YE_YH/ TÜRKÇE SÖZLÜK - -
Ana sayfa

KELİME İNDEKSİ

YE_YH <-- YE_YH --> YI_YLyedeğe almak (veya takmak)
yedek
yedek akçe
yedek besinler
yedek çekmek
yedek lastik
yedek oyuncu
yedek oyunculuk
yedek parça
yedek parçacı
yedek parçacılık
yedek subay
yedek subaylık
yedek teker
yedekçi
Yedekçilik
yedekleme
yedeklemek
yedekleşme
yedekleşmek
yedekli
YEDEKLİK
yedekte
yedekte çekmek
yedi
yedi bela
yedi canlı
yedi cet
yedi düvel
yedi düvelle barışık
yedi göbek
yedi gömlek uzak
yedi iklim dört bucak
yedi kat el
yedi kat yerin dibine geçmek
yedi kubbeli hamam kurmak
yedi mahalle
yedialtmışbeşlik
yediden yetmişe
yediemin
yedigen
Yedigir
Yediği naneye bak!
Yediği önünde, yemediği ardında
Yedikardeş
yedikızkardeş
Yediler
yedili
yedilik
yedilme
yedilmek
yedinci
yedinci sanat
yedincilik
yedirilme
yedirilmek
Yedirip içirmek
yedirme
yedirmek
yedirtme
yedirtmek
yedişer
yediveren
yediz
yedme
yedmek
yegah
yegan
yegane
yeğ
yeğ tutmak
yeğen
yeğin
yeğinleşme
yeğinleşmek
yeğinlik
yeğleme
yeğlemek
yeğlenme
yeğlenmek
yeğlik
yeğni
yeğnilemek
yeğnilik
yeğnilme
yeğnilmek
yeğniltme
yeğniltmek
yeğniseme
yeğnisemek
yeğrek
yeis
yeis duymak
yeise bürünmek
yeise kapılmak
yek
yekdiğeri
yeke
yeke yek
yekin yekin
yekine yekine
yekiniş
yekinme
yekinmek
yeknesak
yeknesaklık
yekpare
yeksan
yekta
yekten
yekûn
yekûn çekmek
yekvücut
yekvücut olmak
yel
yel değirmeni
yel gibi
yel gibi gelen sel gibi gider
yel üfürdü, sel (veya su) götürdü
yel vermek
yel yepelek
yel yeperek
yel yeperek yelken kürek
yeldirme
yeldirmek
yeldirmeli
yeldirmesiz
yele
yele vermek
yeleç
yelek
yeleken
yelekleme
yeleklemek
yeleklenme
yeleklenmek
yelelenme
yelelenmek
yeleli
yeleli kurt
yeleme
yelengeç
YELİN
yelken
yelken açmak
yelken balığı
yelken basmak
yelken bezi
yelken dikmek
yelken gemisi
yelken gönderi
yelken iğnesi
yelken kulak
yelken kulaklı
yelken yarışı
yelkenci
yelkencilik
yelkenkanat
yelkenleme
yelkenlemek
yelkenleri suya indirmek
yelkenli
yelkenli gemi
yelkesen
yelkıran
yelkovan
yelkovangiller
yelleme
yellemek
yellendirme
yellendirmek
yellenme
yellenmek
yelli
yellim yelalim
yellim yepelek
yelloz
yelme
yelmek
yelölçer
yelpaze
yelpazeleme
yelpazelemek
yelpazelenme
yelpazelenmek
yelpik
yelpirdeme
yelpirdemek
yelseme
yelsemek
yeltek
yelteniş
yeltenme
yeltenmek
yelve
yelyutan
yem
yem borusu
yem dökmek (veya koymak)
yem istemez, su istemez
yem kesmek
yem kestirmek
yem olmak
yem torbası
yem verimi
YEMCİ
yemcilik
yeme
Yeme de yanında yat!
yeme içme
Yemeden içmeden
Yemeden içmeden kesilmek
yemek
yemek borusu
yemek çıkarmak
yemek dolabı
yemek duası
yemek hizmeti
yemek listesi
yemek masası
yemek odası
yemek salonu
yemek seçmek
yemek tablası
yemek takımı
yemek vermek
yemek yemek
yemekaltı
yemekçilik
yemekhane
yemekli
yemekli vagon
yemeklik
yemeksiz
yemeni
yemenici
yemenicilik
yemenili
Yemenli
yemin
yemin billah
yemin billah etmek
yemin etmek
yemin etsem başım ağrımaz
yemin içmek
yemin kasem
yemin töreni
yemin verdirmek (veya ettirmek)
yemin vermek
yemini basmak
