TE_TH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

TE_TH <-- TE_TH --> TI_TLteadül
teakup
teakup etmek
teali
teamül
teamül hukuku
tearuz
teati
teati etmek
teavün
tebaa
tebahhur
tebahhur etmek
tebaiyet
tebarüz
tebarüz etmek
tebcil
tebcil etmek
tebdil
tebdil etmek
tebdil gezmek
tebdili şaşmak
tebdilihava
tebdilimekan
tebdilimekanda ferahlık vardır
tebeddül
tebeddülat
tebelleş
tebelleş etmek
tebelleş olmak
tebellüğ
tebellüğ etmek
tebellür
tebellür etmek
teber
teberli
teberru
teberru etmek
teberrük
teberrüken
teberrüz
teberrüz ettirmek
tebersiz
tebessüm
tebessüm etmek
tebessümlü
tebessümsüz
tebeşir
tebeşirleme
tebeşirlemek
tebeşirlenme
tebeşirlenmek
tebeşirleşme
tebeşirli
tebeşirsiz
tebeyyün
tebeyyün etmek
tebligat
tebligatta bulunmak
tebliğ
tebliğ etmek
tebrik
tebrik etmek
tebrik kartı
tebrik mesajı
tebriye
tebriye etmek
tebşir
tebşir etmek
tebyiz
tebyiz etmek
tecahül
tecahül etmek
tecahülüarif
tecahülüarifane
tecahülüarifaneden gelmek
tecanüs
tecavüz
tecavüz etmek
tecavüzkar
tecdit
teceddüt
tecelli
tecelli etmek
tecemmu
tecennün
tecennün etmek
tecerrüt
tecerrüt etmek
tecessüm
tecessüm etmek
tecessüs
tecezzi
tecezzi etmek
tecil
tecil etmek
tecim
TECİMEN
tecimevi
tecimsel
tecrit
tecrit etmek
tecrübe
tecrübe etmek
tecrübe tahtasına çevirmek
tecrübe tahtasına dönmek
tecrübe yapmak
tecrübeli
tecrübelilik
tecrübesiz
tecrübesizlik
tecrübi
tecvit
tecvitli
tecviz
tecviz etmek
tecziye
tecziye etmek
teçhil
teçhil etmek
teçhiz
teçhiz etmek
teçhizat
tedafüi
tedahül
tedahülde kalmak
tedai
tedarik
tedarik etmek
tedarikçi
tedarikçilik
tedarikleme
tedariklemek
tedarikli
tedariksiz
tedarikte bulunmak
tedavi
tedavi etmek
tedavi görmek (veya olmak)
tedavül
tedavülde olmak
tedavülden kalkmak
tedavüle çıkarmak
tedbir
tedbir almak
tedbirli
tedbirlilik
tedbirsiz
tedbirsizce
tedbirsizlik
tedenni
tedenni etmek
tedfin
tedhiş
tedhişçi
tedhişçilik
tedhişli
tedhişsiz
tedip
tedip etmek
tedirgin
tedirgin etmek
tedirgin olmak
tedirginleşme
tedirginleşmek
tedirginlik
tediye
tediye emri
tediye etmek
tedricen
tedricî
tedricî olarak
tedriç
tedris
tedrisat
tedvin
tedvin etmek
tedvir
tedvir etmek
tedviren
teeddüp
teeddüp etmek
teehhül
teehhül etmek
teehhür
teemmül
teenni
teessüf
teessüf ederim!
