VA_VD/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

VA_VD <-- VA_VD --> VE_VHvaadinde durmak
vaadini tutmak
vaat
vaatte bulunmak
vaaz
vaaz etmek
vaaz vermek
vabeste
vacip
vacip olmak
vade
vade bitimi
vade sonu
vadeli
vadeli hesap
vadeli mevduat
vadeli satış
vadesi gelmek (veya yetmek)
vadesiz
vadesiz hesap
vadesiz mevduat
VADETME
vadetmek
vadi
vadiye dökülmek
vadolunma
vadolunmak
vaftiz
vaftizhane
vagon
vagon restoran
vagonet
vagotoni
Vah
vah vah
vaha
vahamet
vahamet kesbetmek
vahametli
vahdaniyet
vahdet
vahdetivücut
vahi
vahim
vahit
vahiy
vahşet
vahşi
vahşi hayvan
vahşi orman
vahşice
vahşicesine
vahşileşme
vahşileşmek
vahşileştirme
vahşileştirmek
vahşilik
vahşiyane
vahvahlanma
vahvahlanmak
vahyolunma
vahyolunmak
vaiz
vaizlik
VAJİNA
vak vak
vak vak etmek
vaka
vakanüvis
vakanüvislik
vakar
vakarlı
vakarsız
vakayiname
vaketa
vakfe
vakfetme
vakfetmek
vakfiye
vakıa
vakıf
vakıf arazisi
vakıf geliri
vakıf kurmak
vakıf malı
vakıf olmak
vakıf senedi
vakıf toprağı
vakıfname
vaki
vaki olmak
vakit
vakit geçirmek
vakit kaybetmeden
vakit kazanmak
vakit nakittir
vakit öldürmek
vakit saat aramamak
vakit vakit
vakitçe
vakitler hayrolsun
vakitli
vakitli vakitsiz
vakitsiz
vakitsiz öten horozun başını keserler
vakitsizlik
VAKLAMA
vaklamak
VAKS
vakta ki
vakti gelmek
vakti olmak
vakti olmamak
vaktikerahet
Vaktinde
vaktini almak (veya yemek)
vaktini şaşmamak
VAKTİYLE
vaktizamanında
vakum
vakumlama
vakumlamak
vakumlu
vakur
vakvak
vakvaklama
vakvaklamak
vale
valf
vali
valide
valide sultan
validelik
valilik
valiz
vallahi
vallahi billahi
vallahi tallahi
VALÖR
vals
vals yapmak (veya etmek)
valüasyon
vamp
vampir
Van
van kedisi
vana
vanadyum
Vandal
vandalizm
vandallık
vanilya
vanlı
vanlılık
vantilatör
vantilatör kayışı
vantrilok
vantuz
vantuz çekmek
vapur
vapurculuk
vapurdumanı
var
var (veya varın veya varsın veya varsınlar)
var etmek
var gücüyle
var hızıyla
var kuvvetiyle
var ol!
var olmak
var yılı
var yok
vara yoğa
varabilme
varabilmek
varagele
varagele bombardımanı
varagele botu
varagele halatı
varagele kayığı
varagelme
varagelmek
varak
varaka
varakçı
Varaklama
varaklamak
varaklanma
varaklanmak
varaklı
varakpare
varan
varda
vardabandıra
VARDACI
vardakosta
vardela
vardırabilme
vardırabilmek
vardırma
vardırmak
vardiya
vardiyacı
vareste
vareste kalmak
vargel
vargel tezgahı
vargı
varı yoğu
varılabilme
varılabilmek
varılma
varılmak
varıncaya kadar
varış
varış çizgisi
varidat
varidatçı
varide
varil
varis
varis çorabı
varisli
VARİSSİZ
varit
varit olmak
variyet
variyetli
varla yok arası
varlığa darlık olmaz
varlık
varlık bilimci
varlık bilimi
varlık birliği
varlık göstermek
varlık içinde yaşamak
varlık kartı
varlık nedeni
varlık sebebi
varlıklı
varlıklılık
varlıksız
varlıkta darlık çekmek
varma
varmak
varoluş
varoluşçu
varoluşçuluk
varoluşsal
varoş
varsa ... yoksa ...
varsağı
varsanı
varsayabilme
varsayabilmek
varsayalım ki
varsayılma
varsayılmak
varsayım
varsayımlı
varsayımsal
varsayma
varsaymak
varsıl
varsıl erki
varsıllaşma
varsıllaşmak
varsıllaştırma
varsıllaştırmak
varsıllık
varta
vartadan atlamak
vartayı atlatmak
varyant
varyasyon
varyemez
varyemezlik
varyete
varyeteci
varyetecilik
varyos
vasat
vasati
vasati irtifa
vasati sürat
vasektomi
vasıf
vasıflandırılma
vasıflandırılmak
vasıflandırma
vasıflandırmak
vasıflanma
vasıflanmak
vasıflı
vasıflı işçi
vasıflılık
vasıfsız
vasıfsız işçi
vasıfsızlık
vasıl
vasıl olmak
vasıta
vasıta hali
vasıtalı
vasıtalı vergi
vasıtalık
vasıtasıyla
vasıtasız
vasıtasız vergi
vasıtasızlık
vasi
vasilik
vasistas
vasiyet
vasiyet etmek
vasiyetname
vaşak
vat
vat saat
vatan
vatan borcu
vatan haini
vatan hainliği
vatan tutmak
vatandaş
vatandaşlık
vatandaşlıktan çıkarılmak
vatani
vatani görev
vatani vazife
vatanlaştırma
vatanlaştırmak
vatanperver
vatanperverlik
vatansever
vatanseverlik
vatansız
vatansızlık
vatka
vatlık
vatman
vatoz
vatvat
vaveyla
vaveyla koparmak
vay
vay anam! (veya anasını! veya canına!)
vay sen misin?
vaybabamcı
vaybabamcılık
vayvaycı
vayvaycılık
vaz
vazedilme
vazedilmek
vazelin
vazelinleme
vazelinlemek
vazelinli
vazelinsiz
vazetme
vazetmek
vazgeçilme
vazgeçilmek
vazgeçirme
vazgeçirmek
vazgeçme
vazgeçmek
vazgelme
vazgelmek
vazıh
vazıh olmak
vazıhamil
vazııkanun
vazife
vazife aşkı
vazife etmek
vazife görmek
vazife kurbanı
vazife şehidi
vazifelendirilme
vazifelendirilmek
vazifelendirme
vazifelendirmek
vazifeli
vazifesi mi?
vazifesinden olmak
vazifesiz
vazifesizlik
vazifeşinas
vaziyet
vaziyet almak
vaziyet etmek
vaziyeti kurtarmak
vaziyeti takınmak
vazo
vazolunma
vazolunmak


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

1,171875E-02