yeminli
yeminsiz
yemiş
yemişçi
yemişçil
yemişçilik
yemişen
yemişlenme
yemişlenmek
yemişli
yemişlik
yemleme
yemlemek
yemlenme
yemlenmek
yemlik
yemlik arpa
yemlikli
yemliksiz
yemyeşil
yen
yendirme
yendirmek
yenebilmek
Yenene içilene bakılmamak
yenge
yengeç
Yengeç dönencesi
yengeç gibi
yengeçvari
yengelik
YENGEN
yengen olur!
yengi
yeni
yeni ay
yeni baştan
yeni çağ
yeni dalga
yeni dünya
yeni dünya aslanı
yeni eflatuncu
yeni eleştirici
yeni eleştiricilik
yeni gerçekçi
yeni gerçekçilik
yeni gümüş
yeni izlenimci
yeni izlenimcilik
yeni platoncu
yeni sene
yeni türk harfleri
yeni yazı
yeni yeni
yeni yetme
yeni yıl
yeni zelandalı
yenibahar
yenice
yenici
yenicilik
yeniçeri
yeniçeri ağası
yeniçeri ocağı
yeniçerilik
yeniden
yeniden düzenleme
yeniden kurma
yeniden tasarımlama
yeniden yapılanma
yeniden yeniye
yenidoğan
Yenidünya
yenik
yenik düşmek
yenik saymak
yenileme
yenilemek
yenilenme
yenilenmek
yenilerde
yenileşim
yenileşimci
yenileşme
yenileşmek
yenileştirme
yenileştirmek
yeniletme
yeniletmek
yenilgi
yenilgiye uğramak
yenilik
yenilik korkusu
yenilik yapmak
yenilikçi
yenilikçilik
yenilir yutulur değil (veya olmamak)
yeniliş
yenilme
yenilmek
yenilmezlik
yenimsi
yenirce
yenişememe
yenişememek
yenişme
yenişmek
yenli
yenme
yenmek
yensiz
yepelek
yepyeni
yer
yer açmak
yer adı
yer adı bilimi
yer alıştırmaları
yer almak
yer altı
yer altı çarşısı
yer altı kaynakları
yer altı merdiveni
yer altı suları
yer altı treni
yer bakır gök demir kesilmek
yer belirteci
yer biçimleri
yer bilimci
yer bilimi
yer bilimsel
yer bulmak
yer cücesi
yer çamı
yer çekimi
yer çekirdeği
yer çöküntüsü
yer değiştirme
yer değiştirmek
yer demir gök bakır
yer domuzu
yer domuzugiller
yer elması
yer etmek
yer fesleğeni
yer fıstığı
yer geçidi
yer hostesi
yer istasyonu
yer kabuğu
yer kabul etmez
yer kaplamak
yer kapmak
yer katı
yer mantarı
yer merkezli
yer meşesi
yer minderi
yer mumu
yer odası
yer ölçümü
yer öpmek
yer örümceği
yer özekçil
yer palamudu
yer pelidi
yer pırasası
yer sakızı
yer sarmaşığı
yer sarsıntısı
yer servisi
yer sıçanı
yer sofrası
yer solucanı
yer tutmak
yer üstü
yer vermek
yer yağı
yer yarılıp içine girmek (veya geçmek)
yer yatağı
yer yer
yer yerinden oynamak
yer yurt
yer yuvarı
yer yuvarlağı
yer zarfı
yeraltı
yeraltı dünyası
yerberi
yerde kalmak
yerdegezen
yerden bitme
yerden göğe kadar
yerden selam
yerden temenna
yerden yapma
yerden yere çalmak
yerden yere vurmak
yere bakan yürek yakan
yere bakmak
yere baktırmak
yere batasıca (veya batsın)
yere batmak
yere çalmak
yere doğrulum
yere göğe koymamak
yere sağlam basmak
yere sermek
yere vurmak
yere yığılmak
yere yıkılmak
yere yönelim
yeregeçen
yerel
yerel ağ
yerel radyo
yerel saat
yerel televizyon
yerel yayın
yerel yönetim
yerelleşme
yerelleşmek
yerelleştirme
yerelleştirmek
yereşeği
yerey
yergi
yergici
yergicilik
yeri başka
yeri gelmek
yeri göğü ben yarattım demek
yeri göğü birbirine katmak
yeri göğü inletmek
yeri göğü tırmalamak
yeri göğü tutmak
yeri olmak
yeri öpmek
