SU_SZ/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

SU_SZ <-- SU_SZ --> ŞA_ŞDsual
sual açmak
sual etmek
sualli
sualsiz
suare
subasar
subasman
subaşı
subay
subaylık
subjektif
subjektiflik
subjektivist
subjektivite
subjektivizm
subra
subret
subtropik
subye
sucu
sucuğunu çıkarmak
sucuk
sucuk gibi olmak (veya ıslanmak)
sucukçu
sucukçuluk
sucuklaşma
sucuklaşmak
SUCUKLU
sucuklu yumurta
sucul
suculuk
suç
suç aleti
suç bilimi
suç duyurusu
suç duyurusunda bulunmak
suç işlemek
suç olmak
suç yükleme
suçiçeği
suçlama
suçlamak
suçlanabilme
suçlanabilmek
suçlandırılma
suçlandırılmak
suçlandırma
suçlandırmak
suçlanma
suçlanmak
suçlayış
suçlayıverme
suçlayıvermek
suçlu
suçlu olmak
suçluluk
suçluluk duygusu
suçsuz
suçsuzluk
suçundan geçmek
suçunu bağışlamak
suçüstü
suçüstü mahkemesi
suçüstü yakalamak
suda pişmiş
sudak
sudan
sudan bahane
sudan cevap
sudan çıkmış balığa dönmek
sudan geçirmek
sudan sebep
sudan tavuğu
sudan ucuz
SUDANLI
sufle
sufle etmek
suflör
suflörlük
suflöz
sugötürmez
SUHULET
SUHUNET
suibriği
suibriğigiller
suikast
suikastçı
suikastçılık
suikastta parmağı olmak
suiniyet
suistimal
suistimal etmek
SUİZAN
sukut
sukut etmek
sukutuhayal
sulak
sulak alan
sulaklık
sulakyurt
sulama
sulamak
sulandırabilme
sulandırabilmek
sulandırıcı
sulandırılma
sulandırılmak
sulandırma
sulandırmak
sulanma
sulanmak
SULANTI
sular kararmak
sular seller gibi
sularında
sulatma
sulatmak
sulayabilme
sulayabilmek
sulbünden gelmek
sulfata
sulh
sulh olmak
sulhçu
sulhçuluk
sulhperver
sulhsever
sulhseverlik
sulp
sulta
sultan
sultan böreği
sultan efendi
sultan kethüdası
sultani
sultani tembel
sultani tembellik
sultanibuselik
sultanihüzzam
sultaniye üzümü
sultaniyegah
sultanlık
sultanoğlu
sulu
sulu boya
sulu kar
sulu sepken
sulu tarım
sulu yemek
sulu zırtlak
sulu ziraat
sulugöz
sulugözlü
suluk
suluk zinciri
sululaşma
sululaşmak
sululuk
sululuk etmek (veya yapmak)
SUMA
sumak
SUMBAS
sumsuk
sumsuklama
sumsuklamak
suna
suna boylu
suna gibi
sunabilme
sunabilmek
sunak
sundurma
sundurmak
sungu
sungur
SUNGURLU
suni
suni böbrek
suni çayır
suni gübre
suni ipek
suni kalp
suni peyk
suni solunum
suni tahta
suni teneffüs
sunilik
sunma
sunmak
sunta
suntıraç
sunturlu
sunturlu küfür
sunu
sunu ve istem
sunucu
sunuculuk
sunulabilme
sunulabilmek
sunulma
sunulmak
sunuluş
sunum
sunuş
sunuverme
sunuvermek
suoku
suokugiller
suölçer
sup
supangle
supap
supara
superisi
suples
sur
sura
surat
surat (veya suratı) bir karış
surat asmak
surat düşkünü
surat etmek
surat kalmamak
surat mahkeme duvarı
surata bak süngüye davran
suratı bir karış asılmak
suratı değişmek
suratı kasap süngeriyle silinmiş
suratı sirke satmak
suratına indirmek
suratından düşen bin parça olmak
suratını dağıtmak
suratını ekşitmek (veya buruşturmak)
suratlı
suratsız
suratsızlık
sure
suret
suret almak (veya çıkarmak)
sureta
sureti haktan görünmek
suretine girmek
suretiyle
Suriyeli
suruç
Sus payı
susabilme
susabilmek
susak
susak ağızlı
susak burunlu
susaklık
susallar
susam
susam helvası
susam yağı
susama
susamak
susamgiller
susamsı
susatma
susatmak
susayış
susku
suskun
suskunlaşma
suskunlaşmak
suskunlaştırma
suskunlaştırmak
suskunluk
susma
susma hakkı
susmak
susmalık
suspus
suspus etmek
suspus olmak
susta
susta durdurmak
susta durmak
sustalı
sustalı çakı
sustaya kalkmak
susturabilme
susturabilmek
susturma
susturmak
susturucu
susturulma
susturulmak
susturuverme
susturuvermek
susurluk
susuş
susuverme
susuvermek
susuz
susuzluk
suşeridi
SUŞİ
sut
sut kostik
Sutaş
sutaşı
sutyen
suvarım
suvarma
suvarmak
suvat
suya düşmek
suya göstermek
suya götürüp susuz getirmek
suya sabuna dokunmamak
suya salmak
suyolu
suyu baştan (veya başından) kesmek
suyu çıkmak
suyu getiren de bir, testiyi kıran da
suyu görmeden paçaları sıvamak
suyu görünce teyemmüm bozulur
suyu ısınmak (veya kaynamak)
suyu kesilmiş değirmene dönmek
suyu mu çıktı?
