adı kötüye çıkmak TÜRKÇE SÖZLÜK - ADı KÖTÜYE ÇıKMAK - adı kötüye çıkmak
Ana sayfa


adı kötüye çıkmak
 • SÖZLÜK ANLAMI

 • ünü kötü olarak yayılmak.
  İlgili Kelimeler

  a, A
  abanoz
  abdesti bozulmak
  ablukayı yarmak
  acısı çıkmak
  açan
  adamın adı çıkacağına canı çıksın
  adaşlık
  adı batmak
  adı çıkmış dokuza, inmez sekize
  adı kalmak
  adını kirletmek (veya lekelemek)
  adsız
  adsız sansız
  affedersin (veya affedersiniz)
  ağmak
  akılcılık
  aklanmak
  akmak
  akrep
  aksilik çıkmak
  aktinit
  alacaklandırmak
  alarga etmek
  alkali
  ALKAN
  altı
  altmış
  amber
  amin
  amit
  anırtı
  Anka
  anlam kötüleşmesi
  anlaşılmak
  anonim
  antibiyotik
  anzak
  araya girmek
  arız olmak
  arıza
  arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser
  artı
  askıya çıkmak
  Aslan
  aslı çıkmak
  aşikar olmak
  at izi it izine karışmak
  ateş çıkmak
  atletizm
  atlı spor
  auta çıkmak
  avlanmak
  ayağı üzengide
  ayın
  aynalık
  azı
  azıtmak
  azimet etmek
  b, B
  bağır
  bağırtı
  bahsi kaybetmek
  bakır alaşımı
  baldıran
  baldırıkara
  balık
  balina çubuğu
  barsama
  baş göstermek
  baş tutamamak
  baş vermek
  başak
  başında olmak
  başlamak
  baykuş
  be
  Beberuhi
  belirmek
  belirtme sıfatı
  benimsemek
  benzen
  besmele
  beş
  bıyıklanmak
  bikarbonat
  bin
  binmek
  bir
  birbirine düşmek
  bireycilik
  bitki
  bitki bitleri
  bitmek
  bitüm
  boğa
  borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
  boş çıkmamak
  boşaltı
  boşanmak
  boylamak
  boynuzlanmak
  böcekkapan
  böğürtü
  büğlü
  büken
  büten
  büzgen
  c, C
  cayırtı
  cazırtı
  Ce
  cepheden hücuma geçmek
  cıcığını çıkartmak
  cılk çıkmak
  cırıltı
  cıvıltı
  cıvımak
  cıyırtı
  cızırtı
  ciğer
  ciğerleri bayram etmek
  cim
  cins isim
  cumburtu
  ç, Ç
  çağıltı
  çakılmak
  çalık
  çargah
  çarpmak
  çayır mantarı
  çayır otu
  Çe
  çığıltı
  çıkış
  çıkış yeri
  çıkıvermek
  çıkma
  çıngar kopmak (veya çıkmak)
  çıngırtı
  çıtırtı
  çiçek açmak (veya vermek)
  çilesi dolmak
  çillenmek
  çimmek
  d, D
  dadılık etmek
  damarı (veya damarları) kabarmak
  damga
  darbe vurmak (veya indirmek)
  de
  demir almak
  denden
  dengesi bozulmak
  deniz bindirmek
  desteklemek
  deşifre olmak
  dizin
  doğmak
  doksan
  dokunmak
  dokuz
  dolabı bozulmak
  dökmek
  dökülmek
  dördüz yumrucuklar
  dört
  duyumculuk
  düldül
  dünür gezmek
  düşmek
  e, E
  eksi
  elden çıkmak
  elif
  elli
  elti
  emlak
  engizisyon
  erdem
  eros
  erzak
  es
  esamesi okunmamak
  Eskimo
  eskrim
  esprisi kalmamak
  eşitçilik
  f, F
  farekulağı
  faş olmak
  fe
  fen bilimleri
  fenaya sarmak
  fıkırtı
  fırlamak
  fırtına kopmak (veya patlamak)
  fısıltı
  fıstık
  fışıltı
  fışırtı
  fışkırmak
  fışkırtı
  filiz vermek
  flört etmek (veya yapmak)
  fokurtu
  fos çıkmak
  foslamak
  foyası meydana (veya ortaya) çıkmak
  foyasını belli etmek
  freni patlamak (veya tutmamak)
  g, G
  gacırtı
  galebe çalmak
  Gayya
  Ge
  geçmek
  gedik açılmak
  geğirti
  gelmek
  gemi azıya almak
  gerdaniye
  gezegen
  gıcırtı
  gık
  gitmek
  glikozit
  gölgede (veya gölgesinde) kalmak