teessüf etmek
teessür
teessür etmek
teessür göstermek
teessürat
teessüs
teessüs etmek
teeyyüt
teeyyüt etmek
tef
tef çalsan oynayacak
tefahhus
tefahür
tefarik
tefavüt
tefavüt etmek
tefcir
tefe
tefe koymak
tefe koyup çalmak
tefeci
tefecilik
tefehhüm
tefekkür
tefekkür etmek
tefekküre dalmak
tefeli
teferruat
teferruatlı
teferruatsız
teferrüç
teferrüt
tefessüh
tefessüh etmek
tefeül
tefeül etmek
tefevvuk
tefevvuk etmek
tefeyyüz
tefeyyüz etmek
tefhim
tefhim etmek
tefrik
tefrik etmek
tefrika
tefrika çıkarmak
tefrika etmek
tefrika roman
tefriş
tefriş etmek
TEFRİŞAT
tefrit
tefsir
tefsir etmek
teftih
teftiş
teftiş etmek
teftiş heyeti
teftiş kurulu
tefviz
tegafül
tegafül etmek
teganni
teganni etmek
teğelti
teğet
teğet geçmek
teğmen
teğmenlik
tehacüm
tehalüf
tehalüf etmek
tehalük
tehalük etmek
tehcir
tehcir etmek
tehdit
tehdit etmek
tehdit savurmak
tehditkar
tehditli
tehditsiz
tehevvür
tehevvür etmek
teheyyüç
tehi
tehir
tehir etmek
tehiriicra
tehirli
tehirsiz
tehlike
tehlike atlatmak
tehlike çanları çalmak
tehlikeli
tehlikesiz
tehlikesizlik
tehlikeye atılmak
tehlikeye düşürmek
tehyiç
tehyiç etmek
tehzil
tein
teist
teizm
tek
tek adam
tek anlamlı
tek anlamlılık
tek başına
tek biçim
tek bilek
tek çekirdekli
tek çekirdekliler
tek çenekli
tek çenekliler
tek dalmak
tek delikliler
tek durmak
tek durmamak
tek elden
tek erkçi
tek erklik
tek eşli
tek evli
tek evlilik
tek fazlı
tek geçmek
tek heceli dil
tek hücreli
tek kişilik
tek kürekle mehtaba çıkmak
tek liste
tek örnek
tek parmaklılar
tek partili
tek pas
tek pas yapmak
tek renkli
tek sayı
tek seçici
tek seçicilik
tek sesli
tek seslilik
tek sıra olmak
tek tanrıcı
tek tanrıcılık
tek taraflı
tek taraflılık
tek tırnak işareti
tek tük
tek vücut
tek vücut olmak
tek yanlı
tek yön
tek yönlü
tek yönlü yol
tek yumurta ikizi
tek yürek
tekabül
tekabül etmek
tekalif
tekamül
tekamül etmek
tekapu
tekasüf
tekasüf etmek
tekasül
tekaüdiye
tekaüt
tekaüt ikramiyesi
tekaüt maaşı
tekaüt olmak
tekaütlük
tekbenci
tekbencilik
tekbir
tekbir getirmek
tekçi
tekçilik
tekdir
tekdir etmek
tekdüze
tekdüzeleşme
tekdüzeleşmek
tekdüzelik
teke
teke dikeni
teke tek
tekebbür
tekeden süt çıkarmak
tekeffül
tekeffül etmek
tekel
tekel bayisi
tekel maddesi
tekel ürünleri
tekelci
tekelci anamalcılık
tekelcilik
tekelinde olmak
tekeline (veya tekellerine) almak
tekelleşme
tekelleşmek
tekelleştirme
tekelleştirmek
tekellüf
tekellüm
tekemmül
tekemmül etmek
teker
teker meker yuvarlanmak
teker teker
teker tüker
tekercik
tekere çomak sokmak
tekere taş koymak
tekerlek
tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
tekerlek pabucu
tekerlekçi
tekerlekçilik
tekerlekli
tekerlekli koltuk
tekerlekli sandalye
tekerleme
tekerlemek
tekerlenme
tekerlenmek
tekerli
tekerrür
tekerrür etmek
tekesakalı
tekeseme
tekesemek
tekessür
tekessür etmek
tekevvün
tekfin
tekfin etmek
tekfir
tekfir etmek
tekfur
tekfurluk
tekgövde
tekiden
tekil
TEKİLA
tekillik
tekin
tekinsiz
tekir
TEKİRDAĞ
tekirdağlı
tekirdağlılık
tekit
tekit etmek
tekke
tekkeyi bekleyen çorbayı içer
tekleme
teklemek
tekleşme
tekleşmek
TEKLİ
teklif
teklif etmek
teklif tekellüf
