TA_TD/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

TA_TD <-- TA_TD --> TE_THtaaccüp
taaccüp etmek
taaddüt
taaffün
taaffün etmek
taahhüt
taahhüt etmek
taahhütlü
taahhütlü mektup
taahhütname
taalluk
taalluk etmek
taallukat
taam
taam etmek
taammüden
taammüm
taammüm etmek
taammüt
taannüt
taannüt etmek
taarruz
taarruz etmek
taassup
taaşşuk
taat
taayyün
taayyün etmek
taayyüş
tab
taba
tabaat
tababet
tabak
tabak gibi
tabak sevdiği deriyi taştan taşa (veya yerden yere) çalar
tabaka
tabakalama
tabakalamak
tabakalanma
tabakalanmak
tabakalı
tabakasız
tabakçı
tabakçılık
tabakhane
tabaklama
tabaklamak
tabaklanma
tabaklanmak
tabaklık
taban
taban basma
taban çıkmak
taban düzeyi
taban fiyatı
taban girmek (veya koymak)
taban halısı
taban lağımı
taban tabana zıt (olmak)
taban tepmek (veya patlatmak)
taban yapmak
tabana kuvvet
tabana kuvvet kaçmak
tabanca
tabanca boyası
tabanca cilası
tabancaya davranmak
tabanı yarık
tabanları kaldırmak
tabanları patlamak
tabanları yağlamak
tabanlı
tabanlık
tabansız
tabansızlık
tabanvay
tabasbus
tabasbus etmek
tabela
tabela bahis
tabelacı
tabelacılık
tabetme
tabetmek
tabi
tabi kılmak
tabi olmak
tabi tutmak
tabiat
tabiat bilgisi
tabiat bilimleri
tabiatıyla
tabiatlı
tabiatsız
tabiatsızlık
tabiatüstü
tabiatüstücü
tabiatüstücülük
tabii
tabii afet
tabii hukuk
tabiileşme
tabiileşmek
tabiileştirme
tabiileştirmek
tabiilik
tabiiyet
tabiiyetli
tabiiyetsiz
tabiiyetsizlik
tabildot
tabilik
tabip
tabiplik
tabir
tabir etmek
tabiri (veya tabir) caizse
tabirname
TABL
tabla
TABLACI
tablacılık
tablakar
tablalı
tablet
TABLİYE
tablo
tabu
tabulaşma
tabulaşmak
tabulaştırma
tabulaştırmak
tabur
taburcu
taburcu etmek
tabure
tabut
tabutluk
tabütüvan
tabya
TACİK
tacikçe
tacil
tacil etmek
tacir
taciz
taciz ateşi
taciz etmek
tacizlik
tacizlik etmek
tacizlik getirmek
tacizlik vermek
taç
taç atışı
taç beyit
taç giyme töreni
taç giymek
taç kapı
taç yaprağı
taç yapraklı
taçlandırma
taçlandırmak
taçlanma
taçlanmak
taçlı
taçsız
taçsız kral
taçsızlar
tadabilme
tadabilmek
tadada çıkmak
tadat
tadat etmek
tadı damağında kalmak
tadı gelmek
tadı kaçmak (veya gitmek)
tadı tuzu kalmamak (veya bozulmak)
tadı tuzu yok
tadım
tadımlık
tadına bakmak
tadına doyum olmamak
tadına varmak
tadında bırakmak
tadından yenmemek
tadını almak
tadını bulmak
tadını çıkarmak
tadını kaçırmak
tadını tuzunu bulmak
tadıverme
tadıvermek
tadil
tadil etmek
tadil teklifi
TADİLAT
tadilat yapmak
taflan
tafra
tafra satmak
tafracı
tafsil
tafsilat
tafsilat vermek
tafsilata girmek
tafsilatlı
tafta
tagaddi
tagallüp
tagayyür
tagayyür etmek
tağşiş
tağşiş etmek
tağyir
tağyir etmek
tahaccüm
tahaccür
tahaccür etmek
tahaffuz
