TU_TZ/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

TU_TZ <-- TU_TZ --> UA_UDTuba
tufan
tufeyli
tufeylilik
tugay
tuğ
tuğamiral
tuğamirallik
tuğbay
tuğbaylık
TUĞCU
tuğgeneral
tuğgenerallik
tuğla
tuğla harmanı
tuğla oyunu
tuğlacı
tuğlacılık
tuğlu
tuğra
tuğra çekmek
tuğrakeş
tuğrakeşlik
TUĞRALI
tuğrik
tuğrul
tuğyan
tuğyan olmak
tuh
tuhaf
tuhafına gitmek
tuhafiye
tuhafiye dükkanı
tuhafiyeci
tuhafiyecilik
tuhaflaşma
tuhaflaşmak
tuhaflık
tuhaflık etmek
tul
tul derecesi
tulani
tulu
tuluat
tuluat tiyatrosu
tuluat yapmak
tuluatçı
tuluatçılık
tuluk
tulum
tulum çıkarmak
tulum çıkmak
tulum gibi
tulum peyniri
tulumba
tulumba kolu
tulumba tatlısı
tulumbacı
tulumbacılık
TULUMCU
tulumcuk
tulumlular
tulumsular
tulup
tulyum
tumağı
tuman
tumba
tumba etmek
tumbadız
tump
tumşuk
tumturak
tumturak yapmak
tumturaklı
tun
tun tun
tun tun kaçmak
TUNCELİ
tuncelili
tuncelililik
tunç
tunç bilekli
tunç kafiye
tunçlama
tunçlamak
tunçlaşma
tunçlaşmak
tunçlaştırma
tunçlaştırmak
tundan tuna atmak
tundra
tungsten
Tunguz
Tunguzca
tunik
Tunuslu
tur
tur atlamak
tur atmak
tur bindirmek
tur operatörü
tura
tura çıkmak
turaç
turalama
turalamak
Turan
Turancı
Turancılık
Turani
Turanlı
turba
turbalık
TURBO
turfa
turfa olmak
turfalama
turfalamak
turfanda
turfanda meyvecilik
turfanda sebzecilik
turfandacı
turfandacılık
turfandalık
turgay
turgor
turist
turistik
turizm
TURİZMCİ
turizmcilik
turkuaz
turkuaz yeşili
turkuazımsı
TURLAMA
TURLAMAK
turlayabilme
turlayabilmek
turna
turna balığı
turna katarı
turna kırı
turnaayağı
turnacı
turnagagası
turnageçidi
turnagiller
turnagözü
turnagözü gibi
turnayı gözünden vurmak
turne
turnike
turno
turnusol
turnusol boyası
turnusol kağıdı
turnuva
turp
turp filizi
turp gibi
turp otu
turp salatası
turpgiller
turpun sıkısından seyreği iyidir
turşu
turşu balığı
turşu gibi olmak
turşu kurmak (veya yapmak)
turşu olmak
turşu suyu
turşucu
turşucu dükkanı
turşuculuk
turşulaşma
turşulaşmak
turşuluk
turşusu çıkmak
turşusunu kurmak
turşuya dönmek
turta
turu geçmek
turuncu
turunculaşma
turunculaşmak
turuncumsu
turuncumtırak
turunç
turunçgiller
tuş
tuşa getirmek
TUŞE
tuşe etmek
TUŞLAMA
TUŞLAMAK
tut
Tut kelin perçeminden
tut ki
tutabilme
tutabilmek
tutacak
tutaç
tutak
tutam
tutam tutam
tutamaç
tutamaçlı
tutamak
tutamaksız
tutamlama
tutamlamak
tutamlık
tutanak
tutar
tutarağı tutmak
tutarak
tutarga
TUTARIK
tutarıklı
tutarlı
tutarlık
tutarlılık
tutarsız
tutarsızlaşma