suyu nereden geliyor?
suyu seli kalmamak
suyuk
suyukçuluk
suyun akıntısına gitmek
suyun başı
suyuna gitmek
suyuna tirit
suyunca gitmek
suyunu almak
suyunu çekmek
suyunun suyu
SUZENİ
suzidil
suzidilara
suzinak
sübek
sübekli
süblime
süblimleşme
süblimleşmek
süblimleştirme
süblimleştirmek
sübut
sübut bulmak
sübvanse
sübvanse etmek
sübvansiyon
sübyan
sübyan koğuşu
sübyancı
sübyancılık
sübye
sücut
südreme
südremek
süet
süfli
süflileşme
süflileşmek
süflilik
Süheyl
süit
süje
süklüm püklüm
sükse
sükse yapmak
sükûn
sükûnet
sükûnet bulmak
sükûnetle
sükûnetli
sükût
sükût hakkı
sükût ikrardan gelir
sükûti
sükûtilik
sükûtla geçiştirmek
sülale
sülf
sülfamit
sülfat
sülfatlama
sülfatlanma
sülfatlaşma
sülfit
sülfitleme
sülfür
sülfürik
sülfürik asit
sülfürimetre
sülfürleme
sülfürlemek
süline
süluk
süluk etmek
sülüğen
sülük
sülük gibi
sülük vurmak
sülükçü
sülükler
sülümen
sülün
sülün gibi
sülüngiller
sülünlük
sülüs
sümbül
sümbüle
sümbüli
sümbülteber
sümek
SÜMEN
sümen altı etmek
Sümer
Sümerce
Sümerolog
Sümeroloji
sümerolojik
sümkürme
sümkürmek
sümkürtme
sümkürtmek
sümmettedarik
sümsük
sümsükgiller
sümsükleşme
sümsükleşmek
sümsüklük
sümter
sümük
sümük doku
sümüklü
sümüklü böcek
sümüksel
sümüksü
sümüksü zar
sündürme
sündürmek
sündürülme
sündürülmek
sündüs
süne
sünepe
sünepelik
sünger
sünger avcılığı
sünger avcısı
sünger çekmek
sünger doku
sünger geçirmek
sünger gibi
sünger taşı
süngerci
süngercilik
süngerler
süngerleşme
süngerleşmek
süngerli
süngersi
süngersiz
süngü
süngüleme
süngülemek
süngülenme
süngülenmek
süngüleşme
süngüleşmek
süngülü
süngüsü düşük
süngüsüz
sünme
sünmek
sünnet
sünnet çocuğu
sünnet düğünü
sünnet ehli
sünnet etmek (veya yapmak)
sünnet olmak
sünnetçi
sünnetçilik
sünnetleme
sünnetlemek
sünnetli
sünnetlik
sünnetsiz
sünnetsizlik
Sünni
Sünnilik
süper
süper benzin
süper çimento
süper lise
süper star
süpermarket
süpermarketçi
süpermarketçilik
süphanallah
süprüntü
süprüntücü
süprüntülük
süpürge
süpürge çalısı
süpürge darısı
süpürge otu
süpürgeci
süpürgecilik
süpürgelik
süpürme
süpürmek
süpürtme
süpürtmek
süpürülme
süpürülmek
süpürüş
sürahi
sürat
sürat katarı
süratle
süratlendirme
süratlendirmek
süratlenme
süratlenmek
süratli
SÜRATSİZ
sürçme
sürçmek
sürçtürme
sürçtürmek
sürçülisan
sürdürme
sürdürmek
sürdürtme
sürdürtmek
sürdürüm
sürdürümcü
sürdürümleme
sürdürümlemek
sürdürümlenme
sürdürümlenmek
sürdürüş
süre
süre aşımı
süre ölçümü
süre sonu
süreç
süreduran
süredurum
süregelme
süregelmek
süreğen
süreğenleşme
süreğenleşmek
sürek
sürek avı
sürekçi
sürekli
sürekli ünsüz
Süreklice
süreklilik
süreklilik ilkesi
süreksiz
süreksiz ünsüz
süreksizlik
Süreletme
süreli
süreölçen
süreölçer
sürer durum
sürerlik
sürerlik fiili
sürerlik görünümü
süresiz
süresizlik
süreyazar
Süreyya
sürfe
sürfile
sürfile makası
sürfile makinesi
sürfile yapmak
sürgen doku
sürgit
sürgit yapmak
sürgü
sürgü kolu
sürgüleme
sürgülemek
sürgülenme
sürgülenmek
sürgülü
sürgün
sürgün avı
sürgün gitmek (veya olmak)
sürgün vermek
sürgüne göndermek