tahaffuzhane
tahakkuk
tahakkuk etmek
tahakkuk ettirmek
tahakküm
tahakküm etmek
tahammuz
tahammül
tahammül etmek
tahammülfersa
tahammülsüz
tahammülsüzlük
tahammür
tahammür etmek
taharet
taharet almak
taharet bezi
taharet borusu
taharetlenme
taharetlenmek
taharri
taharri etmek
taharri memuru
taharrüş
taharrüş etmek
tahassun
tahassür
tahassüs
tahaşşüt
tahattur
tahattur etmek
tahavvül
tahavvül etmek
tahayyül
tahayyül etmek
tahdidat
tahdit
tahdit etmek
tahfif
tahfif etmek
tahıl
tahıl ambarı
tahıl yemi
tahin
tahin helvası
tahin rengi
tahinî
tahinli
tahinli ekmek
tahinsiz
tahirbuselik
tahkik
tahkik etmek
tahkikat
tahkikat komisyonu
tahkim
tahkim etmek
tahkim kurulu
tahkimat
tahkime gitmek
tahkimli
tahkir
tahkir etmek
tahkire uğramak
tahkiye
tahkiye etmek
tahlif
tahlil
tahlil etmek
tahlilci
tahlilden geçirmek
tahlilî
TAHLİS
tahlisiye
tahlisiye sandalı
tahliye
tahliye etmek
tahmil
tahmin
tahmin etmek
tahminci
tahmincilik
tahminen
tahminî
tahmis
tahmisçi
tahnit
tahnit sanatı
tahra
tahribat
tahrif
tahrif etmek
tahrifat
tahrik
tahrik etmek
tahrikat
tahrikçi
tahrikçilik
tahril
tahrilli
tahrip
tahrip etmek
tahripkar
tahrir
tahrir heyeti
tahrirat
tahrirat katibi
tahriren
tahrirî
tahriş
tahriş etmek
tahriş olmak
tahsil
tahsil etmek
tahsil görmek
tahsilat
tahsildar
tahsildarlık
tahsis
tahsis etmek
tahsisat
tahsisatımesture
tahsisli
tahsisli yol
tahşiye
taht
tahta
tahta biti
tahta çıkmak
tahta göğüs
tahta göğüslü
tahta kaşık
tahta kurdu
tahta pamuk
tahta perde
tahtaboş
Tahtacı
tahtacılık
tahtakuruları
tahtakurusu
tahtalaşma
tahtalaşmak
tahtalı
tahtalıköy
tahtalıköyü boylamak
tahtası eksik
tahtaya kaldırmak
tahtaya kalkmak
tahtelbahir
tahterevalli
tahteşşuur
tahtırevan
tahttan indirmek
tahvil
tahvil etmek
tahvilat
tak
tak etmek
tak tak
tak tuk
taka
takabilme
takabilmek
takacı
takacılık
takaddüm
takaddüm etmek
takallüs
takallüs etmek
takanak
takarrüp
takarrür
takas
takas etmek
takas tukas etmek
takat
takat getirmek
takat sınırı
takati kalmamak (veya kesilmek)
takati yetmemek
TAKATLİ
takatsiz
takatsizlik
takatsizlik duymak
takatuka
takayyüt
takaza
takaza etmek
takbih
takbih etmek
takdim
takdim etmek
takdim olunmak
takdim tehir
takdimci
takdimcilik
takdir
takdir etmek (veya eylemek)
takdir hakkı
takdir olunmak
takdir yetkisi
takdirde
takdiriilahî
takdirini kazanmak
takdirkar
takdirname
takdis
takdis etmek
takeometre
takı
takılgan
takılganlık
takılı
takılı kalmak
takılıp kalmak
takılış
takılıverme
takılıvermek
takılma
takılmak
takım
takım erki
takım oyunu
takım takım
takım taklavat
takım tutmak
takımada
takımyıldız
takınabilme
takınabilmek
takınak
takınaklı
takınaklı davranış
takınaksız
takınma
