adını vermek TÜRKÇE SÖZLÜK - ADıNı VERMEK - adını vermek
Ana sayfa


adını vermek
 • SÖZLÜK ANLAMI
 • İlgili Kelimeler

  abayı yakmak
  acıtmak
  açıklamak
  açılmak
  açmak
  adalet dağıtmak
  adam hesabına koymak
  adamak
  adamak kolay, ödemek zordur
  adamdan saymak
  adlandırmak
  ağırlık olmak
  ahdetmek
  akıl öğretmek
  akıl yürütmek
  aklına esmek
  aklına koymak
  aksetmek
  alaya bozmak
  alazlamak
  aldatmak
  aldırmak
  alın teri dökmek
  Allah aşkına
  allah hakkı için
  altına imza atmak
  altında kalmamak
  altlamak
  altüst etmek
  amortisman
  anafora kaptırmak
  anahtar vermek
  anık
  anlam çıkarmak
  anlam kayması
  anlamlandırmak
  anlatmak
  ant içmek
  ardını kesmek
  armağan etmek
  asist etmek (veya yapmak)
  aşı vurmak (veya yapmak)
  aşılamak
  ateş kesmek
  atlas
  atmak
  avans vermek
  ayağına sıkmak
  ayak tutmak
  aydınlatmak
  aylık vermek
  ayrıcalık tanımak (veya göstermek)
  azat etmek (veya eylemek)
  bağırsaklarını deşerim
  bağışlamak
  baharat
  bahşetmek
  bakmak
  balast yem
  basın bildirisi
  baş ağrıtmak
  baş bağlamak
  baş kesmek
  başa güreşmek
  başa vermek
  başağrısı olmak
  başına bela olmak (veya kesilmek)
  başına çalmak
  başına çıkarmak
  başına taç etmek
  başından atmak
  başını toplamak
  başlık vermek
  bayılmak
  baymak
  bel etmek
  bela kesilmek
  beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)
  beynini kemirmek
  bezdirmek
  bıktırmak
  bırakmak
  biçimlendirmek
  bildirme eki
  bildirmek
  bilet kesmek
  biletini kesmek
  bir kalem geçmek
  bire ... vermek
  boğazını sıkmak
  bohçasını koltuğuna vermek
  bokunda boncuk bulmak
  borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek
  borç harç etmek
  borçlanmak
  boş atıp dolu tutmak (veya vurmak)
  boya
  boyamak
  boyun kesmek
  boyut katmak
  bozmak
  budamak
  burkmak
  burmak
  burnuna koymak
  büzgülemek
  can sıkmak
  can vermek
  can yakmak
  canavar düdüğü
  canını acıtmak
  canlandırmak
  cayırtı vermek
  celseyi tatil etmek
  cesaretlendirmek
  cevabı dikmek (veya dayamak veya yapıştırmak)
  cevap vermek
  cevaplamak
  cevaplandırmak
  cezalandırmak
  ciddiye almak
  ciğerini delmek
  cömert davranmak
  çakmak
  çalışmak
  çalmak
  çarkına etmek (veya okumak)
  çekip almak
  çemkirmek
  çenesini açtırmak
  çeşnilemek
  çeşnilendirmek
  çeşnilik
  çıkış vermek
  çınlamak
  çırak çıkarmak
  çiçek açmak (veya vermek)
  çiçeklenmek
  çörek otu
  dağıtmak
  dallanmak
  dar gelmek
  dayamak
  defnetmek
  defter açmak
  defterini dürmek
  değer vermek
  değişmek
  değiştirmek
  dehşet saçmak
  dekore etmek
  demeç vermek
  demek
  dengiyle karşılamak
  dert olmak (veya kesilmek)
  destekleşmek
  destur vermek
  didiklemek
  dinlemek
  dinlenmek
  direktif vermek
  domates salçası
  dozunu ayarlamak
  dökmek
  döl vermek
  durmak
  duvar çekmek
  düdük
  düğününde kalburla (veya elekle) su taşımak