sürgüsüz
sürmanşet
sürme
sürme çekmek
sürme iskele
sürme mantarıgiller
sürme mantarları
sürmedan
sürmek
sürmeleme
sürmelemek
sürmelenme
sürmelenmek
sürmeli
sürmelik
sürmenaj
SÜRMENE
SÜRMESİZ
sürmeyi gözden çekmek
sürnatüralist
sürnatüralizm
sürpriz
sürpriz yapmak
sürre
sürre alayı
sürre emini
sürrealist
sürrealite
sürrealizm
sürsat
sürşarj
sürtme
sürtme ağı
sürtmek
sürttürme
sürttürmek
sürtük
sürtükleşme
sürtükleşmek
sürtüklük
sürtülme
sürtülmek
sürtünme
sürtünme bilimi
sürtünmek
sürtünmeli
sürtünmesiz
Sürtünüp durmak
sürtünüş
Sürtüp durmak
sürtüş
sürtüşme
sürtüşmek
sürtüştürme
sürtüştürmek
sürur
sürü
sürü sepet
sürü sürü
sürücü
sürücü belgesi
sürücü kursu
sürücül
sürücülük
sürüden ayrılanı kurt kapar
sürüden ayrılmak
sürükleme
sürüklemek
sürüklendirme
sürüklendirmek
sürükleniş
sürüklenme
sürüklenmek
sürükletme
sürükletmek
sürükleyici
sürükleyicilik
sürükleyiş
sürülme
sürülmek
sürülüş
sürüm
sürüm sürüm
sürüme
sürümek
sürümlü
sürümsüz
sürümsüzlük
sürünceme
sürüncemede bırakmak (veya tutmak)
sürüncemede kalmak
süründürme
süründürmek
süründürülme
süründürülmek
sürüngen
sürüngenler
sürünme
sürünmek
sürünüş
sürüp gelmek
Sürüp gitmek
sürüsüne bereket!
SÜRÜŞ
sürüştürme
sürüştürmek
sürütme
sürütmek
sürüyü güden kurdu görür
sürveyan
Süryani
Süryanice
süs
süs bitkisi
süs için
süs püs
süsen
süsengiller
süsleme
süsleme sanatları
süslemeci
süslemecilik
süslemek
süslendirme
süslendirmek
süsleniş
süslenme
süslenmek
süsletme
süsletmek
süsleyici
Süsleyip püslemek
süslü
süslü püslü
süslü üslup
süsme
süsmek
süspansiyon
süssüz
süssüzlük
süt
süt ağacı
süt asidi
süt beyaz
süt çalmak
süt çekmek
süt çocuğu
süt çorbası
süt danası
süt dişi
süt dökmüş kedi gibi
süt dökmüş kediye dönmek
süt gibi
süt ineği
süt ineği gibi sağmak
süt izni
süt kardeşi
süt kardeşliği
süt kırı
süt kuzusu
süt mavisi
süt otu
süt otugiller
süt şekeri
süt taşı
süt tozu
süt vermek
sütana
sütanalık
SÜTANNE
sütannelik
sütbaba
sütçü
sütçü beygiri gibi
sütçü beygiri gibi ayakta uyumak
sütçülük
süthane
sütkız
sütlaç
sütleğen
sütleğengiller
sütlendirme
sütlendirmek
sütlenme
sütlenmek
sütliman
sütlü
sütlü kahve
sütlü kengel
sütlü ot
sütlüce
sütlük
sütnine
sütninelik
sütoğul
sütölçer
sütre
sütreleme
sütrelemek
sütsü
sütsüz
sütsüzlük
sütten ağzı yanan yoğurdu (veya ayranı) üfleyerek yer (veya içer)
sütten ağzı yanmak
sütten çıkmış ak kaşık gibi olmak
sütten kesilmek
sütten kesmek
sütun
sütun gibi
sütuncuk
sütununu açmak
sütü bozuk
sütüne havale etmek
sütüne kalmak
sütyen
sütyenci
sütyencilik
süvari
süvari alayı
süvari bölüğü
süvari polisi
süvari sınıfı
süvarilik
süven
süveter
süveyda
süyek
süyüm
süyüm süyüm
süzdürme
süzdürmek
süzek
süzeni
süzgeç
süzgeç gagalılar
süzgeçleme
süzgeçlemek
süzgeçli
süzgeçten geçirmek
süzgü
süzgün
süzgün bakış
süzgün göz
süzgünleşme
süzgünleşmek
süzgünlük
süzme
süzme bal
süzme yoğurt
süzmek
süzücü
süzük
süzülme
süzülmek
süzülüş
süzüm süzüm
süzüm süzüm süzülmek
süzüntü


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,03125