takınmak
takıntı
takıntılı
takıntısız
Takıp takıştırmak
takır takır
takır tukur
takırdama
takırdamak
takırdatma
takırdatmak
takırtı
takırtılı
takışma
takışmak
takıştırma
takıştırmak
takıverme
takıvermek
takibat
takiben
takigraf
takim
takimetre
takip
takip etmek
takipçi
takipçilik
takipsiz
takipsizlik
takipsizlik kararı
TAKİYE
takiye yapmak
takkadak
takke
takke düştü, kel göründü
TAKKELİ
takkesiz
takla
takla atmak
takla attırmak
takla böceği
takla böcekleri
TAKLACI
taklacılık
taklidî
taklidî kelime
taklidini yapmak
taklip
taklip etmek
taklit
taklit etmek
taklit mobilya
taklitçi
taklitçilik
takma
takma ad
takma ayak
takma bacak
takma diş
takma isim
takma kirpik
takma kol
takma saç
takmak
takmamazlık
takmazlık
takograf
takometre
takoz
takoz koymak
takozlama
takozlamak
takriben
takribî
takrip
takrir
takrir etmek
takrir vermek
takriz
taksa
taksa pulu
taksalı
taksi
taksi çevirmek
taksi dolmuş
taksici
taksicilik
taksim
taksim etmek
taksimat
taksimetre
taksir
taksirat
taksirli
taksirli suç
taksit
taksit ödemek (veya vermek)
taksit taksit
taksite bağlamak
taksitlendirilme
taksitlendirilmek
taksitlendirme
taksitlendirmek
taksonomi
takt
taktırabilme
taktırabilmek
taktırma
taktırmak
taktırtma
taktırtmak
takti
takti etmek
taktik
taktik vermek
taktikçi
taktikçilik
taktir
taktir etmek
takunya
takunyacı
Takunyacılık
takunyalı
takunyasız
takva
takvim
takviye
takviye etmek
takyit
takyit etmek
tal
talak
talakat
talakıselase
talan
talan etmek
talancı
talancılık
talandan geçmek
talanlama
talanlamak
talas
talaş
talaş böreği
talaş kebabı
talaşlama
talaşlamak
talaşlanma
talaşlanmak
talaz
talazlanma
talazlanmak
talazlık
talebe
talebelik
talep
talep etmek
talep eylemek
talepname
tali
tali yol
talibi çıkmak
talih
talih kuşu
talih oyunu
talihi yaver gitmek
talihin kucağına atılmak
talihine küsmek
talihli
talihsiz
talihsizlik
talik
talik etmek
talika
talil
talim
talim etmek
talimar
talimat
talimat vermek
talimatname
talimgah
talimhane
talimli
talimname
TALİMSİZ
talip
talip çıkmak
talip olmak
talipli
talk
talk pudrası
talk şist
talkım
talkın
talkın vermek
tallahi
tallı bitkiler
taltif
taltif etmek
talyum
tam
tam açı
tam adamına çatmak
tam adamını bulmak (veya adamına düşmek)
tam algı
tam altın
tam anlamıyla
tam asalak
tam bakım
tam bakım merkezi
tam bakım yaptırmak
tam bilet
tam bölen
tam ekmek
tam er
tam gaz
tam gelmek (veya olmak)
tam gün
tam kafiye
tam maaşla tekaüt (veya emekli)
tam manasıyla
tam mesai
tam not
tam otomatik
tam pansiyon
tam sayı
tam sırası
tam siper
tam tamına
tam tarife
tam üstüne basmak
tam yol
tamah
tamah etmek
tamahkar
tamahkarlık
tamam
tamam bulmak
tamam gelmek
tamam mı?