teklifli
teklifsiz
teklifsiz konuşma
teklifsizce
teklifsizlik
teklik
tekme
tekme atmak (veya vurmak)
tekme tokat girişmek
tekme yemek
tekmeleme
tekmelemek
tekmelenme
tekmelenmek
tekmelik
tekmil
tekmil almak
tekmil haberi
tekmil olmak
tekmil vermek
tekmilleme
tekmillemek
tekne
tekne kazıntısı
TEKNECİ
teknecilik
teknetyum
teknik
teknik adam
teknik direktör
teknik eğitim
teknik lise
teknik okul
teknik öğretim
teknik şartname
teknik üniversite
teknikçi
tekniker
teknisyen
teknokrasi
teknokrat
teknokratçılık
teknolog
teknoloji
teknolojik
tekrar
tekrar etmek
tekrar tekrar
tekraren
tekrarlama
tekrarlamak
tekrarlanabilme
tekrarlanabilmek
tekrarlanma
tekrarlanmak
tekrarlatabilme
tekrarlatabilmek
tekrarlatma
tekrarlatmak
tekrarlayabilme
tekrarlayabilmek
tekrarlı
tekrarsız
tekrir
tekrir etmek
teksif
teksif etmek
teksir
teksir etmek
teksir kağıdı
teksir makinesi
tekst
tekstil
tekstilci
tekstilcilik
TEKTAŞ
tektonik
tekvando
tekvin
tekvin etmek
tekzip
tekzip etmek
tel
tel cambazı
tel çekmek
tel çivi
tel dikiş
tel dokuma
tel dolap
tel fırça
tel halat
tel kadayıf
tel kafes
tel kurdu
tel küf
tel küflüce
tel örgü
tel şehriye
tel takınmak
tel tel
tel tel dökülmek
tel zımba
tela
telaffuz
telaffuz cihazı
telaffuz etmek
telaffuz organı
telafi
telafi etmek
telaki
telakki
telakki etmek
telakki olunmak
telalama
telalamak
TELARO
telaş
telaş almak
telaş etmek
telaş göstermek
telaşa düşmek
telaşa gelmek
telaşa vermek
telaşe
telaşe müdürü
telaşe nazırı
telaşına dalmak
telaşla
telaşlandırma
telaşlandırmak
telaşlanış
telaşlanma
telaşlanmak
telaşlı
telaşlılık
telaşsız
telaşsızlık
telatin
telcik
telef
telef etmek
telef olmak
telefat
teleferik
telefon
telefon diplomasisi
telefon direği
telefon etmek (veya açmak)
telefon hattı
telefon kabini
telefon kartı
telefon kulübesi
telefon rehberi
telefon santrali
telefon sapığı
telefoncu
telefonculuk
telefonlaşma
telefonlaşmak
telefonometre
telefotografi
telek
telekart
teleke
telekız
telekinezi
telekomünikasyon
telekonferans
teleks
teleksçi
teleksçilik
telem
teleme
teleme peyniri
teleme peyniri gibi
telemetre
telemetri
teleobjektif
teleoloji
teleolojik
telepati
telepatik
teleradar
TELES
telesekreter
telesime
telesimek
telesinema
telesiyej
teleskobik
teleskop
teleüt
teleütçe
televizyon
televizyon alıcısı
televizyon bandrolü
televizyon filmi
televizyon oyunu
televizyon programı
televizyon verici istasyonu
televizyon yayını
televizyoncu
televizyonculuk
telfin
telgraf
telgraf çekmek
telgraf çiçeği
telgraf direği
telgraf teli
telgraf üslubu
telgrafçı
telgrafçılık
telgrafhane
telhis
telhis etmek
telhisçi
teli kırmak
telif
telif etmek
telif hakkı
telin
telin etmek
telin mitingi
telis
telkari
telkih
telkin
telkin etmek
tellak
tellaklık
tellal
tellal çağırtmak
tellaliye
tellaliye resmi
tellallık
telleme
tellemek
tellendirme
tellendirmek
tellenme
tellenmek
teller takmak
telletme
telletmek
telleyip pullamak
telli
telli balıkçıl
telli çalgılar
telli duvaklı
telli otobüs
telli pullu
telli sazlar
telli turna
tellice
tellür
telmih
telmih etmek
telmihen
telsi
telsiz
telsiz bağlantısı
telsiz telefon