  düşkün olmak
  düzenlemek
  eğinmek
  eğreti vermek
  ehemmiyet vermek
  ekşimek
  el vermek
  elektrik vermek
  elektriklemek
  emanet bırakmak (veya vermek)
  emir vermek
  emlemek
  emniyet vermek
  emretmek
  emsal vermek
  emzirmek
  es geçmek
  Esinlemek
  eslemek
  esmek
  esnemek
  etinden et koparmak (veya kesmek)
  Ettiğini yanına bırakmamak
  eziyet etmek
  falso vermek
  fasıla vermek
  fasulye gibi kendini nimetten saymak
  faş etmek
  faturalamak
  fenaya çekmek
  fıslamak
  fiilî hizmet
  filizlenmek
  fitillemek
  formüle
  fosfatlamak
  gaile açmak
  gaipten haber vermek
  garanti etmek
  gark etmek
  gazete
  gel demesi kolay ama git demesi güçtür
  gelmek
  geri çevirmek
  geri vermek
  gerize taş atmak
  gezlemek
  gibi gelmek
  gibisine getirmek
  gönlünden kopmak
  gören gözün hakkı vardır
  görevlendirmek
  görmek
  görünmek
  görüş bildirmek
  göstermek
  gözetmek
  gözünü açmak
  gözünü doyurmak
  gururunu ayakaltına almak
  Güdülemek
  gümüşlemek
  güvence vermek
  güvenmelik vermek
  güzelleştirmek
  ha gayret
  haberdar etmek
  haberleşmek
  hakkı tanımak
  hakkından gelmek
  hale yola koymak
  halel getirmek
  harlatmak
  hasret gidermek
  hasretmek
  haşlamak
  hatime çekmek
  hava basmak
  hava kaçırmak
  hayat vermek
  hayatı cehennem etmek
  hık mık etmek
  himmet etmek
  hocalık etmek
  hohlamak
  höt demek
  hurra
  huzur vermek
  hükme varmak
  ışıntı lambası
  iade etmek
  ibzal etmek
  icara vermek
  icazet vermek
  iç açmak
  iç itmek
  içini ısıtmak
  içini sıkmak
  iğne
  iğne yapmak (veya vurmak)
  ihbar etmek
  ikrar vermek
  ikraz etmek
  ilgi duymak
  ilgilendirmek
  iliğini kurutmak
  imara açılmak
  inanca vermek
  inletmek
  iplemek
  ipucu vermek
  istikamet vermek
  iş göstermek
  iş vermek
  işaretleşmek
  işi ciddiye almak
  işi resmiyete dökmek
  işini uydurmak
  işkenceye sokmak
  ite ot, ata et vermek
  itibar etmek
  itimat telkin etmek
  izah etmek
  izahat vermek
  izahatta bulunmak
  izin vermek
  izinli saymak
  jurnal etmek
  kaba kurgu
  kaçırmak
  kadrolandırmak
  kalafatlamak
  kalbe dokunmak
  kalbini burmak
  kaldırmak
  kalmak
  kamaşmak
  kameti artırmak
  kanına ekmek doğramak
  kapatmak
  kapısına kilit vurmak
  kapora vermek
  kaptırmak
  kara kaplı kitap
  karar altına almak
  karşılık vermek
  karşılıkta bulunmak
  kasıp kavurmak
  kasıt
  kasvet vermek
  kaşındırmak
  katletmek
  kavlükarar etmek
  keder vermek
  kederlendirmek
  kelle koparmak
  kellesinden olmak
  kemerlemek
  kendini adamak
  kendini toparlamak (veya toplamak)
  kesiklik vermek
  kesmek
  kestirmek
  keyif vermek
  kılıfına uydurmak
  kırbaçlamak
  Kırıp geçirmek
  kısılma
  kıyışmak
  kıymak
  kızağa çekmek
  kızıştırmak
  kiralamak
  kiraya vermek
  kirletmek
  klorlamak
  koklatmak
  kokulandırma
  konferans
  konuşma
  konuşmak
  korkutmak
  korna
  koşmak
  kovmak
  körüklemek
  kös