tamam olmak
tamamen
tamamı tamamına
tamamıyla
tamamiyet
tamamlama
tamamlamak
tamamlanabilme
tamamlanabilmek
tamamlanış
tamamlanma
tamamlanmak
tamamlatabilme
tamamlatabilmek
tamamlatma
tamamlatmak
tamamlattırma
tamamlattırmak
tamamlayabilme
tamamlayabilmek
tamamlayıcı
tamamlayıcılık
tamamlayış
tamanit
tambur
tambur majör
tambura
tamburacı
tamburi
tamı tamına
tamik
tamim
tamim etmek
tamir
tamir etmek
tamir görmek
tamir takımı
tamirat
tamirci
tamircilik
tamire vermek
tamirhane
tamlama
tamlamak
tamlanan
tamlayan
tamlayan durumu
tamlık
tampon
tampon bölge
tampon devlet
tamponlama
tamponlamak
tamtakır
tamtakır kuru (veya kırmızı) bakır
tamtakır olmak
tamtam
tamu
tamzara
tan
tan ağarmak (veya atmak veya sökmek)
tan tun
tan yeli
tan yeri
tan yeri ağarmak
tanassur
tanatoloji
tandans
TANDEM
tandem filtre
tandem oynamak
tandem paraşütü
tandır
tandır alevi
tandır böreği
tandır çorbası
tandır çöreği
tandır ekmeği
tandır kebabı
tandırname
tane
tane bağlamak
tane tane
tane tane söylemek (veya konuşmak)
tanecik
tanecikli
taneciksiz
tanecil
taneleme
tanelemek
tanelenme
tanelenmek
taneli
tanen
TANESİZ
tangır tangır
tangır tungur
tangırdama
tangırdamak
tangırdatma
tangırdatmak
tangırtı
tangırtılı
tango
tanı
tanıdık
tanıdık çıkmak
tanıdıklık
tanık
tanık olmak
tanık tepe
tanıklama
tanıklamak
tanıklık
tanıklık etmek
tanılama
tanılamak
TANILMA
tanılmak
tanım
tanıma
tanımak
tanımamazlık
TANIMAZ
tanımazlık
tanımazlıktan gelmek
tanımlama
tanımlamak
tanımlanma
tanımlanmak
tanımlatma
tanımlatmak
tanımlayabilme
tanımlayabilmek
tanımlayış
tanımlayıverme
tanımlayıvermek
tanımlık
tanınabilme
tanınabilmek
tanınış
tanınma
tanınmak
tanınmış
tanınmışlık
tanısız
tanısızlık
tanış
tanış çıkmak
tanışabilme
tanışabilmek
tanışık
tanışıklık
tanışış
tanışlık
tanışma
tanışmak
tanıştırabilme
tanıştırabilmek
tanıştırma
tanıştırmak
tanıt
tanıtabilme
tanıtabilmek
tanıtı
tanıtıcı
tanıtıcı reklam
tanıtıcılık
tanıtılabilme
tanıtılabilmek
tanıtılış
tanıtılma
tanıtılmak
tanıtım
tanıtım gösterisi
Tanıtımcık
tanıtış
tanıtıverme
tanıtıvermek
tanıtlama
tanıtlamak
tanıtlanış
tanıtlanma
tanıtlanmak
tanıtlayabilme
tanıtlayabilmek
tanıtlayış
tanıtlı
tanıtma
tanıtma adı
tanıtma filmi
tanıtma kartı
tanıtma yazısı
tanıtmacı
tanıtmacılık
tanıtmak
tanıtmalık
tanıtsız
tanıttırma
tanıttırmak
tanıyabilme
tanıyabilmek
tanıyış
tanıyıverme
tanıyıvermek
TANİN
taninli
tanjant
tank
tankçı
tankçılık
tanker
TANKERCİ
tankercilik
tanksavar
tanlama
tanlamak
tannan
Tanrı
tanrı aşkına
tanrı bilimci
tanrı bilimi
Tanrı kayrası
tanrı korusun
Tanrı misafiri
Tanrı vergisi