tutarsızlaşmak
tutarsızlık
tutçek
tutkal
tutkal gibi
tutkal şerbeti
TUTKALCI
tutkalcılık
tutkallama
tutkallamak
tutkallanma
tutkallanmak
tutkallı
tutkalsız
tutku
tutkulaşma
tutkulaşmak
tutkulu
tutkun
tutkun olmak
tutkunluk
tutkusal
tutkusuz
tutkuya kapılmak
tutma
tutmaç
tutmak
tutmalık
tutsak
tutsak düşmek
tutsak pazarı
tutsaklık
tutsat
tuttuğu altın olsun
Tuttuğu dal elinde kalmak
Tuttuğunu koparmak
Tutturabildiğine
tutturabilme
tutturabilmek
tutturaç
Tutturgaç
tutturma
tutturmak
tutturmalık
tutturuk
tutturukluk
tutturuş
tutu
tutucu
tutuculaşma
tutuculaşmak
tutuculuk
tutuk
tutukevi
tutuklama
tutuklamak
tutuklanış
tutuklanma
tutuklanmak
tutuklatabilme
tutuklatabilmek
tutuklatma
tutuklatmak
tutuklayabilme
tutuklayabilmek
tutuklu
tutukluk
tutukluk yapmak
tutukluluk
tutuksuz
tutuksuzluk
tutulabilme
tutulabilmek
tutulma
tutulmak
tutulmaz
tutulmazlık
tutulmuş
tutulmuş para
tutulmuşluk
tutulu
tutulu satış
tutulum
tutuluş
tutuluverme
tutuluvermek
tutum
tutumlu
tutumluluk
tutumsuz
tutumsuzluk
tutunabilme
Tutunabilmek
tutunacak dalı olmak
tutunma
tutunmak
tutunuş
tuturuk
TUTUŞ
tutuşabilme
tutuşabilmek
tutuşma
tutuşmak
tutuşturabilme
tutuşturabilmek
tutuşturma
tutuşturmak
tutuşturuverme
tutuşturuvermek
tutuşuverme
tutuşuvermek
tutuverme
tutuvermek
tutuya bırakmak (veya koymak)
tutya
tuvaca
tuval
tuvalet
tuvalet (veya tuvaletini) yapmak
tuvalet ispirtosu
tuvalet kağıdı
tuvalet masası
tuvalet sabunu
tuvalet takımı
tuvaletçi
tuvaletçilik
tuyuğ
tuz
tuz biber ekmek
tuz buz olmak
tuz ekmek düşmanı
tuz ekmek hakkı
tuz ruhu
tuzağa düşmek
tuzak
tuzak kurmak
TUZAKÇI
tuzakçılık
tuzaklama
tuzaklamak
tuzaklanma
tuzaklanmak
tuzcu
tuzcul
tuzculuk
tuzla
tuzla buz etmek
tuzla buz olmak
tuzlak
tuzlama
tuzlamak
tuzlanma
tuzlanmak
tuzlayayım da kokmayasın (veya kokma)
tuzlayış
tuzlu
tuzlu balgam
TUZLUCA
tuzluk
tuzluluk
tuzlumsu
tuzluya mal olmak (veya oturmak veya patlamak)
TUZSU
tuzsuz
tuzsuzluk
tuzu kuru
tuzu olmak
tuzumsu
tüberkülin
tüberkülin testi
tüberküloz
tüccar
tüccarlaşma
tüccarlaşmak
tüccarlık
tüf
tüfek
tüfek atmak
tüfek çatmak
tüfekçi
tüfekçilik
tüfekhane
tüfeklik
tüh
tüh tüh
tükenik
tükeniş
tükenme
tükenmek
tükenmez
tükenmez kalem
tükenmezlik
tükenmişlik
tüketici
tüketici sayacı
tüketicilik
tüketim
tüketme
tüketmek
tükettirme
tükettirmek
Tükürdüğünü yalamak
tükürme
tükürmek
tükürüğünü yutmak
tükürük
tükürük bezleri
tükürük hokkası
tükürük otu
tükürükleme