  göz (veya gözünün) önüne serilmek
  güm güm etmek
  gümbürtü
  Güneybalığı
  güzellik müstahzarları
  h, H
  halk edebiyatı
  hamur işi
  hamur tatlısı
  hareket etmek
  harıltı
  hasıl olmak
  haşırtı
  hava değişimi
  hava patlamak
  havasını almak
  hazret
  he
  hışırtı
  hıyanet
  hiperbol
  homurtu
  hormon
  hortlamak
  horultu
  höpürtü
  husule gelmek
  hüngürtü
  hürya etmek
  ı, I
  ıskarmoz
  i, İ
  idealizm
  idrar yolu
  iki
  iki nokta
  ikileşmek
  İKİZLER
  ileri atılmak (veya çıkmak)
  ileri gitmek
  ilkelcilik
  inancılık
  inceltici
  infilak etmek
  infisah etmek
  inilti
  insanın adı çıkacağına canı çıksın
  ipliği pazara çıkmak
  isabet etmek
  isimli
  isimsiz
  ismi geçmek
  ismi gibi bilmek
  ismi var cismi yok
  istismar
  istismar etmek
  istismarcı
  iş şirazesinden çıkmak
  işleme
  itiraz etmek
  iyimserlik
  izinsiz
  j, J
  Je
  jenerik
  k, K
  kabak çıkmak
  Kaçınık
  kaçkın
  kakırtı
  kalkmak
  kalkojen
  kandilisa
  kanun
  kapı kapı dolaşmak (veya gezmek)
  kaplamak
  karanlığı deşmek (veya yırtmak)
  karaya ayak basmak
  karbonat
  karbonhidrat
  karborundum
  kardeş
  kardeşlik
  kardiyopati
  kargaburnu
  karın ağrısı
  karınca
  karıncalar
  karıştırıcı
  karşılamak
  kaybolmak
  kaynamak
  kaynaşmak
  kazanmak
  ke
  keli görünmek
  kemik
  kendi ağzıyla tutulmak
  kendini göstermek
  kendini sokağa (veya dışarı) atmak
  kene
  keseli kurt
  kesiklik vermek
  kesme işareti
  kıkırtı
  kıllanmak
  kırk
  kısa çizgi
  kısmeti açılmak
  kıtırdamak
  kıtırtı
  kıvırmak
  kıyıya çıkmak
  kocabaş
  Koç
  kod ismi
  koloit
  koordinatlar
  kopmak
  kostüm
  koşmak
  kova
  köpek balığı
  köşeli ayraç
  kötümser
  kulakçık
  kuma
  kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser
  kurtkıyan
  kusmak
  kuş
  kuşku
  kümeye çıkmak
  künye
  kürit
  kütürtü
  lacivert pasaport
  laf olmak
  lam
  lantanit
  latin dilleri
  le
  leffüneşir
  lehim
  lekelenme
  lige çıkmak
  liken
  lotarya
  m, M
  madara olmak
  mahut
  malı ongun olanın adı angın olur
  mama
  manevra
  mantar
  mantar gibi (yerden) bitmek
  manyezi
  martı
  maskesi düşmek
  masraftan çıkmak
  matematik
  maziye karışmak
  me
  menakıpname
  merkum
  mesnevi
  meydana çıkmak
  meydana gelmek
  mezkûr
  MINCIK
  milyar
  milyon
  mim
  minderden kaçmak
  misket
  modası geçmek
  muhalefet etmek
  mumaileyh
  münasebet düşmek
  müsemma
  müşarünileyh
  müyesser olmak
  müzaheret etmek
  n, N
  nabzı atmak
  namıdiğer
  namusu temizlenmek
  naylon fatura
  ne
  neva
  niteleme sıfatı
  niyet çekmek
  Nogay
  noktalı virgül
  nükleon
  nüks etmek
  o, O
  Oğlak
  oğulcuk
  Oğuzca
  olefin
  oluşmak
  on
  orkide
  orman tavuğu
  ortaya çıkmak
  otuz
  oyuna çıkmak
  ö, Ö
  öğürtü
  önüne çıkmak
  ötmek
  p, P
  palmiye
  pamuk
  pandomim kopmak
  panik olmak
  papağan
  parlamak
  parsellemek
  patırtı
  patırtı kopmak
  patlak vermek
  patlamak
  payanda olmak
  pe
  peroksit
  pert olmak
  perte çıkmak
  petek güvesi
  peyda olmak
  pırtlamak
  postmodernizm
  pörtlemek
  pürüzlenmek
  r, R
  rahmet okutmak
  rasyonel sayı
  re