Tanrı yarattı dememek
tanrıcı
Tanrıcılık
Tanrıça
Tanrılaşma
Tanrılaşmak
Tanrılaştırma
Tanrılaştırmak
Tanrılık
Tanrısal
Tanrısallık
Tanrısız
Tanrısızlık
Tanrıtanımaz
Tanrıtanımazlık
tansık
tansıksı
tansiyometre
tansiyometri
tansiyon
tansiyon aleti
tansiyon düşürücü
tansiyon ölçmek
tansiyonu çıkmak (veya fırlamak veya yükselmek)
tansiyonu düşürmek
tansiyonu yükseltmek
tantal
tantana
tantana yapmak (veya etmek)
tantanacı
tantanacılık
tantanalı
tantanasız
TANTUNİ
tanzanyalı
tanzifat
tanzifat amelesi
tanzifat arabası
tanzifat vergisi
tanzim
tanzim etmek
tanzim olunmak
tanzim satışı
Tanzimat
Tanzimatçı
TANZİR
tanzir etmek
taoculuk
taoizm
tapa
tapabilme
tapabilmek
tapalama
tapalamak
tapalanma
tapalanmak
tapalı
tapan
tapan çekmek
tapanlama
tapanlamak
tapasız
tapı
tapıklama
tapıklamak
tapınabilme
tapınabilmek
tapınak
tapıncak
tapıncakçılık
tapınış
tapınma
tapınmak
tapırdama
tapırdamak
tapırtı
tapış
tapışlama
tapışlamak
tapışlanma
tapışlanmak
TAPİ
tapi kalmak
tapir
tapirgiller
tapma
tapmak
tapon
tapon mal
taponcu
taptaze
taptırabilme
taptırabilmek
taptırma
taptırmak
tapu
tapu kütüğü
tapu memuru
tapu sicili
TAPUCU
tapulama
tapulamak
tapulu
tapusuz
tapyoka
tar
TARABA
taraça
taraf
taraf gözetmek
taraf tutmak (veya çıkmak veya olmak)
tarafa olmak (veya çıkmak)
tarafeyn
tarafgir
tarafgirlik
tarafından
taraflı
taraflılık
tarafsız
tarafsız bölge
tarafsızlaştırma
tarafsızlaştırmak
tarafsızlık
taraftar
taraftarlık
taraftarlık etmek
tarak
tarak dubası
tarak işi
tarak otu
tarak otugiller
tarak vurmak
tarakçı
tarakçılık
taraklama
taraklamak
taraklı
taraklılar
taraksı
taraksı kas
taraksız
taralı
tarama
taramak
taranabilme
taranabilmek
taranga
taranış
taranma
taranmak
tarantı
tarantula
tarassut
tarassut etmek
taraş
taraşlama
taraşlamak
taratabilme
taratabilmek
taratış
taratma
taratmak
tarator
tarattırma
tarattırmak
taravet
taravetli
tarayabilme
tarayabilmek
tarayıcı
TARAYIŞ
taraz
tarazlama
tarazlamak
tarazlanma
tarazlanmak
tarçın
tarçın rengi
tarçıni
tardetme
tardetmek
tardiye
taret
tarh
tarh etmek
tarhana
tarhana çorbası
tarhanalık
tarhun
tarım
tarım coğrafyası
tarımcı
tarımcılık
tarımsal
tarif
tarif etmek
tarife
tarife gelmemek
tarifeli
tarifesiz
tariflendirme
tariflendirmek
TARİFLİ
tarifname
tarifsiz
tarih
tarih atmak (veya koymak)
tarih düşürmek
tarih öncesi
tarih yanılgısı
tarihçe
tarihçi
tarihçilik
tarihe geçmek
tarihe karışmak
tarihî
tarihî coğrafya
tarihî eser
tarihî film
tarihî maddeci
tarihî maddecilik
tarihî roman
tarihî tiyatro
tarihlendirme
tarihlendirmek
tarihli
tarihsel
tarihsel özdekçi