telsiz telgraf
telsizci
telsizcilik
teltik
teltikli
teltiksiz
telve
telvis
telvis etmek
telyazı
telyazısı
TEM
tema
temadi
temadi etmek
temaruz
temaruz etmek
temas
temas etmek
temasa geçmek
temasa gelmek
temasta bulunmak
temaşa
temaşa etmek
temaşa sanatı
tematik
temayül
temayüz
temayüz etmek
tembel
tembelce
tembelcesine
tembele iş buyur, sana akıl öğretsin
tembelhane
tembelleşme
tembelleşmek
tembelleştirme
tembelleştirmek
tembelliği tutmak
tembellik
tembellik etmek
tembih
tembih etmek
tembihat
tembihatta bulunmak
tembihleme
tembihlemek
tembihlenme
tembihlenmek
tembihli
tembihsiz
tembul
temcit
temcit pilavı
temcit pilavı gibi (ısıtıp ısıtıp öne sürmek)
temdit
temdit etmek
temdit penaltısı
temeddüh
temeddüh etmek
temeddün
temek
temel
temel atmak
temel bilimler
temel cümle
temel çivisi
temel direği
temel direk
temel duruş
temel duvarı
temel eğitim
temel haklar
temel harf
temel kakmak
temel kazısı
temel öğretim
temel önerme
temel sayılar
temel taşı
temel tutmak
temel tümce
temellendirme
temellendirmek
temellenme
temellenmek
temelleşme
temelleşmek
temelleştirme
temelleştirmek
temelli
temelli senatör
temellük
temelsiz
temelsizlik
temenna
temenna etmek
temenni
temenni etmek
temennide bulunmak
temerküz
temerküz etmek
temerküz kampı
temerrüt
temerrüt etmek
temerrüt faizi
temessül
temettü
temettü hissesi
temevvüç
temeyyüz
temeyyüz etmek
temhir
temin
temin etmek
teminat
teminat akçesi
teminat altına almak
teminat mektubu
teminat senedi
teminat vermek
teminatlı
teminatsız
temiz
temiz bir dayak atmak
temiz bir dayak yemek
temiz kağıdı
temiz kalpli
temiz kalplilik
temiz kan
temiz pak
temiz para
temiz raporu
temiz tutmak
temiz yürekli
temiz yüreklilik
temize çekmek
temize çıkmak
temize havale etmek
temizleme
temizlemek
temizleniş
temizlenme
temizlenmek
temizletme
temizletmek
temizlettirme
temizlettirmek
temizleyebilmek
temizleyici
temizleyicilik
temizleyiş
temizlik
temizlik işleri
temizlik malzemesi
temizlik yapmak
temizlikçi
temizlikçi kadın
temizlikçilik
temkin
temkinli
temkinlice
temkinlilik
temkinsiz
temkinsizlik
temlik
temlik etmek
temlikname
temmuz
tempo
tempo tutmak
tempolu
temposuz
temposuzluk
temren
temrin
temriye
temsil
temsil etmek
temsilci
temsilcilik
temsilî
temsilî istiare
temsilî resim
temyiz
temyiz etmek
temyize gitmek
ten
ten fanilası
ten rengi
tenafür
tenakus
tenakuz
tenakuza düşmek
tenasüh
tenasül
tenasüp
tenasüpsüz
tenazur
tencere
tencere dibin kara, seninki benden kara
tencere tava, herkeste bir hava
tencere yemeği
tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş
tencerede pişirip kapağında yemek
tenceresi (veya tencereleri) kaynamak
tenceresi kaynarken, maymunu oynarken
tender
tendon
tendürüst
teneffüs
teneffüs etmek
teneffüs zili
teneffüshane
teneke
teneke caz
teneke çalmak
teneke mahallesi
tenekeci
tenekecilik
tenekeleme
tenekelemek
teneşir
teneşir horozu
teneşir kargası
teneşir paklamak
teneşir tahtası
teneşire gelesi
teneşirlik
tenevvü
tenevvür
tenevvür etmek
tenezzüh
tenezzül
tenezzül etmek
TENGE
tenha
tenha kalmak
tenhaca
tenhalaşma
tenhalaşmak
tenhalık
tenis
tenis kortu
tenisçi