  kötülük etmek (veya yapmak)
  kötüye çekmek
  kredi açmak
  krem
  kucak (veya kucağını) açmak
  kulağı (bir şeyde) olmak
  kulağını çekmek
  kulak asmak
  kullandırabilmek
  kumanda etmek
  kuvvet vermek
  kuyruğunu tava sapına çevirmek
  laf yetiştirmek
  lafını yabana atmamak
  lağım
  lağvetmek
  lakap takmak
  lezzetlendirmek
  lütfetmek
  maaş vermek
  mahzun etmek
  malumat vermek
  malumattar etmek
  mana çıkarmak
  manalandırmak
  manika
  meftun olmak
  mektup
  mektup atmak
  memnun etmek
  mesaj bırakmak
  meslek
  meşgul olmak
  meşk vermek
  meyil vermek
  meyletmek
  meyve vermek
  meyvelenmek
  mıknatıslamak
  mideye oturmak
  millîleştirmek
  misal göstermek
  mola vermek
  morartmak
  muhayyer bırakmak
  mukabele etmek
  mukabelede bulunmak
  muştulamak
  mutlu etmek (veya kılmak)
  muzdarip etmek
  mücadele vermek
  mühre
  mülakat vermek
  müsaade etmek (veya buyurmak)
  nasihat etmek (veya vermek)
  nasip etmek
  nazire yapmak
  netice vermek
  nispetçi
  nişan almak
  nişanlamak
  niyetlenmek
  not kırmak
  notlandırmak
  numaralandırmak
  numarasını vermek
  nutuk atmak (veya çekmek)
  okuldan ayrılmak
  okutmak
  olur vermek
  omuzlamak
  omzuna binmek
  onurlandırmak
  onursal başkan
  oranlamak
  ortak etmek
  oy vermek (veya kullanmak)
  oylumlamak
  oynamak
  ödemek
  Ödevlendirmek
  ödünç vermek
  ödünçlenmek
  ödünçleşmek
  ödünlemek
  öğütte bulunmak
  öksürmek
  ölçüt
  öldürmek
  ölmek
  önem vermek
  önemsemek
  önerge vermek
  öptürmek
  örneklemek
  özerkleştirmek
  özetlemek
  özgülemek
  pabuç kadar dili olmak
  papazlık etmek
  para yatırmak
  para yedirmek
  parasını sokağa atmak
  pas atmak (veya vermek)
  pata çakmak
  patırtıya vermek
  pay vermek
  paye vermek
  payelendirmek
  paylaştırmak
  pekitmek
  pes etmek
  peşkeş çekmek
  pey sürmek
  pisik otu
  pofurdamak
  pompalamak
  post vermek
  posta koymak (veya atmak)
  postalamak
  postaya atmak (veya vermek)
  poz kesmek (veya yapmak)
  puan vermek
  puanlamak
  puanlandırma
  puanlandırmak
  putlaştırmak
  pürüzalır
  racon kesmek
  randevu vermek
  rapor etmek
  rehin etmek
  rende
  rendelemek
  renklemek
  resmiyete dökmek
  ruhsatlandırmak
  rüşvet vermek
  rüzgarlamak
  sahnelemek
  saklamak
  sala
  sala vermek (veya okumak)
  salık vermek
  sanayileşmek
  sancımak
  sarılmak
  satmak
  sayfalandırmak
  saygı göstermek
  saymak
  sebil etmek
  sekmek
  selam (veya selama) durmak
  selam almak
  selam çakmak
  selamı sabahı kesmek
  selamlamak
  selamlaşmak
  semeresini vermek
  seminer
  senet vermek
  senetleşmek
  serbest bırakmak
  sergilemek
  serinleşmek
  serinletmek
  serpmek
  serserilik yapmak (veya etmek)
  servis arabası
  ses vermek
  seslemek
  seslenmek
  sevmek
  sıfatlandırmak
  sıkı tutmak
  sıkışmak
  sıkıştırmak
  sıkmak
  sınır çekmek (veya çizmek)
  sıralamak
  sirke
  soğan
  soğuk çalmak
  sokmak
  sokuşturmak