tarihsel özdekçilik
tarihsel roman
tarihsiz
tarik
tarikat
tarikatçı
tarikatçılık
tariz
tariz etmek
tarizde bulunmak
tarla
tarla açmak
tarla faresi
tarla kuşu
tarla kuşugiller
tarla sıçanı
tarlada izi olmayanın harmanda sözü (veya yüzü) olmaz
tarlakoz
tarlamsı
tarlanın taşlısı, karının (veya kadının) saçlısı
tarlatan
tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden almalı
tarpan
tarsin
tarsin etmek
TARSUS
tarsusbeyazı
tart
tart suçu
tartabilme
tartabilmek
tartak martak
tartak martak etmek
tartaklama
tartaklamak
tartaklanış
tartaklanma
tartaklanmak
tartaklayış
tartar
Tartarak yenme
tartarat
tartarik
tartarik asit
tartı
tartıcı
tartıl
tartılabilme
tartılabilmek
tartılı
tartılış
tartılma
tartılmak
tartım
tartımlı
tartımsız
tartısız
tartış
tartışabilme
tartışabilmek
tartışılma
tartışılmak
tartışma
tartışma götürmek
tartışmacı
tartışmacılık
tartışmak
tartışmalı
tartışmasız
tartışmaya girmek
tartıştırma
tartıştırmak
tartma
tartma tartmak
tartmak
tarttırma
tarttırmak
tartura
tarumar
tarumar etmek
tarumar olmak
tarz
tarziye
tarziye vermek
tas
tas gibi
tas kebabı
tas tarak
tasa
tasa çekmek
tasa etmek
tasalanma
tasalanmak
tasalı
tasallut
tasallut etmek
tasallüp
tasannu
tasar
tasar çizim
tasar çizimci
tasar çizimcilik
tasarı
tasarı geometri
tasarım
tasarımcı
tasarımcılık
tasarımlama
tasarımlamak
tasarımlanma
tasarımlanmak
tasarımlayabilme
tasarımlayabilmek
tasarımlı
tasarlama
tasarlamak
tasarlanabilme
tasarlanabilmek
tasarlanış
tasarlanma
tasarlanmak
tasarlatma
tasarlatmak
tasarlayabilme
tasarlayabilmek
tasarlayış
tasarruf
tasarruf bonosu
tasarruf etmek
tasarrufçu
tasarrufçuluk
tasarruflu
tasası sana mı düştü?
tasasız
tasasız olmak
tasasızlık
tasavvuf
tasavvufi
tasavvur
tasavvur etmek
tasdi
tasdik
tasdik etmek
tasdikleme
tasdiklemek
tasdikleniş
tasdiklenme
tasdiklenmek
tasdikletebilme
tasdikletebilmek
tasdikletme
tasdikletmek
tasdiklettirme
tasdiklettirmek
tasdikleyebilme
tasdikleyebilmek
tasdikli
tasdikname
tasdiksiz
tasfiye
tasfiye etmek
tasfiyeci
tasfiyecilik
tasfiyehane
tasgir
tashih
tashih etmek
tashihikarar
tası tarağı toplamak
tasım
tasımlama
tasımlamak
tasımsal
taslak
taslama
taslamak
taslatma
taslatmak
taslayabilme
taslayabilmek
tasma
tasmim
tasmim etmek
tasni
tasnif
tasnif etmek
tasnifleme
tasniflemek
tasrif
tasrif etmek
tasrih
tasrih etmek
tastamam
tastir
tastir etmek
tasvip
tasvip etmek
tasvip görmek
tasvir
tasvir etmek
tasvir gibi
tasvirci
tasvircilik
tasvirî
tasvirî dil bilgisi
tasvirî fiil
taş
taş arabası
taş atıp kolu yorulmamak
taş atmak
taş attın da kolun mu yoruldu?