tenkidî
tenkil
tenkil etmek
tenkis
tenkis etmek
tenkisat
tenkit
tenkit etmek
tenkitçi
tenkitçilik
tenkitli
tenkitsiz
tenkiye
tennure
tenor
tensel
tensik
tensik etmek
tensikat
TENSİL
tensil sahası
tensip
tensip etmek
tente
tente güvertesi
TENTELİ
tentene
tenteneli
tentenesiz
tentesiz
tentür
tentürdiyot
tenvir
tenvir etmek
tenvirat
tenvirat tanzifat vergisi
tenya
tenzih
tenzih etmek
tenzil
tenzil etmek
tenzilat
tenzilat yapmak
tenzilatlı
tenzilatsız
tenzilirütbe
teogoni
teokrasi
TEOKRAT
teokratik
teolog
teoloji
teolojik
teorem
teori
teorik
teorisyen
tepe
tepe açısı
tepe aşağı
tepe camı
tepe lambası
Tepe tepe kullanmak
tepe tomurcuğu
tepe üstü
tepebaşı
tepecik
tepeden ayağa
tepeden bakmak
tepeden inme
tepeden inmeci
tepeden tırnağa
tepeden tırnağa süzmek
tepegöz
tepegözler
tepeleme
tepelemek
tepelemesine
tepelenme
tepelenmek
tepeletme
tepeletmek
tepeli
tepeli akbaba
tepeli bülbül
tepeli dalgıç
tepeli deve kuşu
tepeli deve kuşugiller
tepeli horoz
tepeli köstebek
tepeli patka
tepeli tarla kuşu
tepeli tavuk
tepeli tavukgiller
tepeli toygar
tepelik
tepesi aşağı gitmek
tepesi atmak
tepesi üstü
tepesinde bitmek
tepesinde değirmen çevirmek
tepesinde havan dövmek
tepesinden kaynar sular dökülmek
tepesine binmek (veya çıkmak)
tepesine dikilmek
tepesinin tası atmak
TEPESİZ
tepetakla
tepetakla etmek (veya devirmek)
tepetakla gitmek (veya yuvarlanmak)
tepetaklak
tepeüstü
tepeüstü düşmek
tephir
tephirhane
tepi
tepik
tepikleme
tepiklemek
tepilme
tepilmek
tepindirme
tepindirmek
tepiniş
tepinme
tepinmek
tepir
tepirleme
tepirlemek
tepiş
tepişme
tepişmek
tepke
tepki
tepki çekmek
tepki duymak
tepki göstermek
tepki koymak
tepki vermek
tepkide bulunmak
tepkili
tepkili uçak
tepkime
tepkimek
tepkimeye girmek
tepkin
tepkinlik
tepkisel
tepkisel davranış
tepkisiz
tepkisizlik
tepme
tepmek
tepserme
tepsermek
tepsi
Teptim keçe oldu, sivrilttim külah oldu
ter
ter alıştırmak
ter atmak
ter basmak
ter bezi
ter boşanmak
ter dökmek
ter ter
terakki
terakki etmek
terakki göstermek
terakkiperver
teraküm
teraküm etmek
terane
terapi
terapist
teras
teraslama
teraslamak
teraslanma
teraslanmak
teravi
TERAVİH
teravih namazı
Terazi
terazileme
terazilemek
terazilenme
terazilenmek
teraziye vurmak
terbi
terbiye
terbiye almak (veya görmek)
terbiye etmek
terbiyeci
terbiyeleme
terbiyelemek
terbiyeli
terbiyeli çorba
terbiyeli köfte
terbiyeli maymun gibi
terbiyelilik
terbiyesini bozmak
terbiyesini vermek
terbiyesiz
terbiyesizce
terbiyesizcesine
terbiyesizleşme
terbiyesizleşmek
terbiyesizlik
terbiyesizlik etmek (veya yapmak)
terbiyevi
terbiyum
TERCAN
tercih
tercih etmek
tercihane
TERCİHEN
tercihli yol
terciibent
tercüman
tercüman olmak
tercümanlık
tercüme
tercüme etmek
tercümeihal
terdit
tere
terebentin
tereci
tereciye tere satmak
tereddi
tereddi etmek
tereddüt
tereddüt etmek
tereddütle
tereddütlü
tereddütsüz
terek
tereke
terekküp
terekküp etmek
terelelli
terementi
terennüm
terennüm etmek
teres
teressüp
teressüp etmek
terettüp
terettüp etmek
tereyağı
tereyağı gibi
tereyağından kıl çeker gibi
tereyağlı
terfi
terfi etmek
TERFİAN
terfih
terfih etmek