yeri soğumadan
yeri var!
yeri yurdu belirsiz olmak
yerici
yeridir
yerilme
yerilmek
yerin dibine batırıp çıkarmak
yerin dibine geçmek (veya batmak veya girmek)
yerin kulağı var
yerinde
yerinde bulmak
yerinde duramamak
yerinde kalmak
yerinde olmak
yerinde saymak
yerinde su çıkmak
yerinde yeller esmek
yerindelik
yerinden fırlamak
yerinden oynamak
yerinden oynatmak
yerinden yönetim
yerinden yönetimci
yerindirme
yerindirmek
yerine
yerine geçmek
yerine gelmek
yerine getirmek
yerine koymak
yerine oturmak
yerinel
yerini almak
yerini beğenmek
yerini bulmak
yerini doldurmak
yerini ısıtmak
yerini sevmek
yerini tutmak
yerini yapmak
yerinme
yerinmek
yerküre
yerle beraber
yerle bir etmek
yerle gök bir olsa
yerle yeksan etmek
yerlerde sürünmek
yerlere geçmek
yerlere kadar eğilmek
yerleri süpürmek
yerleşik
yerleşiklik
yerleşilme
yerleşilmek
yerleşim
yerleşim alanı
yerleşim merkezi
yerleşke
yerleşme
yerleşmek
yerleştirilme
yerleştirilmek
yerleştirme
yerleştirmek
yerli
yerli dolap
yerli malı
yerli yerinde
yerli yerine
yerli yersiz
yerlileşme
yerlileşmek
yerlileştirme
yerlileştirmek
yerme
yermeci
yermek
yermeli
yermerkezci
yermerkezcilik
yeröte
yersel
yersiz
yersiz yurtsuz
yersiz yurtsuz kalmak
yersizlik
yeryüzü
yestehleme
yestehlemek
yeşerme
yeşermek
yeşerti
yeşertme
yeşertmek
yeşil
yeşil alan
yeşil dalga
yeşil ışık
yeşil ışık yakmak
yeşil kart
yeşil kuşak
yeşil oy
yeşil pasaport
yeşil saat
yeşil saha
yeşil salata
yeşilbağa
yeşilbaş
yeşilbiber
yeşilçekirge
yeşilfasulye
yeşilimsi
yeşilimtırak
yeşillendirme
yeşillendirmek
yeşillenme
yeşillenmek
yeşilli
yeşillik
yeşilsazan
yeşilsoğan
yeşilyurt
yeşilzeytin
yeşim
yetenek
yetenekli
yeteneklilik
yeteneksiz
yeteneksizlik
yeter
Yeter de artar
yeter derecede
yeter ki
yeter sayı
yeteri kadar
yeterince
yeterli
yeterli beslenme
yeterli olmak
yeterlik
yeterlik belgesi
yeterlik eğitimi
yeterlik fiili
yeterlik önergesi
yeterlik sınavı
yeterlilik
yetersiz
yetersizlik
yeti
yetik
yetim
yetimhane
yetimi okşamışlar, vay sırtım demiş
yetimlik
yetingen
yetingenlik
yetinme
yetinmek
yetirme
yetirmek
yetiş! (veya yetişin!)
yetişek
yetişilme
yetişilmek
yetişim
yetişkin
yetişkin eğitimi
yetişkinlik
yetişme
yetişmek
yetişmeyesi!
yetişmiş
yetişmişlik
yetiştirici
yetiştiricilik
yetiştirilme
yetiştirilmek
yetiştirim
yetiştirme
yetiştirme yurdu
yetiştirmek
yetke
yetkeli
yetki
yetki belgesi
yetki devri
yetki gasbı
yetki vermek
yetkilendirim
yetkilendirme
yetkilendirmek
yetkili
yetkili kılmak
yetkili merci
yetkili servis
yetkili yargıç
yetkili yargıçlık
yetkin
yetkinleşme
yetkinleşmek
yetkinleştirme
yetkinleştirmek
yetkinlik
yetkisiz
yetkisizlik
yetme
yetmek
yetmezlenme
yetmezlenmek
yetmezlik
yetmiş
yetmiş iki millet
yetmişer
yetmişinci
yetmişine merdiven dayamak
yetmişlik
yetti artık (veya gayrı)
yevmi
yevmiye
yevmiye defteri
yevmiyeci
yevmiyecilik
yevmiyeli
yeygi
Yezidi
Yezidilik
yezit
yezitlik


Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


©2005 birsozluk.com

0,171875