taş bademi
taş balığı
taş baskı
taş basmacı
taş basmacılık
taş basması
taş bebek
taş bebek gibi
taş bilimi
taş bina
taş böceği
taş çatlasa
taş çıkarmak (veya çıkartmak)
taş devri
taş dolgu
taş döşeme
taş düşürmek
taş ekmek
taş gibi
taş iliği
taş kafa
taş kalpli
taş kalplilik
taş kesilmek
taş kırdırmak
taş koymak
taş kömürü
taş küre
taş levreği
taş mantarı
taş nanesi
taş ocağı
taş pamuğu
taş plak
taş pudra
taş sarımsağı
taş sürmek
taş tahta
taş taş üstünde bırakmamak
taş toprak
taş uykusu
taş yağar kıyamet koparken
taş yağı
taş yerinde ağırdır
taş yuvarı
taş yürekli
taş yüreklilik
taşa çekmek
taşa tutmak
taşabilme
taşabilmek
taşak
taşaklı
taşayazma
taşayazmak
taşçı
taşçı tarağı
taşçıl
taşçılık
taşemen
taşemengiller
taşeron
taşeronluk
taşı gediğine koymak
taşı ölçeyim
taşı sıksa suyunu çıkarır
taşı toprağı altın olmak
taşıl
taşıl bilimi
taşıllaşma
taşıllaşmak
taşıllı
taşım
taşıma
taşıma su ile değirmen dönmez
taşımacı
taşımacılık
taşımak
taşımalı eğitim
taşımalık
taşımlık
taşımsı
taşın altına elini koymak
taşınabilir
taşınabilme
taşınabilmek
taşınır
taşınır değer
taşınır ev
taşınış
taşınma
taşınmak
taşınmaz
TAŞINTI
taşırabilme
taşırabilmek
taşırma
taşırmak
taşıt
taşıt tutması
taşıtabilme
taşıtabilmek
taşıtçı
taşıtma
taşıtmak
taşıverme
taşıvermek
taşıyabilme
taşıyabilmek
taşıyıcı
taşıyıcılık
taşıyış
taşıyıverme
taşıyıvermek
taşikardi
TAŞİZM
taşkın
taşkın ıslahı
taşkınca
taşkınlık
taşkıran
taşkıran çiçeği
taşkıran otu
taşkırangiller
taşlama
taşlamacı
taşlamacılık
taşlamak
taşlanma
taşlanmak
taşlanmış ipek
taşlanmış kot
taşlar yerine oturmak
taşlaşma
taşlaşmak
taşlatma
taşlatmak
taşlayabilme
taşlayabilmek
taşlı
taşlık
taşma
taşmak
taşra
taşra ağzı
taşralı
taşralı kalmak
TAŞSI
TAŞSIZ
tat
tat alma duyusu
tat alma organı
tat almak
tat duyusu
tat kazanmak
tat vermek
Tatar
tatar ağası
tatar arabası
tatar böreği
tatar çorbası
Tatarca
tatarcık
tatarcık humması
tatarı
tatarlaşma
tatarlaşmak
tatbik
tatbik etmek
tatbik imzası
tatbik mührü
tatbikat
tatbikatçı
tatbikî
tatbilir
tatil
tatil etmek
tatil köyü
tatil olmak
tatil yapmak
tatile girmek
tatlandırabilme
tatlandırabilmek
tatlandırıcı
tatlandırıcılı
tatlandırma
tatlandırmak
tatlanma
tatlanmak
tatlı
tatlı badem
tatlı bela
tatlı canını sıkmak
tatlı dil
tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
tatlı dilli
tatlı kaçık
tatlı kaşığı
tatlı limon
tatlı sert
tatlı söz
tatlı sözlü
tatlı su
tatlı su Frengi
tatlı su gelinciği
tatlı su ıstakozu
tatlı su kayası
tatlı su kefali
tatlı su levreği
tatlı sülümen
tatlı tatlı
tatlı yerinde bırakmak (veya kesmek)
tatlıca
tatlıcı
tatlıcılık
tatlılaşma
tatlılaşmak
tatlılaştırma
tatlılaştırmak
tatlılı
tatlılık
tatlılıkla
tatlımsı
tatlısıyla tuzlusuyla
tatlıya bağlamak
tatma
tatmak
tatmin
tatmin etmek
tatmin olmak
tatminkar
tatminsiz