terfik
terfik etmek
tergal
terhin
terhin etmek
terhis
terhis etmek
terhis olmak
terilen
terim
terimler dizgesi
terini soğutmak
terk
terk etmek
terki
terkibî
terkibibent
terkin
terkin etmek
terkip
terkip etmek
terkiphane
terkisine almak
terleme
terlemek
terletici
terletme
terletmek
terleyiş
terli
terlik
terlikçi
terlikçilik
terliksi
termal
termal kamera
terme
termik
termik santral
termikleştirme
termikleştirmek
TERMİN
terminal
terminoloji
terminolojik
termit
termitler
TERMİYE
termodinamik
termoelektrik
termoelektrik çifti
termoelektrik maşa
termoelektrik pil
termofor
termograf
termokimya
termometre
termonükleer
termoplast
termos
termosfer
termosifon
termostat
termoterapi
terör
terörcü
terörcülük
terörist
terörizm
ters
ters açı
ters anlamak
ters baskı
ters düşmek
ters düz
ters evirme
ters pers
ters pers olmak
ters tarafından kalkmak
ters ters
ters ters bakmak
ters yüz
ters yüz çevirmek
ters yüz dönmek
ters yüz etmek
ters yüz geri dönmek
ters yüzü
ters yüzü geri dönmek
ters yüzüne çevirmek
ters yüzüne dönmek
tersane
tersane kethüdası
tersane sergisi
tersaneli
tersbeşik
tersi dönmek
tersim
tersim etmek
tersin tersin
tersinden okumak
tersine
tersine çevirmek
tersine dönmek
tersine gitmek
tersinir
tersinirlik
tersinme
tersinmek
tersiyer
tersleme
terslemek
terslenme
terslenmek
tersleşme
tersleşmek
terslik
tertemiz
tertibat
tertibat almak
tertibe düşürmek
tertip
tertip etmek
tertip olunmak
tertipçi
tertipçilik
tertipleme
tertiplemek
tertiplenme
tertiplenmek
tertipletme
tertipletmek
tertipleyici
tertipli
tertiplilik
tertipsiz
tertipsizlik
terütaze
terviç
terviç etmek
terzi
terzi kendi söküğünü dikemez
terzihane
terzil
terzil etmek
terzilik
TESADÜF
tesadüf eseri
tesadüf etmek
tesadüfen
tesadüfi
tesahup
tesahup etmek
tesalüp
tesanüt
tescil
tescil etmek
tescilli
tescilsiz
tesdis
teselli
teselli bulmak
teselli etmek (veya vermek)
teselli mükafatı
tesellisiz
tesellüm
tesellüm etmek
teselsül
teselsül etmek
tesettür
tesettürlü
teseyyüp
teshil
teshil etmek
teshin
teshin etmek
teshir
teshir etmek
tesir
tesir bırakmak
tesir etmek
tesir yapmak
tesirini göstermek
tesirli
tesirsiz
tesirsizlik
tesis
tesis etmek
tesisat
tesisatçı
tesisatçılık
tesisler bütünü
tesit
tesit etmek
teskere
teskin
teskin etmek
teslim
teslim almak
teslim bayrağı çekmek
teslim etmek
teslim olmak
teslim taşı
teslim tesellüm
teslimat
teslimatçı
teslimiyet
teslimiyet göstermek
teslimiyetçi
teslimiyetçilik
teslis
tesmiye
tesmiye etmek
tespih
tespih ağacı
tespih ağacıgiller
tespih böceği
tespih böcekleri
tespih çalısı
tespih çekmek
tespihçi
tespihçilik
tespihe dizer gibi dizmek
tespihli
tespihli silme
tespit
tespit etmek
tesri
tesri etmek
test
test etmek
testere
testere balığı
testere balığıgiller
testere çaprazı
testereleme
testerelemek
testereli
testi
testi gibi
testi kabağı
testi kebabı
testi kırılsa da kulpu elde kalır
testici
testicilik
testilik
testis
testiyi kıran da bir, suyu getiren de
testosteron
tesvit
tesviye
tesviye aleti
tesviye etmek
tesviyeci
tesviyecilik
tesviyeruhu
teşbih
teşbih etmek (veya yapmak)
teşbihte hata olmaz (veya olmasın)