tükürüklemek
tükürüklenme
tükürüklenmek
tül
tülbent
tülbentçi
tülbentçilik
tüllenme
tüllenmek
tülü
tüm
tüm başkalaşma
tüm başlılar
tüm kirpikliler
tüm sayı
tüm tanrıcı
tüm tanrıcılık
tümamiral
tümamirallik
tümbek
tümce
tümce bilgisi
tümden
tümdengelim
tümel
tümel kavram
tümel önerme
tümeller
tümen
tümen tümen
tümevarım
tümey
tümgeneral
tümgenerallik
tümleç
tümleme
tümlemek
tümlenme
tümlenmek
tümler
tümler açı
TÜMLEŞİK
tümlük
tümör
tümörlenme
tümörlenmek
tümörleşme
tümörleşmek
tümsek
tümsekleşme
tümsekleşmek
tümsekli
tümselme
tümselmek
tümür
tün
tünaydın
tünek
tünekleme
tüneklemek
tünel
tünel geçmek
tünelin sonunda ışık görünmek
tüneme
tünemek
TÜNME
tünmek
tüp
tüp bebek
tüp gaz
tüp geçit
tüpçü
tüpçülük
TÜPLEME
Tüplemek
tüplerini bağlatmak
TÜPLÜ
tüplük
tür
türap
türban
türbe
türbe eriği
türbedar
türbin
türbülans
türbülansa girmek
türdeş
türdeşlik
türe
türedi
türel
türeme
türeme ünlü
türeme ünsüz
türemek
türemiş ad
türemiş fiil
türemiş isim
türemiş kelime
türemiş sıfat
türemiş zarf
Türenti
türetici
türetiş
türetme
türetme eki
türetmek
türev
türeyiş
Türk
türk aksağı
türk biberi
türk cumhuriyetleri
türk eli
türk kahvesi
türk meşesi
Türkçe
Türkçeci
Türkçecilik
türkçeleşme
Türkçeleşmek
Türkçeleştirme
Türkçeleştirmek
Türkçesi
Türkçü
Türkçülük
Türki
Türkiyat
türkiye türkçesi
türkkari
türkkıyması
türkkupası
Türkleşme
Türkleşmek
Türkleştirme
Türkleştirmek
Türklük
türklük bilgisi
türklük bilimi
Türkmen
Türkmence
Türkolog
Türkoloji
türkolojik
türkü
türkü çağırmak
türkü söylemek
türkü tutturmak
türkü yakmak
türkücü
türkücülük
türküleme
türkülemek
türküleşme
türküleşmek
türküleştirme
türküleştirmek
türküsünü çağırmak
türkvari
türlü
türüm
türümcülük
türüz otu
tütme
tütmek
tütsü
tütsü gözü
tütsü yapmak
tütsüleme
tütsülemek
tütsülenme
tütsülenmek
tütsülü
tütsülük
tüttürme
tüttürmek
tütün
tütün balığı
tütün içmek
tütün rengi
tütün sarmak
tütüncü
tütüncülük
tütünlük
tütünü tepesinden çıkmak
tütününü tüttürmek
tüvana
tüveyç
tüvit
tüy
tüy ağırlık
tüy atmak
tüy dikmek
tüy düzmek
tüy gibi
tüy sıklet
tüy tüs
tüydürme
tüydürmek
tüylendirme
tüylendirmek
tüylenme
tüylenmek
tüyleri diken diken olmak
tüyleri ürpermek
tüylerini diken diken etmek
tüylü
tüylü dalak otu
tüylü meşe
TÜYME
tüymek
TÜYO
tüyo vermek
tüysüz
tüytop
tüyü bozuk
tüyüne dokunmamak
tüze
tüzel
tüzel kişi
tüzel kişilik
tüzük
tvist
tvistçi


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

1,953125E-02