tatminsizlik
tatsal
tatsız
tatsız tuzsuz
tatsızlaşma
tatsızlaşmak
tatsızlık
tatsızlık çıkarmak
tattırabilme
tattırabilmek
tattırma
tattırmak
tatula
taun
tav
tav vermek
tava
tava böreği
tava ekmeği
tava gelmek
tava getirmek
tavaf
tavaf etmek
TAVALIK
tavan
tavan aralığı
tavan arası
tavan başına çökmek (veya yıkılmak)
tavan fiyatı
tavan penceresi
tavan süpürgesi
tavan yapmak
tavana vurmak
tavassut
tavassut etmek
tavattun
tavattun etmek
tavazzuh
tavazzuh etmek
tavcı
tavcılık
taverna
tavernacı
tavernacılık
tavhane
tavı kaçmak (veya geçmek)
tavına getirmek
tavını bulmak
tavır
tavır almak (veya takınmak veya koymak)
tavır almak (veya takınmak)
tavırlı
tavik
taviz
taviz vermek
tavizci
tavizcilik
tavizkar
tavizkarlık
tavizsiz
tavla
tavla atmak
tavlacı
tavlacılık
tavlama
tavlama derecesi
tavlamak
tavlandırma
tavlandırmak
tavlanma
tavlanmak
tavlayabilme
tavlayabilmek
tavlı
tavsama
tavsamak
tavsatma
tavsatmak
tavsız
tavsif
tavsif etmek
tavsiye
tavsiye etmek
tavsiye mektubu
tavsiyeli
tavsiyename
tavsiyesiz
tavşan
tavşan anahtarı
tavşan boku gibi (ne kokar ne bulaşır)
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış
tavşan dudak
tavşan eti
tavşan uykusu
tavşan yürekli
tavşana kaç, tazıya tut demek
tavşanağzı
tavşanayağı
tavşanbıyığı
tavşancı
tavşancıl
tavşancıl otu
tavşancılık
tavşangiller
tavşanı araba ile avlamak
tavşanın suyunun suyu
tavşankanı
tavşankulağı
tavşanlık
tavşanmemesi
tavuk
tavuk ayağı yemek
tavuk balığı
tavuk biti
tavuk budu
tavuk eti
tavuk gibi
tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış
tavuk köftesi
tavuk kümesi
tavuk sarması
tavuk suyu
tavuk yahnisi
tavukayağı
tavukçu
tavukçuluk
tavukgiller
tavukgöğsü
tavukgötü
tavukkarası
tavuklar
TAVUKLU
tavukpençesi
TAVUKSU
tavuksular
tavukyelpazesi
tavulga
tavus
tavus kuşu
tavus tüyü
tavus yeşili
tavuskuyruğu
tavzif
tavzif etmek
tavzih
tavzih etmek
tay
tay tay
tay tay arabası
taya
tayalık
taydaş
tayf
tayf ölçümü
tayfa
tayfölçer
tayfun
TAYGA
taygeldi
tayın
tayın bedeli
tayin
tayin etmek
tayini çıkmak
TAYİNLİ
tayinsiz
tayip
taylak
TAYLAMA
Taylamak
Taylorculuk
TAYT
tayvanlı
tayyar
tayyare
tayyareci
tayyarecilik
tayyetme
tayyetmek
tayyör
tazallüm
tazallüm etmek
tazammun
tazammun etmek
tazarru
tazarruda bulunmak
taze
taze fasulye
taze ot görmüş eşek gibi
taze para
taze soğan
TAZECE
tazeleme
tazelemek
tazelendirme
tazelendirmek
tazelenme
tazelenmek
tazeleşme
tazeleşmek
tazeleştirme
tazeleştirmek
tazeletme
tazeletmek
tazelik
tazı
tazı gibi
tazı o tazı ama çulu değişmiş
TAZICI
tazılaşma
tazılaşmak
tazıya dönmek
tazim
tazim etmek
tazimat
tazip
tazip etmek
taziye
TAZİYET
taziyetname
taziz
tazmin
tazmin etmek
tazminat
tazminat davası
tazyik
tazyik etmek
TAZYİKLİ
tazyikli su
tazyiksiz
Tb
Tc


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

6,835938E-02