  soluğunu kesmek
  solumak
  solunmak
  sonda
  sonuçlamak
  sorumlu
  sökülmek
  söndürmek
  söylemek
  söz altında kalmamak
  söz kesmek
  sözlenmek
  sözleşmek
  strateji
  suçlandırmak
  sulamak
  sumak
  sundurmak
  sunmak
  surat asmak
  suratını ekşitmek (veya buruşturmak)
  suvarmak
  süratlendirmek
  sütten kesmek
  sütununu açmak
  süzülmek
  şans tanımak
  şantaj yapmak
  şerbetlemek
  şırınga yapmak
  şölen çekmek
  taciz etmek
  tahttan indirmek
  takmak
  takrir vermek
  taksit ödemek (veya vermek)
  talimgah
  taltif etmek
  tam not
  tamire vermek
  tanımak
  tanzim etmek
  tapmak
  tarlatan
  tasfiye etmek
  tatil etmek
  tatile girmek
  tatlandırıcı
  tatlandırmak
  taviz vermek
  tavlamak
  tavsiye etmek
  taze soğan
  teati etmek
  tebşir etmek
  tecviz etmek
  tehdit etmek
  tehdit savurmak
  tek geçmek
  tekmil vermek
  temenna etmek
  temin etmek
  teminat vermek
  temlik etmek
  tenkiye
  tenvir etmek
  tepki vermek
  tepkimeye girmek
  tertiplemek
  teslim etmek
  tesviye etmek
  teşci etmek
  tevcih etmek
  tevdi etmek
  tevil etmek
  tezkeresini eline vermek
  tezlik fiili
  tınmak
  tıraş
  tırnak göstermek
  tırpanlamak
  tipleştirmek
  toka etmek
  tomurcuklanma
  tomurmak
  toparlamak
  toplanmak
  torna
  toslamak
  tövbe etmek
  tutmak
  tutuşturmak
  tutuya bırakmak (veya koymak)
  tükürmek
  tütmek
  tüyo vermek
  uç vermek
  uçlanmak
  uhdesine almak
  ulaçlı birleşik zaman
  ulusallaştırmak
  umursamak
  umut vermek
  umutlandırmak
  us payı vermek
  uslanmak
  uyandırmak
  Uyuyan yılanın kuyruğuna basmak
  uzatmak
  üçlemek
  üflemek
  üleştirmek
  ültimatom vermek
  ümit bırakmak
  ümit vermek
  ürkütmek
  ürpertmek
  üste vermek
  üstün tutmak
  üstünde durmak
  üstüne alınmak
  üzerinde durmak
  üzmek
  vaatte bulunmak
  vadetmek
  vakfetmek
  vanilya
  veresiye almak
  veresiye vermek
  verivermek
  verme
  vesikaya bağlamak
  vurmak
  yağ aldırma
  yağdırmak
  yağlı boya
  yakınlık kurmak
  Yakıp yıkmak
  yakmak
  yaldız
  yangın kulesi
  yankılanmak
  yapıştırmak
  yaptırmak
  yara açmak
  yargıya varmak
  yasamak
  yaşatmak
  yatırmak
  yazı tura atmak
  yazık etmek
  yazmak
  yedirmek
  yekûn çekmek
  yemin vermek
  yemişlenmek
  yemlemek
  yer açmak
  yer vermek
  yere göğe koymamak
  yeşermek
  yetiştirmek
  yetkili kılmak
  yılanın kuyruğuna basmak
  yıldırmak
  yısa
  yok etmek
  yol açmak
  yol vermek
  yoluna baş koymak
  yontmak
  yormak
  yorumlamak
  yön vermek
  yöneltmek
  yönetmek
  yuları teslim etmek
  yumruk göstermek
  yumulmak
  yuvasını yapmak
  yüklemek
  yüklenmek
  yürek burkmak
  yüreklendirmek
  yüzüne gülmek
  yüzünü buruşturmak (veya ekşitmek)
  yüzünü gözünü açmak
  zahmet vermek
  zahmete sokmak
  zaman tanımak
  zarara sokmak
  zedelemek
  zehirlemek
  zehretmek
  zılgıt vermek
  zil
  zülfüyare dokunmak


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,03125