  revan olmak
  rol
  romatizma
  s, S
  saç örgüsü
  saf dışı olmak
  sağır renk
  sağlık bilimleri
  sahabetçi çıkmak
  sahiplenmek
  sahne almak
  sahnelenmek
  sahneye çıkmak
  sakallanmak
  salat
  sansar
  sarmak
  sarpa sarmak
  savunmak
  sayı sıfatı
  saz
  Se
  sekiz
  seksen
  sessiz yürüyüş
  seyrana çıkmak
  sezgicilik
  sıfat
  sıfat tamlaması
  sığır
  sıklaşmak
  sırıtmak
  sıyrılmak
  sızmak
  sigortası atmak
  silindirsel yüzey
  silo yemi
  sinek
  sinir hastalığı
  sirke
  sokağa çıkmak
  sokağa dökülmek
  somut ad
  soru işareti
  soru sıfatı
  sosyal bilimler
  sosyolojizm
  soyadı
  soysuz
  soyut ad
  sözü edilmek
  sözü geçmek
  spiril
  su kaydırağı
  suistimal
  suistimal etmek
  supara
  sut
  sülfamit
  sürmek
  ş, Ş
  şakayken kaka olmak
  şakırtı
  şangırtı
  ŞANSON
  şapırtı
  şapkasını giymek (veya taşımak)
  şarıltı
  şe
  şehnaz
  şehnazbuselik
  şeker
  şıkırtı
  şıngırtı
  şıpırtı
  şırıltı
  şilt
  şist
  ŞOR
  şunun bunun
  t, T
  tabiat bilgisi
  taç giymek
  tahıl
  tahtaya kalkmak
  takılmak
  talibi çıkmak
  tambura
  tangırtı
  tapırtı
  tarihe karışmak
  taşıt
  tat
  tatil yapmak
  taze fasulye
  te
  tebeyyün etmek
  tecelli etmek
  teessüs etmek
  teeyyüt etmek
  tek tırnak işareti
  tekerlenmek
  teknokrat
  tepki koymak
  tepmek
  Terazi
  tesahup etmek
  tıkırtı
  tıngırtı
  tıpırtı
  tırmanmak
  tırnak işareti
  tiran
  titremek
  tokurtu
  topluluk ismi
  toponimi
  töretanımazlık
  tözcülük
  trilyon
  Turan
  tuş
  tutmak
  tuzlu balgam
  tüm tanrıcılık
  tümür
  türemek
  tütünü tepesinden çıkmak
  tüylenmek
  u, U
  uç vermek
  uğramak
  uğratmak
  uğuldamak
  ustamın adı hıdır, elimden gelen budur
  uyanmak
  uzun çizgi
  ü, Ü
  üç
  üç nokta
  üçleşmek
  ünlem işareti
  üste çıkmak
  üstelemek
  v, V
  vaziyet almak
  ve
  velvele kopmak
  verici
  VINILTI
  vırıltı
  virgül
  vize
  vurmak
  vücuda gelmek
  y, Y
  yabani hayvan
  yakalamak
  yakalanmak
  yan
  yangın bacayı sarmak
  yaprak arısı
  yaprak biti
  yaprak böceği
  yapraklanmak
  yarım daire kanalları
  yatuğan
  yay
  yay ayraç
  yaylamak
  ye
  yedi
  yelken açmak
  yelken basmak
  yelkenlemek
  yengeç
  yer adı
  yer domuzugiller
  yeşermek
  yeşillik
  yetişmek
  yetmiş
  yılan
  yirmi
  yitmek
  yola (veya yollara) düşmek
  yola düzülmek
  yola gitmek
  yola revan olmak
  yolları ayrılmak
  yolsuzluk
  yoluna çıkmak
  yonca
  yükselmek
  yürüyüşe çıkmak
  yüz
  yüz göstermek
  yüz karası olmak
  yüze çıkmak
  yüzü açılmak
  z, Z
  zamanı geçmek
  zangırtı
  Ze
  zemzem kuyusuna işemek
  zenneye çıkmak
  zeytinsi meyve
  zımbırtı
  zıngırtı
  zıp diye çıkmak
  zırıltı
  zikredilmek
  zikri geçmek
  zikrolunmak
  zincifre
  zuhur etmek
  Zümrüdüanka gibi


  Bilgi yarışması | Oyun | Firma bilgisi | Hastalık sitesi | Link sitesi | Rüya tabirleri
  Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

  Kullanıcıların yorum ekleyebildikleri, kelime arayabildikleri geniş kapsamlı,
  dizinler halinde 120.000 türkçe kelime içinde gezme ve arama
  ayrıca anlam girebilme imkanı, geniş kapsamlı türkçe sözlük


  ©2005 birsozluk.com

  0,0390625