapangiller
sinekkaydı
sineklenme
sineklenmek
sinekler
sineklik
sinekoloji
sinekolojik
sinekromi
sineksavar
sinekten yağ çıkarmak (veya çıkartmak)
sinekyutan
sinema
sinema endüstrisi
sinema perdesi
sinema salonu
sinema sanatçısı
sinema sanayisi
sinema tekniği
sinemacı
sinemacılık
sinemalaştırma
sinemalaştırmak
sinemasever
sinemaseverlik
sinemaskop
sinematek
sinematik
sinematograf
sinematografi
sinematografik
sinerama
sinerji
sinerji yaratmak
sinerjik
sineroman
sinestezi
sineye çekmek
sineyimillet
sineyimillete dönmek
singin
sini
sinik
sinir
sinir argınlığı
sinir bilimi
sinir buhranı
sinir buhranı geçirmek
sinir buhranına tutulmak
sinir doku
sinir harbi
sinir hastalığı
sinir hastası
sinir ilacı
sinir kanatlılar
sinir kesilmek
sinir küpü
sinir küpü olmak
sinir küpüne çevirmek
sinir küpüne dönmek
sinir otları
sinir otu
sinir otugiller
sinir sahibi olmak
sinir savaşı
sinir sistemi
sinir törpüsü
sinirce
siniri oynamak
siniri tutmak
sinirine dokunmak
sinirleme
sinirlemek
sinirlendirici
sinirlendirme
sinirlendirmek
sinirleniş
sinirlenme
sinirlenmek
sinirleri altüst olmak
sinirleri ayakta olmak
sinirleri boşanmak
sinirleri bozulmak
sinirleri gergin olmak
sinirleri gerilmek
sinirleri gevşemek (veya yatışmak)
sinirleri kuvvetli
sinirleri zayıf
sinirlerine hakim olmak
sinirlerini bozmak
sinirlerini germek
sinirli
sinirlilik
sinirsel
sinirsiz
sinirsizlik
siniş
sinizm
SİNLE
sinlik
sinme
sinmek
Sinolog
Sinoloji
sinonim
Sinop
sinoplu
sinopluluk
sinsi
sinsice
sinsileşme
sinsileşmek
sinsilik
sinsin
sintigrafi
sintine
sinüs
sinüzit
sinüzoidal
sinüzoit
sinyal
sinyal lambası
sinyal müziği
sinyal vermek
sinyalizasyon
sinyor
sinyora
sipahi
sipahilik
sipariş
sipariş almak
sipariş etmek
sipariş vermek
siparişçi
siper
siper almak
siper etmek
siper olmak
sipere yatmak
siperisaika
siperlenme
siperlenmek
siperli
siperlik
sipolin
sipsi
sipsivri
sipsivri kalmak
sirayet
sirayet etmek
siren
sirk
sirkat
sirke
sirke ruhu
sirke sineği
sirkeci
sirkecilik
sirkelenme
sirkelenmek
sirkeleşme
sirkeleşmek
sirkeli
sirkelik
sirken
sirkengebin
sirkülasyon
sirküler
sirmo
siroko
siroz
sirozlu
sirrus
sirtaki
sirto
sis
sis bombası
sis farı
sis lambası
sis perdesi
sislendirme
sislendirmek
sislenme
sislenmek
sisli
sismik
sismograf
sismolog
sismoloji
sismolojik
sistem
sistematik
sistemcilik
sistemik
sistemleşme
sistemleşmek
sistemleştirme
sistemleştirmek
sistemli
sistemsiz
sistemsizlik
sistire
sistireci
sistireleme
sistirelemek
sistit
sistol
SİT
sit alanı
sitayiş
sitayişkar
site
sitem
sitem etmek
sitemde bulunmak
sitemkar
sitemli
sitil
sitoloji
sitolojik
sitoplazma
sitrik asit
sitteisevir
sitteisevir her saati bir devir
sitteisevir kapıyı çevirir
sittinsene
Sivas
sivaslı
sivaslılık
siverek
sivil
sivil idare
sivil polis
sivil savunma
sivil toplum
sivil toplum kuruluşu
sivil toplum örgütü
sivil yönetim
sivilce
sivilceli
sivilize
sivilleşme
sivilleşmek
sivilleştirme
sivilleştirmek
sivillik
sivri
sivri akıllı
sivri biber
sivri dil
sivri dilli
sivri fare
sivri fikirli
sivrice
sivriç
sivrikuyruk
sivrileşme
sivrileşmek
sivrileştirme
sivrileştirmek
sivrilik
sivriliş
sivrilme
sivrilmek
sivriltme
sivriltmek
sivrisinek
siya
siya siya
siya siya gitmek
siyah
siyah beyaz
siyah gemre
siyah ırk
siyah nokta
siyahımsı
siyahımtırak
siyahi
siyahlanma
siyahlanmak
siyahlaşma
siyahlaşmak
siyahlaştırma
siyahlaştırmak
siyahlatma
siyahlatmak
siyahlık
siyak
SİYAKAT
siyakat yazısı
siyakusibak
siyam ikizi
siyam ikizleri
siyam kedisi
siyanojen
siyanür
siyanürik
siyanürleme
siyanürlemek
siyasa
siyasal
siyasal parti
siyaset
siyaset bilimi
siyaset meydanı
siyasetçi
siyasetçilik
siyaseten
siyasetname
siyasi
siyasi ambargo
siyasi coğrafya
siyasi harita
siyasi parti
siyasiyat
siyatik
siyek
siyem siyem
siyem siyem ağlamak
siyem siyem yağmak
siyenit
siyer
siyim siyim
siyme
siymek
siyonist
siyonizm
siz
siz bilirsiniz
siz sağ olun
SİZCE
SİZDEN
sizden iyi olmasın
size (veya sizlere) ömür
size doyum olmaz
SİZİNKİ
sizli bizli
skala
skala yapmak
skandal
skandiyum
skavut
skeç
ski
SKİF
skink
skinkgiller
skleroz
skolastik
skor
slalom
slalomcu
SLAP
Slav
Slavca
slavist
slavistik
Slavlar
slavlaşma
slavlaşmak
SLAVLIK
slayt
slip
slogan
slogan atmak
slogancı
slogancılık
sloganlaşma
sloganlaşmak
sloganlaştırma
sloganlaştırmak
sloganvari
Slovak
Slovakça
slovakyalı
Sloven
Slovence
slovenyalı


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,2658691