TEŞCİ
teşci etmek
teşdit
teşebbüs
teşebbüs etmek
teşebbüse geçmek
teşebbüsü ele almak
teşehhüt
teşehhüt miktarı
teşekkül
teşekkül etmek
teşekkür
teşekkür etmek
teşekkürname
teşerrüf
teşerrüf etmek
teşevvüş
teşhir
teşhir etmek
teşhirci
teşhircilik
teşhis
teşhis etmek (veya koymak)
teşhis ve intak
teşkil
teşkil etmek
teşkilat
teşkilatçı
teşkilatçılık
teşkilatlandırılma
teşkilatlandırılmak
teşkilatlandırma
teşkilatlandırmak
teşkilatlanma
teşkilatlanmak
teşkilatlı
teşkilatsız
teşkilatsızlık
teşmil
teşmil etmek
teşne
teşne olmak
teşri
teşri kuvveti
teşrif
teşrif etmek
teşrifat
teşrifatçı
teşrifatçılık
teşrih
teşrih etmek
teşrih masası
teşrihhane
teşrii
teşrii kuvvet
teşrii masuniyet
teşrik
teşrikimesai
teşrin
teşrinievvel
teşrinisani
teşt
teşvik
teşvik etmek
teşvikçi
teşvikçilik
teşvikkar
teşviş
teşyi
teşyi etmek
tetabuk
tetabuk etmek
tetanos
tetebbu
tetebbu etmek
tetiğe basmak (veya dokunmak veya tetiği çekmek)
tetiğini bozmamak
tetik
tetik bulunmak
tetik davranmak
tetik durmak
tetik üstünde beklemek
tetikçi
tetikçilik
tetikleme
tetiklemek
tetikleşme
tetikleşmek
tetikleyici
tetiklik
tetikte (veya tetik) olmak (veya beklemek veya bulunmak veya durmak)
tetir
tetkik
tetkik etmek
TETKİKAT
tevabi
tevafuk
tevafuk etmek
tevahhuş
tevahhuş etmek
tevakki
tevakki etmek
tevakkuf
tevakkuf etmek
tevakkuf mahalli
tevali
tevali etmek
tevarüs
tevarüs etmek
tevatür
tevazu
tevazulu
tevazusuz
tevazün
tevbih
tevcih
tevcih etmek
tevdi
tevdi etmek
tevdiat
tevdiatta bulunmak
teveccüh
teveccüh etmek
teveccüh göstermek
teveccühünüz
tevehhüm
tevek
tevekkel
tevekkeli
tevekkül
tevekkül etmek
tevekleme
teveklemek
tevellüt
tevellütlü
teverrüm
teverrüm etmek
tevessü
tevessü etmek
tevessül
tevessül etmek
tevettür
TEVFİK
tevfikan
tevhit
tevhit ehli
tevhit etmek
tevil
tevil etmek
tevil götürmek
tevki
tevkici
tevkif
tevkif etmek
tevkifat
tevkifhane
tevkil
tevkil etmek
tevlit
tevlit etmek
tevliyet
Tevrat
tevriye
tevsi
tevsi etmek
tevsik
tevsik etmek
tevşih
tevzi
tevzi bürosu
tevzi etmek
tevziat
teyakkuz
teyakkuza geçmek
teybe almak
teyel
teyel ipliği
teyel yapmak (veya atmak)
teyelleme
teyellemek
teyellenme
teyellenmek
teyelli
teyemmüm
teyit
teyit etmek
teyp
teyze
teyzezade
tez
tez beri
tez canlı
tez vakit
tezada düşmek
tezahür
tezahür etmek
tezahürat
tezat
tezatlı
tezayüt
tezayüt etmek
TEZCE
tezek
tezekkür
tezelden
tezellül
tezelzül
tezene
tezevvüç
tezevvüç etmek
tezgah
tezgah açmak
tezgah mengenesi
tezgahçı
tezgahçılık
tezgahı kurmak
tezgahlama
tezgahlamak
tezgahlanma
tezgahlanmak
tezgahlayabilme
tezgahlayabilmek
tezgahtar
tezgahtar ağzı
tezgahtarlık
tezgahtarlık etmek
tezhip
tezhipçi
tezhipçilik
tezkere
tezkere almak
tezkere bırakmak
tezkereci
tezkerecilik
tezkeresini eline vermek
tezkire
tezkiye
tezkiyesi bozuk
tezkiyesini düzeltmek
tezleme
tezlemek
tezleşme
tezleşmek
tezleştirme
tezleştirmek
tezli
tezlik
tezlik eylemi
tezlik fiili
tezvir
tezvir çıkarmak
tezvirat
tezyif
tezyif etmek
tezyifkar
tezyin
tezyin etmek
tezyinat
tezyinî
tezyinî sanat
tezyit
tezyit etmek
Th


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

8,007813E-02